fredag 27 april 2012

Johnson & Johnson höjer utdelningen

För 50:e året i följd deklarerade Johnson & Johnson idag att man höjer kvartalsutdelningen (tack för tipset Carolus). Höjningen den här gången blev 7 procent, från 57 cent per aktie och kvartal till 61 cent. JNJ är numera mitt minsta innehav i aktieportföljen, men många bäckar små...

torsdag 26 april 2012

Rapport från Handelsbanken

Igår sammanfattade jag de övriga tre storbankernas rapporter, och idag kom Handelsbanken med sin. Igår pekade jag ut Swedbank som den bank som lyckats bäst i Q1 men jag undrar om inte Handelsbanken lyckades ännu lite bättre (alla jämförelser är mot Q1 2011):

 • Intäkterna ökade med 12 procent, och resultatet efter skatt med 14 procent
 • K/I-talet är 0,45
 • Kreditförlusterna är på historisk "normalnivå", den här gången 0,07 procent
 • Räntabiliteten på eget kapital är 13,8 procent. Swedbank låg högre, men har också skiftat ut kapital, Handelsbanken har fortfarande inte vidtagit några kapitalsänkande åtgärder annat än en ordinär utdelning, primärkapitalrelationen ligger på 19,1 procent jämfört med Swedbanks 15,9 procent
 • Resultaten utanför Sverige ökade med 63 procent, och expansionen i Storbritannien fortsätter
 • Vinsten per aktie låg på 5,22 kronor efter utspädning. Det här ligger över mitt antagande om "normal intjäningsförmåga" på 20 kronor per år.
Ska man hitta något negativt så är det främst att provisionsnettot sjunkit 3 procent. Provisionsnettot sjönk dock för samtliga banker. Eftersom börsen sjönk med 13 procent 2011 är det inte så förvånande.

Tillväxtmöjligheterna är ett frågetecken för alla storbankerna. I Handelsbankens fall är Storbritannien tydligt utpekat som tillväxtmarknaden, och därför är det glädjande att kontorsrörelsen ökat sina intäkter med 45 procent, rörelseresultatet har mer än dubblerats. Kostnaderna i en snabbväxande rörelse är svåra att hålla lika lågt som i en mogen rörelse, men ett K/I-tal på 0,53 måste anses bra under såna förhållanden.

Den totala kontorsrörelsen utanför Sverige (inkluderar Storbritannien, Danmark, Norge och Finland) har också gått bra under kvartalet, med 23 procent högre intäkter och ett K/I-tal som gått ner till 0,49. Med sjunkande kreditförluster också har detta totalt gett en 63-procentig ökning av rörelseresultatet.


Handelsbanken är min favorit bland bankerna eftersom man tycks ha den hälsosammaste och solidaste kulturen. Den verkar ju dessutom möjlig att exportera. Toppchefer rekryteras inifrån, de anställda är tillsammans betydelsefulla ägare, delegationsordningen ligger inbyggd i den geografiska organisationen, man är offensiv mot bra kunder och tolererar att förlora de inte fullt så bra. Detta är min syn från ett utifrånperspektiv, men om den stämmer någorlunda är det inte förvånande att SHB är den lönsammaste, kostnadseffektivaste och mest riskmedvetna banken, och den bank som gått starkast genom och ur de senaste bankkriserna.

Mitt största frågetecken och orosmoln för SHB är att man dels är den bank med störst volym bolån, och dels är den bank som har lägst riskvikter på just bolån. Kanske är krediterna av yppersta kvalitet, och vikten därmed motiverad, annars finns här en väsentlig risk vid en eventuell fastighetskris.

onsdag 25 april 2012

Bankrapporterna

Med Swedbanks rapport idag har nu tre av fyra storbanker rapporterat för Q1 2012, endast Handelsbanken som kommer imorgon kvarstår. Finansoro eller inte; det har varit ett bra kvartal att äga bankverksamhet.

Börsreaktionerna på rapporterna speglar ganska väl hur de sett ut relativt varandra: Swedbank hissades ordentligt, Nordea höjdes och SEB sänktes.

Städat ifrån de kreditåtervinningar Swedbank hade förra året har man tagit ett stort steg framåt i år, intäkterna är upp, kostnaderna ner rejält och därmed är lönsamheten bra. I mina kalkyler har jag antagit en "normal" intjäningsförmåga på 10 kronor per aktie för Swedbank, men trots återköp är man inte riktigt där ännu, utan vinsten landade på 2,20 kronor. Men med intäktsökningar på 7 procent, räntabilitet på eget kapital på 14 procent och ett K/I-tal på 0,48 (0,53 för ett år sedan) är det svårt att klaga. Jag är glad för de aktier jag har men är inte intresserad av att öka.

Nordeas siffror är i stort sett oförändrade sedan Q1 2011, intäkterna upp 1 procent liksom kostnaderna, medan sänkta kreditförluster leder till en resultatökning på 3 procent. K/I-talet är därmed också oförändrat, 0,50, lite sämre än Swedbank anno 2012. Räntabiliteten är 11,7 procent, men sedan har inte Nordea trimmat sitt egna kapital som Swedbank gjort med återköp.

SEB är den enda bank hittills vars aktiekurs sänkts på rapporten. SEB visar, trots den rejäla och omskrivna bolåneoffensiven, upp sänkta intäkter med en procent (jämfört med Q1 2011). Kostnaderna har dock sjunkit något mer vilket ger en resultatökning på en procent. Bolåneoffensiven har givit resultat, kontorsrörelsens räntenetto har stigit med 24 procent, men detta har alltså kompenserats med försämrade resultat på andra rörelsedelar. K/I-talet för SEB är höga 0,59 vilket är väldigt svagt i mina ögon när konkurrenterna ligger på 0,50 och lägre. Räntabiliteten på eget kapital blir då också svagt, 9,7 procent.

Jag är övertygad om att det är lönsamt på sikt att äga bank. Jag har stora innehav i Handelsbanken (favorit) och Swedbank (köpt billigt) och indirekta innehav även i Nordea och SEB. De nya regelverken som rullas ut kommer säkert att hämma räntabiliteten på eget kapital något, men de kommer också att skapa nya inträdeshinder på marknaden och ytterligare cementera den oligopolstruktur vi har i Sverige. Storbankerna har också för första gången visat lite tänder mot Avanza och jag tror vi kommer att få se mer av detta.

Inköp Google och Wal-Mart

Min tanke med teknologiportföljen var att stoppa in lika mycket i Apple, Google och Microsoft för att få en bra sammansatt utveckling. Precis som jag misstänkte har Apple åtminstone hittills stått för merparten av utvecklingen både fundamentalt och prismässigt, men både Google och Microsoft har utvecklats mycket positivt fundamentalt. För att komma tillbaka i balans blev det idag ett inköp av 3 Google-aktier för 605,49 dollar, till dagskursen 6,74 kronor. Därmed har jag investerat ca 100 tusen kronor i teknologiportföljen, jämnt fördelat mellan bolagen.

Jag passade också på att öka i Wal-Mart idag. Wal-Marts aktiekurs har dykt rejält de senaste dagarna efter att en stor mutskandal uppdagats i företagets mexikanska dotterbolag. Mexico är ett land med svåra korruptionsproblem och det är tråkigt att Wal-Mart inte lyckats hålla sig utanför detta. Just nu försöker man återbygga förtroende genom att förbättra sina interna kontroller. Jag har ännu så länge förtroende för att man lyckas med detta och passade på att köpa in ytterligare 25 aktier för 57,90 dollar per styck.

Därmed ser portföljen ut så här:

BolagAntalPortföljandel
Handelsbanken

29 %
Handelsbanken A
1 420

Handelsbanken B
2 045

Hennes & Mauritz
2 740
25 %
Swedbank

12 %
Swedbank Pref
2 870

Swedbank A
17
Investor A
1 200
6 %
Industrivärden C
1 600
6 %
AP Möller Maersk A
3
6 %
Sampo A
740
5 %
Lundbergföretagen
408
3 %
Wal-Mart Stores
120
2 %
Apple
10
2 %
Microsoft
170
1 %
Google
8
1 %
Johnson & Johnson
65
1 %

Det totala portföljvärdet har på senaste tiden sjunkit några procent och ligger på drygt 2,5 miljoner. Sammantaget står nu teknologiaktierna för 4,3 procent av portföljens värde.

Utdelning Investor

Av någon skum anledning kom min Investor-utdelning in på kontot först under eftermiddagen, men nu kom den i alla fall. Börje Ekholm och hans styrelse har höjt utdelningen till 6 kronor per aktie, vilket är trevligt men ännu har det inte kunnat reducera substansrabatten.

Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-25Investor A1 2006,007 200
12-04-25Sampo74010,677 893
12-04-20Lundbergföretagen4084,001 632
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa70 230

De största kvarstående utdelningarna kommer från H&M och Industrivärden.

Utdelning Sampo

Om Lundbergs är snåla med sin direktutdelning är finländska Sampo det motsatta. Idag trillade 1,20 euro per aktie in (över 6 procent jämfört med dagens kurs). Detta växlades till 10,67 svenska kronor. Igår rapporterade intressebolaget Nordea ett mycket bra Q1, det blir intressant att se hur hela finanssektorn, inklusive Sampo, går i år.

Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-25Sampo74010,677 893
12-04-20Lundbergföretagen4084,001 632
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa63 030

Nästa bolag till rakning är Investor som bör komma in imorgon (trodde faktiskt det skulle komma idag).

tisdag 24 april 2012

Rapport från Apple

Mmm, PageMaker...
För en liten stund sedan släppte Apple sin kvartalsrapport för bolagets Q2, man har ett brutet räkenskapsår som börjar den förste oktober. Eftersom jag inte ägnar mig åt prognoser tar jag en titt direkt på siffrorna:
 • Vinsten steg till 12,30 dollar per aktie jämfört med 6,40 dollar ett år tidigare
 • Bruttomarginalen var 47,4 procent, lägre än H&M, men det är ju lite knepigare att få ihop en iPhone än en skjorta. Otroliga påslag för branschen måste jag ju säga...
 • Försäljningssiffrorna stiger som väntat, 88 procent upp för iPhone och 151 procent upp för iPad, de båda flaggskeppsprodukterna som står för större delen av vinsten. Endast iPod minskar, i mitt tycke häpnadsväckande långsamt (minus 15 procent) för en så obsolet produkt
När jag tittade på Apple som investeringsobjekt gjorde jag en del antaganden för att motivera investeringen. Om man jämför med dessa investeringsantaganden:
 • Ja, bolaget växer
 • Vinsten för senast tolv månaderna är 41 dollar per aktie, P/E ligger därmed på 13,7. Med inflationstillväxt framöver och den kassa som finns i bolaget är det billigt. Om bolaget skulle växa vidare i något som liknar den takt man nu uppvisar är det mycket billigt
 • Chansningen (och avsteget från min egen investeringsmetod) att lita på senaste tolv månadernas intjäning som indikator för intjäningsförmågan har inte varit ett misstag hittills
I efterhandeln har bolaget stigit med 7 procent i skrivande stund och är uppe i 600 dollar igen (P/E 15). Jag har läst många artiklar på sistone som säger att Apples aktiepris inom kort kommer att sjunka dramatiskt, men jag har inte sett någon ur ett värdeperspektiv, är det någon som läst något bra så kommentera gärna.

Investor igen

Nu när jag tittade igenom Investors kvartalsrapport upptäckte jag en sak: jag lyckades göra en rejäl miss i min uppdaterade Investor-analys häromdagen. Jag missade helt att ta med dotterbolagen Mölnlycke, Aleris och Grand Hôtel som Investor själva värderar till 24 kronor per aktie. Artikeln är uppdaterad och självklart ser kalkylen ännu trevligare ut.

Vad kan man säga om dagens kvartalsrapport då? Det fanns ju faktiskt lite att nämna:
 • Investor investerar i finländska Wärtsilä och har över de senaste tre kvartalen och fram till idag byggt upp ett ägande om 6,4 procent i bolaget. Detta har skett "under radarn" och redovisats som en finansiell placering. Ägandet kommer att placeras i ett bolag som ska samägas med finska Fiskars, Wärtsiläs huvudägare, detta bolag kontrollerar totalt 19,4 procent av Wärtsilä. Från och med nu ingår Wärtsilä i Investors kärninnehav. Investor har betalt 24,90 euro per aktie, jag ska ta en titt på om det var en affär jag själv skulle vilja göra.
 • Jag  upphör aldrig att häpna över hur redovisningsreglerna slår mot investmentbolag. Hela förstasidan är täckt med en punktlista som i princip bara är en sammanfattning av hur aktiekurserna i innehaven hoppat under en så kort period som ett kvartal
 • Investor har ökat sitt innehav i Ericsson marginellt
 • Investor har förvärvat ytterligare 183 miljoner euro av Mölnlyckes mezzaninlån till en ränta på EURIBOR plus 7,25 procent. Detta innebär i praktiken en sänkning av den externa belåningen i Mölnlycke, om det är planerat eller påtvingat kan jag inte bedöma 
Spännande med Wärtsilä, annars inte mycket nytt. Wärtsilä tillverkar dieselmotorer och kompletta drivsystem för fartyg, offshoreinstallationer samt kraftverksutrustning. Investor har betalat 12,6 gånger genomsnittsvinsten de senaste tre åren och de fem senaste åren har bjudit på relativt robusta vinster. Balansräkningen ser bra ut med låg räntebärande skuldsättning. Spöar Industrivärdens Volvoköp de senaste åren i mina ögon...

Glädjande pensionsnyhet

Äntligen får Avanza ZERO lite konkurrens, både SEB och Handelsbanken planerar visst att införa avgiftsfria indexfonder inom PPM. Om de gör dem tillgängliga även i tjänstepensionerna så slipper jag fundera så mycket på hur flytträtten fungerar, bara ett litet tips till Boman och Falkengren...

söndag 22 april 2012

Rapport från Avanza

Som en kommenterade läsare påpekade är jag intresserad av Avanza som investeringsobjekt. Häromdagen släppte bolaget en rapport som kostade ungefär 5 procent av marknadsvärdet under dagen.

Den korta versionen är att intäkterna sjönk och kostnaderna ökade, vilket såklart ledde till kraftigt försämrat resultat. Men eländet stannar inte riktigt där, jag återkommer till detta lite senare... Så här kan man sammanfatta rapporten (jämfört med samma kvartal föregående år):
 • Intäkterna sjönk med 10 procent, främst på grund av minskat ingående sparkapital och lägre kundaktivitet
 • Kostnaderna steg med 20 procent, här har man dock bromsat kostnadstillväxten så differensen kommer vara mindre i kommande kvartal
 • Antalet konton steg med 17 procent vilket är positivt. Det finns dock inga incitament för kunden att avsluta ett konto så hur mycket antalet aktiva kunder ökat är inte lika lätt att läsa ut
Jag är ju inte en person som väger in alltför mycket i ett enstaka kvartals resultat. Det som är desto intressantare det stycke i rapporten som stryks under i pressmeddelandet som kom efter rapporten:

"Beroende på Avanza Banks långsiktiga bedömning av marknadsförutsättningarna kan det finnas skäl att revidera sparmarknadens tillväxt, främst på grund av att den positiva historiska effekt som ökad privat skuldsättning har haft förväntas förändras"

Man är alltså orolig för att sparmarknadens tillväxt, och därmed Avanzas egen tillväxt, ska avta när skuldsättningstillväxten avtar. Jag är ju inte heller någon makrospekulant, men det brukar precis alla andra vara, så det skulle inte förvåna mig om en revision, eller ytterligare diskussioner om revision av tillväxtmålen, kommer att leda till en omvärdering av Avanza. Nu efter helgen, när deras guldkunder hunnit reagera, kommer kanske analyshusen komma ut med nedreviderade riktkurser för Avanza. Då kanske ett riktigt köptillfälle dyker upp i bolaget?

lördag 21 april 2012

Uppdatering Investor

Det var över två år sedan jag analyserade Investor senast. Bolaget har inte ändrats radikalt sedan dess så jag tänker inte göra om analysen fullständigt utan fokusera på att uppdatera de kvantitativa måtten: är Investor köpvärt idag? Informationen hämtas ur den nyligen släppta årsredovisningen för 2011.

Drygt 140 personer arbetar på Investor
Värderingsmetoden från senast fungerar så här: onoterade bolag värderas till 50 procent av bokfört värde och noterade bolag värderas enligt konsolideringsprincipen (ibland kallad "look-through-earnings"). Den tredje komponenten i bolagets värde är nettoskulden.

De onoterade innehaven var den 31 december 2012 värderade till 73 kronor per aktie. Reducerat med 50 procent blir värdet då 36,50 kronor. Nettoskulden är 23 kronor per aktie, övervärdet totalt utanför den noterade portföljen blir då 13,50 kronor. Observera att detta är en försiktig värdering av de onoterade innehaven, men de är ju också svåra att få inblick i.

För de noterade bolagen beräknas den konsoliderade intjäningsförmågan i tabellen nedan, alla belopp i miljoner svenska kronor:

Innehav
Kapitalandel
3-årssnitt intjäning (MSEK) 
Viktad intjäning per Investor-aktie (SEK)
Atlas Copco
16,8 %
9 709
2,13
ABB
7,8 %
19 893
2,02
SEB
20,8 %
6 334
1,72
AstraZeneca
4,0 %
59 592
3,11
Ericsson
5,3 %
9 004
0,62
Electrolux
15,5 %
2 889
0,58
Saab
30,0 %
1 112
0,43
NASDAQ OMX
10,7 %
2 338
0,33
Husqvarna
16,8 %
1 209
0,26
Sobi
40,3 %
-18
0,00
Summa


11,20

Sammanlagd viktad genomsnittlig intjäning i de noterade bolagen uppgår alltså till 11,20 kronor, variationen under perioden 2009-2011 har varit 8,15-14,35 kronor per aktie så det har varierat ganska kraftigt över åren. En kommentar till Sobi: jag har inte velat värdera bolaget negativt så den genomsnittliga förlusten har reducerats till noll.

För denna intjäningsförmåga betalar man idag 117,50 kronor (A-aktien kostar idag 131 kronor, minus 36,50 för onoterade innehav plus 23 kronor för nettoskuld). Det ger ett P/E på 10,5, eller 8,2 mot 2011 års resultat. Denna multipel plus en onoterad portfölj för halva bokförda värdet är inte dyrt.

Är innehaven något att ha? Det är en relevant fråga. De fyra stora, Atlas Copco, ABB, SEB och AstraZeneca är intressanta. De tre första har jag gärna i min portfölj till rätt pris, det sistnämnda är lite mer tveksamt. Men AZ tjänar fortfarande mycket pengar som skiftas ut till ägarna. Jag saknar i princip kompetens för att bedöma AZ, och eftersom innehavet står för så stor del av intjäningen blir det en osäkerhetsfaktor.

Den eviga frågan om substansrabatten har jag inte så mycket synpunkter på. Jag tycker om att Ekholm använder underprissättningen av bolagets avkastande tillgångar till att höja upp direktavkastningen. Så länge rabatten ligger kvar på 30 procent eller högre och innehaven inte är kraftigt övervärderade på börsen kommer Investor att vara en billig aktie som ger en bra direktavkastning. Med andra ord behåller jag mina aktier och skulle idétorka inträffa kanske jag till och med ökar.

Förvaltningskostnaderna i Investor är ca 85 öre per aktie och år. På dagens pris blir det ungefär 0,65 procent. Börje och gänget är dyra, men jämfört med en aktiefond framstår de som ett fynd.

fredag 20 april 2012

Utdelning Lundbergföretagen

Fredrik Lundbergs maktbolag, Lundbergföretagen, är inte någon stor utdelare. I år landar direktavkastningen på under 2 procent, nämligen på 4 kronor per aktie. Till skillnad från investmentbolag har man inte avdragsrätt för utdelningarna och Lundberg gillar att ackumulera. Inget fel i det, men om man håller bolaget på lång sikt utan avsikt att sälja bör man akta sig för investeringssparkonto eller kapitalförsäkringar.

Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-20Lundbergföretagen4084,001 632
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa55 137

Nästa vecka blir det Sampo och Investor. Det har dessutom trillat in ett antal intressanta rapporter som jag hoppas hinna kommentera i helgen.

torsdag 19 april 2012

Utdelning Maersk

Den forne frontmannen avled i veckan, men Maersk kryssar vidare i den tuffa sjötransportindustrin. Idag kom årets utdelning, som liksom förra året låg på 1 000 danska kronor per aktie. I år växlades detta till 1 189,88 svenska kronor.

Hittills i år har följande utdelningar kommit, alla belopp i svenska kronor före skatt:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa53 505

Näst i tur är Lundbergs som förmodligen kommer in imorgon eller på måndag.

onsdag 18 april 2012

Allt har ett slut

I veckan har vi kunnat läsa om Maersk McKinney Möllers bortgång och Warren Buffetts cancerdiagnos, godartad men det får en att tänka lite. Båda dessa herrar har haft långa liv och i synnerhet i Buffetts fall har detta varit en nyckel till framgången.

Som värdeinvesterare försöker man köpa hög avkastning till låga priser och agera långsiktigt. Förutsättningarna för framgång är alltså:
 1. Nå vettig avkastning till låg risk för permanent förlust
 2. Återinvestera och bygg med ränta-på-ränta-effekt
 3. Lev länge
Vi kan inte alla räkna med att bli 80-100 år gamla. Ska man då "leva i nuet" och överge tanken på att bygga en förmögenhet på grund av risken ett inte få ta del av avkastningen? Jag tycker ju inte det. I mitt eget fall tröstar jag mig med att om jag inte själv får uppleva avkastningen kan jag åtminstone ge min fru och mina barn bra förutsättningar för att klara sig utan mig. Jag misstänker att ni som läser bloggen ställt er samma fråga, hur tänker ni?

fredag 13 april 2012

Rapport från Google

Igår kväll amerikansk tid släppte Google sin rapport för årets första kvartal. Redan innan rapporten publicerats steg aktien med drygt 2 procent på förväntningar (märkligt det där...).

Grundarna Sergey Brin och Larry Page har skickat ut ett brev där man förklarar att man avser göra en utdelning av nya aktier i en ny aktieklass utan rösträtt. För varje aktie man äger av Google idag mottar man en aktie i den nya klassen. I praktiken innebär detta en split 1:2 av Googles aktier, även om priset för de nya aktierna såklart inte kommer att vara exakt samma som de befintliga. Man uppger att skälet till detta är att man vill kunna ge ut aktier utan att ändra ägarstrukturen, Larry och Sergey vill alltså fortsätta ha röstmajoritet även om man ger ut aktier till anställda.

Här är mina andra observationer från rapporten:
 • Vinst per aktie steg till $8,75 från $5,51 motsvarande kvartal 2011
 • Omsättningen steg 24 procent jämfört med Q1 2011
 • Intjäningen de senaste 12 månaderna är nu ungefär $33, vilket med aktiepriset $651 ger ett P/E på 19,7. Om man städar bort nettokassan på $136 per aktie blir P/E 15,6. Med Googles historiska tillväxt är detta ett mycket bra pris.
 • Intäkterna kommer fortfarande nästan helt ifrån annonsverksamheten, där trenden är att antalet betalda klick stiger kraftigt medan intäkten per klick sjunker
Summerar man det hela känns ingångsparametrarna till mitt Google-köp fortfarande helt rätt och bolaget är fortsatt köpvärt i mina ögon. Om inte priset drar iväg något oerhört kommer mitt nästa inköp att vara Google för att balansera upp min teknologiportfölj.

Utdelning Wal-Mart

Wal-Mart Stores Inc. (ja, jag vet, butikerna heter numera Walmart) kom igår in med sin andra utdelning för året. Utdelningen var på 39,75 amerikanska cent vilket växlades till 2,67 kronor per aktie. Tabellen nedan visar årets utdelningar hittills (svenska kronor före skatt):

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa49 935

Idag handlas Maersk, Sampo och Lundbergs utan rätt till utdelning, så de utbetalningarna är också på gång.

onsdag 11 april 2012

Vinstvarning från Getinge

Knappt hann "bläcket" i min analys av Getinge torka innan bolaget idag gick ut med en vinstvarning. Eftersom bolaget haft något av en premiumvärdering blir också fallet lite större. I skrivande stund har aktiepriset sjunkit med 6,6 procent till 173 kronor.

Därmed blir P/E-talet lite drygt 17 och EV/EBIT3 blir ca 16. P/E-talet är inte avskräckande med tanke på den fina historiken och att ledningen försäkrar att det bara är ett fartgupp, inte en ny rutt för företaget. Däremot är kapitalstrukturen fortfarande ett problem, och avkastningen städat från den finansiella hävstången är inte så imponerande.

söndag 8 april 2012

Analys av Getinge

Halländska medicinteknikbolaget Getinge är en ofta önskad analys här på bloggen och när Svenska Dagbladet i Näringslivsdelen (Ulf Petersson i papperstidningen den 7 april 2012) häromdagen jämförde bolaget med H&M och Axis kände jag mig nyfiken nog att göra en analys.

Autoklav
Getinge AB grundades 1904 i just Getinge och köptes 1989 ut av finansmännen Carl Bennet och Rune Andersson från dåvarande ägaren Electrolux. 1993 börsnoterades bolaget och B-aktien finns idag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Största ägare är fortfarande Carl Bennet med 48,9 procent av rösterna i bolaget.

Getinge tillverkar och säljer utrustning för operationssalar, vårdavdelningar av olika slag, äldrevård och bolag verksamma inom läkemedelsutveckling. Verksamheten delas upp i tre affärsområden med separata varumärken. Getinge Infection Control tillverkar desinfektorer och autoklaver och är världsledande inom detta. Affärsområdet Extended Care bedrivs under varumärket Arjo & Huntleigh och producerar produkter inom lyft, förflyttning och personlig hygien. Det tredje och sista området är Medical Systems vilket saluförs under märket Maquet och tillverkar olika typer av operationssalsutrustning för kirurgi, anestesi och ventilation.

Bruttomarginalen i verksamheten ligger kring 50 procent vilket är kännetecknande för verksamheter med höga inträdeshinder. Jag kan absolut inte påstå mig kunna Getinges verksamhet, mina vårdkunskaper inskränker mig till enstaka sjukhusbesök i samband med födslar och äldre släktingar. Men jag kan anta att den typ av utrustning Getinge säljer är utsatt för omfattande granskningar och kvalitetskontroller och att kunderna är villiga att betala för beprövad kvalitet. Därmed blir det trögt att etablera ny konkurrens och marginalerna kan hållas uppe. Från bruttomarginalen går drygt 20 procentenheter till försäljning, 10 till FOU och kvar efter lite övrigt blir drygt 15 procent i rörelsemarginal. Dessa siffror har varit relativt konstanta de senaste fyra åren. Eftersom omsättningen ökat under den perioden har följaktligen vinsterna ökat motsvarande.

Så här klarar Getinge mina investeringskriterier:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JALarge Cap
Stark finansiell ställning:NEJBolaget är i hög grad lånefinansierat och omsättningstillgångarna är inte nära att vara dubbelt så stora som kortfristiga skulder och de totala skulderna är väsentligt större. En stabil verksamhet har lockat till offensiv finansiering här.
Intjäningsstabilitet:JAVinster de senaste tio åren (tack Getinge för den tjusiga 10-årsöversikten i årsredovisningen)
Utdelningsstabilitet:JAUtdelning varje år de senaste tio åren, direktavkastningen har legat mellan 1,4 och 2,7 procent
Intjäningstillväxt:JAIntjäningsförmågan har stigit från omkring 3 kronor per aktie för tio år sedan till närmre 10 kronor idag. Detta pekar på en tillväxttakt på nära 13 procent årligen.
Trovärdig ledning:JAHar ingen negativ information
Gynnsam ägarbild:JABolaget har en tydlig och stark huvudägare i Carl Bennet

Både resultaten och dess tillväxt har varit urstarka de senaste tio åren och bolaget framstår som väldigt lättanalyserat resultatmässigt. Ägarna tycks ha den bilden också och har därför valt en skuldfinansiering utöver den jag skulle önska, men de kvantitativa måtten får svara på om belåningen är alltför aggressiv:
 • P/E-tal: med intjäningsförmågan 10 kronor per aktie är P/E idag nästan 19, EJ OK. Den stadiga intjäningstillväxten har lett till en tillväxtvärdering som kräver 5 procent reell tillväxt.
 • Börsvärdet, med antagandet att de privatägda A-aktierna är lika mycket värda som B-aktierna, är 45 miljarder kronor, kassan är 1,2 miljarder och räntebärande skulder 18,7 miljarder kronor, så totalt EV är 62,5 miljarder kronor. EBIT3 är 3,56 miljarder kronor för perioden 2009-2011. EV/EBIT3 blir då drygt 17,6, EJ OK. Jag ser helst ett värde under 12 här.
 • Pris/eget kapital: eget kapital per aktie aktie exklusive goodwill är negativt, EJ OK. Detta reflekterar Getinges förvärvsvillighet. Jag ser det inte som diskvalificerande, men ett minus.
Den summerade slutsatsen är att tillväxttakten på 13 procent antagligen motiverar det höga P/E-talet. Men det  höga P/E-talet kombinerat med den offensiva finansieringen gör att jag avvaktar från att köpa Getinge. Bolaget är dock intressant, och om finanskrisen skulle återuppstå och göra belånade bolag billiga igen så skulle jag vara intresserad.

lördag 7 april 2012

Återinvestering av utdelningar

Jag fick en fråga hur jag hanterar utdelningar och återinvesteringen av dessa. Jag viker alltid utdelningspengarna för återinvestering, men sedan sker urvalet av investeringsobjekt på samma sätt som alltid. Pengarna ska investeras så att de ger bäst avkastning.

Jag tycker inte att automatiska återinvesteringsprogram (dvs. automatiska köp i samma aktie som stod för utdelningen) är en särskilt bra lösning eftersom de bortser från priset när aktierna köps. Nu är aktiekurserna ofta lite nertryckta precis efter utdelning, åtminstone relativt var de var före utdelningen, så det kan sluta lyckligt ändå. Men det är att förlita sig till tur, inte strategi.

HQ-såpan får nytt bränsle

Såpoperan om HQ Banks fall har fått nytt bränsle i form av en blogg signerad före detta styrelseledamoten Pernilla Ström. Hittills har hon mest framfört sina åsikter och några rätt öppna resonemang, men jag hoppas på mer som komplement till Neuraths bok och diverse artiklar. Missa inte denna nya pusselbit!

torsdag 5 april 2012

Rapport från Industrivärden

Idag kom Industrivärden med årets första kvartalsrapport och med stigande värderingar av portföljbolagen har substansvärdet ökat kraftigt. Industrivärden är idag ett hävstångsinstrument mot de underliggande bolagen med en hävstång på ungefär x1,3.

Eftersom jag gillar de flesta av de underliggande bolagen är Industrivärden såklart intressant, men tveksamt agerande i ägarbolaget har gjort att jag tidigare i år minskat mitt innehav. Några intressanta observationer i dagens rapport:
 • Portföljens aktier har värderats upp 13 procent vilket givit en substansökning på 20 procent (hävstången var högre i början av året eftersom portföljvärdet var lägre relativt belåningen)
 • Substansrabatten är ungefär oförändrad och ligger på 21 procent
 • Den korta handeln har (som vanligt) täckt förvaltningskostnaderna. Med tanke på hur nära Industrivärden kramat SIXRX det senaste decenniet är bolaget rätt likt Avanza ZERO...
 • Industrivärden har sålt aktier i Handelsbanken och Skanska för 605 respektive 113 miljoner kronor
Det sista förvånar mig faktiskt en aning. Visst har SHB och Skanska ökat i värde, men Industrivärden brukar inte ägna sig åt trading med portföljbolagen. Det lär vara Fredrik Lundberg som köpt SHB-aktierna (eller jag kanske missförstod artikeln, den var lite otydlig), men rapporten nämner inga affärer med närstående så det verkar underligt. Anders Nyrén uppger inte heller något skäl. Vill man få ner skuldsättningen? Det sannolikaste är ändå att man bäddar för att öka i något annat innehav, men 0,7 miljarder är ganska små belopp i Industrivärden-sammanhang.

Nåväl, det kommer väl en förklaring någon dag.

Utdelning Handelsbanken

Idag var det mitt största innehav Handelsbankens tur att komma med utdelningen, 9,75 kronor per A- eller B-aktie. Handelsbanken är historiskt en pålitlig utdelare grundat i en sund verksamhet. Man tar också bättre betalt av riskablare kunder, vilket ibland visar sig i irriterade inlägg på di.se. Mina egna företag har råkat ut för detta, när vi behövt ökad checkkredit, och som aktieägare i SHB tycker jag det är lika sunt som jag som kund har tyckt det varit tråkigt.

Tabellen nedan visar årets utdelningar hittills (svenska kronor före skatt):

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa49 682

Totala utdelningen förra året landade på 91 tkr, i år blir det förmodligen kring 105 tkr.

onsdag 4 april 2012

Utdelning Swedbank

Nu drar den svenska utdelningssäsongen igång och först ut är Swedbank. I år delar man ut 5,30 kronor per aktie, oavsett om det är stamakter eller preferensaktier. I och med att jag köpte dessa aktier under krisen ligger yield on cost för dem på drygt 14 procent. Imorgon är det Handelsbankens tur om min information stämmer.

Tabellen nedan visar årets utdelningar hittills (svenska kronor före skatt):

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa15 898

måndag 2 april 2012

Ratos säljer Anticimex

Jag sålde ju Ratos för ett tag sedan och har varit skeptisk till deras framtida förmåga att göra lika bra affärer som tidigare. Nu har man dock gjort klart med försäljningen av Anticimex som köptes för lite drygt fyra år sedan. Enligt pressmeddelandet ger detta en genomsnittlig årlig avkastning på 24 procent vilket ju är klart hyggligt.

Ratos-Lundaluppen 1-0