måndag 28 augusti 2017

Inköp H&M

Och priset till Sveriges tråkigaste aktieblogg går till...

Jag har köpt H&M idag motsvarande 0,2 procent av portföljen. Priset per aktie blev 205,60 kronor vilket jag ser som attraktivt. Det har egentligen inte kommit ut någon ny info om bolaget utan kursen tycks drivas av spekulationer, allmänt börssentiment och valutaprognoser. Jag har följaktligen inga nya tankar om bolaget utan det mesta kan hittas här.

Efter dagens köp ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
16 %
Sampo
15 %
Hennes & Mauritz
14 %
Illikvida aktier
9 %
Deere & Co
8 %
Castellum
8 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Investor
6 %
AP Møller-Mærsk
6 %
Wal-Mart Stores
5 %

Deere har fallit tillbaka något, annars är den inbördes ordingen sig lik. Generellt har portföljen fallit en del i värde på sistone liksom börsen.

För den som vill ha lite mer matnyttig läsning vill jag slå ett slag för Aktieingenjören som idag påbörjat en inläggsserie om laxodling som investeringsobjekt, något jag ser fram emot att läsa som ett komplement till min egen analys av Lerøy.

måndag 21 augusti 2017

Maersk säljer Maersk Oil till Total

Idag pressmeddelade Maersk att man säljer oljedivisionen till franska Total för 7,5 miljarder dollar. 5 miljarder betalas med Total-aktier och 2,5 miljarder genom att Total tar över en skuld från Maersk vas mål är att ha fortsatt kreditbetyg inom "investment grade". Lite mer information lämnades även på telefonkonferensen som höll i förmiddags.

Om man tittar på bokförda värden så var det investerade kapitalet (eget kapital plus räntebärande skulder) i Maersk Oil 4,2 miljarder dollar, dvs. priset ger en premie på ca 80 procent. Bolaget tog dock avskrivningar på 2 miljarder 2015 så det är från ett pressat bokfört värde som premien räknas, de historiska investeringarna har varit större.

3,3 miljarder dollar blir alltså vinsten gentemot bokfört värde, Maersk uppger att vinsten efter skatt blir 2,8 miljarder dollar. Maersks börsvärde är 41 miljarder dollar vilken dock innehåller en premie mot bokfört värde på ca 30 procent. Aktien borde baserat på detta stiga med 5-10 %. På en lite allmänt sur börs har kursen stigit 3,3 procent i skrivande stund. Jag gissar att merparten av danska corporate finance-branschen kände till att en affär var på gång och att det åtminstone delvis varit inprisat, även om villkoren givetvis inte varit kända. Jag tycker dagens affär ser attraktiv ut som aktieägare och känner mig nöjd.

Maersk är en aning dunkla kring vad man ska göra med mottagna aktier. Det talas om att göra återköp eller extrautdelningar (vilket tyder på att man säljer Total-aktierna motsvarande 3,8 % av Total), alternativt att man skiftar ut Total-aktierna till sina aktieägare, bl.a. mig. Den dagen, den sorgen...

Generellt är detta en logisk följd av den renodling man talar om mot transport och logistik, men frågan väcks vad som nu kommer hända med övriga segment i Energy-delen: Drilling, Supply Services och Tankers. Under telefonkonferensen ville man inte kommentera dessa, men "ordvalen" lät i mina öron som att det var saker på gång även där.

torsdag 17 augusti 2017

Omviktning avslutad

Idag köpte jag, som jag skrev i förrgår, Sampoaktier för den återstående likviden från Topdanmarkförsäljningen. Det blev en post motsvarande 1,5 procent av portföljen till priset 45,36 euro. Efter inköpet ser portföljen ut såhär:

Bolag
Andel
Handelsbanken
16 %
Sampo
15 %
Hennes & Mauritz
14 %
Deere & Co
9 %
Illikvida aktier
8 %
Castellum
7 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Investor
6 %
AP Møller-Mærsk
6 %
Wal-Mart Stores
5 %

Som synes har Sampo därmed gått upp och blivit mitt näst största innehav. Vän av ordning noterar två inkonsekvenser i detta:
 1. Jag köper Sampo över det motiverade priset i bevakningslistan
 2. Sampo angavs i mitt inlägg om portföljlimiter som ett bolag jag inte ville ha mer än 10 % i
Om man tittar på nummer ett så är det en konsekvens av det ologiska i att inte sälja när motiverat pris uppnåtts. Jag ser verkligt värde som ett ungefärligt definierat intervall. När jag nyinvesterar vill jag hitta aktier som ligger under detta intervall, men jag är bekväm med att äga rätt värderade bolag. En omviktning är ett relativt beslut mellan två innehav och om båda är rätt värderade ska omviktningen inte skapa eller förstöra värde på kort eller medellång sikt. På riktigt lång sikt är dock min bild att Sampo är ett mer affärsdrivet bolag och att man med Wahlroos i spetsen kommer kunna ge högre avkastning än "filialen" Topdanmark.

Nummer två är ett beslut jag "backat in i". Jag kommer inte köpa mer av Sampo förrän jag fått ner andelen till 10 % igen, men det kan dröja. Men en omviktning från Topdanmark till Sampo, två bolag i samma bransch, samma ägarstruktur, känns inte som en förhöjd risk från portföljsammansättningen tidigare.

Sammantaget känns beslutet helt rätt och var inte svårt att fatta, men det visar lite svårigheterna med att formulera och upprätthålla strikta investeringsregler.

onsdag 16 augusti 2017

Rapport från Maersk

Idag kom halvårsrapporten från Maersk och det var i mina ögon en rätt dyster läsning med många negativa faktorer. Flera av dessa var dock av tydlig engångskaraktär och vd Sören Skou var mer positiv i en intervju i CNBC vilket säkert bidrog till att aktien handlats upp något idag.
 • Intäkterna i Maersk Line ökade med 21 % och man vände en förlust till vinst. Fraktraterna har stigit under året och Skou säger att fundamenta är de bästa sedan 2010, detta borgar för kommande resultatförbättringar i det största och viktigaste segmentet
 • APM Terminals som bland annat är en av parterna i konflikten i Göteborgs hamn tappade istället 7 % av sina intäkter och vände vinst till förlust efter nedskrivningar. "Underliggande resultat" (ett begrepp man vant sig vid när det gäller Maersk, städat för nedskrivningar) var dock positivt
 • Maersk Oil har ökat intäkterna med 7 % och vinsten kraftigt, här hjälper stigande oljepris till
 • De övriga segmenten är mindre men Maersk Tankers sticker ut med en förlust som mer än väl raderar övriga vinster under kvartalet. Detta beror på större nedskrivningar av bolagets tillgångar (fartyg), städat från detta blir resultatet nära noll
 • Totalt har transportsegmentet tjänat 247 miljoner dollar medan energisegmentet förlorat 276 dollar (merparten nedskrivningar av tankers), finansiella poster kostar 235 miljoner dollar efter skatt och totalt förlorade koncernen 264 miljoner dollar. Om man tittar på underliggande resultat enligt Maersk tjänade transport 442 miljoner och energi 182 miljoner. Totalt underliggande resultat blir då 389 miljoner dollar, motsvarande ungefär 119 DKK per aktie
Att som Maersk räkna på och redovisa underliggande resultat är på ett plan rimligt, man hamnar närmare kassaflödet. Problemet är att Maersk är en enorm förvärvare av anläggningstillgångar och capex är alltid hög. Att regelmässigt ignorera nedskrivningar - ett kvitto på att de gjorda inköpen inte når upp till avkastningskraven - är riskabelt. Nedskrivningar ger ledningen en framtida medvind, lägre avskrivningar framöver och högre ROIC gör att det blir lättare att nå mål och se framgångsrika ut när det väl börjar rulla på.

Jag tycker att "verkligheten" ligger någonstans mellan den redovisade förlusten och det underliggande resultatet. Om Maersk fortsätter tjäna 120 DKK per kvartal är man fortfarande inte nära de 800 DKK per aktie och år jag räknar med som normal intjäningsförmåga. Jag tycker alltså inte Maersk är ens nära den kapacitet jag tror bolaget har. Dessa nedskrivningar kommer hjälpa bolaget framöver, men det som verkligen behövs är högre intäkter och kostnadskontroll. Det återstår att se om bolaget förmår att leverera det. 

Eftersom aktiemarknaden mer eller mindre redan inprisat en rejäl vändning för bolaget ligger jag närmare att skala ner mitt innehav än att öka på det.

tisdag 15 augusti 2017

Omviktning Topdanmark till Sampo

Med dagens kursuppgång tyckte jag att Topdanmark och Sampo värderades ungefär likadant i förhållande till sina "intrinsic values" och valde då att skifta över mitt innehav helt till Sampo. Båda bolagen är rimligt värderade men på lång sikt tror jag att det är bättre att äga Sampo som dessutom är största ägare i Topdanmark. "När Topdanmark och Sampo värderas mer jämbördigt skulle jag kunna tänka mig att växla över till moderskeppet" skrev jag i min analys i april, sagt och gjort alltså.

Hela Topdanmark-innehavet såldes i intervallet 230,20-231,40 DKK med ett snitt på ungefär 231 kronor. Ca 85 % av köpeskillingen återinvesterades direkt i Sampo till priserna 45,21-45,22 euro. Resterande 15 % kommer investeras på torsdag, jag vill flytta de likviderna till ett annat konto först.

Efter omviktningen ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
16 %
Hennes & Mauritz
14 %
Sampo
13 %
Deere & Co
9 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
8 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Investor
6 %
AP Møller-Mærsk
6 %
Wal-Mart Stores
5 %

Topdanmark blev ett kortvarigt innehav. Från inköpen i april till idag har det gått lite drygt fyra månader och avkastningen blev ungefär 26 %. Till och med Lundaluppen gör visst snabba klipp ibland även om det inte var tanken från början.

Rapport från Topdanmark

Idag var det Topdanmarks tur att rapportera halvårsresultatet för 2017, och det blev en trevlig läsning för ägarna:
 • Premieintäkterna för skadeförsäkring ökade 0,6 % och livförsäkring med 5,0 %
 • Combined ratio i skadeförsäkringen sjönk till imponerande 77,8 % (86,4 %), även för avsättningsvinster låg den på låga 81,6 % under kvartalet. Topdanmark är regelmässigt väldigt försiktiga med sina avsättningar och i alla rapporter jag läst har de gjort större avsättningar än vad som visat sig nödvändigt
 • Resultat från livförsäkringen minskade något till 56 miljoner medan skadeförsäkringen ökade. Totalt blev resultatet efter skatt 474 miljoner (425)
 • Resultat per aktie steg med 22 % till 5,60 kronor
 • Rullande tolv månader är resultatet per aktie 21,38 kronor vilket är långt över mitt investeringsantagande på 14 kronor
Ovanpå detta höjde man sin resultatprognos, igen, till 15,20 kronor per aktie för helåret 2017. Bolaget räknar alltså med ett svagare andra halvår jämfört med förra året. Generellt har bolaget visat sig väldigt försiktiga både genom höga avsättningar som jag redan nämnt, men även låga prognoser.

Den kraftiga resultatförbättringen första halvåret beror dels på bättre försäkringsresultat genom färre skador, gynnsammare väder och effektiviseringar, dels på bättre investeringsavkastning från både aktier och räntebärande investeringar.

Rapporten var så bra att jag och aktiemarknaden för en gångs skull är ganska överens, aktien har stigit 6 % i skrivande stund.

fredag 11 augusti 2017

Veckans rapporter

I onsdags kom halvårsrapporter både från Sampo och från Novo Nordisk. Jag är lite sen på bollen men tänkte ändå kommentera de båda rapporterna som tagits emot väldigt olika på aktiemarknaden.

Sampo redovisar ett försvagat resultat exklusive orealiserade värdeförändringar under kvartalet, beroende på svagare resultat från Nordea samt valutaeffekter när euron stärkts främst mot dollarn men även mot den svenska kronan. De helägda försäkringsverksamheterna If och Mandatum har ökat sin lönsamhet. Resultatet inklusive orealiserade värdeförändringar var klart bättre än samma period förra året. Sampo och framförallt livförsäkringsrörelsen i Mandatum är sannolikt en vinnare på höjda marknadsräntor.

Resultatet per aktie är 2,89 euro de senaste tolv månaderna vilket är över mitt investeringsantagande på 2,70 euro. Marknaden verkar ha räknat med högre avkastning och aktien har fallit med 4 % medan finska börsen fallit 2 %.

Novo Nordisk levererade, av marknadsreaktionen att döma, en rökare i krysset för att tala fotboll. Försäljningen steg med beskedliga 4 % men resultatet per aktie steg med 6 % efter effekter av återköp. Novos värdering senaste året har handlat väldigt mycket om hur USA under Trumpadministrationen skulle kringskära diabetesbolagens möjligheter att ta lika bra betalt som man gjort historiskt. Det har definitivt skett förändringar men inte värre än att Novo kan fortsätta öka sin försäljning något även i USA.

Resultatet per aktie de senaste tolv månaderna är 15,40 danska kronor vilket är väl över mitt investeringsantagande om 13,50 kronor. Fortsätter det i den stilen kan det bli aktuellt att höja mitt motiverade pris på bevakningslistan. Aktiemarknaden tog emot signalerna från bolaget väl och aktien har stigit med 8 % på en i övrigt ganska sur marknad.

I min portfölj sitter bolagen säkert, båda är i mina ögon "rätt värderade", det finns inget direkt köpläge eller någon anledning att sälja idag.

onsdag 2 augusti 2017

Musikalisk mentalitet?

Det var något år sedan jag läste Mats Qvibergs självbiografi Boken om Q, men ett begrepp som fastnade är att han menar sig vara "musikalisk" när det gäller aktier. Han definierar inte begreppet tydligt men beskriver det som en känsla för vad som kommer stiga i pris respektive sjunka i pris. För mig målar uttrycket upp en bild av en smärt figur som med lätta steg dansar in och ut ur olika investeringar och spekulationer.

Finansbranschen i Stockholm är en ganska liten klubb och har alltid varit så. Denna grupp människor är involverade i det mesta som händer kring företagsaffärer av dignitet i Sverige. För mindre bolag är det dessutom väldigt litet internationellt ägande så den "samlade kunskapen" i denna grupp torde vara relativt heltäckande. Att en social person som är lite om sig och kring sig, samt rör sig med högt anseende i denna miljö kan skapa sig en bild av vad som snart kommer vara högsta mode är inte helt otänkbart. Jag tror att det finns fler än Qviberg som gör sig en hacka på mindre listor som helt enkelt känner av vad som snart kommer bli populärt bland fondförvaltare och andra som styr större penningflöden. Att ligga steget före riktigt stora småbolagsfonder bör ge en hållbar edge på marknaden.

Ginger Rogers
Även om jag besöker huvudstaden någorlunda regelbundet är jag i Lund väldigt avskuren från denna klubb och avstår dessutom från mindre bolag i min förvaltning. Jag vilar alltså inte alls på den musikalitet som Qviberg talar om. Vad andra investerare gör försöker jag istället få att spela mig i händerna genom "pricing, not timing", dvs. ha en absolut uppfattning om vad bolaget är värt idag som är okopplad till aktiens aktuella pris.

Detta gör att jag ibland får frågan om jag är contrarian. Contrarian är liksom Qvibergs musikalitet ett svagt definierat begrepp, men i sin enklaste form betyder det ju att konsekvent gå emot vad som är populärt. För mig låter det som att man väljer sin handlingsplan utifrån vad andra gör, men att man gör tvärtom. Det vore naturligtvis vansinne att agera så, marknaderna har oftast någorlunda rätt. Det contrarian-begreppet däremot har snappat upp är att det är i motaktionen som över- och underavkastningen finns. Vill du följa gruppen är ju indexinvestering ett utmärkt alternativ.

Varje gång du köper en aktie är du den i världen just nu som är beredd att betala mest. Varje gång du säljer en aktie är du den i världen som just nu är beredd att få minst betalt. I själva transaktionen ligger alltså ett contrarian-ställningstagande. Men jag skulle aldrig kalla mig contrarian, snarare tondöv.