onsdag 26 augusti 2020

Sagan om de två grodorna

För ett och ett halvt år sedan köpte jag in två grodor (illikvida bolag) som jag hoppades kunna kyssa och framkalla stora värden. Under tiden som gått har jag har döpt om dem till Paddan AB och Prinsen AB.

Paddan AB

Bolaget hade finansiella problem och ledningsproblem, men en sund verksamhet som översålts och underfinansierats. Ledande befattningshavare hade bytts ut och det fanns ett antal företagshändelser på gång som skulle kunna trigga en omvärdering. Min bedömning var att jag kunde tjäna 200 procent och förlora 100 procent, med en betydligt större chans för det förstnämnda. Börsen trodde något annat.

Denna groda har under året undvikit mina kyssar, krupit in i munnen på mig och förvandlats till en padda där inne. Aktiepriset har sjunkit med 80 procent sedan mitt köp och likviditeten har helt torkat ut, jag kan inte bli av med dem och risken är större att de 80 blir till 100 än att jag ska kunna tjäna något på detta.

Prinsen AB

Bolaget hade en svag men inte alarmerande balansräkning. Verksamheten var enkel men otroligt misskött över en längre tid. Nu var en ny ledning på plats där jag hade skäl att tro på de nya personerna. 

Denna groda blev till en prins och aktiepriset har mer än tripplats under min tid. De nya personerna gjorde allt rätt från start i bolaget och tog tag i märkliga organisatoriska strukturer, stängde ner olönsamma fickor i verksamheten etc. 

Det tog mig några månader att komma in i bolaget, men mindre än en vecka att sälja. Samtidigt som aktiepriset stigit har intresset gjort detsamma och likviditeten i bolaget är idag något helt annat än för ett par år sedan.

Portföljen

Prinsen hade alltså vuxit till sig och utgjorde förra veckan 13 % av min totala portfölj. Jag har nu helt avyttrat innehavet och istället köpt in:

  • Deere för 208 dollar per aktie till ett belopp som motsvarar 1 % av portföljen
  • Industrivärden för 233 kr/aktie, 5 % av portföljen
  • Investor för 553 kr/aktie, 5 % av portföljen
  • Novo Nordisk för 420 danska kronor/aktie, 2 % av portföljen
Syftet med dessa inköp var att ytterligare passivisera portföljen. Som kanske framgått av frekvensen av handel och blogginlägg är intresset inte på topp just nu. Jag lever ett väldigt lugnt och skönt liv och har inget behov av raketer egentligen.

Efter förändringarna ser portföljen ut enligt nedan.

Aktuell aktieportfölj

Sedan årsskiftet har portföljen stigit med 8,6 procent (index är +1,1 i stigande stund), vilket är mer än godkänt givet min aktivitet och risknivå. Prinsen AB har stigit i pris mer än 5 % sedan min sista försäljning. Jag hittar ut själv.

onsdag 8 januari 2020

Portföljbokslut 2019

Om 2018 var året när jag fick en mer fri roll var 2019 året när jag knöt upp mig igen, något som satte sina tydliga spår på bloggen som mer eller mindre vilat under året.

Lundaluppenportföljen blev ännu mer statisk än 2018 och totalt räknar jag till 28 transaktioner, 23 köp och 5 försäljningar, där det mesta rapporterats här på bloggen i sju inlägg och det mesta drivits av utdelningar. Jag har inte tillfört något substantiellt kapital till portföljen.

I absoluta tal har portföljen utvecklats utmärkt, i relativa tal svagt, jag har inte varit nära index under året. Detta är det femtonde året jag mäter och för fjärde gången blir totalavkastningen sämre än SIX30RX (eller OMXS30GI som jag i praktiken får följa numera då Avanza inte längre använder SIX index), +21,4 procent att jämföra med index +30,1 procent. 

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
Kommentar
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %
Saknar dok. -2004
2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %

2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %

2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
Skrev investeringskriterierna
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %

26,2 %
24,9 %
1,3 %
Startade bloggen
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %

22,5 %
16,4 %
6,1 %

35,6 %
25,5 %
10,1 %

16,6 %
14,0 %
2,6 %
Bloggen pausades (okt)
1,9 %
2,2 %
-0,3 %

19,5 %
9,4 %
10,1 %
Bloggen återupptogs (okt)
12,3 %
7,7 %
4,6 %

0,4 %
-7,0 %
7,4 %
Slutade heltidsjobba
2019
21,4 %
30,1 %
-8,7 %

Ack
617 %
306 %
311 %

Snitt
14,0 %
9,8 %
4,2 %Livet och tiden är kontinuerliga, åren är godtyckliga diskretiseringar av det förloppet. Att utvärdera år för år är slagigt, med min strategi är det en rimligare målsättning att försöka slå index varje femårsperiod, något som redovisas nedan.

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %
2013-2017
16,7 %
11,5 %
5,2 %
2014-2018
9,8 %
5,0 %
4,9 %
2015-2019
10,7 %
7,9 %
2,8 %

Jag behåller ett avstånd gentemot index här men måttstocken kryper närmare. Avståndet är i grund och botten vad som motiverar mig att fortsätta investera manuellt istället för att låta en indexfond ta hand om mina pengar. Här nedan är dumpar från mina båda Avanzakonton:

Det mindre kontot
Det större kontot


Som synes ligger det större kontot på +12 % och det mindre på +40 %? Något år till i den här stilen så får jag hitta på nya namn när det mindre kontot blir större än det stora... Sharpekvoterna för kontona är 3,40 respektive 0,97.

Portföljen per den 31 december 2019 ser ut så här:

Portföljsammansättning, klicka för att förstora

Andelen illikvida innehav har stigit ytterligare från förra årets 18 procent till 28 procent idag. Min blogg har minskat i aktivitet och läsare och egentligen är det tveksamt om jag skulle kunna påverka kurserna i något bolag överhuvudtaget, men jag fortsätter vara försiktig och namnger endast drakar.

Under året fattades egentligen inget större investeringsbeslut. Samtliga större inköp var påfyllningar med utdelningsmedel. Försäljningarna var huvudsakligen avknoppningen av The Drilling Co 1972 samt Sampos utdelade Nordea-aktier.

Om man tittar på enskilda innehav har bankerna varit svaga medan Balder och Skanska haft stark kursutveckling. Övriga bolag har legat kring eller strax under index. Det ser ungefär likadant ut bland illikvida aktier med den lilla skillnaden att det största innehavet varit en raket. Därmed blir återigen totalportföljen förryckt av den lilla illikvida delen och svår att imitera för mina läsare.

För en mer personlig blick på läget och året hänvisar jag gärna till Sofokles intervju för några veckor sedan med mer reflektioner.

Jag har ingen aning om vart 2020 är på väg och det är rätt skönt. Som privatinvesterare behöver jag inte ha någon åsikt.

Vi hörs under det kommande året, den ojämna kampen mot spambottarna i kommentarfältet fortsätter och bloggen kommer fylla 10 år!