fredag 31 augusti 2012

Första miljonen!

Enligt räknaren nere till höger passerade bloggen 1 miljon sidvisningar idag, trevligt! Som alla märker har jag en liten svacka just nu med få analyser och ganska glest mellan inläggen, men jag kommer tillbaka!

Vem äger din tid?

Mina bloggrannar ligger dock inte på latsidan och jag vill gärna puffa för "Äga min tid":s trevliga och personliga serie om den egna ekonomin under rubriken "Detta har hänt sedan december 2010". Jag och min fru är inte i närheten av den samstämmigheten och målmedvetenheten :-)

måndag 27 augusti 2012

Inköp Fortum

Månadens inköp blev ytterligare 85 aktier i Fortum för 14,11 euro per styck. Eurokursen är just nu trevliga 8,24 kronor vilket gör att euro-värderade tillgångar känns extra attraktiva.

Så här ser portföljen ut idag:

Bolag/aktieAntalPortföljandel
Handelsbanken

29 %
Handelsbanken A
1 420

Handelsbanken B
2 045

Hennes & Mauritz
2 740
25 %
Swedbank

13 %
Swedbank Pref
2 870

Swedbank A
17
Investor A
1 200
6 %
Industrivärden C
1 600
5 %
Sampo A
740
5 %
AP Möller Maersk A
3
5 %
Lundbergföretagen
408
3 %
Wal-Mart Stores
120
2 %
Apple
10
2 %
Johnson & Johnson
95
2 %
Google
8
1 %
Microsoft
170
1 %
Fortum
260
1 %

Fortum är fortfarande minsta innehavet men närmar sig Microsoft. Portföljvärdet ligger nu på lite drygt 2,7 miljoner kronor.

måndag 20 augusti 2012

Utdelning Apple

Idag kom då Apples historiska utdelning in på kontot, första kvartalsutdelningen på 2,65 dollar per aktie. Apple har inte delat ut pengar sedan 1995 och dagens utdelning växlades till 17,80 kronor per aktie:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-08-20Apple1017,80178
12-06-18Microsoft1701,40238
12-06-14Johnson & Johnson654,30280
12-06-05Wal-Mart1202,87344
12-05-14Industrivärden C1 6004,507 200
12-05-11Hennes & Mauritz2 7409,5026 030
12-04-25Investor A1 2006,007 200
12-04-25Sampo74010,677 893
12-04-20Lundbergföretagen4084,001 632
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa104 499

Gissningsvis står Wal-Mart näst på tur, jag är ganska dålig på att hålla reda på kvartalutdelningsdatumen. Det underlättas inte av att de sedan fördröjs innan de når mina svenska konton...

lördag 18 augusti 2012

Rapport från Ratos

Ratos är ett gammalt innehav som såldes för något år sedan och bolaget har under sin nya ledning nu släppt sin rapport för Q2. Resultatet sjönk till en förlust, lämnade Arne Karlsson och Olof Stenhammar en sjunkande skuta efter sig till Susanna Campbell?

Om man tittar igenom rapporten är det inte alltför trevlig läsning:
 • En (blygsam) förlust för halvåret, 9 öre per aktie
 • "Svag utveckling i innehaven", framförallt DIAB och Arcus-gruppen har gått från vinster till kraftiga förluster, men även Inwido och Jötul har varit svaga (Inwido har sålt en verksamhetsgren med förlust)
 • Nedskrivning av värdet i AH Industries med 275 miljoner, kvarvarande värde är 352 miljoner kronor, en mycket kraftig nedskrivning alltså
 • Försäljningen av Anticimex blir klar i Q3 och där når man ett bra resultat, IRR på 24 procent
Eget kapital per aktie i Ratos är nu nere i 37 kronor (blir ca 40 kronor efter Anticimex är klart), det låg på 49 kronor när jag sålde. Jag ser eget kapital (i detta fall inklusive goodwill, mycket viktigt) som en intressant värdemätare för Ratos eftersom det ganska väl speglar vad man investerat i sina innehav.

Värdet av Ratos kan alltså ganska enkelt beskrivas som eget kapital plus det icke bokförda värde man lyckats bygga i de befintliga innehaven sedan de förvärvades. Om man själv har ett avkastningsmål på 10 procent årligen och Ratos infriar sitt mål på 20 procent IRR så är värdet av bolaget alltså minst dubbla egna kapitalet. Personligen tvivlar jag dock på att Ratos når 20 procent IRR med dagens portfölj. 

Min bild av bolaget är alltså ganska enkel, jag ser tre värderingsintervall:
 1. Värdering under eget kapital: fyndläge, Ratos kommer kanske inte att nå 20 procent IRR men jag tror fortfarande att bolaget har en bra kompetens och en vettig avkastning finns helt klart inom räckhåll. Dessutom får man hittills genererade värden gratis.
 2. Värdering mellan 1-2,5 ggr eget kapital: gråzon, svårt att säga om värderingen är bra eller dålig. I detta intervall kommer värderingen säkert att ligga som oftast, nedre änden kan vara attraktiv men är inte glasklart fynd
 3. Värdering över 2,5 ggr eget kapital: dyrt, då har man betalt för väldigt mycket av de värden Ratos förväntas bygga framöver.
Omsätter man detta till kronor får man alltså att bolaget är ett fynd kring 40 kronor och neråt, samt dyrt på 100 kronor eller uppåt.

onsdag 15 augusti 2012

Rapport från Maersk

Igår kom A.P. Möller-Maersk halvårsrapport och en snabb genomläsning visar att:
 • Den försvagade danska kronan har lett till en omsättningsökning på 7 procent för halvåret, i dollar räknat har omsättningen minskat
 • Resultatet har däremot sjunkit även i danska kronor, med 16 procent. Resultatet per aktie för halvåret var 2 615 DKK
 • I resultatet gömmer sig en engångsintäkt från en Algerisk skattetvist om 0,9 miljarder dollar, om man antar att skattesatsen inte påverkas skulle detta utgöra ca 25 procent av vinsten. En justerad och mer jämförbar vinst skulle då vara 1 961 DKK per aktie
 • Fraktraterna har stigit med 4,2 procent (i dollar) sedan Q2 2011 och Maersk Line har därför kunnat vända till en blygsam vinst under Q2 jämfört med en förlust under Q2 2011
 • Maersk Oil har nått en minskad produktion jämfört med Q2
 • APM Terminals vinst ligger på samma nivåer som 2011 liksom Maersk Drilling
 • Utsikterna för helåret revideras uppåt något av ledningen och räknat i dollar bedömer man att det blir en svag ökning. I danska kronor kommer detta, om det visar sig riktigt, innebära en klar förbättring räknat från de 3 478 kronorna per aktie man nådde 2011
Maersk är ett konglomerat med verksamhet i olika branscher som inte går helt i takt. Det är dock tveklöst så att det viktigaste området, Maersk Line, agerar i en mycket svår miljö. I en sådan miljö är jag imponerad över att man i alla fall lyckas nå positiva resultat och bidra till koncernens vinst. Min bedömda långsiktiga vinstnivå på 4 000 DKK/aktie verkar vara möjlig att nå i år och det är såklart positivt. Nu beror detta mycket på danska kronans försvagning vilket ju innebär att min avkastning i svenska kronor förmodligen blir en bit lägre än jag tänkt mig vid köptillfället.

Maersk är fortfarande attraktivt prissatt i mina ögon. Ett P/E på under 10 räknat på resultat under en erkänt utmanande period verkar billigt. Jag antar att resten av marknaden därmed förutspår ännu svårare tider framöver, men vi får väl se.

onsdag 8 augusti 2012

Rapport från Sampo

Idag kom Sampo med sin halvårsrapport för årets första sex månader. Bolaget rubricerar själv rapporten med "Good first half in banking, great in insurance" och siffrorna verkar bekräfta detta:
 • Resultatet per aktie blev 1,23 euro, om icke-realiserade vinster medtas blev resultatet 1,54 euro, 1,23 innebär en ökning med knappt nio procent jämfört med föregående år
 • Nordeainnehavet stod för 47 procent av koncernens totala vinster
 • Combined ratio för P&C-försäkringsverksamheten var fantastiska 89,4 procent, man lyfter alltså en väsentlig ränta för att innehålla kundernas pengar från premie till utbetalning
 • Avkastningen på eget kapital var 19,4 procent under perioden
 • Solvensen har stigit kraftigt till 151 procent
Eftersom mitt investeringsantagande ligger på två euro per aktie för helåret är 1,23 naturligtvis gott och väl godkänt. Sorgebarnet just nu är livförsäkringarna i Mandatum där vinsterna sjunkit 23 procent. Detta är dock en liten del av verksamheten och sammantaget ser Sampo fortfarande prisvärt ut med sina 22,88 euro per aktie i skrivande stund.