lördag 30 april 2011

Recension av The Big Secret for the Small Investor

Jag hade några timmar att döda på en flygplats häromdagen och slog till på Joel Greenblatts "The Big Secret for the Small Investor".

Jag har aldrig läst något av Joel Greenblatt förut, men hans tidigare alster är ganska välkända: "The Little Book that Beats the Market" och "You Can Be a Stock Market Genius" har sålt i stora upplagor och refereras ofta till.

The Big Secret for the Small Investor är snabbläst, 155 små sidor med generösa radavstånd och stora vänliga bokstäver tar inte mer än ett par timmar att komma igenom. Boken handlar om hur du som liten investerare kan arbeta med dina aktieinnehav. Den handlar inte om hur stor din portfölj bör vara jämfört med alla tillgångar eller hur andra tillgångsslag ska allokeras.

Greenblatts tes
Greenblatt driver i boken en enda tes, ett format jag av andra recensioner att döma tror han brukar använda sig av. Hans utgångspunkt är att värdeinvestering är den bästa modellen för överavkastning och att ineffektiviteten i prissättningen av aktier jämfört med fundamental data om underliggande bolag är grunden för framgång.

I korthet går hans tes ut på att:
  • indexfonder är bättre än aktivt förvaltade fonder, delvis eftersom det ofta är svårare att välja förvaltare än att välja aktier, delvis på grund av kostnader
  • marknadsviktade indexfonder har svagheten att felaktigt prissatta aktier får felaktig vikt i fonden
  • jämnt viktade fonder är bättre än marknadsviktade, och fundamentalt viktade fonder är bäst
Jämnt viktade fonder innebär ju att aktier som ökar omotiverat i pris säljs av och sedan köps tillbaka om de sjunker igen. Detta resonemang är detsamma som jag använder i mitt PPM, fast balanseringen sker mellan olika tillgångsslag och inte mellan olika aktier. Greenblatt menar att övergången från marknadsviktade indexfonder till jämnt viktade fonder ger 1-2 procentenheter högre avkastning årligen - inte fy skam. 

Fundamentalt viktade fonder gör sin viktning av olika aktier baserat på olika fundamentala nyckeltal, t.ex. eget kapital, utdelning etc. Ett bolag vars pris stiger mer än dessa nyckeltal säljs alltså delvis av ifrån fonden. Detta leder till lite färre transaktioner än i en jämnt viktad fond eftersom det finns en korrelation, men framförallt ger det enligt Greenblatt en avkastning på så mycket som 2-3 procentenheter mer än en vanlig indexfond.

I min mening är felprissättning av aktier som tillgångsslag minst lika vanligt som felprissättning av enskilda aktier eller branscher (masspsykos verkar vara vanligare än enskilda missbedömningar), därför använder jag min balanseringsstrategi mellan tillgångsslag i PPM. Att balansera klokt inom tillgångslaget aktier tillför såklart ett värde, men som jag ser det är det nästa optimeringsgrad, dvs. steg två.

För att belägga sin tes för han dels resonemanget ovan, dels baktestar han. Baktestning är såklart bättre än att inte göra det, men i mina ögon är det ett oerhört svagt bevis. Resonemanget är alltså värdefullare i mina ögon. 

Om man köper resonemanget, hur gör man?
Greenblatt ger exempel på några indexfonder som inte viktats efter marknadsvärde. De är generellt amerikanska ETF:er och känns möjligen som ett komplement för en svensk investerare, inte basen i ett fondsparande. Greenblatt med kompanjoner har startat en webbsajt för detta: valueweightedindex.com, där det finns ytterligare information.

Att följa Greenblatts råd som enskild investerare och bygga upp en portfölj kräver ett visst kapital för att inte transaktionskostnaderna ska döda hela idén. Vill man följa den är det för de allra flesta de fonder Greenblatt nämner som gäller.

Slutomdöme
Trots sitt lilla format finns det ju en del att säga om boken, och jag tycker nog att den är intressant och manar läsaren till viss eftertanke.

Metoden är en "formula investing"-metod och jag kommer såklart inte att använda den i min portfölj. Om motsvarande fonder funnits för den svenska marknaden så kanske det vore intressant för PPM. Men för aktieportföljen föredrar jag fortfarande "stock picking" och min modell av aktieanalys.

Som bok är den skriven med ett effektivt språk. Texten blandas dock med anekdoter som jag har lite svårt för, jag tycker ämnet är intressant nog utan referenser till Paul Newman, Trollkarlen från Oz och Greenblatts löpningsupplevelser. Det finns också gråtonade avsnitt där han besvarar de mest givna mothuggen mot sin tes, kanske de intressantaste bitarna i hela boken.

Boken börjar med en ganska enkel genomgång av värdeinvesteringens grunder och den delen skulle jag rekommendera alla att läsa, även om den sammanfattar vad som skrivits på många andra ställen. Greenblatts huvudtes och resonemang är dock lite mer åt det avancerade hållet och jag tror man måste förstå vad en indexfond är för att kunna ha glädje av boken.

Om din nyfikenhet är väckt kanske du vill läsa Geoff Gannons recension av samma bok...


fredag 29 april 2011

Inköp Johnson & Johnson

Dags igen för ett inköp av Johnson & Johnson, denna gång 40 aktier för 65,94 dollar per styck. Sedan senaste inköpet har alltså priset i dollar räknat gått upp med 10 %, lite synd. Samtidigt har dock dollarkursen sjunkit rejält, jag fick betala 6,01 kronor per dollar.

Jag tycker alltså fortfarande att JNJ är prisvärt, men den fyndkänsla jag hade senast har försvunnit. Det totala innehavet är nu 65 aktier.

lördag 23 april 2011

Utdelning Investor

Nu har Wallenbergarna och jag fått vår del av Investors resultatkaka, 5 kronor per aktie.

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
11-04-19Investor A1 4105,007 050
11-04-13Lundbergs B2047,501 530
11-04-13Ratos B1 10010,5011 550
11-04-08AP Möller-Maersk A21 208,472 417
11-04-01Swedbank Pref3 9204,8018 816
11-04-01Swedbank A172,1036
11-03-31Handelsbanken A1 4209,0012 780
Summa54 179

söndag 17 april 2011

Lundbergs fondemission

Jag har försökt luska ut varför Lundbergs gör en fondemission i mitten av maj, istället för en split vilket är det vanligaste nuförtiden. Båda leder till antalet aktier ökar, dubbleras i Lundbergs fall, men en fondemission ökar också aktiekapitalet, dvs. den del av det egna kapitalet som är reserverat och inte går att dela ut. Aktiekapitalets storlek styr även när styrelsen måste agera i krislägen.

Ett vanligt skäl är att man gör en indragning av aktier (vilket Lundbergs är på väg att göra) men vill undvika att ändra bolagsordningen, som föreskriver hur många aktier bolaget får ha. Lundbergs ligger dock väl inom det tillåtna intervallet 45-180 miljoner aktier både före och efter emissionen. Så det var inte skälet.

Ett annat skäl kan vara att man behöver höja aktiekapitalet för att möta säkerhetskrav från banker. Lundbergs har dock alla sina lån mot fastighetsportföljen såvitt jag vet, så även denna förklaring faller.

Kanske har herr Lundberg fått ett bra pris på en fondemission från sin bank eller rådgivare? Någon som vet?

fredag 15 april 2011

Utdelningar Ratos och Lundbergs

Under veckan har Ratos och Lundbergs hunnit dela ut till sina ägare, så jag passar på att uppdatera utdelningstabellen för 2011 och önska alla en trevlig helg!

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
11-04-13Lundbergs B2047,501 530
11-04-13Ratos B1 10010,5011 550
11-04-08AP Möller-Maersk A21 208,472 417
11-04-01Swedbank Pref3 9204,8018 816
11-04-01Swedbank A172,1036
11-03-31Handelsbanken A1 4209,0012 780
Summa47 129

lördag 9 april 2011

Utdelning AP Möller-Maersk

Igår var det AP Möller-Maersks tur att dela ut. Arne Karlssons inträde i styrelsen har inte gått omärkt förbi, utdelningen tredubblades jämfört med föregående år. Samtidigt delar bolaget inte ut mer än en fjärdedel av den långsiktiga intjäningsförmågan som jag ser det. Arne har lite att jobba på. På tal om herr Karlsson trodde jag att Ratos utdelning skulle ha trillat in också, men det får visst vänta tills efter helgen.

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
11-04-08AP Möller-Maersk21 208,472 417
11-04-01Swedbank Pref3 9204,8018 816
11-04-01Swedbank A172,1036
11-03-31Handelsbanken A1 4209,0012 780
Summa34 049

Utdelningen var 1 000 DKK per aktie, växelkursen gav det udda beloppet.

måndag 4 april 2011

PPM-bokslut 2010

Som en läsare uppmärksammat har jag glömt att följa upp PPM-kontot med balanseringsstrategin jag använder.

Faktum är att jag modifierat strategin något och minskat "dödgången". Redan när balansen nått 72/28 eller 68/32 balanserar jag om, vilket motsvarar en förändring i aktievärderingar med +- 10 % (kan låta förvånande, men räkna själv).

Tyvärr har jag ingen lång historik med denna strategi, utan kan bara rapportera två år. Tidigare försökte jag ha en mix av tillväxtfonder, men blev rejält besviken på både resultat och avgifter.

År
LL-PPM
SIXRX
Diff
2009
41,6 %
52,5 %
-10,9 %
2010
17,5 %
26,7 %
-9,2 %
Ack
66,4 %
93,2 %
-26,9 %
Snitt
29,0 %
39,0 %
-10,0 %

Som väntat hänger inte den balanserade approachen med när börsen rusar, så det känns lite trist att jämföra efter två fantastiska börsår. Om man tittar hittills i år har SIXRX gått upp 0,8 % och mitt konto upp 0,6 %, samma trend som tidigare alltså.

Varför jämföra med SIXRX? Eftersom den är enkel att följa med Avanza ZERO, utan avgifter, kan man helt passivt följa SIXRX, sånär som på att Avanza ZERO belastas med skatter som inte SIXRX gör. Att då inte få avkastning i paritet med SIXRX över tid är ointressant.

Från och med nu ska jag försöka notera när jag gör ombalanseringar.

lördag 2 april 2011

Utdelning Swedbank

Bankerna var tidiga med utdelningarna i år och igår var det Swedbanks tur. För oss med preferensaktier blev det en trevlig första april!

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
11-04-01Swedbank Pref3 9204,8018 816
11-04-01Swedbank A172,1036
11-03-31Handelsbanken A1 4209,0012 780
Summa31 632