lördag 8 oktober 2016

Portföljbokslut 2014

För att uppdatera gamla läsare publicerar jag nu portföljrapporterna för 2014-2015. 2014 blev ett muntert år på börsen med breda uppgångar men lite dystrare för mig eftersom jag av privata skäl blev tvungen att lägga ner bloggen. Denna sammanfattning skrevs senare under 2015 då skrivlusten kom tillbaka, det var inte lika inspirerande att skriva när jag visste att ingen skulle läsa... Vill du ha en bild av min marknadssyn 2014 är det bättre att läsa inläggen från det året.

Historisk utveckling

Totalavkastningen efter omkostnader men före skatt blev 16,6 procent, skillnaden mellan tillväxt och avkastning är nettosparande.

Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIXRX, ett index som går att följa någorlunda med Avanza ZERO. Som tabellen visar nedan har avståndet mot index över åren blivit relativt stort.

År
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005
67,8 %
36,3 %
31,5 %
2006
21,6 %
28,1 %
-6,5 %
2007
-19,6 %
-2,6 %
-17,0 %
2008
-26,0 %
-39,1 %
13,1 %
2009
52,1 %
52,5 %
-0,4 %
26,2 %
26,7 %
-0,5 %
-4,7 %
-13,5 %
8,8 %
22,5 %
16,5 %
6,0 %
35,6 %
28,0 %
7,7 %
2014
16,6 %
15,8 %
0,8 %
Ack
330,5 %
199,0 %
131,5 %
Snitt
15,7 %
11,6 %
4,1 %

Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något. Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

Överavkastningen mot SIXRX på 4,1 procent är mycket hög och högre än jag tror kommer vara möjligt över tid med min typ av portfölj.

Enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005-2009
13,1 %
9,6 %
3,5 %
2006-2010
6,8 %
8,0 %
-1,2 %
2007-2011
1,7 %
-0,2 %
1,9 %
2008-2012
10,6 %
3,5 %
7,1 %
2009-2013
24,9 %
20,0 %
4,9 %
2010-2014
18,4 %
13,6 %
4,8 %

Samtliga femårsperioder utom en visar alltså överavkastning för portföljen och alla perioder har givit positiv avkastning.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla innehaven i portföljen med inköpspris samt aktuellt marknadsvärde. Antalet företag och aktieslag har minskat sedan föregående år och fokus är fortsatt på stabila svenska och nordiska storbolag. Bankerna har återigen uppvärderats på börsen vilket gjort att deras portföljandelar är fortsatt höga trots att inga inköp gjorts.

Bolag
Antal
Inköps-pris
Marknads-pris
Portfölj-andel
Kursutv. 2014
Handelsbanken

648'
1 242'
25 %

Handelsbanken A
1 420
227'
449'

+17 %
Handelsbanken B
2 045
421'
617'

+18 %
Hennes & Mauritz
2 740
568'
892'
18 %
+10 %
Swedbank
2 887
107'
564'
11 %
+9 %
Industrivärden C
3 305
383'
450'
9 %
+12 %
Investor A
1 390
211'
391'
8 %
+32 %
Sampo A
740
130'
271'
5 %
+9 %
AP Möller Maersk A
15
153'
227'
5 %
+6 %
Castellum
1 810
166'
221'
4 %
+23 %
Wal-Mart Stores
280
120'
189'
4 %
+9 %
Lundbergföretagen
500
95'
169'
3 %
+25 %
Bonheur
2 000
258'
153'
3 %
-43 %
Deere & Co
185
115'
128'
3 %
-2 %
Johnson & Johnson
95
39'
78'
2 %
+15 %
Summa

2 993'
4 975'Kursutvecklingen 2014 är aktiens kursutveckling, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag redovisar siffran för att man lite enklare ska kunna utläsa vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor, historik 12 månader, fasta växelkurser.

Portföljvärdet har under året stigit från 4,1 till 5,0 miljoner kronor, en ökning med 21 procent. Nettoinköpen har varit på 317 tusen kronor vilket är en ökning med 30 tusen kronor från föregående år, efter en något ökad spartakt och högre utdelningar.

Alla de större innehaven uppvärderades under året medan portföljnykomlingarna Bonheur och Deere föll i pris. I Bonheur drabbade det portföljen medan Deere-innehavet köptes in till lägre kurs än slutkursen för året.

Utdelningar

Tabellen nedan visar utdelningarna sedan bloggens tillkomst:

År
Kapital, medel
Utdelning före skatt
Direktavk.
20101 962 tkr58 538 kr3,0 %
20112 209 tkr91 482 kr4,1 %
20122 529 tkr106 560 kr4,2 %
20133 473 tkr138 341 kr4,0 %
20144 539 tkr186 374 kr4,1 %

För att sätta utdelningen i perspektiv har jag beräknat medelvärdet på kapitalet (medelvärdet mellan 1 januari och 31 december helt enkelt) och beräknat en direktavkastning på det.

Utdelningarna ligger nu över 15 tusen kronor per månad, ojämnt fördelade. Tillväxten har varit god, detta år klart större än marknadspriserna.

Året som gick

De största ändringarna i portföljen under 2014 var försäljningen av Fortum samt investeringarna i Bonheur och Deere, där den första sedan föll kraftigt i pris medan Deere ökade.

Månaderna efter att bloggen stängdes ökade jag innehaven i Deere & Co och Lundbergföretagen, där framförallt det sistnämnda köpet blev väldigt vältajmat med ett pris på 275 kronor.

Uppföljning investeringspolicy

En genomgång av investeringspolicyn visar att jag höll mig inom den under 2014. Ingen ny belåning upptogs, huslånen ligger i intervallet 10-15 procent av marknadsvärdet och lönebufferten är tillräckligt stor. Portföljomsättningen har legat klart under 10 procent, de totala försäljningarna under året har varit 197 tusen kronor vilket ger en portföljomsättning på 5 procent.

Avsteg från investeringskriterierna har kommenterats för Bonheur i analyser och inlägg om köp.

Investeringspolicyn justeras inte inför 2015.

14 kommentarer:

 1. Härligt att du är tillbaka!

  SvaraRadera
 2. Antar att vi snart får veta hur det gick 2015. Ser fram mot det!
  Knutte

  SvaraRadera
 3. Har du dina innehav placerade på flera institut? Jag frågar eftersom att jag själv har börjat fundera på detta. Du har en portfölj på 5 miljoner (?) och investerarskyddet täcker 0.25 miljoner/institut. Är detta något du tänker på eller tar aktiva beslut utifrån? Hur ser du på investerarskyddet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Investerarskyddet är relevant för fonder och kapitalförsäkringar. Merparten av mina innehav är direktägda och därmed spelar skyddet ingen roll.

   Radera
  2. Glömde skriva att det är mycket roligt att du är tillbaka igen! Har följt din blogg länge och lärt mig mycket av dig. Tack!

   Men åter till fråga.

   En bank, ett värdepappersbolag, fondbolag eller annat institut som utför en investeringstjänst är skyldiga att hålla dina värdepapper skilda från sina egna. Det vanliga vid en konkurs är därmed att investeringstillgångarna återlämnas till kunden.

   Grunden för att separationsrätt inte ska föreligga är sannolikt grovt administrativt slarv eller förskingring av tillgångarna

   Om institutet genom grovt administrativt slarv eller brottslighet sammanblandat dina tillgångar så att det inte är möjligt att särskilja dessa eller det visar sig att tillgångarna saknas kan det vid en konkurs visa sig omöjligt att återlämna investerarnas tillgångar. Därmed skulle investerarskyddet aktiveras. En ersättning på maximalt 250 000 skulle utgå och eventuella överstigande krav amnar som en fordran på konkursboet.

   Detta gäller alla värdepapper - även aktier. Eller på vilket sätt menar du att aktier är untouchable? Skriver inte för att vara dryg utan för att jag själv tänker en del på det.

   Radera
  3. För de flesta av mina innehav är ägandeskapet registrerat hos Euroclear, där ser jag ingen risk för sammanblandning. När det gäller fonder och kapitalförsäkringar har jag inget ägarskap formellt, så där är jag mer oroad isf.

   Radera
  4. Euroclear sköter inte kontakten med allmänhet och företag själva, utan via banker eller fondkommissionärer. Är det helt orimligt att det kan föreligga grovt administrativt slarv eller förskingring av tillgångarna t.ex vid registrering eller byte mellan två parter?

   Radera
  5. Hej, det här förtjänar nästan ett eget blogginlägg, men så här funkar det.

   Facit för vem som äger en aktie finns i aktieboken och för samtliga noterade bolag finns den hos Euroclear.

   Euroclear för register över direktregistrerade ägare (de som har VP-konton) samt förvaltarregistrerade ägare. För direktregistrerade ägare är risken du tar upp noll.

   För förvaltarregistrerade ägare är det upp till förvaltningsinstitutet att registrera in ägarskapet. Avanza, Nordnet mfl gör detta löpande (om du vill gå på en stämma behöver du aldrig göra en manuell registrering hos bolaget) och risken torde för dessa vara försvinnande nära noll.

   Vissa banker inregistrerar förvaltade aktier endast på begäran. Här skulle ett administrativt haveri kunna ställa till det. Men observera att dessa institut är extremt påpassade så risken för detta är också väldigt låg.

   Summa summarum oroar jag inte mig för detta.

   Radera
  6. Hur är det med utländska innehav? Är det samma "säkerhet"?

   Radera
  7. Vet faktiskt inte, men jag tror det är relativt likt i de flesta utvecklade länder. Just när det gäller aktieböcker och ägarregister brukar faktiskt Sverige snarast ligga efter i utvecklingen.

   Radera
 4. Trevligt att se att du är tillbaka :)

  SvaraRadera
 5. Portföljen växer på stadigt! Roligt att skrivlusten har kommit tillbaka :) /Placeraren

  SvaraRadera
 6. Välkommen tillbaka!
  Gjorde du en ny analys av Lundberg efter bloggens (som väl är!) tillfälliga stängning. Har inget minne av att lundbergs kom särskilt upp på din bevakningslista 2014 (bara min minnesbild).
  elelr var det snarare ett resultat av att du fick vara fri och investera lite mer "med hjärtat" efter bloggens upphörande.

  Nåja hoppas bevakningslistan kommer tillbaka!

  Vänligen JFG

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.