tisdag 6 december 2016

Karriär i fritt fall?

Jag såg två avsnitt av den nya TV-serien Billions i helgen och i det andra avsnittet utspelade sig en intressant scen.

Den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Wendy Rhoades åker hem till en nyligen avskedad medarbetare för att övertyga honom att inte svartmåla arbetsgivaren. Detta sker genom ett inte så subtilt hot om att medarbetarens hela karriär i så fall kommer vara över, ingen kommer vilja anställa honom.

För att ge ett exempel hur illa det kan gå säger hon till honom: "Kommer du ihåg [Något Namn]? Vet du vad han gör nu? Han har en blogg.", vilket alltså var den absoluta nollpunkten. När man är helt slut i finansbranschen och ingen vill ta i en med tång startar man en blogg. Tänkvärt...

lördag 26 november 2016

Fastighetsbolagens guldålder

Riskminimeraren uppmärksammade mig på en del av gårdagens Börsrådet där Catella-förvaltaren Anna Strömberg kallade Balder högbelånat, utifrån resonemanget att även preferensaktierna bör ses som en skuld.

Jag har många gånger, i olika sammanhang, pekat på riskerna med fastighetsvärdering kopplat till avkastningskrav. Balder är ett oerhört dynamiskt bolag vars historik är svårtolkad då det sker så mycket utveckling och transaktioner. För att belysa min poäng tittade jag istället på Wallenstam, ett väldigt välskött bolag som allmänt anses som mycket tryggt och mycket konservativt finansierat.

Om man gör en enkel servettkalkyl på Wallenstam kan man notera att avkastningskrav motsvarande 2006 års nivå, då Wallenstam betalade ca 4 procent ränta, idag skulle innebära att fastighetsvärdet skulle behöva skrivas ner från 32 miljarder till 26 miljarder. Det egna kapitalet skulle sjunka från 15 till 9 miljarder och soliditeten skulle falla till 31 %.

Wallenstam är konservativt finansierat jämfört med många andra fastighetsbolag, men 1 procentenhets ökade avkastningskrav (ungefär den skillnad som finns mellan 2006 och idag) skulle alltså eliminera mer än en tredjedel av det egna kapitalet. Ett sådant scenario skulle säkerligen även påverka ränteläget också och därmed ta ner förvaltningsresultatet avsevärt.

Att börsen nedjusterar fastighetsbolag så fort Trump hostar är alltså ingen slump, bolagen är i en fantastisk guldålder och relativt små förändringar tillbaka till tidigare normallägen förändrar kalkylen ordentligt.

onsdag 23 november 2016

Rapport från Deere

Idag kom Deere & Co med sin Q4-rapport för det brutna räkenskapsår som slutade den 31 oktober 2016.

Deere befinner sig primärt i jordbruksbranschen som befinner sig i en lång svacka på grund av låga priser på produkterna (spannmål etc.) och därmed är rapporten präglad av sjunkande omsättning och lönsamhet, samtliga jämförelser nedan gäller helåret:
  • Omsättningen sjönk med 8 %
  • Det viktiga jordbruksområdet (70 % av omsättningen) tappade 7 % i omsättning, medan det mindre skogsbruks- och byggområdet tappade 18 % i omsättning. Intäkterna från finansiering steg dock med 4 %
  • Rörelseresultatet sjönk med 18 %, här ökade dock vinsten för jordbrukssidan med 3 %, medan skogsbruk- och byggområdet föll med 66 %
  • Resultatet efter skatt sjönk med 21 %. Tack vare återköp minskade vinsten per aktie något mindre, 17 %, till 4,81 USD per aktie, vilket ligger under mitt investeringsantagande om 6,50 USD
Fallet för omsättning och vinst var dock lägre än analytikerprognoserna. Dessutom lämnade man en prognos för 2017 som visade på ett resultat på 1,4 miljarder USD vilket är 8 % lägre än 2016. Detta var uppenbarligen en stor överraskning för aktiemarknaden där priset på aktien stigit med 9 % i skrivande stund.

Min syn på bolaget är att de har ett mycket starkt varumärke, ett bra tjänsteutbud inklusive finansiering samt en operativ motståndskraft som nu visar sig värdefull i en mycket tuff bransch. När branschförutsättningarna förbättras igen kommer bolaget visa upp god lönsamhet och motivera det investeringsantagande jag gjort. Med dagens prisuppgång är Deere tyvärr inte längre "billig" enligt mitt sätt att se på bolaget.

Bolaget är liksom många amerikanska bolag aktiva med återköp. Fortsätter man i samma takt som 2016 är min familj ensam ägare om ca 500 år.

tisdag 22 november 2016

Gott om plats i garderoben

Häromdagen "avslöjade" Gustavs Aktieblogg skribenten bakom bloggen, Gustav Jonsson. Gustav har inte varit strikt anonym utan har deltagit utan mask på aktiepubar som han arrangerat etc.

Precis som jag skrev i mitt comebackinlägg är detta något av en trend idag så jag tycker det kan vara värt en kort kommentar. Många av de "stora bloggarna" inom aktieområdet är helt öppna idag; vi har Olle "Snåljåpen" Qvarnström och Stefan Thelenius som varit öppna från början, men även Jacob "Gottodix" Henriksson, Nicklas "Investeraren" Andersson, Kenny och Martin på Aktiefokus, 40 % 20 år m.fl. som kommit ut efterhand. Även Magnus "Fundamentalanalysbloggen" Andersson är ju öppen även via Twitter och poddar.

Det mönster man kan se är att de som avslöjat sin identitet gjort det med ett tydligt syfte att få synergier med sin privata karriär och öppna upp för att börja arbeta med sin hobby, aktier. Detta är ju helt naturligt och svårt att ha någon synpunkt på.

Vad som är betydligt intressantare är vad det gör för läsarna. Eftersom jag är en flitig läsare av dessa bloggar m.fl. så kan jag ju säga hur jag själv har reagerat:
  1. De som hållit den privata identiteten i skymundan (Aktiefokus & 40/20 märks ju knappt) har kapitaliserat mycket lite på kopplingen. Där tycker jag man dragit nyttan av att ha en "verklig" avsändare, utan att blanda budskapet till läsaren. Det finns ett trovärdighetsproblem med att vara anonym (som dock kan övervinnas över tid kan tilläggas) som man kommit ifrån litegrann
  2. De som fört fram sin identitet mer i förgrunden tycker jag personligen har tappat lite: kommunikationen har blivit blandad och det jag (som läsare) en gång kom för att läsa har blivit utblandat med annat som inte prickat mig som målgrupp lika bra
Det jag tror man ska tänka på när man kliver ut ur garderoben är att läsarnas intressen inte ändrats. Man kanske når nya läsare, men för de gamla läsarna finns det relativt lite uppsida så man måste vara varsam i hur man ändrar innehållet. 

Själv sitter jag bekvämt här i garderoben tillsammans med Finanstankar, men det finns numera gott om plats. Jag har köpt in en ny matta och en större soffa och satt mig tillrätta...

Men lycka till önskar jag Gustav och er andra! Det krävs mod att underteckna med eget namn.

fredag 11 november 2016

Omviktning från SAS Pref till Castellum

Igår sålde jag av ytterligare en del av mitt SAS Pref-innehav för 531 kronor per aktie och köpte istället Castellum för 117 kronor per aktie. Båda aktierna fortsatte ner ganska kraftigt efter transaktionen. Omviktningen rörde ca 2 procent av portföljen.

Finansjournalistiken befinner sig i chocktillstånd efter Trumps valseger och efterhandskonstruktionerna avlöser varandra, vissa sektorer skulle självklart upp och andra ner. Castellums nergång förklaras med att Trump (efter valet) visat sig vara en rejäl räntehök och fastighetsmiljardär som han är vill han skjutsa upp räntorna i taket, så nu ska fastighetsbolag nedvärderas.

This too shall pass.

Jag såg i alla fall en möjlighet att öka lite i mitt minsta innehav och samtidigt fortsätta lätta lite på SAS Pref-innehavet som är under avveckling som jag tidigare sagt. I skrivande stund ligger kursen på 527 kronor vilket bara är två kronor över inlösenkursen om något år. Det bästa säljtillfället i aktien tycks ha passerat men kanske blir börsen lite girig när nästa utdelning närmar sig?

Så här ser portföljen ut idag:

Bolag
Andel
Handelsbanken
19 %
Hennes & Mauritz
13 %
Illikvida aktier
12 %
Deere & Co
8 %
SAS Pref
8 %
Industrivärden
7 %
Wal-Mart Stores
6 %
Castellum
6 %
Investor
6 %
Novo Nordisk
5 %
Sampo
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %

Nu följer jag inte portföljen från dag till dag, men jag tror den är på all time high.

Uppdatering: jag har även sålt de Handelsbanken A-aktier jag haft i ISK/KF och ersatt dem med Handelsbanken B. Det blev en liten hög med gratisaktier där. Det var så sent som i januari som jag gjorde den motsatta växlingen och fick 5 procent fler aktier i A den gången.