Bevakningslistan

Jag håller ständigt en lista med bolag under bevakning. Bolagen är kvalitetssäkrade via analyser som finns här på bloggen och i listan underhåller jag en jämförelse mellan aktuellt aktiepris och motiverat pris i mina ögon. Listan toppas av de bolag jag anser är "billigast".

Länk till den aktuella bevakningslistan (öppnas i nytt fönster/flik).

Syftet med bevakningslistan

Bevakningslistan är en lista med utvalda bolag sorterade efter hur deras dagskurs förhåller sig till vad jag anser är ett motiverat inköpspris. Syftet med listan är att bilda ett beslutsunderlag för inköp av nya aktier. Den ger även en varningssignal om något av mina innehav riskerar vara övervärderat.

Bolagen är utvalda genom att de analyseras här på bloggen och jag finner dem intressanta. De har alltså valts ut kvalitativt av undertecknad. Jag anser att de är intressanta och på rätt risknivå enligt mina investeringskriterier och att de skulle platsa i min portfölj givet att priset är det rätta.

Listan är ett beslutsunderlag, men inte det enda beslutsunderlaget vid ett köp. Det finns flera andra aspekter som spelar in varje gång jag gör ett köp:
 • Min portföljsammansättning, ibland vill jag öka upp något innehav till en meningsfull storlek, ibland undvika att öka i ett innehav som blivit alltför stort i portföljen
 • Skattefrågor: jag har en komplicerad skattesituation med företag, depåer, KF och ISK och även om jag inte gillar att fatta beslut på skattegrunder så spelar skatten in 
Även om jag alltså sorterar aktier på en enda parameter - deras relation till det pris jag anser motiverat som inköpspris - så är detta inte någon "magic formula". Det finns en urvalsprocess bakom och ytterligare faktorer att väga in vid köp. Jag arbetar inte med investeringar som enparameterbeslut utan anser att man för att vara framgångsrik behöver titta lite djupare på bolagen än så.

Listans kolumner

Så här ser toppen på listan ut i skrivande stund, observera att den förändras löpande:

Aktie
Valuta
EPS LTM
NEPS
Uppdat.
P/E
Mot. pris
Kurs
_K/M
H&M
SEK
11,26
12,50
17-12-01
20
250
237,50
95 %
Novo Nordisk
DKK
14,96
13,50

18
243
243,30
100 %
Castellum
SEK
N/A
8,00

15
120
120,90
101 %

Detta är alltså toppen på listan dvs. de bolag jag idag finner billigast i relation till deras motiverade pris i mina ögon. H&M är alltså i skrivande stund det enda bolaget på hela listan som är billigare än motiverat pris. Låt oss dock titta på kolumn för kolumn:
 • Aktie: den aktie det avser är alltid bolagets billigaste aktie, idag är det B-aktien för Handelsbanken, A-aktien för Maersk och C-aktien för Industrivärden, för att kommentera de som finns med i tabellen
 • Valuta: den valuta som resten av raden är angiven i, jag gör alltså ingen bedömning huruvida valutan är över- eller undervärderad för stunden
 • EPSLTM: intjäning per aktie senaste tolv månaderna importerad från Google Finance, bara för att jämföra med NEPS nedan. Redovisade värden är enligt mig irrelevanta för fastighetsbolag och investmentbolag, därför står det N/A på dessa
 • NEPS: normaliserad intjäningsförmåga per aktie (Normalized Earnings Per Share), helt enkelt vad jag i min analys kommit fram till är bolagets aktuella intjäningsförmåga per aktie i normal konjunktur och andra normala betingelser
 • Uppdaterad: när jag senast uppdaterade NEPS, oftast i samband med någon analys eller en bokslutskommuniké. Detta är en ny kolumn och många rader saknar värden
 • P/E: det motiverade P/E-tal jag kommit fram till i analysen, baserad på bolagets förutsättningar, branschförutsättningar, tillväxtutsikter etc. 15 är normalvärdet. När mina tillväxtförväntningar avviker från normen utgår jag ifrån Grahams tillväxtformel
 • Mot. pris: motiverat pris, helt enkelt NEPS multiplicerat med P/E
 • Kurs: dagskurs, senast betalda pris för aktien
 • K/M: kurs dividerat med motiverat pris, under 100 procent så finns ett köpläge, över 100 procent avstår jag från köp. Kolumnen är färgkodad: grönt är billigt, gult är normalvärderat och rött är potentiellt övervärderat
Tabellen sorteras efter den sista kolumnen, billigast först alltså.

Margin of safety

Man kan argumentera för att K/M på under 100 procent indikerar en "margin of safety" i Grahams termer och det stämmer, förutsett att man gjort sin analys rätt och riktigt. Det är dock inte den enda säkerhetsmarginal som finns med i min metodik utan även i P/E-talet finns ett implicit avkastningskrav som ger en marginal mot säker ränta. Till detta kommer förhoppningsvis försiktiga vinstantaganden och sammantaget ska detta leda till låg risk för förluster.

4 kommentarer:

 1. Syntax-länk till googlefinance: https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=en

  Bra blogg /M

  SvaraRadera
 2. Hej LL!
  Jag noterar att du i din värdering inte tar hänsyn till ev utdelning och utdelningstillväxt. Varför inte? Om ett företag väntas dela ut 50% mer om 10 år än i år så borde väl det göra att det motiverade priset kan höjas något?

  Tex Warren Buffett menar ju att EPS + utdelning tillsammans utgör den totala vinst som, förr eller senare, kommer aktieägarna till godo. Därför ska dessa båda beräknas och sedan multipliceras med rimligt P/E för att få en korrekt prognos och ett motiverat pris (ett pris som givetvis kan variera, beroende på avkastningskrav).

  Kommentar?

  SvaraRadera
 3. Förtydligande till ovanstående: Förväntad EPS multipliceras med historiskt P/E-snitt. Till produkten adderas sedan förväntad utdelning för att ge en förväntad kurs om x år. Därefter är det bara att räkna baklänges, beroende på avkastningskrav, för att få ett motiverat pris.

  Källa: The Warren Buffett Stock Portfolio av David Clark och Mary Buffett.


  /J

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret är att om ett bolag har hög utdelningsandel kommer dess framtida EPS sannolikt vara lägre än om det har hög utdelningsandel, dessa kommer ur samma källa - vinsterna och dess återinvestering i verksamheten samt utdelningen.

   Se gärna dagens inlägg som inspirerades av din fråga, även om det inte är ett rakt svar.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.