måndag 30 augusti 2010

Grov värdering av HQ Bank

Att göra en värdering av HQ Bank i nuläget är inte enkelt för en lekman, men jag tänkte göra ett försök baserat på bolagets Q2-rapport.

Jag utgår ifrån balansräkningen, grundansatsen är att skulderna är verkliga medan tillgångarna måste nagelfaras. Enligt balansräkningen är det egna kapitalet 414 MSEK, förutsatt att alla tillgångar är upptagna till korrekt värde. En titt på tillgångsposterna:
  • Utlåning till kreditinstitut: borde vara rätt säkert, anta 100 %
  • Utlåning till allmänheten: här finns säkert någon dålig fordran, anta 99 %, avdrag 23 MSEK
  • Aktier och andelar: det här kan gå åt båda hållen, men ett någorlunda försiktigt antagande är 95 %, avdrag 25 MSEK
  • Immateriella anläggningstillgångar: förmodligen värdelösa, anta 0 %, avdrag 38 MSEK
  • Övriga tillgångar: innehåller (enligt not 3) 335 MSEK i skattefordringar. Det intressanta här är om detta ligger i HQ Bank eller i moderbolaget. Att döma av årsredovisningen 2009 ligger det inte i moderbolaget, därmed lär skattefordran försvinna med HQ Bank, avdrag 335 MSEK alltså
Totalt hittar jag alltså avdrag på 421 MSEK från ett eget kapital om 414 MSEK. Om mina mycket grova överslag stämmer saknar bolaget likvideringsvärde och bör inte köpas till något pris. En aktie är värd mindre än 0 SEK.

Har du någon synpunkt på min beräkning? Kommentera!

söndag 29 augusti 2010

HQ Bank-dramat

Nu under helgen har dramat om HQ Bank tagit rejäl fart. Det började i maj med att man medgav stora förluster på tradingavdelningen. Det som hände i fredags kväll var att Finansinspektionen meddelade att samtliga tillstånd dras in för banken som därmed förbjuds att bedriva sin verksamhet och tvångslikvideras.

Finansinspektionens beslut är välskrivet och rekommenderad läsning till alla som är intresserade. En ganska ful detalj i det stora är att den enda styrelseledamot som nämns med någon respekt är Catharina Lagerstam. Den ledamot som Mats Qviberg i stridens hetta dömde ut för att hon "inte hade nerver" för arbetet. I själva verket tycks hon ha varit den enda som hade kompetens att bedöma bankens verksamhet.

För oss värdeinvesterare har vi ett klassiskt fall av "distressed investing" framför oss. Vad är HQ värt på måndag? Till att börja med försöker man nu sälja bankverksamheten innan måndag. Men om vi antar att man inte lyckas? NASDAQ OMX har ännu inte meddelat några åtgärder för handeln med HQ AB, men handelsstopp är väl inte helt otänkbart? (Däremot har börsen dragit in HQ Banks rättigheter att bedriva handel för sina kunders räkning)

Chanserna/riskerna för en överreaktion är stora i ett sådant läge, den som kan hålla huvudet kallt och göra en bra analys kan säkert göra en liten hacka i ett läge som detta. Naturligtvis bör även Öresund studeras noga i det här läget.

torsdag 5 augusti 2010

Marknadens lockelser

När jag idag för första gången på en månad tog en titt på portföljen så är det nästan till 100 % för att marknadsvärdena gått upp och att jag ville kolla värdet. Det är märkligt att hur gärna jag än vill se mig som värdeinvesterare - och därmed relativt okopplad från marknadsvärdenas svängningar - så kan jag inte avstå att titta på dagspriset ibland.

Om man tittar på min portfölj kan man konstatera att bankaktierna har blivit en bra bit dyrare och de rejäla fyndpriserna som funnits de senaste åren är inte lika lättillgängliga. Tyvärr håller jag fortfarande på att bygga upp min kontantbuffert för att reparera ett hål som Skatteverket gjorde så det blir inga köp ännu på ett par månader. Men om jag skulle öka på något av mina innehav idag skulle jag i första hand titta på SSAB, Industrivärden eller Sampo, som jag tycker har de lägsta priserna sett till sina avkastningsmöjligheter.

Marknadsvärderingen på portföljen idag är ca 2,0 mkr.