måndag 30 januari 2012

Återbesök hos Fortum

Nu har det gått snart två år sedan jag analyserade Fortum och kom fram till att det var vettigt i pris. Sedan dess har priset gått ner (hoppas ingen köpte på min analys då) och bolaget har fortsatt leverera vinster. Många läsare har också efterlyst en ny analys av bolaget. Jag tror i alla fall att det är många, det kan ju vara samma läsare med olika pseudonymer...

Jag tänker inte göra en fullständig ny analys, utan snarare följa upp förra analysen. Då bedömde jag att intjäningsförmågan låg omkring 1,65 euro per aktie. 2010 slutade enligt årsredovisningen med en vinst på 1,48 euro per aktie, medan de senaste rapporterade 12 månaderna , 2010-Q4 till 2011-Q3 visar på en vinst på 1,78 euro per aktie, men detta innehåller jämförelsestörande poster i form av engångsintäkter. Det jämförbara resultatet man redovisar ligger på 1,52 euro per aktie (tack Kenny/Aktiefokus för kommentaren, klicka på länken för att se hans lysande blogginlägg om bolaget). Genomsnittet av dessa båda är 1,50 euro, så man har inte riktigt nått den nivå jag tänkte mig, men så är sju kvartal en ganska kort mätperiod.

I skrivande stund är priset på en Fortum-aktie 16,85 euro vilket ger ett P/E på 10-11, helt ok.

En punkt jag noterade var att balansräkningen inte mötte mina kriterier, och det gör man inte nu heller eftersom belåningen är alltför hög. Men det kan vara värt att titta lite noggrannare på skuldsidan, den innehåller bland annat:
 • Räntebärande lån på 6,9 miljarder euro långfristigt och 700 miljoner euro kortfristigt
 • Derivat för att jämna ut elprisfluktuationer 160 miljoner euro långfristigt och 229 miljoner kortfristigt. Det finns även derivat på tillgångssidan på ungefär samma nivå som skuldsidan, vilket jag antar innebär att elpriset just nu klassas som "normalt". OBS: jag kan ingenting om elprissäkring.
 • Uppskjutna skatteskulder på 1,9 miljarder. Detta är pengar som "lånas gratis" av staten och som inte förfaller till betalning förrän tillgångar avyttras med vinst.
Om man plockar ut dessa poster ur ekvationen täcker omsättningstillgångarna den kortfristiga skulderna mer än dubbelt upp. De långfristiga fordringarna är såklart på en annan nivå.

Börsvärdet är 15 miljarder euro, och de räntebärande skulderna är som sagt 7,6 miljarder. Därmed är EV 22,6 miljarder euro. Genomsnittlig EBIT för de senaste samma period som ovan, dvs. 2009, 2010 och 2010-Q4-2011-Q3 är 1,9 miljarder euro. EV/EBIT3 blir då strax under 12, vilket är ok enligt mina kriterier.

Fortum är alltså fortsatt köpvärt. Kom dock ihåg att Fortum är en "utilities"-verksamhet för att använda den amerikanska termen. Detta innebär att intäkterna är relativt säkra, men det finns också en politisk risk. Dessutom har denna typ av verksamhet svårt att expandera utan väsentlig kapitalbindning.

Jag har skummat igenom senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen för 2010 för att se om några avgörande beslut tagits eller händelser inträffat, men har inte kunnat hitta något som påverkar min bild av bolaget. Här tar jag gärna läsarnas hjälp: kommentera om ni tycker jag har fel.

lördag 28 januari 2012

Varför aktietävlingar inte liknar investering

Då och då blir jag (liksom alla andra) inbjuden till aktietävlingar och jag tackar alltid nej. "Du som är intresserad av investeringar och läser så mycket borde ju lyckas bra" har jag också fått höra.

Nej, jag skulle inte lyckas bra. Att investera med riktiga pengar är ett livslångt maratonlopp där man måste söka det högsta väntevärdet på avkastningen hela tiden. Det innebär att risk/avkastning måste balanseras varje dag.

En aktietävling är en sprint, ett lopp över några månader. I en aktietävling kommer seriösa investerare alltid att hamna någonstans i mitten av fältet, förmodligen strax över mitten. I aktietävlingar liksom alla tävlingar är det topplaceringarna som är attraktiva och därför måste man helt avstå från riskbedömning. Det enda som räknas är att avkastningen är maximal och att riskerna inte inträffar. Därför kommer alltid toppen, liksom botten, att populeras av tävlingsmänniskor (hade det rört sig om riktiga pengar hade jag kallat dem dårar) som stoppar in hela insatsen i något enstaka ineffektivt prissatt bolag. Skillnaden är bara att vinnarna prickade det bolag som uppvärderades, medan förlorarna väljer det som rasade.

Delta för all del i aktietävlingar om det roar dig, men räkna inte med att belönas för sunt investeringstänkande.

fredag 27 januari 2012

Rapport från Hennes & Mauritz

Igår släppte H&M sin bokslutskommuniké för 2011 och på det stora hela bjöd man inte på några större överraskningar. Vinsten har fallit med 20 procent sedan 2010 vilket såklart är en besvikelse för oss ägare. 6 procentenheter av detta kan förklaras med valutaeffekter samt det nya incitamentsprogrammet.

H&M har mycket liten del av sin omsättning i sin redovisningsvaluta (SEK) och därmed får man som ägare vara beredd på att resultatet svänger med kronan. Men 14 procentenheter kvarstår som beror på andra omständigheter och här pekar H&M på:

 • Ökade inköpskostnader
 • Fel i kollektionerna, för mycket vinterkläder jämfört med väderdrivet behov, vilket även lett till lagerökning
 • Lagerökningen i sig är ju en risk, till viss del är den såklart motiverad av butiksexpansionen, men det finns ökade risker för lagernedskrivningar med tanke på vinterkollektionen, vilket kommer att drabba resultatet framöver

Om man jämför med mina förväntningar i senaste analysen visar man ett resultat på 9,56 kronor jämfört med 11 som jag antog. Vinsttillväxten sedan 2007 har varit strax under fyra procent per år. För att räkna hem den multipel jag köpt på (19) behöver jag en tillväxt på strax över fem procent. Året får alltså sägas vara en besvikelse på båda punkterna och om den här tendensen håller i sig har jag köpt för dyrt (GAV på 207 kronor).

Man har tappat lite operativt försprång mot Inditex, Inditex visar en starkare omsättnings- och vinstutveckling även i lokala valutor. Här görs dock jämförelsen med Inditex Q3-rapport eftersom de har ett annat räkenskapsår (feb-jan).

Ljuspunkter då? Till att börja med är man inte långt ifrån målbilden trots en tuff marknad 2011. Butikstillväxten flyter på fint med en ökning på över 10 procent. Nyetableringarna verkar lyckosamma eftersom omsättningen ökat 8 procent i lokala valutor medan försäljningen i jämförbara enheter sjönk 1 procent.

Efter periodens utgång har december startat positivt, med 4 procents försäljningsökning i jämförbara enheter och 13 procent omsättningsökning i lokala valutor.

torsdag 26 januari 2012

Ny VD i Ratos

bekräftades det som legat lite i luften det senaste året: Arne Karlsson kliver av som VD, även om bolaget vill vinkla det som att han tar ett kliv upp till ordförande.

Eftersom Ratos verkligen inte är ett bolag som "vilken idiot som helst" kan driva ledde detta ofelbart till att aktiekursen reviderades neråt.

Det som gör mig hoppfull är att man rekryterat den nya VD:n internt, Susanna Campbell har varit i bolaget i 8-9 år och senaste åren ansvarat för fem investeringsteam. Därmed bör hon definitivt ha företagskulturen i blodet och kunna bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt framöver.

Om man ska vara lite elak mot Ratos kan man hävda att 2000-talets enorma framgångar till stor del berodde på det oerhört framgångsrika förvärvet av Atle-portföljen. Sedan dess har aktieutvecklingen mer berott på förväntningar än resultat. Låt oss hoppas att Susanna Campbell kan visa att belackarna (och jag själv) har fel i detta.

onsdag 25 januari 2012

Inköp Sampo

En tydlig nackdel med att skriva en blogg är att jag känner att jag vill överraska för att få något spännande att skriva om. Jag lyckades hejda mig och årets första inköp blev 65 st Sampo till priset 19,72 euro per styck, vilket förmodligen inte förvånar någon. Euron kostade 8,85 kronor.

Jag hävdar med en dåres envishet att Sampo är billigt, min P/E-bedömning är under 10 och direktavkastningen är lysande. Rätt skött är försäkringsverksamhet en mycket trevlig rörelse. När sedan euron är nere på historiskt sett låga nivåer blev lockelsen för stor.

Så här ser portföljen ut i dagsläget:

BolagAntalPortföljandel
Handelsbanken

29 %
Handelsbanken A
1 420

Handelsbanken B
2 045

Hennes & Mauritz
2 740
26 %
Swedbank

12 %
Swedbank Pref
2 870

Swedbank A
17
Industrivärden C
2 005
8 %
Investor A
1 410
8 %
AP Möller Maersk A
3
6 %
Sampo A
740
5 %
Lundbergföretagen
408
4 %
Wal-Mart Stores
95
2 %
Johnson & Johnson
65
1 %

Det totala portföljvärdet ligger på 2,4 miljoner efter att kurserna stigit en del i början av året.

tisdag 24 januari 2012

Johnson & Johnsons resultat 2011

Idag presenterade Johnson & Johnson sin omsättning och resultat för 2011, samt guidning inför 2012. Presentationen på hemsidan var rätt översiktlig så jag var tvungen att lita på WSJ/MarketWatch för att få fullständiga siffror.

Det intressantaste är vinst per aktie, som för 2011 landade på 3,49 amerikanska dollar. Jag har i min analys bedömt intjäningsförmågan till 4,20 dollar och därmed är året något av en besvikelse - det är därför det funnits köplägen i aktien. Städat från extraordinära kostnader menar ledningen att vinsten per aktie var 5 dollar. Min bedömning av intjäningsförmågan ligger alltså mitt emellan. Inför 2012 menar ledningen att resultatet bör landa på 5,05-5,15 dollar, ingen dålig precision...

2011 har varit ett exceptionellt år för JNJ, med massor av produktåterkallanden och stämningar. Som investerare i bolaget hoppas jag att det ska vara tillfälliga problem och att bolaget nu ska vara på rätt väg. Om man tror att bolaget lyckas etablera en intjäningsnivå på 5 dollar per aktie eller däröver är bolaget billigt idag (strax under 65 dollar i skrivande stund). Med mitt antagande om 4,20 dollar per aktie är det däremot inte lika köpvärt.

Rapport från Investor

Idag offentliggjorde Investor sin bokslutskommuniké för 2011 och rubrikerna kom fort att handla om den höjda utdelningen, från 5 till 6 kronor.

Börje Ekholm visar igen att hans huvudstrategi för att komma till tals med substansrabatten (36 procent inför dagens handel) är att öka direktavkastningen. Detta är ett viktigt verktyg men har hittills inte visat sig tillräckligt. I mina ögon behövs en tydligare strategi, där man inte äger lite av varje, dvs. noterat/onoterat, alla upptänkliga branscher, helägt/delägt, stort och rätt smått.

För oss investerare erbjuder ju substansrabatten en möjlighet att köpa ett aktiepaket till rabatterat pris, men jag tycker man ska inse att de flesta av innehaven knappast är billiga på börsen idag, som jag ser det (ta som exempel Atlas Copco som jag analyserade häromdagen). När jag snabbt ögnar igenom innehaven har jag följande kommentarer:
 • SEB är köpvärt liksom alla svenska banker, anser jag
 • Ericsson är kroniskt övervärderat men börjar bli ett stabilare bolag bl.a. tack vare avyttringen av SonyEricsson, nu väntar vi bara på en bra lösning för ST-Ericsson
 • Electrolux skulle ha mycket svårt att hitta in i min portfölj om man inte låg i Investor
 • Sobi är ett rejält sorgebarn där man kastat in pengar i en nyemission, jag hoppas Ekholm et al. begriper sig på det bättre än jag gör
 • Dotterbolagen Mölnlycke och Aleris ser ut att utvecklas väl, en stor del av tillväxten har dock kommit från förvärv
 • EQT och Investor Growth Capital har haft ett hyggligt år, bra att Investor nu "skattar" Growth Capital så att man får ut ett positivt kassaflöde från verksamheten
 • De partnerägda bolagen Gambro, Lindorff och 3 har samtliga utvecklats väl
 • Skuldsättningen har ökat, vilket till skillnad från rivalen Industrivärden har skett när priserna varit hyggliga på börsen. Jag såg även en rätt klok kommentar från Börje om detta (kan ha varit i Q3-rapporten) där han konstaterar att en alltför hög belåning kan leda till felaktiga prioriteringar
Faktiskt har jag de senaste dagarna funderat på om jag skulle öka lite i Investor, det vore första gången på ett antal år. Någon gång tycker jag att man borde agera och försöka reducera substansrabatten, och då kan värdeutvecklingen ju bli trevlig.

söndag 22 januari 2012

Boksluten

Nu kommer vi in i bokslutsperioden vilket ju är spännande, både för att man får helårsresultaten och för att styrelsernas förslag till utdelningar kommer. Så här rapporterar portföljbolagen:

Datum Bolag Kommentar
24 jan Investor Först ut, snyggt!
24 jan Johnson & Johnson Ett "fourth quarter and full year 2011 earnings meeting" hålls, lite osäker på formatet
26 jan H&M Avser räkenskapsåret dec 2010 till nov 2011
8 feb Industrivärden
9 feb Sampo
14 feb Swedbank Det blir spännande att se utdelningen för A vs. Pref
15 feb Handelsbanken
21 feb Wal-Mart Rapport för räkenskapsåret feb 2011 till jan 2012
23 feb Lundbergföretagen
27 feb AP Möller-Maersk Full årsredovisning väntas

Utdelningarna är såklart spännande hos alla, men bankerna har en intressant politisk utmaning. Swedbank gjorde ju en del uppmärksammade återköp 2011 och alla anser sig nog överkapitaliserade, men vågar man agera i denna oroliga värld? Förmodligen inte.

lördag 21 januari 2012

Analys av Atlas Copco

Atlas Copco är ett favoritbolag som aldrig analyserats på bloggen eftersom priset inte sett så attraktivt ut de senaste åren, jag tänkte råda bot på det idag.

Stora maskiner
Atlas Copco ingår i Investors portfölj och är ett klassiskt Wallenbergföretag, ett bolag som Wallenbergarna faktiskt varit med och byggt från grunden. Bolaget delar i senaste årsredovisningen in sin verksamhet i tre delar: kompressorteknik (50 procent av omsättningen 2010), anläggnings- och gruvteknik (40 %) samt industriteknik (10 %). Bolaget är cykliskt men har en oerhört välutvecklad serviceverksamhet som visat sig ge stabil intjäningsförmåga även under de senare årens kriser, som ju i högsta grad drabbat kunderna i gruvnäringen.

Så här möter Atlas Copco mina kvalitativa investeringskriterier:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JALarge Cap
Stark finansiell ställning:NEJMycket nära ett JA här, omsättningstillgångarna är 1,9 ggr kortfristiga skulder och överstiger de totala skulderna enligt Q3-rapporten 2011.
Intjäningsstabilitet:NEJFörlust 2002 efter en kraftig nerskrivning av goodwill
Utdelningsstabilitet:JAUtdelning de senaste tio åren
Intjäningstillväxt:JAIntjäningsförmågan har vuxit från 4,90 kronor per aktie vid millenieskiftet till 7,20 kronor de senast åren
Trovärdig ledning:JAVet inte så mycket om belgiske VD:n Ronnie Leten, men resultaten får tala för sig själva
Gynnsam ägarbild:JAInvestor är den klart dominerande ägaren med 22 procent av rösterna, sedan följer institutioner på ca 2 procent. Bolaget har uppenbart trivts och utvecklats under detta ägande.

Två nej var lite svagt, men intjäningsstabiliteten är snart preskriberad och den finansiella ställningen är som sagt väldigt nära ett ja. Precis som förväntat är detta ett högkvalitativt bolag och investeringsobjekt. Kruxet brukar vara priset. Så här ser Atlas Copco ut kvantitativt:
 • P/E-tal: med en intjäningsförmåga på 7,20 kronor och ett pris på 142,50 (B-aktien, A-aktien är kroniskt övervärderad) är P/E idag nästan 20, EJ OK,.
 • Börsvärdet är 197 miljarder, räntebärande skulder är 21 miljarder och kassan är 6,5 miljarder. Därmed är EV 211 miljarder. EBIT3 är 12,3 miljarder. EV/EBIT3 blir då 17, EJ OK
 • Pris/eget kapital: eget kapital exklusive goodwill är ca 10,60 kronor per aktie, vilket ger en kvot på över 13, EJ OK
Vinstbedömningarna baserar sig på åren 2008-2010, 2011 tycks bli en klar förbättring och det är säkerligen detta marknaden prisar in idag. Bolaget ger enormt hög avkastning på eget kapital och på sina tillgångar vilket motiverar den enorma premievärderingen jämfört med eget kapital.

För att motivera dagens värdering behöver man ha en årlig tillväxt på 6 procent, men det senaste decenniet har man snarare legat på 4 procent. Värderingen är alltså lite för dyr för min smak i nuläget. I slutet av 2008 kunde man snappa upp Atlas Copco för en femtilapp, synd att jag inte var vaken då (fast då fanns såklart andra investeringsmöjligheter också).

onsdag 18 januari 2012

Öresunds inlösen

Nu i dagarna är en "speciell situation" aktuell och som jag ser det pekar väldigt mycket på en relativ felprissättning. Investmentbolaget Öresund håller efter en förtroendekris mellan huvudägarna Hagströmer och Qviberg på att delas upp i två delar kallade Öresund och Newco (det senare är ett arbetsnamn). Kort skulle man kunna sammanfatta delningen med att:
 • Newco tar över 59 procent av tillgångarna, substansvärdet, enligt värderingar gjorda för några veckor sedan, kvar blir alltså 41 procent i Öresund.
 • Bolagen delar på större delen av innehaven, men några särskilt utpekade "bebisar" kommer att helt tillfalla det ena bolaget. I mina ögon är det Hagströmers Newco som får de något intressantare innehaven.
Skilsmässan är alltså helt centrerad kring Hagströmers och Qvibergs ägande, övriga ägare agerar statister och får finna sig i att delta i ett ganska komplicerat förfarande:
 1. Varje Öresundägare har erhållit en inlösenrätt per aktie
 2. Nio inlösenrätter ger rätt att lösa in fem Öresundsaktier mot fem Newcoaktier
 3. Man kan handla med dessa inlösenrätter och även direktsälja dem om man är småägare
Det intressanta idag är att inlösenrätterna handlas till ett så lågt pris att Öresund själva valt att gå ut med förtydligande. För en gångs skull ser jag den här informationen som relativt tillförlitlig eftersom dagens Öresund är både köpare, säljare och långvariga ägare i slutresultatet av transaktionen. Situationen är intressant därför att:
 1. Substansvärdet i Öresund efter transaktionen bedöms ligga på ungefär 109 kronor medan det i Hagströmers Newco bedöms vara 126 kronor (per aktie i båda fallen)
 2. Öresundsaktien slutade idag på 108,25 kronor och inlösenrätten på 24 öre. Därmed skulle totalpriset för en Newco-aktie vara 9/5*0,24 + 108,25 = 108,68 kronor. Alltså handlas Öresund idag i princip utan rabatt, medan Newco implicit handlas med 14 procent rabatt - detta i två bolag med snarlika innehav.
För den hugade spekulanten öppnar sig alltså möjligheten att göra ett arbitrage här genom att i ena änden köpa inlösenrätter (sista handelsdag imorgon) och Öresundsaktier i motsvarande mängd för att få Newco aktier, och i andra änden ställa ut säljoptioner på Öresund. Om man är mer långsiktigt intresserad av Newcos innehav kan man ju istället se det här som en köpmöjlighet som kanske är bättre än vad man kommer att få senare.

Till sist en varningsflagga: jag tänker själv inte göra affären, så agera inte på det här inlägget och tro dig göra ett klipp utan att själv först satt dig in i situationen.

måndag 9 januari 2012

Utdelning Wal-Mart Stores

Den 4:e januari stod Wal-Mart för årets första utdelning. Utdelningen var 36,5 cent per aktie vilket växlades till 2,51 kronor. De senaste 22 aktierna jag köpte kom efter avstämningsdatumet, därmed blev det endast utdelning på 73 aktier.

Dags att börja bygga på 2012 års utdelningskalender:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa183

måndag 2 januari 2012

Bloggbokslut 2011

Precis som förra året gör jag ett bloggbokslut för att avrunda bloggåret 2011. Bloggen har väl fortsatt i ungefär samma stil som 2010, med fokus på analyser och mikro snarare än makro och mer svårfångade spekulationer. Jag har haft lite ont om tid under året, med tuffare arbetssituation än 2010, därför har antalet inlägg sjunkit. Såhär ser statistiken ut:


2011
2010
Antal inlägg
116
156
Antal unika besökare
34 390
15 194
Antal besök
162 220
61 879
Flest besök under en dag
1 078
615
Antal sidvisningar
254 499
109 752
Sverigerankning
# 7 587
# 5 262

De populäraste sidorna var:
 1. Svenska preferensaktier
 2. Inköp Hennes & Mauritz
 3. Vettiga priser på börsen
 4. Analys av Hennes & Mauritz
 5. Portföljtitt
Detta var en ganska otippad lista, förra året bestod listan av idel analyser. Preferensaktieartikeln har förmodligen hamnat där den är eftersom den ligger tvåa på Google om man söker på "preferensaktier", mer än hälften av besöken till den sidan har faktiskt kommit via organisk sökning. Denna sida ligger på 3-10 nya besökare varje dag som hittar in till bloggen via detta sökord. De andra sidorna uppvisar inget liknande utan har bara lästs i samband med publiceringen.

Besökarantalet har alltså ökat kraftigt från förra året, både avseende antalet besökare och besök. Välkomna allihop och välkomna även under 2012!

söndag 1 januari 2012

Portföljbokslut 2011

Då var det dags att sammanfatta investeringsåret tjugohundraelva, mitt första helår som redovisats här på bloggen. Förra året var ju bara mars-december.Historisk utveckling
För att spara tid använder jag en egen beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något jämfört med en fullskalig beräkning (det rör sig om någon tiondels procent upp eller ner jämfört med en fullskalig beräkning). Jag väljer att jämföra med SIXRX eftersom det indexet innehåller avkastning och har Sverigefokus liksom jag själv har. Dessutom går det att följa någorlunda genom att köpa Avanza ZERO. Om jag väljer utländska aktier vill jag såklart att de ska hjälpa mig att slå detta index. Jämförelse sker före skatter, men courtage ingår i mina kostnader vilket talar något till min nackdel.

År
Lundaluppen
SIXRX
Diff
2005
67,8 %
36,3 %
31,5 %
2006
21,6 %
28,1 %
-6,5 %
2007
-19,6 %
-2,6 %
-17,0 %
2008
-26,0 %
-39,1 %
13,1 %
2009
52,1 %
52,5 %
-0,4 %
2010
26,2 %
26,7 %
-0,5 %
2011
-4,7 %
-13,5 %
8,8 %
Ack
122,1 %
73.2 %
48,9 %
Snitt
12,1 %
8,2 %
3,9 %

Minus 4,7 procent är såklart inget att hurra för, med lite förmåga att spå hade man tjänat på att ha pengarna på bank istället. Då får jag istället trösta mig med att det var 8,8 procentenheter bättre än SIXRX i år. Fortfarande har SIXRX varit bättre än min portfölj fyra av sju år, men totalen är ändå betydligt bättre för mig.

Lite kommentarer på ett par år som sticker ut i listan: 2007 var ett skammens år när jag gjorde så många nybörjarmisstag att jag är glad att jag inte tappade sugen helt. Jag är säker på att med er läsares hjälp så ska jag inte göra den typen av år fler gånger. Överavkastningen 2005 skedde med en liten portfölj och mer aktivt handlande än jag skulle rekommendera, hela portföljen omsattes ett antal gånger under året.

SIXRX är mer cykliskt än min portfölj och därför är det inte så förvånande att portföljen går bättre i nergång, utmaningen blir att hänga med när det går upp nästa gång. Förra gången (2009) lyckades jag hänga med pga en rejäl satsning på Swedbank.

En lite mer filosofisk fråga är om man ska jämföra sig med ett index överhuvudtaget. Är inte det att mäta sig med Mr Market? Jag tycker det är självklart att det behövs en måttstock och ett avkastningsindex är den bästa möjligheten. Däremot är jämförelsen år för år inte särskilt intressant utan det intressanta är avkastningen över tid. Nästa år inför jag nog ett 5-årigt flytande medelvärde i redovisningen, något som jag ser som en ganska bra värdemätare.

Innehaven
I tabellen nedan är dagens innehav i fallande ordning. Jag gjorde en ganska rejäl rockad i början av året där jag realiserade många vinster och förluster, därför skiljer det inte särskilt mycket mellan anskaffningsvärden och marknadsvärderingen.

Ärligt talat är inköpspriserna rätt meningslösa efter denna ändring eftersom de inte speglar vad jag betalt från början men det blir ännu konstigare att redovisa något annat än det skattemässiga anskaffningsvärdet. Jag har i alla fall kvar värdena eftersom jag hade med dem förra året.

BolagAntalInköpsprisMarknadsvärdePortföljandel
Handelsbanken

647 932
618 781
28 %
Handelsbanken A
1 420
227 233
257 020

Handelsbanken B
2 045
420 700
361 761

Hennes & Mauritz
2 740
567 713
606 362
27 %
Swedbank

106 697
257 376
12 %
Swedbank Pref
2 870
106 034
255 861

Swedbank A
17
663
1 515

Investor A
1 410
196 596
173 712
8 %
Industrivärden C
2 005
204 845
164 611
7 %
AP Möller Maersk A
3
160 993
129 024
6 %
Sampo A
675
118 920
115 423
5 %
Lundbergföretagen
408
69 721
82 824
4 %
Wal-Mart Stores
95
34 337
39 096
2 %
Johnson & Johnson
65
25 377
29 370
1 %
Summa

2 133 132
2 216 578


De största värdeökningarna ligger i Swedbank, precis som tidigare. Av de 2,1 miljonerna i anskaffningsvärde är drygt 300 tkr återinvesterade utdelningar, 1,2 miljoner från eget företagande, 300 tkr annat sparande och resten från realiserade värdeökningar. Det är ärligt talat rätt svårt att spåra detta (jag har inte alltid varit så noga med att dokumentera), men detta är min bästa uppskattning.

Året som gick
En jämförelse med portföljen vid förra årsskiftet visar på att det varit ett ganska aktivt år. Ratos har lämnat portföljen helt och Swedbank har nerviktats till förmån för Handelsbanken och H&M. Dessutom har de amerikanska aktierna Johnson & Johnson samt Wal-Mart Stores tillkommit.

Ändringarna i portföljen har varit väldigt vältajmade - mer än jag vågat hoppas på och något som bidragit starkt till årets hyggliga avkastning. Ratos såldes för 128,40 kronor och har fallit med brutala 37 procent sedan dess. Swedbank viktades ner vid kurser på 111-115 kronor och har sedan dess fallit med 20-23 procent. De aktier jag istället ökade i, Handelsbanken och H&M har sjunkit med 15 procent respektive stigit med 7 procent.

Även inköpen av de amerikanska aktierna har varit lyckosamma och tillsammans med valutaeffekter har både J&J och Wal-Mart stigit 14-15 procent sedan inköp. Detta är såklart mindre innehav som inte påverkar portföljen så mycket.

Även i Sampo har en ökning skett under året. Innehavet har nästan dubblerats (från 350 till 675 aktier) men kursen har åkt berg- och dalbana och totalt ligger innehavet på några procentenheter minus (från ca 1 procentenhet minus förra året). Inkluderar man utdelningen har Sampo ändå varit trevligare att äga än index i år.

Om man blickar utanför den egna portföljen ett ögonblick kan man konstatera att "-oro" är det nya suffixet pressen använder. Precis som alltid har media (i efterhand) en glasklar uppfattning om vad som gjorde att börsen under dagen sjönk med 2-5 procent. Det var Greklandsoro, jordbävningsoro, finansoro, guldoro, vadduvilloro. Tyvärr kunde de inte på morgnarna berätta om vad folk var oroliga för och hur det skulle påverka börsen...

Som värdeinvesterare får man anta att världen någon gång repar sig, att företagsamhet är en nödvändig del av samhället och att företag kommer att generera avkastning till sina ägare. Tror du inte på det: köp guld, konserver och ett torp i skogen. Isolera dig sedan där och vänta till framtiden blir glasklar.

Om man ska summera året i några positiva och negativa händelser så skulle de positiva kunna vara:
 • Som sagt, de extremt vältajmade portföljändringarna är årets stora behållning. Mer tur i tajmingen än skicklighet, men jag tror såklart att den fundamentalt baserade grundsynen har lönat sig.
 • Bloggen har åter varit uppskattad, med huvudsakligen positiv kritik och feedback
 • Jag känner att portföljen har stabiliserats, visst har det gjorts omviktningar men i stort sett äger jag företag jag vill äga över lång tid och som jag tror kan utvecklas mycket bra på sina respektive marknader
 • Ständig negativ makro men hygglig mikro = bra avkastning till vettiga priser på börsen. Diskussioner som att "aktier är nog inte en så bra placering" efter att de blivit billigare är bara för bra för att vara sant. Håll huvudet kallt, tacka och ta emot.
De lite mer negativa punkterna är:
 • Lite segt med tid under hösten har lett till att det blivit få analyser, faktiskt inga alls under november-december. Skärpning krävs här om inte portföljutvecklingen ska stagnera.
 • Tveksam utveckling i de båda investmentinnehaven Investor och Industrivärden. Investor har svårt att gå från ord till handling när det gäller kampen mot substansrabatten. Industrivärden tycks påverkade av sin höga belåning och är aktiva när marknadspriserna är höga (och belåningen "lägre") medan de förlamas när köptillfällena är bra.

Året som kommer
Precis som inför 2011 har jag ingen aning om hur konjunkturen kommer att utvecklas. Eftersom jag är en nettoköpare ser jag gärna att nuvarande prisnivå på aktier håller i sig eller gärna sjunker, medan jag såklart hoppas att bolagen jag äger ska gå bra och ge vettig direktavkastning.

2012 blir säkert ännu ett år av ovisshet, eller oro om man är lite mer nervöst lagd. Jag tror detta är en ganska bra tid att köpa aktier med potential till både direkt- och totalavkastningar som vida överstiger de säkra räntorna. Jag kommer naturligtvis att omvandla dessa ord till handling och fortsätta investera.

Jag önskar alla läsare ett gott nytt år och hoppas era investeringar når de mål ni satt upp. Tack för att ni läser och kommenterar!