tisdag 27 april 2021

Sveriges sämste pensionär

Efter ett år av andmatande blev pensionärslivet återigen för svårt och jag tog ett heltidsjobb. Jag vet inte hur länge det varar den här gången men det har börjat gå upp för mig att FIRE innehåller två bokstäver för mycket för mig.

Bloggen kommer fortsätta sin träda och eftersom Theresa Williams och hennes systrar fortsätter skriva kommentarer om hur hon fann lyckan hos Doktor Någonting så har jag stängt kommentarfältet. Jag beklagar Lars och alla kvalitetskommentatorer, ni får skriva kommentarer hos andra bloggare.

Om ni söker mig så har jag fortfarande Twitterkontot @Lundaluppen som jag tittar till då och då, främst efter några glas vin. Den här bloggen får ligga kvar uppe som ett tidsdokument från en tid då aktier gick från att vara något riskabelt och ovisst till något alla kan tjäna pengar på riskfritt.

måndag 15 februari 2021

Portföljbokslut 2020

Så här i februari när baksmällan från nyårsfirandet slutligen lagt sig, champagne kostar i alla ändar, är det slutligen dags för Luppen att ställa sig på tvållådan och berätta om året som gått.

TLDR; Inget hände.

Efter ett tidvis hektiskt 2019 blev 2020 mitt första helår som pensionär, eller styrelseproffs som man kan kalla det om man behöver förklara sig på någon fest. Det slapp vi 2020, tack Corona. Man kan till och med kosta på sig att glömma sina hisspitchar eftersom ingen är självmordsbenägen nog att ställa sig i hissen med dig.

Man kan förledas att tro att pensionärslivet skulle få hobbies som bloggar att blomstra men nej, det har varit ett år när jag ägnat mig åt onoterade bolag och utanför det hållit ett väldigt lågt tempo. Bloggen fick två inlägg under 2020 varav ett beskrev de enda transaktionerna jag gjorde förra året.

I det skogsbruk som är Lundaluppens portfölj skedde det alltså knappt en gallring under föregående år utan all egentlig avkastning kommer från träd som planterats under 2019 eller tidigare än så. Turligt nog visade sig dessa träd väldigt livskraftiga.

I relativa termer var 2020 mitt bästa år sedan 2005 när jag egentligen spelade en annan sport, något jag kommenterat tidigare. I absoluta tal var det mitt bästa år någonsin med en avkastning som bör kunna försörja mig något decennium, på den levnadsnivå som bäst beskrivs som levnadsglad kyrkråtta. Detta är det sextonde året jag mäter och för femte gången slår avkastningen SIX30RX med över tio procentenheter, +25,2 procent att jämföra med index +7,4 procent.  

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
Kommentar
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %
Saknar dok. -2004
2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %

2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %

2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
Skrev investeringskriterierna
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %

26,2 %
24,9 %
1,3 %
Startade bloggen
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %

22,5 %
16,4 %
6,1 %

35,6 %
25,5 %
10,1 %

16,6 %
14,0 %
2,6 %
Bloggen pausades (okt)
1,9 %
2,2 %
-0,3 %

19,5 %
9,4 %
10,1 %
Bloggen återupptogs (okt)
12,3 %
7,7 %
4,6 %

0,4 %
-7,0 %
7,4 %
Slutade heltidsjobba
21,4 %
30,1 %
-8,7 %

2020
25,2 %
7,4 %
17,7 %

Ack
797 %
336 %
461 %

Snitt
14,7 %
9,6 %
5,1 %


Efter sexton år är överavkastningen fortfarande mycket god i mitt tycke, dock inte sensationell. Det finns på finanstwitter en handfull personer med en otrolig förmåga att hoppa från succé till succé, ett antal av dessa bör närma sig miljardärsnivån snart. Sannolikt finns det en grupp mindre verbala med en svagare förmåga också, men vem jämför sig med dem? För mina livsmål funkar denna nivå mer än väl och om någon kunde garantera samma avkastning sexton år framåt så hade jag tagit erbjudandet omedelbart.

För mig är ett år en ganska kort tid. Med min strategi är det, som jag sagt tidigare, en rimligare målsättning att försöka slå index varje femårsperiod, något som redovisas nedan. Sifforna visar genomsnittlig årlig avkastning under varje period.

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %
2013-2017
16,7 %
11,5 %
5,2 %
2014-2018
9,8 %
5,0 %
4,9 %
2015-2019
10,7 %
7,9 %
2,8 %
2016-2020
15,4 %
9,0 %
6,4 %

Jag behåller alltså ett ensiffrigt avstånd gentemot index. Avståndet är i grund och botten vad som motiverar mig att fortsätta investera manuellt istället för att låta en indexfond ta hand om mina pengar. Här nedan är dumpar från mina båda Avanzakonton, jämförelsekurvan i blått är OMXS GI, dvs. inklusive utdelningar:

Kontoutveckling, stort konto
Det större kontot


Det mindre kontot

Som synes ligger det större kontot på +12 % och det mindre på +21 %. Sharpekvoterna för kontona är 0,80 respektive 0,43. Jag har glömt om det är bra eller dåligt, men jag vet att en del läsare brukade fråga om detta på den tiden jag hade läsare i plural.

Portföljen per den 31 december 2020 såg ut så här:

Portfölj
Portföljsammansättning 31 december, klicka för att förstora

Andelen illikvida innehav har stigit något från förra årets 28 procent till 29 procent idag. Min blogg har minskat i aktivitet och läsare och egentligen är det tveksamt om jag skulle kunna påverka kurserna i något bolag överhuvudtaget, men jag fortsätter vara försiktig och namnger endast drakar.

Den enda förändringen i portföljen under 2020 gjordes i augusti. Jag länkar till inlägget eftersom det är jättesvårt att hitta det.

Som de flesta andra hoppas jag att vi under 2021 ska kunna börja resa och röra på oss igen. Om detta händer kommer det säkerligen göra avtryck även i makro- och mikroekonomin och börsen kommer aldrig bli sig lik igen, precis som vanligt.

onsdag 26 augusti 2020

Sagan om de två grodorna

För ett och ett halvt år sedan köpte jag in två grodor (illikvida bolag) som jag hoppades kunna kyssa och framkalla stora värden. Under tiden som gått har jag har döpt om dem till Paddan AB och Prinsen AB.

Paddan AB

Bolaget hade finansiella problem och ledningsproblem, men en sund verksamhet som översålts och underfinansierats. Ledande befattningshavare hade bytts ut och det fanns ett antal företagshändelser på gång som skulle kunna trigga en omvärdering. Min bedömning var att jag kunde tjäna 200 procent och förlora 100 procent, med en betydligt större chans för det förstnämnda. Börsen trodde något annat.

Denna groda har under året undvikit mina kyssar, krupit in i munnen på mig och förvandlats till en padda där inne. Aktiepriset har sjunkit med 80 procent sedan mitt köp och likviditeten har helt torkat ut, jag kan inte bli av med dem och risken är större att de 80 blir till 100 än att jag ska kunna tjäna något på detta.

Prinsen AB

Bolaget hade en svag men inte alarmerande balansräkning. Verksamheten var enkel men otroligt misskött över en längre tid. Nu var en ny ledning på plats där jag hade skäl att tro på de nya personerna. 

Denna groda blev till en prins och aktiepriset har mer än tripplats under min tid. De nya personerna gjorde allt rätt från start i bolaget och tog tag i märkliga organisatoriska strukturer, stängde ner olönsamma fickor i verksamheten etc. 

Det tog mig några månader att komma in i bolaget, men mindre än en vecka att sälja. Samtidigt som aktiepriset stigit har intresset gjort detsamma och likviditeten i bolaget är idag något helt annat än för ett par år sedan.

Portföljen

Prinsen hade alltså vuxit till sig och utgjorde förra veckan 13 % av min totala portfölj. Jag har nu helt avyttrat innehavet och istället köpt in:

  • Deere för 208 dollar per aktie till ett belopp som motsvarar 1 % av portföljen
  • Industrivärden för 233 kr/aktie, 5 % av portföljen
  • Investor för 553 kr/aktie, 5 % av portföljen
  • Novo Nordisk för 420 danska kronor/aktie, 2 % av portföljen
Syftet med dessa inköp var att ytterligare passivisera portföljen. Som kanske framgått av frekvensen av handel och blogginlägg är intresset inte på topp just nu. Jag lever ett väldigt lugnt och skönt liv och har inget behov av raketer egentligen.

Efter förändringarna ser portföljen ut enligt nedan.

Aktuell aktieportfölj

Sedan årsskiftet har portföljen stigit med 8,6 procent (index är +1,1 i stigande stund), vilket är mer än godkänt givet min aktivitet och risknivå. Prinsen AB har stigit i pris mer än 5 % sedan min sista försäljning. Jag hittar ut själv.

onsdag 8 januari 2020

Portföljbokslut 2019

Om 2018 var året när jag fick en mer fri roll var 2019 året när jag knöt upp mig igen, något som satte sina tydliga spår på bloggen som mer eller mindre vilat under året.

Lundaluppenportföljen blev ännu mer statisk än 2018 och totalt räknar jag till 28 transaktioner, 23 köp och 5 försäljningar, där det mesta rapporterats här på bloggen i sju inlägg och det mesta drivits av utdelningar. Jag har inte tillfört något substantiellt kapital till portföljen.

I absoluta tal har portföljen utvecklats utmärkt, i relativa tal svagt, jag har inte varit nära index under året. Detta är det femtonde året jag mäter och för fjärde gången blir totalavkastningen sämre än SIX30RX (eller OMXS30GI som jag i praktiken får följa numera då Avanza inte längre använder SIX index), +21,4 procent att jämföra med index +30,1 procent. 

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
Kommentar
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %
Saknar dok. -2004
2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %

2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %

2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
Skrev investeringskriterierna
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %

26,2 %
24,9 %
1,3 %
Startade bloggen
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %

22,5 %
16,4 %
6,1 %

35,6 %
25,5 %
10,1 %

16,6 %
14,0 %
2,6 %
Bloggen pausades (okt)
1,9 %
2,2 %
-0,3 %

19,5 %
9,4 %
10,1 %
Bloggen återupptogs (okt)
12,3 %
7,7 %
4,6 %

0,4 %
-7,0 %
7,4 %
Slutade heltidsjobba
2019
21,4 %
30,1 %
-8,7 %

Ack
617 %
306 %
311 %

Snitt
14,0 %
9,8 %
4,2 %Livet och tiden är kontinuerliga, åren är godtyckliga diskretiseringar av det förloppet. Att utvärdera år för år är slagigt, med min strategi är det en rimligare målsättning att försöka slå index varje femårsperiod, något som redovisas nedan.

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %
2013-2017
16,7 %
11,5 %
5,2 %
2014-2018
9,8 %
5,0 %
4,9 %
2015-2019
10,7 %
7,9 %
2,8 %

Jag behåller ett avstånd gentemot index här men måttstocken kryper närmare. Avståndet är i grund och botten vad som motiverar mig att fortsätta investera manuellt istället för att låta en indexfond ta hand om mina pengar. Här nedan är dumpar från mina båda Avanzakonton:

Det mindre kontot
Det större kontot


Som synes ligger det större kontot på +12 % och det mindre på +40 %? Något år till i den här stilen så får jag hitta på nya namn när det mindre kontot blir större än det stora... Sharpekvoterna för kontona är 3,40 respektive 0,97.

Portföljen per den 31 december 2019 ser ut så här:

Portföljsammansättning, klicka för att förstora

Andelen illikvida innehav har stigit ytterligare från förra årets 18 procent till 28 procent idag. Min blogg har minskat i aktivitet och läsare och egentligen är det tveksamt om jag skulle kunna påverka kurserna i något bolag överhuvudtaget, men jag fortsätter vara försiktig och namnger endast drakar.

Under året fattades egentligen inget större investeringsbeslut. Samtliga större inköp var påfyllningar med utdelningsmedel. Försäljningarna var huvudsakligen avknoppningen av The Drilling Co 1972 samt Sampos utdelade Nordea-aktier.

Om man tittar på enskilda innehav har bankerna varit svaga medan Balder och Skanska haft stark kursutveckling. Övriga bolag har legat kring eller strax under index. Det ser ungefär likadant ut bland illikvida aktier med den lilla skillnaden att det största innehavet varit en raket. Därmed blir återigen totalportföljen förryckt av den lilla illikvida delen och svår att imitera för mina läsare.

För en mer personlig blick på läget och året hänvisar jag gärna till Sofokles intervju för några veckor sedan med mer reflektioner.

Jag har ingen aning om vart 2020 är på väg och det är rätt skönt. Som privatinvesterare behöver jag inte ha någon åsikt.

Vi hörs under det kommande året, den ojämna kampen mot spambottarna i kommentarfältet fortsätter och bloggen kommer fylla 10 år!

fredag 15 november 2019

Det kom ett brev

… från Skat idag.

Brev från Skat

Trogna läsare (verkligt trogna) minns att jag ansökte om återbetalning av dansk källskatt för snart tre år sedan. För drygt ett år sedan fick jag brev att det skulle dröja upp till tolv månader till innan de kunde pröva min ansökan. Idag fick jag alltså ett nytt brev, budet är nu att det kan dröja upp till arton månader till innan de prövar min sak.

Jag flyttade för några år sedan alla mina danska innehav till kapitalförsäkringar och har därigenom överlåtit denna process för kommande utdelningar till Avanza. Varsågod Avanza, lycka till.

Om du väljer att köpa danska börsbolag i en vanlig depå är mitt tips att räkna bort 12 procent av utdelningarna som förlorade. Eller i alla fall lägga på en diskontering för 3-5 års väntetid. Jag kanske är optimistisk där.

Något om blogg och portfölj

Ryktet om bloggens död är betydligt överdrivet. Sedan återkomsten för några år sedan skriver jag inte längre om utdelningar utan de rena dokumentationsinläggen handlar bara om inköp och försäljning av likvida aktier. Eftersom jag inte gjort några sådana köp eller försäljningar och inte heller haft någon skrivlust så har det inte blivit några inlägg sedan i september. När jag köper något (likvitt) lovar jag att skriva.

Jag har ett Google Doc-kalkylark där jag räknar ihop avkastningen på mina olika delportföljer som ligger spridda över privat ägo och bolag, i ISK, depå och KF i flera banker. Jag tittade på arket häromdagen för första gången på två och en halv månad. Bolagen tycks leva utan att jag tittar på dem. Jag tror till och med utdelningarna kommit trots att jag saknar plingande appar.

Livet leker, barnen växer, verksamheterna växer, portföljen växer väldigt bra i absoluta termer, magert i relativa termer. Luppen lever och skrivlusten kommer säkerligen tillbaka, vi hörs!