torsdag 25 maj 2017

Limit för portföljinnehav

Jag har vid många tillfällen sagt saker som att "jag vill inte köpa mer än 5 % av portföljen i Bonheur" eller "när jag nått 15 % portföljandel vill jag inte köpa mer Hennes & Mauritz". Många läsare har frågat om dessa gränser, på goda grunder eftersom de framstått som godtyckliga.

För det första vill jag medge att de varit godtyckliga. För det andra har de genom åren krupit neråt. Jag hade inga problem att köpa Handelsbanken upp till 20 % för några år sedan, medan jag idag drar mig för det. Denna sänkning kommer ur en stigande ödmjukhet att det finns mycket inom ett bolag som bolaget inte ens själva kan förutse, och ännu mindre en extern amatöråskådare. Därför har jag gradvis ökat kraven på diversifiering i min portfölj.

För det tredje vill jag påminna om att det också finns en undre gräns. Är jag inte beredd att investera 5 % av portföljen så är jag inte intresserad att investera alls. En investering är för mig både ett finansiellt åtagande och ett kunskapsåtagande. Jag vill veta mycket om mina innehav, och att följa bolag som inte ger något avtryck i min avkastning är inte värt min tid.

Med detta inlägg tänkte jag formulera en mer tydlig strategi för detta, något som jag saknat tidigare. Jag har tänkt på faktorer som bolagsrisk, branschrisk, marknadsrisk etc. Men i grund och botten handlar detta om diversifiering och diversifiering är främst en försäkring mot att jag har fel, mot att min kunskap är för dålig.

Därför landar jag i en ganska enkel tabell som blir min regel, min (självupplevda) kunskapsnivå blir den huvudsakligen styrande faktorn:

NivåLimitPortföljbolag
Diversifierat investmentbolag
25 %
Investor, Industrivärden
God kunskapsnivå
15 %
Castellum, Handelsbanken, Hennes & Mauritz
Medelgod kunskapsnivå
10 %
Sampo, Topdanmark, Walmart
Svag kunskapsnivå
5 %
AP Möller-Maersk, Deere, Novo Nordisk

Det är viktigt att poängtera att det är en inköpslimit, jag slutar köpa vid denna gräns, jag börjar inte sälja. Jag har inte heller någon limit på antalet bolag i portföljen, i praktiken brukar det ligga mellan 12-15 bolag. Dessa limiter skulle teoretiskt tillåta en variation mellan 4-20 bolag, men de mer extrema värdena har alltså aldrig blivit aktuella.

Det är inte heller några målnivåer, jag är opportunistisk i min investering. Det finns ingen "plan" att ligga med 25 % investerade i Investor eller liknande utan tillfället avgör innehaven..

Med "svag" kunskapsnivå menar jag inte total okunnighet, självklart har jag läst på innan investeringen, men de bolag som klassas på denna nivå kan antingen vara relativt nya i portföljen eller vara i en för mig lite mer svårbedömd bransch.

onsdag 24 maj 2017

Inköp H&M

Idag var det återigen dags att investera lite kassaflöde, ca 0,2 procent av portföljen, och valet föll återigen på familjen Perssons klädbolag Hennes & Mauritz. Motiven är desamma som senast och bolaget ligger återigen högst i bevakningslistan efter att Topdanmark stigit mer än H&M de senaste dagarna (Dagens Industri har fått upp ögonen för bolaget).

Inköpspriset blev 225,50 kronor och portföljen ser efter köpet ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
16 %
Hennes & Mauritz
15 %
Deere & Co
10 %
Topdanmark
8 %
Illikvida aktier
8 %
Industrivärden
8 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
6 %
Investor
6 %
Wal-Mart Stores
6 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Sampo
5 %

Inga synliga ändringar sedan igår alltså.

tisdag 23 maj 2017

Rapport från Topdanmark

Nyförvärvet Topdanmark blev sist ut i portföljen med kvartalsrapporten för årets första kvartal, bolagets nya styrelse har sannolikt haft bråda dagar att diskutera övergången från en strid ström av återköp till att istället dela ut pengar till aktieägarna på samma sätt som största ägaren Sampo gör.


I korthet rapporterades:
 • Premieintäkterna under perioden sjönk med 1,5 procent där skadeförsäkring ökade något medan livförsäkring föll tillbaka
 • Resultaten både på skadeförsäkring och livförsäkring ökade kraftigt, både genom ökat försäkringsresultat men främst genom förbättrade investeringsresultat. Combined ratio i skadeförsäkringen sjönk från 86,0 till 85,8 procent vilket är bättre än Sampos utmärkta 87 procent
 • Investeringsresultaten steg kraftigt främst på grund av utvecklingen för bolagets aktieportfölj
 • I slutet av kvartalet fanns 85 miljoner utestående aktier, stämman drog dock inte in alla aktier som bolaget själv äger, det existerar fortfarande 95 miljoner aktier varav bolaget alltså äger 10 miljoner
 • Bolaget ser inte investeringsvinsten som en "svängning" som kommer återgå under senare kvartal utan höjer sin resultatprognos för året med ca 20 procent till 13,50 danska kronor per akte
 • Bolaget planerar att dela ut minst 70 procent av nettoresultatet efter stämman i april 2018
Det sista skulle innebära att bolaget kanske inleder en utdelning på 10 danska kronor per aktie vilket med dagens kurs på 196 (+3 %) skulle innebära en direktavkastning på lite drygt 5 procent.

Det innebär också att totala utväxlingen (udlodningen) sjunker kraftigt från tidigare år när man faktiskt regelbundet genomfört återköp som varit i samma storlek eller större än nettoresultatet. På samma sätt som för Sampo innebär detta att bolaget kommer stärka sitt egna kapital och börja bygga en investeringsportfölj vilket kan skapa en liten tillväxtkomponent som tidigare saknats i bolaget.

Som en parentes vill jag också nämna att jag idag återigen sålt en del Handelsbanken A (124,70 kr) för att köpa Handelsbanken B (123,10 kr). Portföljen ser ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
16 %
Hennes & Mauritz
15 %
Deere & Co
10 %
Topdanmark
8 %
Illikvida aktier
8 %
Industrivärden
8 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
6 %
Investor
6 %
Wal-Mart Stores
6 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Sampo
5 %

Efter en rad inköp och senaste veckans prisökning är nu H&M uppe i en nivå där jag är tveksam till att köpa ytterligare (av portföljskäl, inte bolagsskäl). Det kommer bli ytterligare köp de närmaste dagarna, kanske blir det Topdanmark som får förtroendet nu istället. Jag kan tänka mig en portföljandel upp till 10 procent för försäkringsbolaget.

fredag 19 maj 2017

Rapport från Deere

Liksom Walmart igår har Deere ett brutet räkenskapsår men idag var det räkenskapsårets andra kvartal (februari-april) som rapporterades:
 • Omsättningen ökade 5 procent till 8,3 miljarder USD, drivet av ökad efterfrågan både på jordbrukssidan och på skogssidan
 • Resultatet per aktie steg med 60 % till $2,49
 • Bolaget höjer sin prognos för helåret till en vinst på ca $6,20, dvs. inte alltför långt från mitt investeringsantagande $6,50 
Jag blev överraskad av rapporten och detsamma tycks gälla övriga aktiemarknaden som handlar upp aktien med över 7 procent i skrivande stund. Deere är verksamma i två cykliska branscher men har kvaliteter som skyddar dem i den svagare delen av cykeln, nämligen servicenätverket, finansieringslösningarna och varumärket. Nu när cykeln tycks vända så finns det stor risk att bolaget i något skede övervärderas, men ännu så länge håller jag fast i mina aktier.

För marknadsledande bolag med lång och stabil historik kan "reversal to the mean" vara ett överraskande enkelt och effektivt investeringsantagande.

torsdag 18 maj 2017

Rapport från Walmart

Walmart släppte en kvartalsrapport idag för månaderna februari-april som togs emot väl, aktien har stigit 2,8 procent i skrivande stund. Som vanligt är det låga ensiffriga förändringar på de flesta håll i rapporten utom på en punkt:
 • Omsättningen steg 1,4 % eller 2,5 % i konstanta valutor. Försäljning i jämförbara butiker i USA steg med 1,4 %
 • E-handelsförsäljningen i USA steg med 63 % vilket var väldigt glädjande även om e-handeln står för en mycket blygsam del av helheten (ca 3 %, eller ca 1/10 av Amazons omsättning, tack Värdeinvesteraren). Man får dock komma ihåg att en stor del av Walmarts försäljning är livsmedel och där är e-handelspenetrationen mycket låg även globalt
 • Försäljningen internationellt ökade med 0,8 % i konstanta valutor, men sjönk med 3,5 % i faktiska valutor
 • Vinsten per aktie blev $1,00, en ökning från $0,98 från föregående år. Rullande tolv månader är nu vinsten $4,40 vilket är över mitt investeringsantagande om $4,30
Precis som för svenska H&M pågår i Walmart en rätt svår process att vända erbjudandet allt mer mot nätet, men jag upplever att detta är högt på ledningens agenda och att de agerar offensivt, så offensivt att till och med Amazon anpassar sig en aning.

onsdag 17 maj 2017

Ännu ett inköp i H&M

Med risk att låta som en papegoja har jag idag köpt ytterligare lite aktier i H&M, motsvarande 0,2 procent av portföljen. Jag betalade 218,60 kronor per aktie.

Jag citerar förra veckans inlägg: bolaget ligger högst på bevakningslistan och jag har skrivit om min syn på Hennes & Mauritz här och här. Om de skulle komma upp i 15 % av portföljen så köper jag inte mer.

Efter inköpet ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
17 %
Hennes & Mauritz
14 %
Deere & Co
9 %
Topdanmark
8 %
Illikvida aktier
8 %
Industrivärden
8 %
Castellum
8 %
Investor
6 %
Novo Nordisk
6 %
Wal-Mart Stores
6 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Sampo
5 %

Industrivärden sjönk en placering i listan efter att ha fallit idag. Det har börjat dyka upp säljrekar även utanför Lars inlägg i kommentarfältet. Jag noterade att Bråse på di.se skrivit om Lundbergföretagen (bakom betalvägg), aktien handlas nu med ca 10 procent premie. Min försäljning var på tok för tidig kan jag konstatera.

fredag 12 maj 2017

Inköp H&M

Nu rasslar utdelningarna in i hög takt och jag valde att köpa ytterligare en post i H&M, denna gång lite större, motsvarande 2,5 procent av portföljen. Priset blev 217,20 kronor per aktie.

Bolaget ligger högst på bevakningslistan och jag har skrivit en hel del om min syn på H&M här och här. Om H&M skulle komma upp i 15 % av portföljen så köper jag inte mer.

Efter inköpet är portföljen på all time high och ser ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
17 %
Hennes & Mauritz
14 %
Deere & Co
9 %
Topdanmark
8 %
Industrivärden
8 %
Illikvida aktier
8 %
Castellum
8 %
Investor
6 %
Novo Nordisk
6 %
Wal-Mart Stores
6 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Sampo
5 %

Efter Mærsks hoppfulla rapport igår lyfte bolaget en position i listan.

torsdag 11 maj 2017

Rapport från Maersk

Danska transport- och energikonglomeratet släppte sin kvartalsrapport idag och det var fortsatt tuffa tider trots stigande index (främst Harpex) och stigande oljepriser.
 • Omsättningen steg med 5 % och vinsten med 13 % på helheten, vilket är positivt men kommer från en mycket svag utgångspunkt, nettomarginalen är bleka 2,8 % och ROIC är 3,5 % - att jämföra med bolagets mål på 10 %
 • Transport & Logistics, där containerverksamheten dominerar, opererar med lövtunn marginal där hamnverksamheterna och containertillverkningen går med vinst medan Maersk Line, koncernens viktigaste del förlorade pengar. För Maersk Line har det stigande oljepriset ställt till det eftersom bunkerpriset stigit
 • Köpet av containerfraktföretaget Hamburg Süd har gått igenom vilket gör Maersk Line till en ännu större pjäs i koncernen
 • Energy, och i synnerhet Maersk Oil, gick däremot riktigt bra och når en ROIC på 11,3 %, dvs. över bolagets finansiella mål på 10 %. Hela koncernens vinst i kvartalet kommer från Maersk Oil medan Drilling fortfarande har det ganska tufft med många riggar utan uppdrag
Rapporten var alltså i linje med förra årets rapport och det har varit tufft för viktigaste området Maersk Line. Aktien steg dock idag med 3,3 % eftersom de indikerade bättre containerfraktrater och även upprepade årets resultatprognoser.

Maersk guidar alltså trots endast 250 miljoner dollar i kvartalet för en vinst på 1,5 miljarder dollar för året vilket innebär ungefär 500 DKK per aktie, fortfarande en bit under mitt investeringsantagande på 800 DKK, men en klar förbättring från föregående år.

Marknaden har en tid prisat Maersk inför en kommande vinstökning och nu verkar den komma. Om bolaget kan hitta tillbaka till sina finansiella målsättningar så är det fortfarande ett bra köp, men jag räknar lite försiktigare och nöjer mig med det innehav jag har.

Energidelen ska fortfarande säljas eller knoppas av senast 2018 men jag såg inget nytt om denna process i rapporten. Det ser ju ut som en vältajmad uppgång för oljepriset ur den aspekten.

Rapport från Sampo

Idag släppte Sampo sin Q1-rapport. Den finska finans- och försäkringsgruppen står för 6 % av portföljen och självklart tog jag mig en titt:
 • Resultatet steg med 5 procent jämfört med samma period förra året, till 68 cent per aktie
 • Om man inkluderar marknadsvärdering av tillgångar tripplades resultatet till 99 cent per aktie
 • If ökade sina premier med 2 procent, men combined ratio steg till (utmärkta) 87,4 procent och därmed föll resultatet med 7 procent. Combined ratio förra året var så låg som 83,0 procent vilket dock var en följd av engångshändelser. Det norska resultatet har förbättrats medan det finländska har försvagats på grund av sänkt diskonteringsränta
 • Nordea ökade sitt rörelseresultat med 10 procent
 • Mandatum ökade vinsten med 3 procent. Investeringsresultatet i Mandatum ser extremt slagigt ut, upp till 309 miljoner euro från -65 miljoner. Detta hänger dock ihop med kundernas unit-link-konton (kapitalförsäkringar och liknande) vilket pareras med justerade fordringar. Det kapital Mandatum själva förvaltar och äger risken av har givit 97 (78) miljoner
Sammantaget har plus och minus nästan tagit ut varandra under kvartalet och det ser på totalen väldigt odramatiskt ut. Mitt investeringsantagande bygger på en normal intjäningsförmåga på 2,70 euro, nu ligger rullande tolv månaders vinst på 2,98 euro exklusive orealiserade värdeändringar.

Nettotillgångarna i Sampo ligger på 27 euro per aktie. Ytterligare 25 euro lånas billigare än gratis av försäkringstagarna. Allt är i mina ögon konservativt investerat och hela paketet ger 5 procent direktavkastning. Det är lätt att äga Sampo just nu och har i princip varit det sedan finanskrisen.

onsdag 10 maj 2017

Inköp H&M

Efter att ha mottagit utdelningar från Sampo och Investor idag återinvesterades en del av pengarna, motsvarande 0,2 procent av portföljen. Valet föll återigen på H&M som går kursmässig kräftgång utan egentliga nyheter. Försäljningsrapporten för april visade 7 procent tillväxt samtidigt som antalet butiker ökade med 11 procent, vilket ligger i linje med vad man presterat senaste året. H&M ligger högst upp i min bevakningslista.

Jag betalade 217,50 kronor per aktie, portföljen ser ut så här efter köpet:

Bolag
Andel
Handelsbanken
17 %
Hennes & Mauritz
12 %
Deere & Co
9 %
Topdanmark
8 %
Industrivärden
8 %
Illikvida aktier
8 %
Castellum
8 %
Investor
7 %
Novo Nordisk
7 %
Wal-Mart Stores
6 %
Sampo
6 %
AP Møller-Mærsk
5 %

Novo Nordisk har uppvärderats mest på sistone efter den hyggliga rapporten.

söndag 7 maj 2017

En toksparares bekännelser

I en uppskattad gest av vänlighet och marknadsföring fick jag ett dedikerat exemplar av "Miljonär innan 30 och pensionär innan 40", en bok det skrivits mycket om i bloggosfären på sistone eftersom den skrivits av veteranen inom snålbloggande Miljonär innan 30. Självklart vill även jag säga något om denna skrift.

För de allra flesta av mina läsare skulle jag tro att Miljonären är välkänd, jag har länge haft honom på länklistan i högermarginalen. Detta är alltså personen som sparar 80 procent av sin disponibla inkomst med metoder som att samla pantburkar i soprummet och värma medhavda nudlar i varmvatten från handfatet i hotellrummet.

Det mesta som står i boken har man kunnat läsa tidigare på bloggen, men här kommer det i ett effektivt format och en struktur som bloggen inte bjuder på. Boken väger in på 155 sidor och språket är rakt på sak. Det märks att det lagts ner en hel del tid på språk och struktur för boken är väldigt lättläst.

Boken täcker områden som hur man sparar (självvald barnlöshet är ett av de mer spektakulära råden), nyttan med passiva inkomster, investeringar för den "lagom" intresserade samt kalkyler på hur länge man behöver spara och hur mycket man kan tänkas behöva till den hägrande pensionen.

Jag har alltid varit fascinerad av Miljonärens hänsynslösa sparande och till vilka proportioner han tar detta, sparandet är för honom en livsstil eller nästan ännu mer en konstform. Jag har själv inte alls den inriktningen utan sparar kanske 20-25 % av min inkomst, kapitalet har istället kommit från företagande. Igenkänningsfaktorn är låg, underhållningsfaktorn är hög.

För mig var därför avsnittet om sparandets mer extrema yttringar lite för kort i boken. Istället slogs jag av att detta är en förnuftig person som har en hälsosam självdistans trots sin kompromisslöshet och boken har potential att fånga en klart bredare krets än de som normalt läser Miljonärens blogg.

Jag hade kanske hellre läst den mer extrema uppföljaren, "En toksparares bekännelser", men i väntan på den kan jag rekommendera denna bok. För intresserade läsare rekommenderar jag att gå till Miljonärens hemsida och beställa boken där, han har säkert sett till att hans länkar ger honom högsta möjliga intäkt...

fredag 5 maj 2017

Översyn bevakningslistan

Som de flesta läsare känner till har jag en bevakningslista, en lista med "kvalitetssäkrade" bolag som jag gärna köper om eller när priset är attraktivt. Ibland kan jag få vänta i många år innan det visar sig en öppning att köpa ett specifikt innehav, men i många fall kommer chansen.

När den väl kommer, som i H&M-fallet just nu, kan det ändå vara svårt att slå till. Marknaden är inte alltid effektiv, men oftast, så ett prisfall på ett bra bolag är alltid förknippat med välgrundad oro för bolagets eller branschens utsikter. Om man inte vågar tro på sin egen linje i de fallen har man ingen nytta av en bevakningslista.

Som många påpekat har bevakningslistan blivit bitvis inaktuell, många bedömningar av normal intjäningsförmåga har några år på nacken. Här är därför en kort uppdatering av de bolag vars NEPS saknat ursprungsdatum och därmed är äldre än februari 2017.

Castellum är fortfarande någorlunda aktuellt och NEPS avspeglar EPRA EPS, dvs. förvaltningsresultat efter nominell skatt. 8 kronor är lägre än jag förväntar mig framåt, men eftersom bolaget gjort så mycket ändringar låter jag värdet ligga kvar ett tag till och därmed innehålla lite säkerhetsmarginal.

Även Handelsbanken har ett någorlunda uppdaterat estimat på 8 kronor. Snittet de senaste tre åren är 8,32 kronor, men 8 får stå kvar som en liten säkerhetsmarginal.

Deere & Co har snittintjäning på 6,40 dollar de senaste tre åren, men jag har ett antagande på 6,50 eftersom jag tror jordbruken kommer behöva investera mer inom några år. Marknaden tycks hålla med mig eftersom aktien handlas på P/E 24 just nu.

AP Möller-Maersk har inte nått mitt NEPS på 800 DKK på några år nu men i en cyklisk bransch tror jag de ska kunna nå dit inom några år. Precis som för Deere verkar även marknaden tro det eftersom bolaget ändå är hyggligt värderat.

När jag analyserade Novo Nordisk tog jag lite höjd för att bolaget skulle visa fallande vinster och satte NEPS till 13,50 DKK. Detta har inte infriats utan bolagets vinst fortsätter växa. Jag tycker inte de politiska hoten är helt borta ännu och behåller min bedömning.

The Coca-Cola Co har ändrats mycket sedan jag analyserade bolaget. Vinsterna har inte utvecklats så väl och den strategiska förflyttningen från att bara sälja koncentrat till att även producera färdig produkt har gjort verksamheten mer kapitalintensiv. Därför sänker jag NEPS från 1,90 till 1,50 och sänker även motiverad P/E från 18 till 15. Detta skjuter giganten långt ner i bevakningslistan, men jag tycker det är motiverat.

Autoliv har jag haft i USD, men ändrar nu till SEK. Bilbranschen har gått väldigt bra de senaste åren och Autoliv har skördat frukterna. Jag är optimistisk för bolagets framtid men vågar inte sätta NEPS högre än 50 kronor, trots att man presterat bättre de senaste åren.

SKF har haft ett NEPS på 9 kronor i många år och det har stämt väldigt väl. Jag låter det stå kvar.

Johnson & Johnson är ju ett favoritbolag som åkte ur portföljen för ett tag sedan. Jag har dock hållit NEPS någorlunda up-to-date så 5,70 dollar få stå kvar.

Lunds börspärla Alfa Laval har stått och stampat i tio år när det gäller vinst per aktie även om omsättningen ökat. 8 kronor per aktie är klart över vad bolaget presterat de senaste åren men jag låter värdet stå kvar.

Procter & Gamble har liksom Coca-Cola stått och stampat länge och brottas med fallande omsättning i kampen mot egna märkesvaror som tar mark i dagligvarubranschen. Jag låter mitt NEPS stå kvar.

Unilever har klarat sig lite bättre än P&G men inte heller här finns någon påtaglig vinsttillväxt och jag låter normalnivån kvarstå på 2 dollar.

Anders Walls Beijer Alma förtjänar en liten höjning tycker jag och ökar på NEPS till 11 kronor, vilket är genomsnittet de senaste tre åren.

Skanska har tagit rejäla kliv och det var länge sedan man låg så lågt som mitt NEPS på 8 kronor. Det är många stjärnor rätt just nu för bolaget så jag är lite försiktig och höjer till 11,50 kronor, snittet de senaste tre åren är 11,64.

SCA är under omstöpning och Essity, hygienbolaget, ska delas ut till ägarna. Uppmärksamheten har dock vida överstigit bolagets vinstutveckling de senaste åren och mina 8,50 i normalintjäning nåddes inte 2016, men jag låter det stå kvar.

Avanza är ett bolag jag tycker är fantastiskt imponerande och fantastiskt övervärderat. Jag har ett NEPS på 10 kronor vilket kanske ändå är lite lågt. Jag höjer det till 11 kronor, men som jag ser det är hela branschen i prispress, något som Avanza själva bidragit till. Detta kommer sannolikt leda till lägre lönsamhet, men Avanza är ändå välpositionerat och redo för dagen när man kan ta mer betalt igen (om den kommer).

Atlas Copco förtjänar också en höjning efter att i många år överträffat mitt antagande som jag märkligt nog satt till 8,08 kronor. 10 kronor ligger mer i linje med vad de visat sig kunna prestera de senaste 6-7 åren som ändå knappast varit någon guldålder i branschen.

Vad ska man säga om Lundbergs? I linje med min enklare kassaflödesanalys höjer jag motiverad kurs till 370 kronor. När (om?) Lundbergföretagens värdering närmar sig solsystemet igen ska jag göra en lite noggrannare värdering.

onsdag 3 maj 2017

Rapport från Novo Nordisk

Novo Nordisk gladde mig, övriga ägare och börsen (+7 procent upp idag) med en stark Q1-rapport:
 • Försäljningen ökade med 5 %
 • Bruttomarginalen steg till 85,1 % (84,4)
 • Kostnader för försäljning, forskning m.m. hölls mer eller mindre konstanta vilket innebar att rörelseresultatet steg med 10 % och rörelsemarginalen landade på 47,4 % (45,2)
 • Resultat per aktie steg 7 % till 4,06 DKK. För rullande tolv månader har bolaget tjänat 15,31 DKK vilket ska jämföras med mitt investeringsantagande på 13,50 vilket börjar framstå som defensivt
 • Bolaget guidar för en omsättningstillväxt på 1-4 % och en tillväxt på 0-4 % på rörelseresultatet. Med det starka Q1 skulle det innebära att man räknar med svagare kvartal framöver
Generellt verkar rapporten stärkt marknadens tilltro till bolaget och fallet efter tongångarna i USA tycks dämpat i nuläget. 

När det gäller enskilda läkemedel växer de nya läkemedlen väldigt bra medan ett äldre faller efter att generika kommit på marknaden. Generellt står bolaget väldigt starkt inom diabetersområdet medan biopharmaceuticals backar. Geografiskt kommer tillväxten främst från Europa, sedan USA och Kina. Detta är intressant eftersom USA i absoluta tal står för halva omsättningen, men tillväxtbidragen från Europa och Kina är alltså i samma storleksordning. Detta är viktigt för att dämpa den politiska risk som uppenbarat sig i bolaget.

När det gäller själva läkemedlen skulle jag kunna skriva ett referat av rapporten utan att tillföra speciellt mycket. Om devisen "buy what you know" skulle följas fullt ut så skulle jag inte äga Novo Nordisk, för när jag läser rapporten blir jag återigen väldigt ödmjuk inför hur lite jag faktiskt vet. Vad jag köpte var ett mycket fint bolag som hamnat i ett politiskt blåsväder som jag såg som överdrivet. Jag har talat en del med diabetiker jag känner sedan investeringen men har väldigt mycket kvar att lära kring branschdynamiken och läkemedlen som sådana.