lördag 30 december 2017

Året med H&M

Innan jag ens börjar med årsboksluten är det väl lika bra att sammanfatta året med H&M. Låt oss tvätta byken som det brukade heta i politiken på 80-talet. Detta gamla innehav har sannerligen haft sina prövningar.

Detta har hänt:
Dags att börja växa försäljningen igen!
 • Vid årets ingång bestod portföljen till 13 % av H&M med ett tufft 2016 bakom sig där kursen dalat 16 %. Slutkursen 2016 var 253 kronor.
 • Den 22 januari hade försäljningssiffrorna från december publicerats och jag skrev ett längre inlägg om bolagets strategi och läge gentemot en rad konkurrenter. Det inlägget skulle i princip kunna vara skrivet idag, den syn på bolaget jag hade där har jag fortfarande
 • Den 27 januari köpte jag ytterligare aktier för 233 kronor
 • Den 31 januari hade bolaget släppt en rapport och åkte skjuts på ett lättnadsrally. Jag skrev ett inlägg om bolaget och tyckte lättnadsrallyt var överdrivet, kursen var återigen uppe på 250 kronor
 • Den 27 februari köpte jag ytterligare lite aktier för 236 kronor
 • Den 27 mars köpte jag ytterligare aktier för 233 kronor
 • Bolaget släppte den 30 mars en ny kvartalsrapport och kursen hoppade först upp och sedan ner, försäljningen steg men resultatet sjönk, H&M stängde ovanligt många butiker
 • Den 25 april köpte jag ytterligare aktier för 220 kronor, denna gång var inköpet större, 2-3 ggr större än tidigare månader. 
 • Den 26 april fick vi ett bud på Hafslund, jag sålde direkt och köpte nya H&M för 220 kronor, denna gång motsvarande 0,6 procent av portföljen, dubbelt så mycket som dagen innan
 • Den 10 maj återinvesterades lite utdelningar i H&M för 218 kronor, den 12 maj upprepades proceduren för 217 kronor och den 17 maj blev det samma sak igen, nu för 219 kronor
 • Den 24 maj blev det ett nytt inköp för 226 kronor
 • Den 22 juni köpte jag för 201 kronor
 • Den 29 juni släppte bolaget en ny rapport där försäljningsökningen på blott 5 procent fanns inprisad i kvartalets ras, bolaget steg 3 procent på rapporten. Läser man mitt inlägg var det lite hoppfullt, ingen var nöjd med lageruppbyggnad och försäljningsutveckling men det fanns ändå en del ljuspunkter
 • Den 26 juli köpte jag aktier för 214 kronor
 • Den 28 augusti köpte jag aktier för 206 kronor
 • Mikael Syding gjorde i september en videokommentar om bolaget med 12 punkter som jag skrev ett bemötande inlägg om. Egentligen repeterar jag mest min syn på bolaget som den såg ut sedan januari
 • Den 27 september köpte jag aktier för 221 kronor. Med den uppgången som skett var bolaget nu uppe i 15 % av portföljen och jag satte tillfälligt stopp för inköpen eftersom portföljvikten blivit stor
 • Rapporten den 28 september var en besvikelse och bolaget föll 5 % välförtjänt
 • Den 15 december släpptes försäljningssiffrorna för fjärde kvartalet som visade en försäljningsminskning. Detta kom som en kalldusch för mig och fick mig att revidera min syn på bolaget som uppenbart varit alltför rosig. Jag gjorde därmed en omvärdering av bolaget som gick från toppen av min bevakningslista till en nuvarande position som "rimligt värderad", trots det kraftiga prisfallet
Under denna resa har det funnits gott om duktiga, frispråkiga och färgstarka personer i min både fysiska och bloggosfäriska omgivning (Magnus Andersson, Anna Svahn och Mikael Syding för att nämna några) som repeterat kloka och kritiska synpunkter och gradvis fått rätt gång på gång. H&M har gått kräftgång och den operativa vändningen jag väntat på har inte kommit.

H&M själva har haft svårt att få trovärdighet i sitt budskap. Vds och ordförandes budskap har i princip varit att "de är på bollen", men detta har kritikerna enkelt kunnat stoppa ner i halsen på dem när resultaten uteblivit kvartal efter kvartal.

H&M handlades senast på 169,30 kronor och jag tycker numera att 150 kronor är ett rimligt pris för aktien.  Jag har dock valt att fortsätta äga mina aktier som numera utgör 11 % av portföljen. Ett tag funderade jag på att skära ner till 10 procent, men det vore mest en symbolisk handling så jag avstod. Årets inköp har gjorts mellan 201-236 kronor, men detta är marknaden och faktiskt jag själv ointresserad av, det påverkar inte mina beslut framåt.

Einstein menade ju att idioti var att upprepa samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Här sitter jag nu med ett betydande innehav i H&M och är beredd att vänta på en ändring. Precis som för ett år sedan. 

Under ett rätt stormigt år har jag valt att följa min strategi och plan och blivit hårt straffad för det i fallet H&M. Att byta strategi för att ett innehav inte fungerar enligt min plan är dock inte aktuellt.

måndag 25 december 2017

The Wisdom of Crowds

Jag tittar ibland tillbaka på mina "analyser" och konstaterar att de är simplistiska och inte mycket mer än servettkalkyler på stora och komplexa verksamheter med förgreningar som har stora olikheter i karaktäristik. Samtidigt kommer jag ofta i kontakt med professionella analyser som gör ett mycket mer sofistikerat jobb med att bryta ner delar, estimera omvärld och plocka in en rad faktorer som påverkar hela eller delar av bolaget.

Vem är visast, kanske alla?
Som företagare har jag själv gjort mångparameteranalyser av mindre bolag som kan vara aktuella för förvärv. Dessa analyser har tillkommit främst för att övertyga andra; i ett företag måste alla med på båten i ett förvärv, styrelse, ledning, revisorer, personal etc. Att plocka fram servetten gör inte jobbet. Min bild är att dessa mångfacetterade analyser har som syfte att styrka den grundåsikt jag har som står på servetten. Servetten innehåller caset och analysen broderar ut språket och svarar på detaljfrågor.

2004 släppte James Surowiecki boken The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. Boken har fått stor spridning och citeras ofta. Vetenskapligt har den dock fått många mothugg, men det hindrar inte den att ha stor inverkan i hur vi ser på aggregerad information. Huvudtesen är att kollektivet under vissa förutsättningar är bättre på att göra prediktioner än de allra mest välinformerade och intelligenta individerna som ingår i kollektivet.

Inom företagsvärderingen ser jag två exempel på hur detta används:
 • Väldigt fritt tolkat tycker jag mångparameteranalys är ett exempel på detta, där de olika parametrarnas (omsättning per segment, marginaler, säljomkostnader, råvarupriser etc.) utgör ett kollektiv vars olika variationer ska ta ut varandra när de individuella bedömningarna blir lite fel. Därmed blir det aggregerade resultatet rätt. Jag var inne på detta i ett tidigt inlägg om olika analysperspektiv från 2010. (Det inlägget fick en (1) kommengar, hoppas detta väcker mer intresse)
 • Mer exakt är SMEs sammanställning av analytikerestimat en tillämpning där kollektivet förutsätts ha en mer giltig åsikt än de enskilda analytikerna
Jag tycker båda dessa exempel visar upp några av de svagheter som Surowiecki pekar på i sin bok:
 • Homogenitet: deltarna agerar inte oberoende eftersom de har samma sätt att tänka
 • Imitation: bedömningar görs i sekvens och deltagarna påverkar varandra
 • Emotionalitet: känslor av tillhörighet eller grupptryck skapar förskjutningar i hela eller delar av gruppen
De mer sofistikerade analyserna genomförs ofta av sellside- respektive buyside-analytiker med två helt olika syften. En sellside-analytiker tenderar att tolka data så gynnsamt som möjligt för företaget så att en hög värdering kan motiveras. En buyside-analytiker tolkar data i en konservativ riktning för att bygga in flera lager av säkerhetsmarginal i sin analys. Köparen ska ta minimal risk. Ingen av dem tolkar parametrarna som ett kollektiv av oberoende parametrar, utan samtliga delar dras genom samma filter. Därmed blir det aggregerade resultatet skevt i endera riktning.

SMEs sammanställning av analyser är väldigt värdefull för många, men de lider uppenbart av både homogenitet i populationen och imitation. Efter varje rapport kommer analyserna som ett pärlband och det är väldigt lätt att tänka sig att det finns ett mått av imitation dem emellan. Det krävs ett stort mod och konfrontationsvilja från en enskild analytiker för att lämna ifrån sig en analys som kraftigt avviker från de föregående analyserna.

Analytikerkollektivet är också (det är min bild i alla fall) relativt homogent i ålder och i utbildning, vilket innebär att de läst samma läroböcker, lärt sig samma metoder och arbetar med ungefär samma verktyg och underliggande data. Denna homogenitet gör att hela gruppen påverkas av samma inparametrar på ungefär samma sätt och att det lilla kollektivets visdom riskerar vara svagare än enskilda deltagares.

Om man knyter ihop säcken här så tror jag fortfarande, sju år efter mitt inlägg om analysperspektiv, att urvalet av analysparametrar är en konst, att du som köper bolag måste göra läxan själv och att värdet i en detaljerad analys snarare ligger i kunskapen du bygger upp om bolaget, än att du skulle vinna något slags precision i värderingen. Vad säger läsaren?

lördag 23 december 2017

God Jul

Förra årets julsaga var uppskattad och jag funderade länge på att göra en uppföljare, men nu känner jag att mina bloggrannar skött uppgiften med bravur. Det är rim, pyssel och sagor i stugorna. Samtidigt kan jag ibland tycka att verkligheten överträffar dikten i dessa tider av Trump och Bitcoin.

För släkten Lupp är detta en jul där alla blivit ett år äldre och somliga lite mer lomhörda. Förra året blev vi påminda om alternativet när vi blev en person mindre. Årets julhälsning går därför ut lite extra till er som mist någon i år, jag vet vad det innebär och vilka hål det kan lämna under storhelgerna när allt ska vara "som vanligt". Tiden läker alla sår och att samla släkten under julen blir ett sätt att bearbeta tunga händelser.

God jul och god hälsa önskar jag därför till er alla!




Ps.
Om du inte kan få nog av julsagor finns här en till från nådens år 2013.

fredag 22 december 2017

Inköp Skanska

Efter att ha haft Skanska på bevakningslistan i jag vet inte hur många år var det idag dags. 4 % av portföljen placerades i Skånska Cementgjuteriet till ett pris av 170,40 kronor per aktie. Jag skrev en mycket kortfattad analys av Skanska 2010, det kanske är dags att uppdatera den.

Bolaget låg högt, men inte högst, i min bevakningslista. Jag tycker dock det är positivt att få in ett svenskt bolag till i portföljen och även diversifiera lite till nu när Walmart är på väg ut.

Såhär ser portföljen ut efter köpet:

Bolag
Andel
Sampo
14 %
Handelsbanken
14 %
Hennes & Mauritz
11 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
5 %
Investor
5 %
BMW
5 %
Skanska
4 %
AP Møller-Mærsk
4 %
Fastighets AB Balder
4 %
Wal-Mart Stores
1 %

Framförallt Deere och Novo fortsätter öka i pris, de har visat sig svåra att hålla på mattan i portföljen. Nu tror jag inte det blir fler transaktioner i år, så sannolikt blir slutförsäljningen av Walmart nästa tillfälle.

För den som vill läsa något matigare än "jag har köpt aktier" rekommenderar jag Sofokles epos till julsaga som publicerades idag. Helvetet har nio kretsar för syndande bloggare! Till sist önskar jag Miljonär innan 30 en extra god jul. Efter att ha underhållit oss i många år gick han i mål idag och kan nu värma nudlar i vasken utan störande element som fasta arbetstider ;-).

onsdag 20 december 2017

Försäljning Walmart

Walmart har under året fått en återupprättelse och ses nu som en allvarlig utmanare till Amazon i USA, om det finns någon sådan. Detta har dock lett till att en av världens största detaljhandelskedjor handlas med P/E 26 i en retailsektor som har stora utmaningar, börskursen har stigit 43 % hittills i år. Att Amazon har utrymme att växa några år framåt är det nog ingen som tvivlar på, men att Walmart på totalen skulle växa jättemycket, och snabbt, verkar i mina ögon orimligt. När man har så stor marknadsandel bör det vara utmanande.

Om bolagets e-handelsdel handlades till P/E 26 skulle nog ingen höja ett ögonbryn, men hela jätten?

Jag sålde därför merparten av innehavet idag för 99,00-99,02 dollar per aktie, dollarn kostade 8,36 kronor. Anledningen att jag inte sålde hela innehavet var att kvarvarande del ligger i en uråldrig depå där jag måste skatta av 15-20 % när jag säljer. Jag tänkte göra denna försäljning efter årsskiftet för att få ytterligare 12 månaders skattekredit.

Såhär ser portföljen ut efter försäljningen:

Bolag
Andel
Sampo
15 %
Handelsbanken
14 %
Hennes & Mauritz
11 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Investor
5 %
Deere & Co
5 %
BMW
5 %
AP Møller-Mærsk
4 %
Fastighets AB Balder
4 %
Kassa
4 %
Wal-Mart Stores
1 %

Jag har som synes inte återinvesterat likviden, jag väntar till fredagens månadsinköp. Huvudkandidater just nu är Handelsbanken, Maersk och Skanska. BMW är attraktivast prissatt enligt bevakningslistan men jag vill avvakta någon rapport till innan jag ökar över 5 %. Vad tycker läsarna?

måndag 18 december 2017

Det nya Maersk

Jag har själv inte gjort någon översyn av Maersk här på bloggen sedan 2011. Bloggrannen Långsiktig investering skrev bra om bolaget 2015. Men efter senaste årens omstrukturering är det dags att försöka bedöma och värdera bolaget utifrån dess förutsättningar idag.


Maersk delades förra året in i två divisioner, Energy och Transport där Energy skulle avyttras. Detta är dock bara det senaste steget i renodligen, de senaste åren har bolaget sålt av sina innehav i Dansk Supermarked (Netto), Danske Bank m.m. och delat ut merparten av likviderna till ägarna.

Försäljningen av Energy har pågått under året, Oil såldes till Total, Tankers såldes till Möller-familjens ägarbolag och resterande delar redovisas som tillgångar till salu. Det har dock inte bara varit avyttringar under perioden utan bolaget har även köpt upp tidigare konkurrenten Hamburg Süd.

Containerfrakt är Maersks huvudfokus framöver alltså. Maersk Line var världens största containerrederi redan innan förvärvet av Hamburg Süd. Utöver detta äger Maersk även APM Terminals, en hamnterminaloperatör verksam i 59 länder, Damco, ett logistikföretag som hanterar godset när det lämnat containerfartygen, Svitzer som opererar bogserbåtar, samt Container Industry. Det sistnämnda bolaget producerar containrar, ren fabriksverksamhet alltså.

Synergierna i att äga bogserbåtarna och att själv tillverka containers kan nog diskuteras, det är nästan lite Kampradklass på det sista. Att äga containers kan däremot vara viktigt för att kunna optimera och hantera hela flödet på ett bra sätt.

En enda del av Energy kvarstår som aktiv verksamhet, Supply Service som servar oljeriggar. Denna del kommer säkerligen sättas upp till salu inom kort. Jag har faktiskt lite svårt att förstå varför det inte redan skett. Maersk Drilling som äger och opererar oljeriggar är uppsatt som tillgång till salu.

Hur ska man då värdera Maersk? Resultatrapporterna och kassaflödena de senaste åren är allt annat än muntra, men har ändå inte sänkt bolaget så mycket som man kan tro. Om man tror dessa år är representativa för sektorns avkastning kommande år bör man förmodligen inte köpa Maersk alls.

Ur Maersks Q3-rapport 2017, kapitalallokering och avkastning

Tabellen ovan är saxad ur Maersks niomånadersrapport 2017. Bolagets finansiella mål är att nå en ROIC på 10 % vilket man inte varit i närheten av 2016-2017 som synes. Under perioden 2007-2016 som varit minst sagt utmanande har man nått en genomsnittlig ROIC för transportdivisionen på 6,0 %. Om vi antar en "normal intjäningsförmåga" svarande mot ett ROIC på 7 % ger det ett resultat efter skatt för Transport på 2,24 miljarder USD. Detta motsvarar 14,2 miljarder danska kronor.

Maersk har idag 20,8 miljoner utestående aktier. Transport-divisionen borde alltså kunna leverera en normal vinst på försiktigt räknat 680 DKK/aktie när Energy är helt avyttrat. Till detta kommer försäljningsvärdet av de delar som är till salu nu. Energy plus tillgångar till salu står för 26 procent av investerat kapital. Om vi värderar detta till 26 procent av eget kapital blir det 8 miljarder USD eller 50,9 miljarder DKK, 2450 DKK/aktie.

En relevant fråga är om det är rimligt att "köpa" Maersks värdering av verksamheterna till salu samt kvarvarande Energy. Jag tror att de värderingar vi ser nu stötts och blötts mot marknaden och vi har sett omfattande nerskrivningar de senaste åren. De försäljningar som aviserats ligger på bokfört värde eller en bit högre, men jag är inte optimistisk för Drilling. Jag tror ändå bokfört värde är det bästa närmevärde vi kan hitta idag.

Med en rimlig P/E på 12 för transportverksamheten är då dagens motiverade pris för Maersk 12 * 680 + 2450 = 10 610 DKK. Jag uppdaterar bevakningslistan för att reflektera detta.

Varför ska man överhuvudtaget äga ett bolag inom containerfrakt, en bransch där konkurrenterna investerat ihjäl varandra det senaste decenniet? För mig är det en tro att Maersk ska kunna konsolidera fraktsystemet och skapa konkurrensfördelar genom att äga både hamnterminaler och fartyg. Detta skulle på sikt kunna leda till effektiviseringar och möjligheter att skapa bättre tjänster och lösningar för kunderna, något som skulle kunna minska den rena spotprissättningens betydelse för Maersk och branschen.

Företaget är även aktivt utanför fartygsfrakt, Damco kör till exempel containrar mellan Kina och Frankrike på tåg. Detta är en nischverksamhet, men det är intressant att se att där det finns containers är Maersk verksamt.

En megatrend som skulle kunna tala emot Maersk är robotiseringen. Den kan minska arbetskraftskostnadens betydelse i produktionen och på lång sikt flytta tillbaka produktion närmre konsumtionen, vilket skulle minska fraktbehovet för färdigt gods och reducera de stora fraktflödena till att mer handla om råvaror. Någon sådan tendens har inte synts ännu, men är något att vara vaksam på.

lördag 16 december 2017

Ner från piedestalen

Igår släppte H&M sin rapport för försäljningen över räkenskapsårets fjärde kvartal som slutade den sista november. För första gången sedan jag började följa bolaget visar bolaget en minskande total försäljning. I lokala valutor sjönk försäljningen med 2 procent.

Split perssonality? Bildkälla: Affärsvärlden
Att ett bolag, ett enskilt kvartal visar vikande försäljning är absolut inget konstigt. Jag har uthärdat 25-procentiga försäljningsfall i Deere nyligen och kommit ut ur affären med mycket god avkastning. Men H&M är annorlunda. Jag har under lång tid belönat bolagets kontinuitet och goda historik med högre multiplar och offensivare vinstantagande än något annat bolag i listan. Detta har läsarna (Kalle56 m.fl.) kritiserat mig för men jag har alltid tyckt att det varit motiverat givet att:
 • Bolaget har en fin nettokassa (snart borta), växer billigt (inte längre, när investeringarna i online och distribution skjutit i höjden)
 • Bolaget ständigt tar marknadsandelar i en otroligt tuff marknad
På dessa grunder har jag alltid haft H&M på en liten piedestal dit andra bolag inte varit välkomna. Den första punkten har gradvis, men förhoppningsvis temporärt, avtagit under åren, men den andra punkten har varit intakt. Till igår.

Det kan kanske tyckas överilat men jag menar att detta var en kvalitativ förskjutning som gör att H&M flyttas ner i den normala divisionen där t.ex. Walmart finns. Jag tror fortsatt att bolaget har en intressant framtid i en omnikanalvärld och att den fysiska utbredningen har ett underskattat värde. Men nu blir det rättning i ledet, dvs. P/E 15 och ett försiktigare vinstantagande i bevakningslistan.

Därmed hamnar jag på ett motiverat köppris på 150 kronor, för en gångs skull i linje med många professionella analytiker. Jag har ibland kritiserat analytiker för att deras riktpriser tycks följa aktiepriset med eftersläpning - nu gör jag samma sak. Varsågoda att kritisera i kommentarfältet nedan.

På Twitter, ett forum som knappast medger nyanser, har det senaste året varit högintressant för en H&M-ägare. Den positiva sidan har postat bilder av fulla, fräscha butiker, den negativa sidan har postat bilder av ödsliga, stökiga butiker. Jag har valt att titta på siffrorna och sett ett bolag som tagit marknadsandelar i en tuff bransch, men som kämpat med marginaler och e-handelsutrullning. Nu kliver ett lite annat bolag ut i ljuset i mina ögon, modeproblemet jag befarat tycks direkt farligt och nya lageruppbyggnader är säkert att vänta.

Jag har idag 11 procent av min portfölj i H&M och det är sannolikt att jag minskar mitt innehav nästa vecka, men jag tänkte tillåta mig ytterligare betänketid innan jag bestämmer mig. Liksom Aktiefokus sa på Twitter så börjar ju aktien bli lite intressant enligt denna nya måttstock, men den behöver sjunka en bit till.

Oavsett om jag säljer hela innehavet eller delar av det är jag fortsatt intresserad av H&M och bolaget kommer finnas på bevakningslistan. Jag kommer inte börja posta bittra kommentarer om bolaget. Bara en liten, här och nu: att släppa en rejält negativ kvantifierad nyhet och sedan en icke-kvantifierad positiv om ett externt samarbete (Alibaba) strax därefter, det är Aktietorgetklass.

För den som vill ha en "detta har hänt"-genomgång vill jag tipsa om Aktieingenjörens inlägg från igår.

lördag 9 december 2017

Är allt relativt?

I veckan gjorde jag, lite på skämt, lite på allvar, en undersökning på Twitter. Frågan som ställdes var om en prisstabil portfölj, i ett läge där index faller, är något att vara nöjd eller missnöjd med. Utfallet ser ni i bilden nedan:


Som man kanske kan vänta sig av mina följare blev det en tydlig majoritet för att den relativa avkastningen väger tyngre än missnöjet med bristen på absolut avkastning.

För en trejder som livnär sig på att omsätta sitt kapital i hög takt är det naturliga svaret att man bör vara missnöjd. Negativ eller låg avkastning räcker inte som lön för det arbetet. Om man som jag ligger fullinvesterad över lång tid är det däremot irrationellt att förvänta sig positiv absolut avkastning hela tiden, portföljen kommer svänga upp och ner med index. Mellan dessa strategier befinner sig hedgefonder och andra som försöker balansera dessa båda hänsyn.

Jag är alltså relativt nöjd (pun intended) när min portfölj överträffar index även om den i absoluta termer kortsiktigt faller eller som här, ligger stilla. Vad tycker bloggläsarna?

tisdag 5 december 2017

Inköp BMW & Balder

Idag blev den omviktning som påbörjades igår klar då jag köpte Balderaktier motsvarande 0,6 % av portföljen för 216,50 kronor styck, samt BMW Pref-aktier motsvarande 1,2 % av portföljen för 72,42 euro styck. Euron kostade 9,97 kronor.

BMW låg högst i bevakningslistan. Efter köpen ser portföljen ut enligt nedan:

Bolag
Andel
Sampo
14 %
Handelsbanken
14 %
Hennes & Mauritz
12 %
Illikvida aktier
8 %
Castellum
8 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Investor
6 %
Deere & Co
5 %
Wal-Mart Stores
5 %
BMW
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Fastighets AB Balder
4 %

Efter köpet börjar BMW-innehavet se anständigt ut. Jag vill öka lite mer i Balder för att komma upp i 5 %, annars är det H&M som ser attraktivast ut.

måndag 4 december 2017

Omviktning från Deere till BMW igen

När Deere idag tog ytterligare ett kliv uppåt valde jag att åter sälja en del av innehavet, närmre bestämt en tredjedel för 151,97 dollar. Jag sålde även alla stamaktier i BMW för 85,55 euro och köpte istället BMW 3 Pref motsvarande 1,3 % av portföljen, för 72,54 euro per styck. 5 % av portföljen får räcka som exponering mot ett Deere vars värdering jag börjar se som rätt utmanande.

Dollarn kostade idag 8,43 kronor och euron kostade 9,99 kronor.

Jag sitter nu med ca 2 % i kassa som jag tänkte placera i ytterligare några BMW Pref imorgon samt några Balder, om inget ändras. Jag behöver flytta runt lite mellan kontona vilket inte fungerade idag av oklar anledning.

Efter halvt genomförd omviktning ser då portföljen ut såhär:

Bolag
Andel
Sampo
14 %
Handelsbanken
14 %
Hennes & Mauritz
12 %
Illikvida aktier
8 %
Castellum
7 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Investor
6 %
Deere & Co
5 %
Wal-Mart Stores
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
BMW
4 %
Fastighets AB Balder
4 %
Kassa
2 %

Generellt har portföljens marknadsvärde utvecklats starkt, med någon enstaka plump. Du vet vem du är.

fredag 1 december 2017

Ord mot ord

Nybörjare på börsen har det inte enkelt. Inte nog med att de exponeras för en kaskad av lingo, en mix av redovisningstermer, managementsnack och branschtermer, de ska dessutom ta emot en mängd klämkäcka one-liners som rätt snart visar sig vara självmotsägande.

Vem är bättre skickad att reda ut denna snårskog av begrepp än undertecknad? Möjligen Twitter, så jag bad helt enkelt om hjälp och fick in tips som jag är tacksam för (klicka på länken för att se vem som skrev vad).

Gratis råd visar sig ofta vara korrekt prissatta har jag ofta hävdat. Här är listan jag fick ihop, synpunkter?

TesAntites
Let your winners runDet är aldrig fel att ta en vinst
The trend is your friendInga träd växer till himlen
Fånga aldrig fallande knivarKöp aktier när marknaden faller
Köp när det är billigt
Turnarounds rarely turnBuy when there's blood on the streets
Never bet against the FedRiksbankens prognoser uppfylls aldrig
Sell in May and stay awayDon't try to time the market
Den största risken med aktier är att inte ha några
Cut your losses shortBuy the dip
Buy and hold long term
Buy (more) when others are fearful
Köp stora fina bolagSmå obevakade bolag ger mest avkastning
Diversifiering är viktigtDet är svårt att hålla reda på mer än sju innehav
Värde är vad du får och pris vad du betalarKöp aktier utan strategi och analys med månadssparande
Det finns inga alternativ till aktierDiversifiera i olika tillgångsslag

Som synes är inte alla klockrena, men definitivt motsägelsefulla. Jag tar gärna emot fler tips och fyller på listan. Ha en skön helg!