onsdag 29 september 2010

Inköp Sampo

Efter fyra månaders likviditetsbyggande är jag äntligen i balans igen och gör ett inköp. Börsen ger 6 % rabatt på Hennes & Mauritz idag (jämfört med gårdagen), men valet föll ändå på Sampo. Idag är priset ungefär detsamma som när jag gjorde analysen av företaget, och sedan dess har bankverksamheter uppvärderats och Sampo gjort starka resultat.

Köpet blev ytterligare 55 aktier till kursen €19,70, vilket i mina ögon ger en P/E på ca 10 jämfört med långsiktig intjäningsförmåga. Därmed börjar innehavet bli lite mer betydelsefullt i portföljen, men jag vill ha mer av Sampo.

Med inköpet ser portföljen ut så här:

Aktie
Antal
Andel
AP Möller-Maersk A
2
5 %
Handelsbanken A
1 420
15 %
Hennes & Mauritz
720
9 %
Industrivärden C
2 005
9 %
Investor A
1 410
9 %
Kungsleden
3 800
10 %
Lundbergföretagen
204
4 %
Ratos B
1 100
12 %
Sampo A
110
1 %
SSAB B
100
0 %
Swedbank A
17
0 %
Swedbank Pref
5 320
25 %

Marknadsvärdet på portföljen har stigit till 2,1 mkr, men den är inte till salu till det priset.

onsdag 22 september 2010

Nyemission i Eniro

Jag tänkte faktiskt vara så ofin att jag säger "vad var det jag sa?". I min analys den 14 maj reagerade jag på att Placera.nu givit en köprekommendation på Eniro, och idag ser det, enligt di.se, ut som att Eniro tvingas till en nyemission eftersom bankerna börjat ifrågasätta företagets förmåga att betala räntorna.

För att vara riktigt elak vill jag också påminna om att kursen den 14:e maj var 18,20 kr. Med tanke på att dagens kurs är ungefär 9 kronor (uppdatering: kursen har på nyheten om trolig nyemission rasat till under 6 kr) verkar köprådet synnerligen dåligt tajmat.

Min rekommendation den 14 maj var att hålla sig rejält långt borta från Eniro på grund av följande problem:
 • Svaga finanser där skulderna balanseras upp av immateriella tillgångar som goodwill, med tveksamt värde. Det här har bankerna såklart noterat och kräver en god räntetäckningsgrad för sina lån, eftersom det inte finns någon egentlig säkerhet.
 • Ingen tydlig intjäningstillväxt, anledningen att bankerna nu är oroliga för förmågan att täcka räntorna
 • Fonddominerad ägarbild, ingen tydlig huvudägare, gör det svårt att få till en nyemission på vettiga villkor, nuvarande ägare kommer att bli rejält utspädda om de inte ställer upp
Den enda punkt där jag inte kunde hitta något påtagligt svagt att peka på var ledningen (dålig research?). Det gjorde styrelsen åt mig istället och sparkade Kärrbrink.

Jag tycker personligen att detta är bevis på att Grahams investeringskriterier (och även mina tillägg) fortfarande har en giltighet. Balansräkningen ses ofta som nästintill ointressant för moderna investerare, men jag tycker att den är i allra högsta grad viktig även idag.

söndag 12 september 2010

Analys av Munters

Härom veckan lade Alfa Laval ett bud på Munters, som jag och många andra äger via Industrivärden. Industrivärden har, liksom den andra storägaren Latour, accepterat kontantbudet på 68 kr per aktie. Jag gör en analys för att se om Industrivärden fattat ett klokt beslut.

Senast jag tog en titt på Munters var vid analysen av Industrivärden, och den titten var såklart ganska översiktlig. För många av mina investeringskriterier är det dock mycket som är oförändrat.

Munters är en industrikoncern som tillverkar och säljer utrustning inom två divisioner: Dehumidification, avfuktning, (omsatte 2,3 mdkr 2009) samt HumiCool som arbetar med befuktning och kylning m.m. (1,5 mdkr).
Under året har man avyttrat divisionen MTT/MCS som hjälpte till med tjänster inom skadebegränsning efter vatten- och brandskador m.m. (2,8 mdkr). Det senare gör naturligtvis att värderingen av bolaget blir lite svårare.

Hur ser Munters ut när de ställs mot de kvalitativa investeringskriterierna?

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:NEJMid Cap.
Stark finansiell ställning: JAOm jag räknar rätt på MCS-affären kommer omsättningstillgångarna att komma upp till ca 2,2 mdkr vilket är tillräckligt för att täcka alla skulder i den kvarvarande koncernens och dessutom överstiga de kortfristiga skulderna med en faktor 2. Informationen kring affären är inte jättetydlig och eventuellt kan bokningar av skatteskulder och liknande leda till att man trillar tillbaka till ett NEJ här fram till taxeringen nästa år.
Intjäningsstabilitet: JAVinst alla år under 2000-talet
Utdelningsstabilitet: NEJMan vågade inte ge utdelning 2008, men förutsättningarna fanns i mina ögon
Intjäningstillväxt: NEJFöretaget, och särskilt de kvarvarande divisionerna har haft svag lönsamhet de senaste åren. Om man tittar på hela koncernen (inkl. MCS) har lönsamheten sjunkit från drygt 3 kr/aktie i början av 2000-talet till under 2,90 kr de senaste åren.
Trovärdig ledning: JAInget att anmärka
Gynnsam ägarbild: JALatour och Industrivärden är bra, engagerade och starka ägare.

Företaget har alltså en del svagheter och har tillsammans med Hemtex varit lite av sorgebarn i Industrivärdens portfölj de senaste åren. Jämfört med blödande Hemtex tror jag dock inte att Industrivärden varit lika ivrigt att sälja Munters. Tvärtom tyder VDs uttalande i senaste rapporten på att han, fram till Alfa Lavals bud, tänkt sig att expandera och investera med pengarna som frigjordes vid försäljningen av MCS. Men han kunde kanske inte säga något annat heller?

En jämförelse av budet på 68 kr med resultat och tillgångar ger en bedömning om de kvantitativa investeringskriterierna är uppfyllda:
 • Intjäningsförmågan för kvarvarande verksamheter bedömer jag till lite drygt 2 kr/aktie, vilket ger ett P/E på 34, mycket högt med andra ord.
 • Eget kapital per aktie är ungefär 28 kr efter försäljningen av MCS vilket ger ett pris per eget kapital på 2,4, också det i överkant för en konservativ värdering.
Man kan diskutera om P/E borde beräknas med nettopris exklusive kassan, vilket ju är relevant när en ny helägare går in i ett bolag, men jag tror att hur man än räknar är priset generöst ur mitt (och Industrivärdens) perspektiv. För Alfa Lavals skull måste man se en hel del synergier för att kunna räkna hem affären.

De synergier jag kan se på rak arm är:
 • Administration (som alltid)
 • Produktutveckling, jag antar att det finns en del släktskap mellan värmeväxlare och avfuktare, termodynamik lär väl vara grunden iaf
 • Marknad, man rör sig bitvis mot samma marknader
Alfa Lavals ledning kan säkert hitta mer (och mer korrekta) synergier, men om de räcker för att motivera premien är omöjligt att säga för mig.

Min slutsats är alltså att Industrivärden har fattat rätt beslut. 

fredag 10 september 2010

HQ Bank, Epilog

Jaha, så är de största svängningarna över i HQ-affären och bolaget som en gång ägde HQ Bank och HQ Fonder är ett tomt skal med
 • Ca 2 kr/aktie i eget kapital
 • Lite fasta kostnader (tror någon att styrelsearvodena omedelbart skrivits ner?)
 • Vissa hypotetiska möjligheter att vinna i framtida rättstvister
Med dessa fakta i ryggen värderas bolaget till... 7 kr. Vad ska man säga? Jag tror att en rejäl satsning på Harry Boy har ett betydligt bättre väntevärde.