onsdag 17 april 2019

Rapport Handelsbanken

Idag släppte Handelsbanken sin kvartalsrapport för januari till mars 2019 och den var inte helt lättläst, med tidiga utrop både om att det skulle vara en raketrapport eller en flopp. Svårigheterna att tolka berodde på ett antal jämförelsestörande poster:
  • IFRS 16 flyttade runt kostnadsposter när lokalhyror kapitaliseras och nyttjanderätter skrivs av
  • Istället för avsättning till Oktogonen drogs föregående års avsättning in, påverkade rörelseresultatet med en knapp miljard
  • 2018 ändrades pensionsplanen i den brittiska verksamheten, gav då en engångsförbättring
  • Aktiverade utvecklingskostnader har ökat betydligt, lyfts dock inte fram som en jämförelsestörande post, men kommer i framtiden leda till ökade avskrivningar
När allt detta justerats för är det en ganska "normal" rapport med marginell tillväxt från föregående år. Som Johanna Kull påpekade på Twitter steg bolånemarknaden med 5,4 % förra året och Handelsbanken ökade sin hypoteksutlåning med 5,0 % i Sverige. Detta var alltså någorlunda i linje med marknaden, men man kan även fråga sig hur en bank ska agera när ny konkurrens äntrar marknaden. Banker, liksom försäkringsbolag, bör aldrig budgetera för tillväxt utan fokusera på lönsamma affärer. Det går alltid att ta in lite mer volym om man är villig att ta risker som konkurrenterna lämnat på bordet.

Förutom att Handelsbanken har en tradition att inte jaga svagare kunder finns det ytterligare en bromskloss: kapitaliseringen. Kärnprimärkapitalrelationen "rasade" från 21,6 % förra året till 16,4 % nu, beroende huvudsakligen på att riskviktsgolvet för svenska bolån flyttades till Pelare 1 (gav -5,1 procentenheter). Handelbanken har tidigare tillåtits ha klart lägre riskvikter än andra svenska banker men har nu fått anpassa sig.

Detta innebär att Handelsbanken, från att ha setts som en av de mest välkapitaliserade bankerna nu snarare är i ett läge där man inte kan jaga volym på grund av kapitalbegränsningar. Över tid leder detta till större säkerhetsmarginaler i banken, och som ägare i just Handelsbanken tycker jag det är vad man förväntar sig.

En av "engångseffekterna" var den indragna avsättningen till Oktogonen. Oktogonen är en del av Handelsbankens pensionssystem för sina anställda, en stiftelse varifrån de får pengar i förhållande till anställningstid men utan hänsyn till befattning. En kassör och en vd med samma anställningstid får samma belopp.

I en samtid där bankernas tjänster alltmer automatiseras och där personalkostnaderna behöver differentieras alltmer undrar jag om inte Oktogonen som koncept är hotad och spelar på sista versen. Modellen har fungerat bättre för att bygga lojalitet hos en kassör i Katrineholm än för systemutvecklare och compliance officers i centrala Stockholm. (Sedan kan jag tycka att compliance borde läggas i Lund/Malmö och utveckling i kanske Linköping eller Växjö)

Min poäng är att denna engångseffekt kanske är ett förebud om en långsiktig förändring.

Marknadens dom idag blev i alla fall en sjunkande aktiekurs (minus knappt 3 procent i skrivande stund). Jag tycker inte så mycket har ändrats egentligen, jag är närmre köp än sälj.


onsdag 10 april 2019

Försäljning Drilling 1972

Efter att ha funderat igenom saken insåg att jag inte hade någon tydlig bild vart oljeborrindustrin skulle ta vägen som på något kvalitativt sätt avviker från marknaden i stort och därför beslutade jag att sälja Maersks avknoppning The Drilling Company of 1972 igår för 545 danska kronor styck.

Jag gjorde ju en väldigt grov servettkalkyl om vad bolaget kan vara värt och konstaterade att a) spannet var stort och b) marknadspriset tycktes någorlunda rätt. Utan en tydlig syn på att detta är en attraktiv bransch blev det därför ett säljbeslut.

För att inte backtrejda alltför mycket så tweetade jag om det igår, men hann tyvärr inte att blogga om det förrän nu.


Efter försäljningen ser portföljen ut såhär:

Aktuell portfölj, klicka för att förstora

Jag tänkte vänta in utdelningen i Sampo som avskiljdes idag innan det blir ytterligare inköp.

måndag 8 april 2019

Inköp Sampo

Jag ökade mitt innehav i Sampo idag med ett belopp som motsvarar 0,7 procent av portföljen. Priset var 42,66 euro och en euro betingade det facila priset av 10,41 kronor per styck. Jag ville egentligen bjuda familjen på en skidresa men det föll på en planeringskrock. Fick tröstköpa aktier istället...

Sampo låg femma på bevakningslistan men BMW, Swedbank och Maersk är jag nöjd med mina innehav i. Jag föredrog vidare försäkring framför 100 procent bank i Handelsbanken. Det var alltså ett portföljtänkande som gjorde att valet föll på just Sampo.

Portföljen ser ut så här idag efter köpet:
Aktuell aktieportfölj, klicka för att förstora
 I väntan på någon ny intressant aktieidé lär jag behålla småinnehaven. Det är inga dåliga bolag.

torsdag 4 april 2019

Inköp Swedbank

Dags att bjuda på lite backtrading, jag köpte en liten skvätt Swedbank igår för 142 kronor per aktie. Posten motsvarade 0,2 % av portföljen så det är rätt försumbart.

Jag rapporterar alla köp och försäljningar här på bloggen och nu i utdelningstider lär det blir fler än vanligt. Eftersom jag inte har en "vanlig lön" så månadssparar jag inte som jag gjorde för några år sedan.

Efter köpet ser portföljen ut enligt bilden nedan.

Aktuell portfölj, klicka för att förstora

Som synes har det kommit lite mer kassa (Swedbanks utdelning) och det kommer komma ytterligare de närmaste dagarna och veckorna. Just nu pekar mycket mot ett inköp i Sampo, men vi får se om någon annan möjlighet visar sig. Jag är i nuläget nöjd med mitt innehav i Swedbank och kommer inte köpa mer där om det inte uppstår ytterligare någon dipp.

Den uppmärksamme läsaren noterar det nya innehavet The Drilling Company of 1972, som precis avknoppats från Maersk. Mycket talar för att något eller några av de minsta innehaven får stryka på foten, men inga beslut har fattats.

tisdag 2 april 2019

Maersk avskiljer Drilling

Idag beslutade Maersks årsstämma att avskilja Maersk Drilling till ett separat bolag med namnet "The Drilling Company of 1972 A/S", kallat så eftersom Maersk Drilling bildades just 1972. Sista dagen för handel med Maersk-aktien innan separationen är imorgon den 3 april. Drilling-aktierna ska komma in på depån den 8 april enligt bolagets information.

Maersk hårdbevakas inte precis i svensk media trots att det är en av Nordens börsjättar, så jag tänkte ta en titt på de separata bolagen och hur jag ser på dem som separata enheter. Inlägget har sina viktigaste källor i Maersks årsredovisning för 2018 samt Drillings prospekt för den separata listningen.

Om vi börjar med The Drilling Company of 1972, kallat "Drilling" nedan, är det en väldigt svårvärderad verksamhet idag. Hela borrbranschen har varit genom ett stålbad de senaste fem-tio åren, men många bolag i rekonstruktion som t.ex. Fred. Olsen Energy (numera Dolphin Drilling), Seadrill & Awilco. Drilling har inte gått skadeslös ur detta utan har sett kraftigt fallande omsättning och stora nedskrivningar av oljeriggarna. Generellt har Drilling en modern maskinpark, i synnerhet i jämförelse med Dolphin Drilling och en grundbeläggning som åtminstone säkrar ett positivt kassaflöde med befintliga riggar.

Resultaträkning, Drilling

Resultaträkningen ovan visar på osäkerheten i intäkterna och nedskrivningstrycket som funnits de senaste åren. 2018 markerade kanske ett trendbrott där man faktiskt återförde lite, kanske riggat (!) 2017 för att skapa en positiv resultaträkning och göra koncernen säljbar.

Vad är en normal intjäningsförmåga för Drilling? Antalet aktier efter listningen är 41 miljoner, dvs. senaste årets vinster före nedskrivningar/återföringar är 9,3 dollar per aktie, med en kraftigt fallande trend. Eget kapital per aktie är 93 dollar. Omsättningsfallet har bromsat upp och i något läge kanske även denna bransch kan vända. Jag skulle säga att P/B 1 är högt värderat med den risk som finns, 0,5 är förmodligen lågt om värderingarna av tillgångarna gjorts någorlunda seriöst. Så mellan 46-93 dollar är extremt grovt men förmodligen det bästa jag kan producera givet hur osäker branschen är.

Varje aktie i Maersk berättigar till 2 aktier i Drilling så värdet per aktie är då mellan 93 och 186 dollar per Maersk-aktie eller 620-1240 DKK. Med dagens kurs på Maersk kvarstår då 7240-7860 DKK värdering som ska bäras av den kvarvarande container shipping-verksamheten.

Även för Maersk är den "normala intjäningsförmågan" vansklig att bedöma och jag har väntat på en vändning i branschen i snart tio år och fått en rätt mager avkastning på vägen.

Femårsöversikt Maersk

I femårsöversikten ovan visar raden "Profit/loss for the year - continuing operations" på ännu en svajig historia, om än inte fullt så volatil som Drilling. Även här är det stora siffror på raden "Depreciation..." där impairment är en stor del.

För att göra ännu en "back of the envelope"-kalkyl kan vi titta på betald skatt istället för det redovisade resultatet. Den betalda skatten är relativt stabil och är ofta en bra approximation på kassaflöde minus mer stabila periodiseringar. Medianen de senaste åren är 225 MUSD. Maersk redovisar inte sin effektiva skattesats i senaste bokslutet men jag tror den ligger runt 25 %, något högre än Danmarks 22 %. Då skulle medianintjäningen ligga på 900 MUSD de senaste fem åren, eller 45 USD/aktie.

Ett annat sätt är att titta på bolagets finansiella målsättning att avkasta >8,5 procent på investerat kapital, vilket skulle peka på en vinst per aktie på > 160 dollar/aktie.

Så ett intervall på 45-160 dollar alltså, vilket pekar på svajigheten och differensen mellan bolagets prestation och deras målsättningar de senaste fem åren. Det har varit rätt tuffa år och i min bevakningslista räknar jag med en betydligt högre intjäning, närmre 100 USD för Maersk inklusive Drilling, vilket var enkelt att uppnå före finanskrisen.

Om vi istället tittar på EK så ligger det på 10 500 DKK/aktie. Jag tycker att ett pris på aktien omkring 10 000 DKK, givet de grova kalkylerna ovan, är en rimlig värdering.

Jag är medveten om att detta är extremt grova kalkyler, men givet den stora osäkerheten och den svaga historiken i båda bolagen (Maersk och Drilling) tycker jag inte indata ska stoppas in i känsligare modeller. Som vanligt bör en investering bygga på att du tror på bolagets framtidsutsikter. I mitt fall är jag mer bekväm med Maersk än Drilling, men lutar mot att behålla båda ett tag. I Maersks fall på grund av en tro på bolagets strategi, i Drillings fall är ägandet något mer spekulativt.