onsdag 1 januari 2014

Portföljbokslut 2013

2013 var ett år med stor optimism och medföljande uppvärdering av börsen. I stort sett alla, utom möjligen guldägarna, har fått se sina tillgångar stiga kraftigt i värde och under året har daytraders och börsnoteringar börjat dyka upp till ytan igen. Bloggen hade sitt fjärde år och som vanligt är det dags för en summering av portföljutfallet. Årets portföljförändringar har varit små och huvudsakligen handlat om att små innehav sålts av och portföljen har fokuserats till färre bolag. Ett nytt bolag har dock tillkommit: Castellum. Köptillfällen i detta stabila bolag dök upp eftersom fastighetsbolag varit relativt impopulära ett år när alla tycks positionera sig för en konjunkturuppgång.

Gott nytt år!

Historisk utveckling

Under 2013 har kapitalet vuxit med smått otroliga 44,5 procent vilket är över 1,2 miljoner kronor i absoluta tal. Avkastningen efter omkostnader men före skatt hamnade på 35,6 procent. Kompensationen av skatten samt mellanskillnaden mellan kapitaltillväxten och avkastningen är alltså nettosparande.

Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIXRX, ett index som går att följa någorlunda med Avanza ZERO. För tredje året i följd slår min portfölj indexet, något jag inte trodde på för ett år sedan. "Det jag vågar säga är att om den optimism som rått under andra halvan av 2012 fortsätter så kommer min portfölj att ha svårt att hänga med SIXRX under året." var min kommentar för ett år sedan och den visade sig helt fel.

År
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005
67,8 %
36,3 %
31,5 %
2006
21,6 %
28,1 %
-6,5 %
2007
-19,6 %
-2,6 %
-17,0 %
2008
-26,0 %
-39,1 %
13,1 %
2009
52,1 %
52,5 %
-0,4 %
26,2 %
26,7 %
-0,5 %
-4,7 %
-13,5 %
8,8 %
22,5 %
16,5 %
6,0 %
2013
35,6 %
28,0 %
7,7 %
Ack
269,1 %
158,2 %
110,9 %
Snitt
15,6 %
11,1 %
4,5 %

Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något. Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

15,6 procent årlig avkastning är mycket högt och inget jag tror är långsiktigt hållbart. Det har varit mycket goda år att köpa och äga aktier - även om (eller kanske just för att) olyckskorpar hela tiden funnits som talat om oro och risker. Det är med rejäl råge bättre än den riskfria räntan varit under perioden.

Även överavkastningen mot SIXRX på 4,5 procent är mycket hög och högre än jag tror kommer vara möjligt över tid med min typ av portfölj. Över en nioårig tidsperiod gör 4,5 procent en väldigt stor skillnad vilket syns i den ackumulerade avkastningen. 100 kronor i SIXRX den 1 januari 2005 hade varit 258 kronor idag, medan Lundaluppenportföljen hade givit 369 kronor.

Jag menar att enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005-2009
13,1 %
9,6 %
3,5 %
2006-2010
6,8 %
8,0 %
-1,2 %
2007-2011
1,7 %
-0,2 %
1,9 %
2008-2012
10,6 %
3,5 %
7,1 %
2009-2013
24,9 %
20,0 %
4,9 %

Samtliga femårsperioder utom en visar alltså överavkastning för portföljen och alla perioder har givit positiv avkastning. De senaste fem åren har varit spektakulära och så kan det självklart inte fortsätta.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla innehaven i portföljen med inköpspris samt aktuellt marknadsvärde. Antalet företag och aktieslag har minskat sedan föregående år och fokus är fortsatt på stabila svenska och nordiska storbolag. Bankerna har återigen uppvärderats på börsen vilket gjort att deras portföljandelar är fortsatt höga trots att inga inköp gjorts.

Bolag
Antal
Inköps-pris
Marknads-pris
Portfölj-andel
Kursutv. 2013
Handelsbanken

648'
1 065'
26 %

Handelsbanken A
1 420
227'
449'

+36 %
Handelsbanken B
2 045
421'
617'

+36 %
Hennes & Mauritz
2 740
568'
812'
20 %
+32 %
Swedbank
2 887
107'
523'
13 %
+43 %
Industrivärden C
3 305
383'
404'
10 %
+14 %
Investor A
1 390
211'
299'
7 %
+30 %
Sampo A
740
130'
234'
6 %
+47 %
AP Möller Maersk A
3
153'
199'
5 %
+40 %
Castellum
1 810
166'
181'
4 %
+8 %
Fortum
1 100
135'
162'
4 %
+18 %
Lundbergföretagen
408
70'
111'
3 %
+19 %
Wal-Mart Stores
120
44'
61'
1 %
+15 %
Johnson & Johnson
95
39'
56'
1 %
+32 %
Summa

2 655'
4 106'Kursutvecklingen 2013 är aktiens kursutveckling, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag redovisar siffran för att man lite enklare ska kunna utläsa vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor, historik 12 månader, fasta växelkurser.

Portföljvärdet har under året stigit från 2,8 till 4,1 miljoner kronor, en ökning med 44,5 procent. Nettoinköpen har varit på 287 tusen kronor vilket är en ökning med nästan 100 tusen kronor från föregående år, efter en något ökad spartakt och högre utdelningar.

Som synes i aktietabellen ovan har det varit mycket höga uppvärderingar på bred front detta år, något som inte haft en motsvarighet i bolagsvinsterna. Aktier har alltså blivit dyrare och den framtida avkastningen lär bli lägre än den varit de senaste åren. Alla mina innehav är nu "på plus" vilket de inte varit sedan 2007.

Utdelningar

Även om utdelningarna under 2013 blivit rejält överskuggade av aktiernas prisökningar är utdelningen en oerhört väsentlig del av avkastningen, inte minst för att de utgör det enda kassaflöde en långsiktig ägare ser. Några av bolagen genomför också systematiska återköp, men de pengarna ser jag inget av när jag inte säljer. Tabellen nedan visar utdelningarna sedan bloggens tillkomst:

År
Kapital, medel
Utdelning före skatt
Direktavk.
20101 962 tkr58 538 kr3,0 %
20112 209 tkr91 482 kr4,1 %
20122 529 tkr106 560 kr4,2 %
20133 473 tkr138 341 kr4,0 %

För att sätta utdelningen i perspektiv har jag beräknat medelvärdet på kapitalet (medelvärdet mellan 1 januari och 31 december helt enkelt) och beräknat en direktavkastning på det. 

Utdelningarna ligger nu på en bit över 10 tusen kronor per månad, om än ojämnt fördelade. Tillväxten har varit god, men inte lika stark som marknadspriserna. Dagens portfölj ger, om utdelningarna 2014 blir identiska med utdelningarna 2013 vilket jag inte tror, en yield on cost på 5,8 procent och en utdelning på 153 tusen kronor. Det blir spännande att se vad bolagsstämmorna beslutar de kommande månaderna.

Året som gick

Ordet "oro" som brukats och missbrukats i alla ekonomiska sammanhang så länge den här bloggen funnits är glömt! SIXRX har stigit 28 procent och som ett under har vi fått återse gamla bekantingar: nyintroduktioner, daytraders och köptips i pressen. Det har varit enkelt att nå avkastning skyhögt över säkra räntan om man bara undvikit fiaskobolagen på smålistorna.

Jag har under året huvudsakligen suttit och sett börskurserna skena och köptillfällena minska i antal. Två bolag som inte rusat på samma sätt som börsen har varit Industrivärden och Castellum, vilka därmed blivit mina huvudsakliga nyinvesteringar under året. I Industrivärden har jag under året dubblerat mitt innehav medan Castellum är en nyinvestering.

Efter mycket funderande fram och tillbaka kring hur bekväm jag var med verksamheterna valde jag att avyttra hela teknologiportföljen med en blygsam vinst som resultat. Likviden återinvesterades i Industrivärden, Castellum och Investor. Apple, Google och Microsoft svarade ganska omedelbart på tal med kurshöjningar, men det är ju någon annans problem eller möjlighet.

Det minimala innehavet i Beijer Alma såldes i augusti efter att jag givit upp hoppet om att kunna bygga upp ett meningsfullt innehav. Aktierna gav 50 procent avkastning på tio månader och priset låg vid försäljningen långt över vad jag kunde tänka mig att köpa för.

Utöver de redan nämnda har 200 aktier i Fortum köpts under året för 13,30-13,90 euro, vilket visade sig påpassligt när kursen sedan höjdes till 16,60 euro.

Uppföljning investeringspolicy

En genomgång av investeringspolicyn visar att jag hållit mig inom den under 2013. Ingen ny belåning har upptagits, huslånen ligger i intervallet 10-15 procent av marknadsvärdet och lönebufferten är tillräckligt stor. Portföljomsättningen har legat klart under 10 procent, de totala försäljningarna under året har varit 126 tusen kronor vilket ger en portföljomsättning på 4 procent.

Avsteg från investeringskriterierna har kommenterats för Castellum i analysen som gjordes i slutet av 2012.

Sammantaget ser jag ingen anledning att justera investeringspolicyn inför 2014.


Året som kommer

Jag är inte särskilt optimistisk inför 2014. Prisnivåerna på portföljbolagen och bolagen på bevakningslistan har blivit allt mindre attraktiva och fortsatta prisuppgångar kommer att tvinga mig att antingen finna nya investeringsalternativ (aktier) eller bygga likviditet. Ett alternativ kan såklart vara att amortera det sista på huslånet och bli skuldfri.

Det jag är mest hoppfull kring är utdelningarna som jag tror kommer att höjas för många av innehaven. Det gäller som sagt bara att hitta något vettigt investeringsalternativ för dem.

Förra året trodde jag att det skulle bli svårt för bankerna att hänga med i en bred börsuppgång och den profetian visade sig så fel som den kunde vara. Fortfarande är bankerna rimligt prissatta jämfört med historiska vinster medan verkstadsbolagen är i behov av rätt kraftiga vinstökningar för att motivera sina kurser. Det blir spännande att se den utvecklingen 2014, kan konjunkturen få upp den fart som aktiemarknaden 2013 har prisat in?

34 kommentarer:

 1. Tack för mycket bra läsning under året.
  Jag är ny på marknaden sen i februari och din blogg har gett mig en mycket mer nykter syn på börsen. Ser fram emot läsning under 2014!

  SvaraRadera
 2. Du får börja handla med gamla Ferraribilar ;)

  Tack för bra sammanställning!!!

  SvaraRadera
 3. Tack för en bra blogg!

  Jag försöker förstå hur din beräkningsmodell för avkastningen fungerar. En sak jag undrar över är varför utdelningarna (U) ingår i det utgående kapitalet (Ku)? Borde inte utdelningarna redan vara inräknade i utgående portföljvärdet (Pu) eftersom utdelningarna normalt återinvesteras? Dvs, utdelningarna räknas två gånger (om man återinvesterar allt). Eller missar jag något nu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom utdelningarna inte återinvesteras automatiskt och ibland återinvesteras med tidsglapp hamnar de återinvesteringar som görs under inköp. Inköp sänker avkastningen, utdelningar höjer avkastningen. Det blir alltså ingen dubbelräkning.

   Vid linjär värdeökning över året leder höga utdelningar till en underskattning av avkastningen eftersom inköpen placeras den 1 januari i min beräkningsmodell.

   Radera
  2. Okej, tack. Jag funderade på det också, men när jag funderade på det så hade mitt exempel orealistiskt stora utdelningar där modellen inte fungerade så bra. =)

   Dessutom tänkte jag att om man bara återinvesterar alla utdelningar utan några andra nyinsättningarna så borde avkastningen bara vara kvoten mellan utgående och ingående portföljvärde.

   Radera
 4. Med risk för att läsare dömer mig; jag skulle skryta vitt och brett för kollegor om mina kunskaper om jag hade dina investeringsresultat. Jag är imponerad att du kan hålla dig så ödmjuk när du uppvisar sådana här resultat Lundaluppen!

  Tack för en bra blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte hur ödmjukt det är att basunera ut det i ett jätteinlägg på Internet ;-)

   Radera
 5. Hej och tack igen för en mycket bra blogg och att du delar med dig så öppet och mycket.
  Kan man fråga efter en kommentar till att 40% ligger i två svenska banker och att 60% ligger i dessa ihop med HM?
  Ingen tanka alls kring fel eller rätt från min sida, bara nyfiken då det spontant känns som "få ägg"
  Mvh Arne

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har genom inköp försökt minska bankandelen något i portföljen, men uppvärderingen av banker har hållit uppe deras portföljandel. Att det blivit så mycket banker beror på de fantastiska investeringsmöjligheterna som bjöds 2008-2009.

   Radera
  2. Tack, jag förstår. Bara i år går ju båda bankernas aktier upp med smått otroliga 35-40% så det är bara att gratulera.

   Radera
 6. Fin utveckling Luppen, gratulerar!

  Men med en stort värde på depån, hur ska du agera vid kommande sämre börsår och stora längre nedgångar? Följa med ner och se värdet på depån kanske halveras men köpa mera när allt blir billigt? Det är klart att det funkar långsiktigt som för Aktiestinsen, Buffet och andra värdeinvesterare.

  Jag gillar värdeinvesteringstänket men lägger själv på den tekniska analysen för köp/sälj-timingen och Tobbe Roséns filosofi om att inte följa med ner så mycket med hjälp av hur index förhåller sig till dess glidande medelvärden som ungefärliga riktlinjer för hur stor andel depån som bör vara investerad och hur stor andel likvider depån bör bestå av. T.ex. att öka till 25% likvider under dess MA20, 50% likvider när index är under MA50, 75% likvider under MA100 och 100% likvider under MA200.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tanken att inte följa med i nedgångarna låter lockande. Låter även logiskt i teorin. Men frågan är om det fungerar i praktiken. I synnerhet ställer det till det i perioder av långa uppgångar.

   Här finns ett test av mycket omtalad strategi (och mer väldokumenterad än Tobbe Roséns :-)) som använder sig av tio månaders MA:

   The Failed Promise of Market Timing

   Ja, titeln talar för sig själv...

   Radera
  2. Jag skulle sannolikt följa med ner och fortsätta bygga på mina positioner.

   Det måste vara världens smalaste sak att skapa handelsalgoritmer som reagerar lite snabbare än de flytande medelvärden som är vanliga inom teknisk analys. Därmed bör vinsterna med att följa dessa medelvärden vara så små att de knappast täcker omkostnaderna. Men jag vet att många ser det hela annorlunda.

   Radera
 7. En fundering kring utdelningar. Såg ett youtube-klipp (som jag inte hittar nu) där poängen var att det kvittar om ett bolag delar ut eller inte, eftersom kursen direkt efter utdelningen sjunker proportionellt.

  Du, Luppen, har ju ett krav på utdelning i dina aktieval. Är detta något du funderat på? Klart det känns skönt med utdelningar som trillar in regelbunden, men ligger det något egentligt värde i utdelningarna i sig själva?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utdelningar är ett kassaflöde som jag kan använda för att allokera kapital till de verksamheter jag ser som mest prisvärda. På samma sätt som jag inte automatiskt återinvesterar i samma bolag som delar ut vill jag inte att bolagsledningarna ska återinvestera allt kapital direkt i verksamheterna - även om det är skatteeffektivt.

   Om jag behöver kassaflödet för att leva på så vill jag inte vara beroende av att sälja till marknadspriset. Det skulle ge mig ett beroende av börsens volatilitet istället för bolagets kassaflöde. I min värld är det ett rejält nerköp.

   Så i teorin stämmer det du sett/läst, men i praktiken är det stora skillnader.

   Radera
 8. Står din fru också med på lånet till huset? Om du väljer att öka amorteringstakten måste hon också göra det eller är du såpass generös att du betalar av mer?

  //Andreas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har betalt det mesta hittills, men jag vill nog att hon är med och delar på det sista.

   Radera
 9. Hatten av lundaluppen, fantastiska resultat. Kul också att du går in på ditt femte år som bloggare, få som "håller ut" så länge :)

  SvaraRadera
 10. Tack för 2013 års bästa blogg, alla kategorier. Ser fram emot att fortsätta följa dig 2014 och många år framöver förhoppningsvis.

  Mvh Claes

  SvaraRadera
 11. Imponerande avkastning och trevlig läsning. God fortsättning!

  SvaraRadera
 12. Tack för detta år! Otroligt lärorikt att följa dig och dina investeringar!
  Har nyligen läst en bok som handlar just om att bygga upp en egen pengamaskin vilket du verkligen gör. En stark sådan också!
  Jag är ny på aktiemarknaden och är otroligt tacksam för bevakningslistan du presenterar varje månad. TACK!

  Hur kommer det sig at du inte investerat i andra investmentbolag såsom Latour, Kinnevik?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte så förtjust i Latours och Kinneviks innehav.

   Radera
 13. Hej Lundaluppen!

  Har sett att man kan öppna konto genom enskilt och/eller aktiebolag på Avanza och blev då lite intresserad. Vill minnas att du inte har alla dina aktier i privat form utan köpta genom bolag du äger.

  -Har du dem i enskilt bolag eller aktie bolag?

  -Hur funkar de:

  a. Kan villket bolag som helst använda sitt överkapital för att handla börshandlade aktier?

  b. Skattemässigt?

  c. Deklaration?

  d. Hur blir de om man vill ta ut pengarna eller aktierna?

  Möjligen även någon annan läsare som har erfarenhet kring detta.

  Tackar för ett intressant läsår!
  /Skrotnisse

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag äger aktier delvis via ett aktiebolag. Jag har skrivit en del om detta i tidigare inlägg som kan vara värda att läsa. Glöm inte att följa länkarna vidare från det inlägget.

   a. Ja, förutsatt att det är förenligt med bolagets verksamhet. Det bör alltså stå i bolagordningen att bolaget bedriver handel med värdepapper.

   b. Inte bra (se länken ovan)

   c. Merjobb :-). Att driva ett bolag kräver alltid extra administration.

   d. Man kan sälja aktierna till sig själv alternativ likvidera eller dela ut pengarna. Det uppstår då skattekonsekvenser oavsett vad du gör, så räkna inte med att detta är lönsamt.

   Om man av någon anledning har överskottslikviditet inlåst i ett bolag kan aktieinvesteringar i det bolaget vara rimligt, men att aktivt starta ett investmentbolag är för de allra flesta en dålig idé.

   Radera
 14. Stämmer det med bolagets verksamhet?
  Jag har ett AB och investerar överskottslikviditet i aktier, men min revisor säger att jag inte behöver ändra bolagsordningen så länge inkomsten huvudsaklingen kommer från annat än aktier.

  Tack för ditt blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lyssna först och främst på din revisor är mitt tips ;-). Det beror på hur stor del av verksamheten det är. Handel med värdepapper är ingen momspliktig verksamhet så det är nog bäst att inte väcka den björnen om du kan låta bli (du kan alltså inte dra moms för varor och tjänster som köps in till den delen av verksamheten).

   Radera
 15. Fantastiskt att du bjuder in oss andra på din resa! Du är så disciplinerad och så inspirerande!

  Tack!

  SvaraRadera
 16. Hej LL!

  Tack för en mycket välskriven och intressant blogg!
  Och grattis till en imponerande portföljutveckling.

  Jag har en fråga angående det här med skatter. Jag har för mig att jag har läst i något av dina inlägg att du har delvis dina aktier i depå. Har du räknat på att flytta över dem till en ISK?
  Själv har jag det mesta i depå och försöker komma fram till om jag ska ha dem kvar eller flytta till ISK.
  Man får skatta bort en del (oftast 24% på riktigt gamla innehav), men å andra sidan blir skatten lägre på kommande värdeökning och på kommande utdelningar. Hur resonerar du?

  Hälsningar P.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har valt att behålla mina depåaktier i depå. ISK är ungt och vem vet vart statslåneräntan och beskattningen tar vägen under ny regering. Den traditionella kapitalbeskattningen är förmodligen stabilare, så jag gör inga stora lappkast. Men allt nytt kommer in i ISK.

   Radera
 17. Din blogg har under 2013 kommit att bli en av mina absoluta favoriter! Bra inlägg och bra kommentarer! Ser fram emot fortsättningen.

  En fråga ang. din portfölj: är strategin intakt sedan 2005? Är det alltså den strategi som du förmedlar här på bloggen som gett dessa resultat eller finns det en pre-finanskrislupp och en post-finanskrislupp?

  God fortsättning!

  Dr Je

  SvaraRadera
  Svar
  1. 2005-2007 var utan en stark strategi, vilket kanske syns på volatiliteten... 2008 köpte jag The Intelligent Investor och kom till lite bättre insikt.

   Radera
 18. Hej,

  Tack för en klar sammanfattning av det gångna året och en nykter syn på det kommande!

  Hoppas att sektorn "familj och hälsa" går starkt för oss alla 2014. Sedan vore det ju trevligt om ett eller annat fyndtillfälle skulle yppa sig på börsen! :-)

  Hälsningar

  Carolus

  SvaraRadera
 19. Mycket trevlig sammanfattning och tack för att vi får följa dig!

  Jag har börjat snegla på Kinder Morgan utöver Coca-Cola och Walmart då bolagen jag bevakar i Sverige börjar värderas på tok för högt. Vad är din syn på Kinder Morgan? Kanske t.o.m. ett alternativ till Fortum när elnäten är avyttrade?

  //Kalle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte tittat på Kinder Morgan, vet att någon annan bloggare (ägamintid?) ägde bolaget ett slag för något år sedan.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.