Investeringspolicy

Bakgrund
Detta dokument beskriver min övergripande investeringspolicy. Med investeringar avses noggrant genomförda och analyserade placeringar som med högsta sannolikhet ger en rimlig avkastning utan påtaglig risk för kapitalets säkerhet. Även om avkastningen är tillgänglig för konsumtion är investerat kapital eller dess avkastning inte nödvändigt för mitt uppehälle och om hela kapitalet skulle förloras ska jag och min familj ha en trygg livssituation.

Finansiell ställning
Investeringar i värdepapper ska vara obelånade. För att inte belåningen ska ske mot andra tillgångar ställs regler upp för dessa:
 • Ideal belåning på bostadshus är 0 procent av marknadsvärdet, maximal belåning är 50 procent, en rimlig amortering ska alltid ske om lånen är över noll.
 • Inga andra räntebärande lån är tillåtna
Om skulder utöver dessa upptas ska all vidare investering avbrytas tills skulderna kommer under gränsvärdena.

Det ska finnas ett buffertsparande om minst sex nettomånadslöner på bankkonto. Investeringar skjuts upp om bufferten kommer därunder.

Pensionsinkomster ska tryggas via allmänna pensionssystem och tjänstepensionssystem. Om tjänstepension skulle saknas behöver privat pensionssparande sättas upp. Pensionssparande bör i övrigt undvikas. Inom pensionssparande är fondsparande ofta nödvändigt, och där ska aktieindexfonder och korta räntefonder väljas i första hand.

Investeringsportfölj
Investeringar ska i största möjliga mån ske i börsnoterade aktier. Valet är baserat på förmodad kompetens och förväntad avkastning. Jag har publicerat en diskussion om investeringsslag.

Portföljomsättningen bör vara låg, högst 10 procent per år, avsteg ska motiveras. Omsättningen mäts som värdet av sålda aktier under året jämfört med portföljens värde vid årets ingång.

Investeringshorisont
Investeringshorisonten är 70 år, i praktiken oändlig. Jag vill lämna min portfölj till mina barn eller välgörande ändamål efter att ha haft användning av den själv, därför är den anpassad efter mina barns livslängd, inte min egen.

Val av aktier
Aktier som väljs för investering ska passera mina investeringskriterier. I de fall akterna inte klarar ett eller flera kriterier ska avsteget motiveras.

Förväntad avkastning
Aktieportföljen förväntas överträffa SIXRX under fyra av fem femårsperioder, samt ackumulerat sedan mätningarnas början. Överavkastningen jämfört med index förväntas ligga mellan 0 och 2 procentenheter. Jämförelsen sker inklusive transaktionskostnader, men exklusive skatteeffekter. Misslyckas detta så finns indexfonder som utmärkta alternativ.

Uppföljning
Investeringsportföljen ska följas upp varje år, liksom hur väl investeringspolicyn har efterföljts. Detta dokumenteras på bloggen.

27 kommentarer:

 1. Hej!

  Sund och strukturerad policy. Liknar på många sätt Grahams kriterier.
  När du skriver 6 nettomånadslöner under finansiell ställning så undrar jag om du avser 6 x 2 nettolöner för två vuxna som jobbar eller 6 x 1?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Roger, min fru har en egen "policy" och hon har också ett buffertsparande. Så för familjen bör det ligga på 6x2 tycker jag :-)

   Radera
 2. Hej och tack för en väldigt bra blogg.

  Varför tycker du att det är relevant att göra skillnad på olika typer av lån? Alla lånen är ju i slutändan dina personliga. Därför tycker jag att man lurar sig själv om man säger att ens aktieportfölj är obelånad samtidigt som man har lån på sitt hus. Har man lån så har man lån. Eller? Därför förespråkar jag mer att man ska ställa sina totala lån mot sin totala tillgångar. Argument emot det?

  Vidare gällande att se alla skulder som likvärdiga: varför tar du inte med vinstskatteskulden som en form av belåning?

  Vad för belåningsgrad är då rimlig? När man tittar på ett börsbolags balansräkning så vill man ju att omsättningstillgångarna ska överstiga skulderna. Varför ska man vara strängare eller slappare mot sig själv än man är mot andra? Omsättningstillgångar för en privatperson borde inkludera pengar och aktier? Och portföljens latenta skatteskuld borde föras upp som en skuld.

  / Anders

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, din kommentar hade av någon anlednings sorterats som "skräppost" av Blogger...

   Jag håller med dig om att det är tveksamt att säga att portföljen är obelånad om man har höga lån på annat håll. Därför sätter jag också en gräns för huslånen. Men det är skillnad på olika säkerheter, din bank bryr sig i allra högsta grad om säkerheten och dess marknadsvärde.

   Om jag gjort en balansräkning för mig själv hade definitivt den orealiserade vinstskatteskulden varit med, men policyn behandlar inte detta.

   Jag tillåter skuldsättning mot boende eftersom det är en oerhört stor del av livskvaliteten. Om man tvingar sig själv att spara ihop till boendet får man dåligt boende under den delen av livet när det betyder mest (familjetiden) och finfint boende när behovet egentligen är lägre (pensionen).

   Nu när jag har ett boende vill jag heller inte tvinga mig att spara en buffert inför eventuell flytt, utan tillåter istället en viss ökning av belåningen om det skulle vara nödvändigt. Att hålla någon miljon oinvesterat för att eventuellt kunna flytta är väldigt dyrt.

   Radera
 3. Hej!
  Mycket välformad policy. Har du i historien haft några problem med att följa den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den skrevs 2008, sedan dess har jag inte haft några problem att följa den. Innan dess var jag i ärlighetens namn en "fritidsspekulant" som någon kallade det.

   Radera
 4. Bra gjort.
  En av mina egna käpphästar är att alla händelser (investeringar)skall dokumenteras och att man skall ha klar regler för sina investeringar.
  Fördelen är att man kan skapa sina egna regler, men man måste också ha disciplin att följa dem. Att verkligen skriva ut dem och ha dem lättillgängliga hjälper till.
  Självklar känner jag igen de flesta av dina policys men alltid kul att se att dem utskrivna.
  Besser

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med att man ska dokumentera allt så att man kan lära sig av framgångar och misslyckande, det är otroligt lätt att glömma hur man resonerade vid ett köp eller en försäljning och istället skapa en (oftast självförhärligande) efterkonstruktion.

   Jag dokumenterade även innan bloggen, men vetskapen att det jag skriver läses av något tusental personer gör att jag blivit mycket mer noggrann efter jag startade bloggen.

   Radera
 5. Hej hej! Bra blogg! Får man fråga hur många procent i avkastning du har snittat per år sedan du började med din strategi?:)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Strategin i sin första version kom till i början av 2008. Om man räknar med hela 2008 och ser 2012 som ett helår blir min genomsnittliga årliga avkastning under perioden 10,9 procent. SIXRX har under samma period gett 2,7 procent.

   Denna fantastiska överavkastning (8,2 procentenheter!) beror huvudsakligen på en rejäl satsning på bankaktier, främst Swedbank men även mindre poster i Handelsbanken köpta under brinnande bankkris.

   Det är alltså en för kort period och en något ovanlig period för att kunna dra några långtgående slutsatser...

   Radera
 6. Hej! Intressant blogg (som jag stötte på först igår). Strategin är bra och väldigt bra att den är nedskriven (och tack för att du delar med dig). "Buy and Holm" verkar vara temat och det finns otaliga diskussioner om det vettiga i det (jag tycker generellt att det är det, men har svårt med disciplinen). Två frågor som intresserar mig:

  1) Hur bestämmer du dig om du ska sälja en aktie (som kanske går dåligt eller på kort tid har gått "alldeles för bra" och därmed troligen kommer att bli billigare framöver? (Jo, jag var att "ingen" klarar av att gå in och ut ur aktie vid rätt tider, men eftersom du analyserar när en aktie är köpvärd och inte, så kanske dunder en punkt där du åtminstone inte skullens köpt.)

  2) Hur ofta kollar du status på din depå? (Jag gör det alldeles för ofta och lockas då att göra förändringar, även om jag blivit mer konsekvent på senare tid.)


  Tack igen för intressant blog.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om jag tittar bakåt i bloggen på när jag sålt aktier så har det hänt av tre anledningar:

   1. Omfördelning i portföljen, jag tycker något bolag i den egna portföljen är intressantare än ett annat och flyttar runt (Swedbank -> Handelsbanken)
   2. Nya möjligheter utanför portföljen som är intressantare än vad jag har (Investor/Industrivärden -> teknologiaktierna)
   3. En aktie är så högt värderad att jag inte kan förstå värderingen (Exit Ratos)

   Jag tittar in på aktierna nästan varje dag, men jag har inga problem att strunta i köp/sälj-knapparna. Den svåra frestelsen uppstår snarare när jag skrivit en analys som visat på en möjlighet - då kan det vara frestande att sälja av lite trotjänare och köpa nytt.

   Radera
  2. Tack för svar.

   En följdfråga: Fonder verkar inte vara något för dig annat än PPM om jag förstått investeringspolicyn och andra inlägg korrekt. Varför inte?

   Radera
  3. Jag skrev ett inlägg om varför jag väljer aktier, men fonderna avfärdades ganska fåordigt.

   Fonder går i praktiken inte att analysera och förvaltarna tar betalt för en tjänst jag inte värderar särskilt högt. Den enda aktiefond jag använder (i PPM) är Avanza ZERO, vilket är en enorm ynnest till oss svenskar.

   Radera
  4. Ok, tack. Själv gillar jag (förutom Avanza Zero) Spiltan Aktiefond Investmentbolag (0.2% avgift) som fin fördelning mellan investmentbolag, främst Investor och Industrivärden. Det bästa (tycker jag) är att det går att månadsspara och jag därmed slipper "bry mig" (och således inte borde lockas att logga in på min depå och ändra innehav lika ofta).

   Inga fler frågor. :-)

   Tack för intressant blog (och svar).

   Radera
  5. Investmentbolagsfonden är väl en rätt smart konstruktion, men enklare att emulera än ZERO. Och nämnde jag att ZERO är gratis? ;-)

   Radera
 7. Hej och tack för bra blogg.

  Hur skulle du prioritera mellan 6 månadslöner på banken och amortera huslån vid 75% belåning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svårt att säga, kanske skulle jag jämka lite, först 3 månader, sedan amortering neråt 50 procent, sedan upp till 6 månader.

   Radera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är detta för blaj?!

   Radera
  2. Tack, hade visst passerat spamfiltret :-(

   Radera
 9. Hejsan.

  1.Vilka av dina innehav har utdelningar i de två sista kvartalen?
  2. En annan fråga: om du skulle komplettera en portfölj innehållandes H&M B, Industrivärden C, och Swedbank A med ytterligare två aktier - vilka skulle du då investera i och varför? 3. Avslutningsvis så pratas det ofta om en akties direktavkastning och dess utdelning. Är dessa två samma sak fast förklarat på olika sätt? H&M hade ju 9,50 i utdelning 2013 men vad var deras direktavkastning för 2013?

  Tack för en gedigen blogg om att investera i aktier och hur man odlar en sund privatekonomi!

  Mvh

  Tonna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Tony, det är bara de amerikanska innehaven Walmart och Johnson & Johnson som delar ut under Q3-Q4 i dagens portfölj.

   Med den portföljen kanske Investor vore ett alternativ? Den ökar bredden en del. Jag tycker dock Investor är dyrt idag.

   Direktavkastning är utdelning dividerat med aktiekurs, 9,50 kronor var H&M:s utdelning. Aktiekursen varierar ju från sekund till sekund så det gör även direktavkastningen. Just nu handlas H&M för 291 kronor, då blir direktavkastningen 9,50/291 = 3,3 procent.

   Radera
 10. Stort tack för en mycket intressant blogg och jag gillade verkligen din väl genomtänkta investeringspolicy. Jag har själv börjat fundera i liknande banor men du gjorde mycket av jobbet åt mig, tack!

  Jag skulle gärna vilja höra din (och andras) syn på ett dilemma jag har, i anslutning till din investeringspolicy. Vi har sålt ett stort belånat hus och skall köpa ett litet men utan lån istället. Tyvärr lämnar det mig inte mycket utrymme för aktieinvesteringar då huset binder upp det mesta (Stockholm..). Hur skulle du resonera? Enbart månadssparande eller skjuta till lite med x% i bottenlån?

  Jag förstår att detta mycket handlar om personlig stil och riskpreferenser men jag är mest intresserad av resonemanget.

  Än en gång stort tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en rätt omfattande diskussion om belåning i det här inlägget och dess kommentarer. Jag skulle själv inte öka min belåning idag för att köpa aktier, oavsett säkerhet. Tiden för sådana manövrer är när det är kris och bolagen gör nyemissioner.

   Radera
 11. Tack! Jag håller med dig om att just nu är en dålig tidpunkt. Får vara tålmodig..

  SvaraRadera
 12. Hej Lundaluppen, det är möjligt att du redan har skrivit om det men jag hittar ingenstans där du nämner om du använder dig av ISK, KF eller vanlig depå?

  Skulle vara intressant att höra hur du resonerar kring detta.

  mvh
  Marcus

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.