fredag 4 maj 2018

Bankrapporterna i Q1 och ett inköp

Sent omsider ägnade jag en stund åt att titta igenom kvartalets rapporter från våra fyra svenska storbanker och vår nya universalbank Avanza som senaste året alltmer gett sig in i bolånemarknaden, åtminstone i marknadskommunikationen.
Urval av nyckeltal för Sveriges fyra stora universalbanker och uppstickaren

Jag sammanställde informationen i tabellen ovan. Alla jämförelser var från Q1 2017 till Q1 2018. Under denna period har kronan rasat mot euron vilket påverkar Nordea på många rader då deras redovisningvaluta är euro samtidigt som de har en stor verksamhet i Sverige.

Den pigga och snabba uppstickaren som storsatsar på bolån växte sitt räntenetto med 1 procent och balansomslutningen med 12 procent. Det har med andra ord inte börjat synas ännu i räkenskaperna för Avanza.

Handelsbankens kostnadsökning sticker ut bland de stora fyra och är ett tecken på att de, liksom Avanza, har ett stort utvecklingsbehov på IT-sidan samtidigt som de fortsätter satsa i den numera aningen skandalomsusade brittiska verksamheten.

I kundnöjdhet är det enorma skillnader i fältet med Avanza som solklar etta, Handelsbanken som lika klar tvåa, en kamp mellan SEB och Swedbank och sedan Nordea på tydlig jumboposition. Jag har använt SKI som källa kompletterat med ytterligare någon undersökning jag läst (men ej minns) som visar att Avanza ligger bra till bland "nischbankerna".

Jag låter läsaren plocka sin favoritblomma i buketten ovan, men jag valde att köpa ytterligare aktier i Handelsbanken idag motsvarande ca 1 % av portföljen. Aktierna kostade 99 kronor styck och SHB ligger på andra plats i min bevakningslista.

Experimenterar med ett nytt format för portföljvisning
Deere har haft det tufft på börsen på sistone medan BMW sakta värderats upp, med en rejäl medvind från euron.

tisdag 17 april 2018

Rapport Castellum

Idag släppte Castellum sin rapport för årets tre första månader och som vanligt är det ingen större dramatik:
 • Intäkterna steg med 4 procent till 1,35 miljarder, drivet både av höjd uthyrningsgrad där Castellum tidigare legat lite lågt i sektorn, nu 93 %, samt höjda hyresnivåer
 • Förvaltningsresultatet per aktie efter skatt (EPRA EPS) steg dock med hela 19 procent till 2,27 kronor, rullande tolv månader är det nu 8,74 kronor, väl över mitt investeringsantagande om 8 kronor som i nuläget framstår som konservativt. Resultatförbättringen bestod både i ökade intäkter, sänkta kostnader och ett stillastående räntenetto där den genomsnittliga räntenivån varit 2,4 %
 • Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) är nu 151 kronor per aktie
Som vanligt betalar Castellum betydligt högre räntor än mitt andra fastighetsbolag Balder, delvis beroende på fastighetsbeståndet men i mina ögon även för att Balder är mer aktiva på det området. Här finns förbättringspotential i Castellum som jag ser det.

Forskaren i Lund, Edison Park
Belåningsgraden är 48 % vilket historiskt sett är lågt, men samtidigt är detta ställt mot historiskt högt värderade fastigheter, så det är nog rimligt att ligga lite lägre än vad som varit brukligt.

Bolagets pågående projektportfölj är fokuserad till Stockholm, Göteborg och Malmö och består av en mix av kontors- och logistikbyggnader. Två av de största projekten är i tidiga skeden och saknar hyresgäster (Sabbatsberg och Brunna), men det bör vara attraktiva lägen.

Sammantaget var detta en riktigt bra rapport från Castellum där framförallt kostnadssänkningen imponerar relativt intäktsnivån. Sänkningen förklaras i stor grad av förändringar i beståndet.

tisdag 3 april 2018

Inköp Skanska

I ännu ett bevis på tondövhet av episka proportioner ägnade jag inte en sekund åt Spotify som noterades idag utan dagens analys handlade om Lindab, och dagens inköp blev Skanska. Ett belopp motsvarande 0,3 procent av portföljen placerades i byggjätten. Priset på aktierna blev 167,65 kronor, senare under dagen föll kursen ytterligare tre kronor.

Skanska låg femma på min bevakningslista, men årets utdelning på 8,25 är inte avskild ännu och jag tycker dagens pris är attraktivt.

Efter köpet ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Illikvida aktier
15 %
Sampo
15 %
Handelsbanken
13 %
BMW
8 %
Castellum
7 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Skanska
6 %
Fastighets AB Balder
5 %
Deere & Co
5 %
Investor
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %

Med dagens köp är den kassa som uppstod vid H&M-försäljningen förbrukad och jag är fullinvesterad som vanligt.

Analys Lindab

Det är nu åtta år sedan jag tittade på Lindab senast och på den tiden höll bolaget till på Large Cap. Jag kom då fram till att bolaget hade ett antal kvalitativa frågetecken och avstod. Nu åtta år senare ligger kursen 20 procent lägre och bolaget har halkat ner till Mid Cap.

Lindabprodukter kan finnas närmre än du tror
För dem som behöver en väldigt kort påminnelse om vad bolaget gör så består det idag av två affärsområden: "Products and Solutions" som tillverkar ventilationslösningar och lösningar för inneklimat samt "Building Systems" som säljer kompletta monteringsfärdiga stålbyggnadssystem. Ovanpå basprodukterna (i båda affärsområdena) erbjuds olika typer av mjukvara och styrsystem för att erbjuda en högre nivå av tjänster till sina kunder. Bolagets främsta marknader är Sverige och Norden, i klart mindre och fallande grad övriga Europa, Nordamerika och övriga kontinenter.

En titt på ROE sett över de senaste tio åren skvallrar om att bolaget haft det tufft:
Lindab är ett bolag med en skaplig balansräkning, en soliditet på 53 % och en nettoskuld på 17 %, men det är inte tillräckligt solitt för att motivera ett ROE så lågt som 8-9 %. Bolaget borde delat ut större del av sin vinst i mina ögon. Samtidigt utgörs det egna kapitalet huvudsakligen av goodwill, så det finns en historik av tveksamma förvärv.

Det som är lite intressant är affärsområdena, där det lilla området Building Systems bidrog negativt till resultatet både 2017 och 2016. Jag har inte kunnat hitta hur bolagets EK är allokerat över de båda områdena men en försäljning av Building Systems skulle höja koncernens resultat med 7-8 procent och naturligtvis även frigöra en del kapital.

I höstas gick man även ut med att de gör en "strategisk översyn" över Building Systems vilket i princip är en brandfackla till alla köpare där ute att börja räkna och försöka sy ihop något. De tillsatte dessutom en ny vd för att exekvera detta.

Lindab har de senaste åren visat upp följande omsättning, intjäning och utdelning per aktie:
En titt på mina investeringskriterier ger följande:

KriteriumOK?Kommentar
Tillräcklig storlekNEJJag föredrar Large Cap
Stark finansiell ställningNEJBalansräkningen har blivit klart starkare än senast, men fortfarande nås inte kriteriet. Omsättningstillgångarna är 1,7x kortfristiga skulder och 0,9x totala skulder.
IntjäningsstabilitetJAVinst varje år senaste tio åren
UtdelningsstabilitetNEJUtdelningarna hölls inne 2009, 2012 och 2013 (se grafen ovan)
IntjäningstillväxtJAVinsterna har ökat tydligt det senaste decenniet även om de är långt ifrån nivåerna före finanskrisen.
Gynnsam ägarbildJAHuvudägare är Creades, Sven Hagströmers investmentbolag. Han agerar industriellt och kommer säkerligen exekvera den uppdelning som bolaget står inför

Tre godkända och tre underkända kriterier alltså. Balansräkningen är dock på god väg att nå kriteriet. Utdelningarna borde förmodligen hållits på en högre nivå och förvärven borde minskats istället.

Aktien kostar idag 62 kronor och en normal intjäning per aktie som koncernen ser ut idag är försiktigt räknat 4,20 kronor. Men då räknar jag med att Building Systems tillåts fortsätta förlora pengar. Dessa siffror ger ett P/E på 14,8, vilket är OK.

Att köpa ett bolag som avkastar 8 % på EK för P/E 14,8 är kanske "fair" men inte jättelockande. Det intressanta med Lindab är en eventuell försäljning av Building Systems, som jag inte alls anser är inprisad. Jag kan inte med någon precision bedöma vad den kan tänkas inbringa, men ovanpå bolagets normala avkastning finns här kanske 15-20 % uppsida i avknoppningen, kanske mer.

Om du inte har någon annan investeringsidé med god potential tror jag att här finns en intressant affär på något års sikt. När Building Systems är sålt eller när en försäljning är inprisad tror jag inte det finns någon större anledning att behålla Lindab i portföljen.

torsdag 22 mars 2018

One flip to rule them all

I morse avskildes Handelsbankens utdelning på 5,50 kronor plus 2,00 kronor i extrautdelning per aktie. Detta skulle såklart prisas in, men marknaden nöjde sig inte med detta utan drog ner A-aktien med 11-12 kronor som mest.

Det intressanta i kråksången var att den relativt illikvida, svagröstade B-aktien föll mindre under större delen av dagen och spreaden mellan de båda aktieslagen tidvis var närmre 10 kronor.

Lite snabb huvudräkning bekräftades med miniräknare: här fanns en chans att byta rätt stort antal B-aktier (ca 7 % av portföljen) med latent skatteskuld mot lika många A-aktier med skatteskulden löst. Mellanskillnaden var helt enkelt lika stor eller större än den skatt som utlöstes när jag sålde. Jag sålde följaktligen mina bolagsägda B-aktier för 109 kronor och köpte A-aktier för strax under 100  kronor styck.

Frestelsen att köpa banken till ett bra pris gjorde att jag dessutom köpte något fler A-aktier för ett mindre belopp, motsvarande 0,3 % av portföljen.

Nu har jag bara A-aktier kvar, men en tredjedel ligger i depåer med GAV på drygt 50 kronor. Det är bara att vänta in en ännu större spread åt andra hållet alltså. Två tredjedelar ligger i ISK eller KF där jag kan "flippa" mellan A och B utan att utlösa skattekonsekvenser.

Efter denna manöver och innan utdelningen (som motsvarar ca 1 % av portföljen) seglat in på kontot ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Sampo
15 %
Illikvida aktier
15 %
Handelsbanken
13 %
BMW
8 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Fastighets AB Balder
5 %
Deere & Co
5 %
Skanska
5 %
Investor
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Kassa
1 %

Sedan senast jag redovisade portföljen har jag gjort några inköp i illikvida aktier som därmed seglat upp i listan. Kassan har då naturligtvis krympt motsvarande. Jag redovisar köp och försäljningar i alla likvida aktier samma dag som de görs, som vanligt.

måndag 19 mars 2018

Tankar på toppen, akt 2

Nu har det gått 16 månader sedan jag skrev inlägget "Tankar på toppen" den 11 december 2016. Där nämnde jag att instinktiva reaktioner som självbelåtenhet och även nervositet kan komma fram när allt gått bra och portföljen är på topp, men även att man med metoder och systematik kan undvika detta.

Nu, 16 månader senare, har SIX30RX stigit med 7 procent och det visade sig att den 11 december knappast var toppen. Min portfölj har dock stigit med 18 procent i värde, delvis på grund av 13 procent avkastning men också på grund av nysparande.

Men att förra inlägget skulle vara skrivet "på toppen" var alltså fel. Jag har också hittat ytterligare investeringslägen under tiden som gått men även byggt en liten kassa genom försäljningen av H&M.

Jag är, som alla andra, mottaglig för tidsandan och har en magkänsla för om marknaden är billig eller dyr. Men denna känsla är inte actionable för fem öre. Jag har nog aldrig haft en produktiv övertygelse om att "nu ska jag köpa index" eller det motsatta, "nu är det dags att sälja av index". Däremot kan jag ibland ha en stark övertygelse att vissa bolag är billiga eller inte, och det bygger hela investeringsstrategin på.

En lust jag kan känna när marknaden är trist (dvs. det mesta känns dyrt) är att kapitulera, att bara trycka in allt jag har i index eller investmentbolag som Industrivärden och Investor, och ägna min tid åt något roligare. Men återigen, detta vore att lägga ner min investeringsstrategi.

Idag har jag alltså samma toppkänning i magen som jag hade den 11 december 2016, och jag tänker inte göra något åt det. Bara fortsätta följa min strategi och hoppas den fortsätter fungera någorlunda.

måndag 12 mars 2018

Inköp BMW och Maersk

Som vanligt dras jag till bolag med utmaningar, befarade eller pågående, kortsiktiga eller långvariga. Det är den typen av fisk som fastnar i mina nät. Ibland blir det bra (banker i kris, gröna traktorer, försäkringsbolag), ibland mindre bra (billiga kläder, oljeriggar). På totalen har det gått skapligt så jag fortsätter på den inslagna vägen.

Idag blev det ett större inköp i BMW, motsvarande 2,3 % av portföljen, och ett mindre köp i Maersk motsvarande 0,5 % av portföljen. BMWs preferensaktie kostade 72,80 euro per styck och euron kostade 10,17 kronor. Maersk kostade 9 040 danska kronor och den danska kronan kostade 1,36 kronor.

Ok, jag är inte bilintresserad, men jag skulle hellre ratta denna än en Tesla

Utöver dessa inköp gjorde jag även ett inköp i fredags motsvarande 1,0 % av portföljen i ett illikvitt bolag.

Efter inköpen ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
15 %
Sampo
15 %
Illikvida aktier
11 %
BMW
8 %
Castellum
7 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Deere & Co
6 %
Fastighets AB Balder
5 %
Investor
5 %
Skanska
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Kassa
3 %

Jag har en plan att sysselsätta resterande kassa i illikvida innehav samt även ett onoterat bolag. Om det blir en investering i onoterat kommer pengarna lyftas ut ur portföljen, här redovisar jag bara publikt handlade bolag med marknadsprissättning. Jag räknar med att göra dessa affärer inom 1-2 månader, om de blir av.

Under utdelningsperioden som snart sätter igång kommer det troligen ändå bli en del inköp i den befintliga portföljens likvida aktier, så lite kommentarer och synpunkter kommer ni att få.

lördag 10 mars 2018

Bokslut BMW

Jag hade gjort en notering att BMW skulle släppa sin årsredovisning den 21 mars, men i torsdags hann man med att göra en dividendenmeldung som jag fullständigt missade.

Rapporten är inte lika detaljerad som en svensk bokslutskommuniké, men året sammanfattades så här:
 • Antalet sålda bilar ökade med 4 %, elbilarna ökade med 66 % och står nu för ca 4 % av den totala volymen
 • Antalet sålda motorcyklar ökade med 13 %
 • Intäkterna ökade med 5 %
 • Rörelseresultatet ökade med 5 %
 • Resultatet före skatt ökade med 10 %, upphjälpt av orealiserade värdeändringar
 • Resultatet efter skatt ökade med 26 %, framförallt en effekt av Trumps skattesänkning. Bolaget anger dock inte hur stor del av detta som är en engångseffekt och hur stor del av skattesänkningen som blir bestående
Resultatet per aktie steg därmed till 13,12 euro, eller 13,14 för preferensaktien, vilket är väl över mitt investeringsantagande om 9,50 euro. Preferensaktien handlas, räknad på detta resultat på P/E 5,5. Stamaktien ligger på P/E 6,5 för dem som gillar att betala lite mer för lite mindre vinst.

Bolaget höjde utdelningen från 3,50 till 4,00 euro. Preferensaktien får som vanligt två extra cent, alltså 4,02 euro. Utdelningsandelen för preffen är 30 % och direktavkastningen är 5,6 %.

Jag kommer köpa fler preferensaktier på måndag om jag hinner. Li Shufu tar Daimler, så tar jag BMW.

torsdag 8 mars 2018

Internationella kvinnodagen och inköp

Idag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och Twitter har flödat över av rekommendationer, förebilder, uppmärksammanden etc. i dess anda. För er som missat tåget helt skulle jag vilja rekommendera att ni följer följande fascinerande personer som dagen till ära också är kvinnor:
 • Isabella Löwengrip, behöver knappast någon presentation
 • Pingis Hadenius, Isabella Löwengrips parhäst framstår även hon som riktigt slipad, men mer tillbakadragen och svårare att hitta material ifrån och om
 • Anna Svahn, otrolig förmåga att få rätt till slut, i klass med min fru
 • FinansElsa, numera lite hemlig men en energiinjektion i alla sammanhang
 • Elinarna Nelson (Lund!), Agorelius och Helander av lite olika skäl, samtliga goda!
 • Linnéa Schmidt, Charlotte Stjerngren och Johanna Kull, samtliga förekommer i rörliga aktiemedier, men alltför sällan!
Det som saknas lite när jag sätter ihop ett kvinnligt dream team är den där riktigt djupborrande aktienörden. Tänk er Aktiefokus-Kenny i kvinnlig tappning, med eller utan dragspel. Känner ni någon som möter den beskrivningen tar jag gärna emot tips! Anna Svahn och Charlotte Stjerngren är väl de som kommer närmast i listan ovan ;-)

Jag vill även meddela att jag sysselsatt lite av kassan idag i ett illikvitt innehav. Trist för bloggen, men ibland är det den typen av bolag som erbjuder intressantast möjligheter. Det handlar om 0,8 % av portföljen som investerats. Portföljen ser nu ut enligt nedan:

Bolag
Andel
Handelsbanken
15 %
Sampo
15 %
Illikvida aktier
10 %
Castellum
7 %
Kassa
7 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
6 %
Fastighets AB Balder
5 %
Investor
5 %
BMW
5 %
Skanska
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %

Handelsbanken har gjort en liten uppryckning och även Balder har uppvärderats. Däremot har BMW och Maersk tagit stryk av det uppseglande handelskriget mellan Trump och världen.

Kassan är fortfarande 7 %. Jag kommer försöka öka ytterligare i illikvida aktier de kommande dagarna, det tar tid, men det finns säkert lite torrt krut om BMW levererar en vettig rapport om ett par veckor.

fredag 23 februari 2018

Balderrapport och månadsinköp

Jag brukar vara noggrann med att dokumentera alla köp och försäljningar samma dag här på bloggen. Inte för att läsarna ska ta rygg men för att det ska gå att återskapa min portfölj och räkna ut att den avkastning jag rapporterar stämmer. Kommentarerna kring ett köp blir också betydligt intressantare att gå tillbaka till om de skrivs precis när det sker, inte i ljuset av saker som kommer fram strax därefter.

Igår gick dock allt snett, problem med ström, nätverk, dator och huvudvärk på det (eller på grund av det), så jag får skriva detta idag istället...

Men betydligt intressantare än mina transaktioner var såklart Balders bokslutskommuniké som släpptes igår.

Svårare än så är det inte

Vd Erik Selin beskriver det utmärkt i vd-ordet, intjäningen har stigit mer än både fastighetsvärderingarna (substansvärdet) och aktiekursen, som dessutom fallit 9-10 procent hittills i år. Att öka intjäningen, förvaltningsresultatet, med 24 % är väldigt skickligt och det är inte första gången Selin lyckats med detta. Som en jämförelse har Castellum som mål att nå 10 %.

Fastigheter är en långsam business i grunden och varje objekt har mångåriga utvecklingsplaner, förbättringar och förändringar tar tid. Men Selin har i många år visat värdet att ha en ledning som springer fort som ett överliggande lager i denna långsamma affär. Det som imponerat mig lite extra under 2017, då jag första gången också valde att köpa aktier är hur han gjort detta.

Under året som gick hittade Balder inte lika många öppningar att köpa fastigheter till attraktiva priser, istället vändes fokus väldigt tydligt mot kostnads- och finansieringssidan. Visserligen steg hyresintäkterna med respektabla 10 %, men fastighetskostnaderna och finansnetto stod helt stilla trots denna ökade volym. Därmed kunde intjäningen stiga så brant. Ovanpå detta kommer inlösen av preferensaktierna som lämnat mer över till stamaktieägarna.

Räntenivån har sänkts till 1,8 % (Castellum betalar 2,4 %, det är en enorm skillnad) och räntebindningstiderna har förlängts rejält under året till i snitt 4 år. Balder har utvecklats från ett transaktionsdrivet och rätt offensivt finansierat bolag till ett väldigt konservativt finansierat bolag.

Intjäningsförmågan i Balder är nu, med befintligt bestånd och befintlig finansiering enligt deras egen beräkning 2,4 miljarder. Här räknar de dock med 22 % bolagsskatt, något de sällan eller aldrig betalar. De senaste åren har den betalade skatten varit en tredjedel av detta. Kompenserat för det blir intjäningsförmågan ca 2,7 miljarder, eller 15 kronor per aktie. Detta ligger över mitt investeringsantagande om 14,50 kronor, dvs. ok.

Efter rapporten använde jag en del av min kassa, motsvarande 1,1 procent av portföljen till att öka mitt innehav i Balder, jag betalade 194,50 kronor per aktie. Jag är egentligen bekväm med att ha en betydligt större andel Balder i portföljen, men behöver samtidigt ha en viss utdelning från portföljen framöver för att inte vara beroende av aktieförsäljning vid inopportuna tillfällen. Så jag håller portföljandelen vid 5 procent just nu.

Jag valde även att öka i Maersk igår. Bolaget har inte rosat marknaden efter bokslutskommuniké och kapitalmarknadsdag. Jag fortsätter dock tro på deras strategi med integration av containerfrakt över land och hav och tycker att aktiepriset blivit attraktivt. Jag ökade därför med 0,7 procent av portföljen, aktierna kostade 9 450 danska kronor per styck, och danska kronan kostade 1,34 svenska kronor.

På samma sätt ökade jag lite i Skanska, 0,4 % av portföljen, för att nå upp i en portföljandel på 5 procent. Här betalade jag 162 kronor per aktie.

Sist, och minst, placerade jag månadens sparpengar i ytterligare några BMW Pref. För ett belopp motsvarande 0,2 % av portföljen köpte jag aktier för 74,45 euro styck, euron kostade 10,01 kronor. BMW är fortsatt bolaget som ligger högst upp i min bevakningslista, men jag vill inte göra några större inköp förrän nästa rapport släppts.

Efter dessa inköp ser portföljen ut så här:

Bolag
Andel
Handelsbanken
15 %
Sampo
15 %
Illikvida aktier
9 %
Kassa
8 %
Castellum
7 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
6 %
BMW
6 %
Investor
5 %
Fastighets AB Balder
5 %
Skanska
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %

Nu är jag uppe i meningsfulla insatser i samtliga bolag. Det som frestar mest är att öka ytterligare i BMW, men det är ett nytt innehav och jag vill läsa in mig mer och se ytterligare rapporter innan jag placerar mer där. Jag hade en tanke att placera kassan i SAS Pref, som jag gjorde för ett par år sedan, men nu har den aktien seglat iväg till 550 kronor vilket är helt orimligt.

onsdag 14 februari 2018

Kapitalmarknadsdag H&M

När bottom line är känd och sentimentet mot bolaget är minst sagt frostigt var det svårt att se vad Persson & Persson skulle kunna säga som skulle kortsiktigt lyfta aktiekursen. Nu kom istället, som enda egentliga nyhet, information att försäljningen gått fortsatt trögt i början av året.

Jag har lagt någon timme på att läsa om vad som sades under dagen, jag hade tyvärr ingen möjlighet att varken deltaga eller följa rapporteringen i realtid. Men egentligen satte bolaget främst siffror på det man redan sagt. Bilden av bolaget blir alltmer klar i mina ögon:
 • Affärsmodellen fungerar, bolaget säljer online
 • H&M-märket lider av svagt sortiment, dålig försäljning i butik (jämfört med exempelvis Zara) och faktiskt ett försvagat varumärke
H&M:s huvudproblem är inte online/offline utan helt enkelt handel. Konkurrensen är mycket riktigt tuff men konkurrenter klarar detta bättre.

Orosmomentet i mina ögon är snarast att Perssons fortsätter sitt mantra "vi vet vad som ska göras, vi är väl positionerade" etc. Denna övertygelse behövs förmodligen, men måste också visa sig i ändringar i de faktiska redovisade resultaten. Budskapet har nu hållits konstant över relativt många kvartalsrapporter som pekat i en annan riktning.

Nåja, jag fortsätter bevaka bolaget men börjar få en smygande känsla att försäljningen av aktierna kan bli årets bästa affär.

Den där utdelningen spökar också...

Så här på alla hjärtans dag skänker jag även en tanke till de där H&M-aktierna min fru har i sin portfölj på rekommendation från mig, trots att hon helst handlar nästan var som helst utom just på H&M. En kärlek som håller för det är värd att vårda.

söndag 11 februari 2018

Gästkrönika Börsveckan

I veckans nummer av Börsveckan är det åter dags för en gästkrönika från undertecknad. Titeln denna gång blev "Lämmeltåget kommer rusandes!" med en diskussion om reversal to the mean i jämförelse med momentum, klicka på bilden nedan för att läsa texten.

Gästkrönika i Börsveckan nr 7, den 12 februari 2018
Minnesstarka läsare minns att jag skrev en krönika senast i oktober. Eftersom Börsveckan (på goda grunder) inte vill att gästskribenterna skriver om egna aktier blir texterna mer av kåserier än vad jag brukar skriva på bloggen. Ovant är också att ha en redaktör som läser och kommer med synpunkter och förbättringsförslag i texten, en trevlig erfarenhet åtminstone för mig.

torsdag 8 februari 2018

Rapporter från SHB, Sampo och Industrivärden

Igår var det Stora Rapportdagen för mig, helt enkelt för att Sampo och Handelsbanken släppte sina bokslutskommunikéer, bolag som utgör 30 % av min portfölj. Aktierna gick lite olika håll idag på sina rapporter, av goda skäl skulle jag säga...

Handelsbanken kom först med en rapport där räntenettot steg 7 % och provisionsnettot med 2 % (jämfört med Q4 -16). På helåret har man i princip parerat förra årets stora engångsintäkter från aktieförsäljningar och ökar rörelseresultatet med 2 % och minskade kreditförlusterna med 2 %. Resultatet per aktie landade på 8,20 kronor, över mitt investeringsantagande på 8 kronor.

Men, och det är inget litet men, för andra året i rad levererar Handelsbanken mycket stora kreditförluster i just fjärde kvartalet, denna gång på 1,1 miljarder (0,8). På helåret är förlusterna på låga nivåer historiskt sett, men hela Handelsbankens ständiga premiumvärdering bygger på att banken är bäst på hantering av kreditförlusterna. Nu är man för andra året i rad den bank som överraskat negativt här, samtidigt som en allt fetare balansräkning drar ner räntabiliteten till  nivåer som inte imponerar.

Det sistnämnda avser banken nu åtgärda med en extrautdelning på 2 kronor, utöver ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie. Efter niomånadersrapporten spekulerade jag om 6+4 kronor, men SHB är som alla vet konservativa och nöjde sig alltså med 7,50 kronor totalt. Detta kommer trimma balansräkningen en aning, men knappast skicka upp räntabiliteten till historiska nivåer. Banken kommer fortsätta vara en av världens bäst kapitaliserade.

Men att klaga på att Handelsbanken är för konservativ är som att klaga på att präster tror på gud.

Sampos rapport var desto populärare på aktiemarknaden. Det som var känt sedan tidigare var ömsom vin, ömsom vatten. Nordeas rapport var riktigt blek medan Topdanmark fortsätter gå som tåget.

Det som däremot var nytt var starkt över hela linjen. If gjorde ett bra resultat, liksom Mandatum. Dessutom visar Nalle och gänget på vilja att flytta fram positioner på flera fronter. Tidigare har meddelats intåg i Nets och Saxo Bank, idag kom ett utköpsbud på Nordax. Sampo framstår alltmer som ett finansiellt superkonglomerat på den nordiska marknaden, om än med minoritetsposter i de flesta intressebolag.

Tyngt av ett svagt Nordearesultat hade vinsten per aktie fallit till 2,71 euro (precis i linje med mitt investeringsantagande) om inte en engångseffekt från konsolideringen av Topdanmark skjutsat upp resultatet rejält till 3,96 euro. Sampo äger faktiskt inte en majoritet av Topdanmarks aktier, men Topdanmark äger så många egna aktier att bolaget faktiskt kontrollerar mer än 50 % av utestående aktier och röster.

Med 2,71 euro i "underliggande vinst" är utdelningen på 2,60 euro ganska offensiv, men så brukar det se ut för Sampo. Redovisat resultat är utan orealiserade investeringsvinster, så där finns oftast en reserv.

NAV per aktie har stigit till 25 euro, samtidigt har floaten ökat rejält, till 34 euro. Till stor del beror denna ökning på konsolideringen av Topdanmark. Sampo har rejält med tillgångar totalt sett vilket yttrat sig i nämnda förvärv, det finns gott om utrymme för Nalles affärsnäsa agera.

Efter gårdagens rapporter följde Industrivärden upp idag. Som vanligt är det nästan omöjligt för Industrivärden att komma med något nytt i sin rapport och fokus blir på utdelningen, som höjdes med 5 procent till 5,50 kronor, vilket innebär en direktavkastning på 2,79 procent.

Eftersom Industrivärdens utdelning skattemässigt är kopplad till de utdelningar bolaget mottar, vilket i sin tur är kopplat till innehavens resultat, så innebär en låg direktavkastning en tydlig signal om att Industrivärden som helhet är högt värderad. Som något slags tumregel skulle jag säga: köp Industrivärden delar ut 4 %, sälj när de delar ut under 2,5 %.

Jag uppdaterade dock min kalkyl på vilka vinster innehaven levererar till Industrivärden efter skatt, minus Industrivärdens egna kostnader. Om man tittar på de tre senaste åren för varje innehav (rullande 12 månader för de som inte rapporterat hela 2017) och väljer högsta vinsterna blir gruppens vinst 15,82 kronor. Väljer man medianerna blir det istället 11,41 kronor. Minivärdena (förluster avrundas till noll) blir sammanlagd vinst 9,58 kronor.

9,58-15,82 kronor look-through earnings per aktie för Industrivärden är ett väldigt brett spann och det beror på de väldigt ojämna resultaten i stora innehav som Sandvik, Volvo och även mindre som Ericsson och SSAB. Om medianvärdet multipliceras med en P/E på 13,5 blir motiverat pris 154 kronor, vilket numera står i min bevakningslista.

Attraktivast prissatt av dessa tre är alltså Handelsbanken i mina ögon. Men det var ingen tvekan om att Sampo vann rapportdagarna.

Om du orkat läsa hela vägen hit så belöna dig med en väldigt lättsam Börslunch på EFN idag med ikonen Simon Blecher. Skanska och Holmen utlovas.

söndag 4 februari 2018

Kassa

Nu har jag suttit med 10 procent kassa i fyra dagar och varje ledig stund snurrar tankarna kring vad som vore bra placeringar.
 • Ska jag öka i mina mindre (och prisvärda) innehav som BMW, Balder, Skanska eller Maersk?
 • Ska jag ankra portföljen mer i index genom att öka i Investor eller Industrivärden?
 • Ska jag köpa Öresund och låta Qviberg och hans anhang förvalta en del av min portfölj diskretionärt?
 • Ska jag titta på några av de bolag som Börsdata screenar fram åt mig?
 • Dags att damma av laxbolagen igen?
Detta är ju inte friskt. Den förväntade kostnaden för att hålla en kassa är i bästa fall 0,5 % per månad, jag tror inte portföljen kommer avkasta så mycket mer än 5 % per år de kommande åren. Jag har definitivt råd att invänta ett bra läge innan det ska sättas i arbete.

Den 25 februari eller däromkring är det dags för ett månadsinköp. Fram till dess hinner portföljbolagen utom BMW rapportera, jag ska kunna hålla mig till dess. Jag är inte bra på att hålla kassa.

(Jo, jag har några årslöner i buffertkonton, men det är inte investeringsbara medel.)

torsdag 1 februari 2018

Rapporter från Skanska och Novo Nordisk

Idag kom rapporter från mina innehav Skanska och Novo Nordisk och båda togs emot rätt svalt av aktiemarknaden.

Skanska vinstvarnade för två veckor sedan så mycket i dagens rapport var känt. Byggverksamheten dras med problem vilket föranlett omstrukturering och ändringar i Polen, USA, Tjeckien och Storbritannien. Konkret innebar detta nedskrivningar på 1 miljard. Till detta kommer projektnedskrivningar på 2,5 miljarder.

I bolag med så stora projekt som Skanska får man helt enkelt leva med plumpar då och då. Det finns strukturella skäl till projektförluster; komplexa interna och externa beroenden, prispress vid upphandling med mera som gör att man inte kan räkna hem tillräckliga marginaler. Buy the dip skulle jag säga i de flesta fall.

Vid sidan om byggverksamheten har lönsamheten i bostadsutvecklingen och infrastrukturutvecklingen sjunkit, medan kommersiell fastighetsutveckling blomstrar.

Summerat tjänar ändå Skanska 12 kronor per aktie 2017, väl över mitt investeringsantagande på 11,50 kronor. Detta ett år när vd bytts och den nye vd:n tycks ha rensat i garderoben för att ge sig själv ett vettigt utgångsläge. Jag kan tänka mig att öka i Skanska.

Precis som för Skanska var det ömsom vin, ömsom vatten för Novo Nordisk. Här var dock förväntningarna högre och aktien föll 7 procent.

Novo har vunnit marknadsandelar globalt inom insulin 2017 och det från en oerhört stark position. Försäljningen av nästa generations insulin har fortsatt explodera (+94 %), vilket med nöd och näppe kompenserat för tappet inom "modernt insulin" på -7 %. Detta tapp beror främst på den omtalade prispressen i Nordamerika som fortsätter.

Generellt drabbas Novo hårt av den starka danska kronan i jämförelse med den amerikanska dollarn, och detta förutser man kommer drabba resultet rejält under 2018, där vinsten förväntas falla i DKK men fortsätta öka i lokala valutor.

Årets resultat steg med 1 procent (i danska kronor), men på grund av Novos återköpsprogram steg vinsten per aktie med 3 procent till 15,39 DKK. Detta är klart över mitt investeringsantagande och jag har justerat min bevakningslista genom att öka normal intjäningsförmåga men även sänkt motiverad P/E på grund av relativt låga tillväxtutsikter kommande år.

Novo höjde även utdelningen till 7,85 DKK, en höjning på 3 %. De första 3 kronorna delades ut i höstas, en partiell utdelning som alltså räknas mot 2017 års resultat, något som inte är möjligt i Sverige utan extra bolagsstämma.

onsdag 31 januari 2018

Exit H&M

Idag släppte H&M sin bokslutskommuniké vilket ingen börsintresserad kan ha missat. Siffermässigt innehöll den inga större överraskningar, den svaga försäljningsutvecklingen i Q4 var redan kommunicerad och den ledde såklart till ett svagt resultat och en viss lagertillväxt trots stora utförsäljningar.

Bolaget släppte även lite information om det pågående kvartalet, att försäljningen nu ökat med 1 procent de inledande två månaderna (1 december-31 januari) och att utförsäljningar påverkat omsättningen även denna period.

Det som väckt mycket uppmärksamhet har istället varit beskedet om den oförändrade utdelningen, eller snarare den återinvesteringsplan H&M lanserade: ägarna ska eventuellt få välja mellan en kontant utdelning eller att ta utdelningen i nya aktier istället.

DRIP (dividend reinvestment plans) är något många bolag erbjuder i USA, men något nytt i Sverige. Share dividends, dvs. utdelning av nya aktier var något som förekom flitigt på Ben Grahams tid och innebar i princip en fondemission, dvs. att fler aktier delar på samma vinster och kapital men att en del av det fria kapitalet överförs till aktiekapital. På 40-talet tolkades detta ofta som något positivt, investeringsvärlden var inte så sofistikerad och aktierna handlades ofta vidare på i princip samma kurs, vad jag kan förstå. Så lär det inte bli idag.

För min egen del kan jag tycka att H&M skulle sänkt utdelningen ordentligt (en bra bit under fritt kassaflöde), annonserat att man nu ska göra de investeringar som krävs för att återta en ledande position och eventuellt givit styrelsen ett återköpsmandat för den likviditet som efterhand ses som överflödig i verksamheten. Men jag driver inte H&M.

Det mest insiktsfulla jag läst om DRIP-upplägget idag såg jag i Affärsvärlden och jag tycker den artikeln är läsvärd för alla.

Utöver detta stod många saker, exempelvis information om att försäljningsnedgången var utbredd över många marknader, inklusive Kina, att man startar märkesfyndmarknaden Afound, att butiksstängandet ska accelerera och mer sådant.

Men vad jag tar med mig från rapporten är att H&M fortfarande tycks sakna en ordentlig problemformulering. Upplägget med utdelning/DRIP samt nyformulerade mål om nettoskuldsättning tyder på att nu ska skyttegraven grävas ordentligt, men vem ska man skjuta på? Är det Zalando som är hotet (därav Afound)? Är det Inditex och därav logistiksatsningar? För mig som fortfarande tror på en turnaround för H&M lades 12-24 månader till min egen mentala målbild.


Någon minut efter öppning hade aktien stigit ett par procent, vilket för mig framstod som en endimensionell analys "Hej, de slog SME, köp!" och lite förvånansvärt. Så jag sålde hela innehavet på ca 158 kronor. Efter denna initiala uppgång föll aktien tvärt och slutade dagen på 139 kronor. Två års utdelningar sparades på ett snabbt beslut från en av Sveriges långsammaste investerare, dock en västanfläkt mot vad som förlorats på den långsamma hanteringen fram till idag.

Efter rapporten är mina bedömningar av H&Ms framtida intjäningsförmåga osäkrare än någonsin och jag valde att plocka bort bolaget ur min bevakningslista. Jag kommer fortsätta följa bolaget ändå, men skulle behöva lämna det mesta blankt idag i tabellen.

Efter denna försäljning ser min portfölj ut enligt nedan:

Bolag
Andel
Handelsbanken
15 %
Sampo
15 %
Kassa
10 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
7 %
Industrivärden
7 %
Novo Nordisk
7 %
Deere & Co
6 %
Investor
6 %
BMW
5 %
Skanska
5 %
AP Møller-Mærsk
4 %
Fastighets AB Balder
4 %

Nu sitter jag alltså med en kassa på 10 %. Det lockar att öka i de lite mindre innehaven: BMW, Skanska, Maersk och Balder, men jag tänker mig att avvakta deras respektive rapporter som kommer trilla in de närmaste månaderna innan beslut fattas.

tisdag 30 januari 2018

Avanzaavkastning, fem år senare

För snart fem år sedan skrev jag ett inlägg kallat "Avanzaavkastning". Inlägget fick många kommentarer då och har ofta citerats senare här i kommentarfältet. För den som inte orkar läsa om det observerade jag att Avanzas kunder som kollektiv skulle göra en stor vinst genom att sluta investera själva och helt enkelt sätta in alla sina pengar i bankens fond Avanza ZERO.

Avanza har fortsatt sin goda vana att redovisa kundernas avkastning och därför tänkte jag helt enkelt följa upp det gamla inlägget, hur gick det sen?

ÅrAvanzas kunderSIX30RX
2008
-36 %
-36 %
2009
43 %
49 %
2010
16 %
25 %
2011
-16 %
-12 %
2012
8 %
16 %
2013
17 %
26 %
2014
8 %
14 %
2015
16 %
2 %
2016
6 %
9 %
2017
6 %
8 %
Ack
59 %
111 %
Snitt
5 %
8 %

Som jag nämnt tidigare skuggar Avanza ZERO SIX30RX, inte SIXRX som jag använde i förra inlägget, därför har jag bytt index. Siffrorna är ungefärliga då kundernas avkastning redovisas i heltal så det kan bli en del avrundningsfel.

Nu har historiken vuxit från fem till tio år men tendensen är fortsatt att kunderna skulle mått bättre av att ha hela sitt kapital i indexfonden. Men kunderna kanske tar lägre risk? Det som talar emot det är att även under de år som index givit negativ avkastning har kundbasen underavkastat.

År 2015 förtjänar ett omnämnande som det lysande undantaget. Detta var småbolagens förlovade år där det breda index SIXRX faktiskt gav 10 procent (mot SIX30RX 2 procent), men Avanzas kunder lyckades ännu bättre och drog till med hela 16 procent. Undantaget som bekräftar regeln?

Fem år senare kan vi alltså konstatera att kunderna skulle göra en ordentlig förtjänst som kollektiv genom att placera allt i gratisfonden Avanza ZERO. Det vore naturligtvis katastrofalt för bankens lönsamhet, men jag tror inte ledningen sover så oroligt för detta. Vi kunder fortsätter placera aktivt, vare sig det gynnar oss eller ej. Det är ju roligt.

måndag 29 januari 2018

Ett krympt Castellum

Nu har jag läst igenom Castellums Q4-rapport och en del bloggkommentarer om rapporten, de flesta kan sammanfattas med att utdelningen höjs med 6 %.

Här är det jag inte sett någon annan kommentera: Castellums nettoutförsäljning har gjort att hyresintäkterna sjönk med 4 procent. Faktum är att om man tittar på bolagets hyresvärden och antar en oförändrad vakansgrad kommer hyresintäkterna 2018 öka med 1 procent, inräknat en schablonhöjning på hyrorna om 2 procent.

Till detta kommer projekt som färdigställs under 2018 med hyresvärden på kanske 1-2 procent till. Men summan av detta landar alltså på 2-3 procent. Kanske kan hyrorna och räntan pressas lite till, men med nuvarande bestånd och projektportfölj verkar det optimistiskt att tro på ett förvaltningsresultat som ökar mer än 3-5 procent 2018.

Castellum var under 2017 inte nära att nå sitt finansiella mål om 10 % tillväxt av förvaltningsresultat (de nådde +5 %) och för mig ser det ganska utmanande ut även 2018.

Henrik Saxborn har alltså en hel del arbete att göra om han inte ska missa sina finansiella mål igen, och verktygen som står till hans förfogande är a) minskning av bolagets höga vakanser, 9,1 % eller b) fastighetsförvärv. Projektförvärv duger inte här då de knappast hinner bidra till årets intäkter.

Det finns utrymme för förvärv för all del, belåningsgraden är nere i 47 % och förvärv på 3 miljarder kan göras utan att några ögonbryn skulle höjas. Men 3 miljarder räcker förmodligen inte för att generera de hyresintäkter som krävs för att nå bolagets finansiella mål.

Min poäng med allt detta är att ett fastighetsbolag med Castellums riskprofil och konservativa finansiering idag inte kan förväntas avkasta 4 % direktavkastning plus 10 % tillväxt. Årets 6-procentiga utdelningstillväxt är förmodligen en rimligare tillväxtnivå vilket innebär att bolagets totalavkastning kommande år kan förväntas ligga omkring 10 % - rensat för aktiemarknadens nycker.

Håller du med om min slutsats eller har jag missat något i resonemanget?

fredag 26 januari 2018

Inköp BMW och fantomsmärtor i Topdanmark

Idag blev det ett mindre köp i BMW pref motsvarande 0,1 procent av portföljen. Trots en uppgång på 7 % mätt i svenska kronor är det den aktie i bevakningslistan som ser klart mest prisvärd ut. Inköpet skedde till kursen 79,10 euro och en euro kostade 9,81 kronor.

Efter köpet ser portföljen ut enligt nedan:

Bolag
Andel
Sampo
15 %
Handelsbanken
15 %
Hennes & Mauritz
10 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
7 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
6 %
Investor
5 %
BMW
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Skanska
5 %
Fastighets AB Balder
4 %

Deere är som vanligt aktien som gravitationen inte biter på. Mina nedskalningar på 130 dollar framstår som allt sämre tajmade ju längre tiden går.

Men sämst av alla försäljningar är såklart Topdanmark som släppte sin bokslutskommuniké igår. Så här skrev jag i min analys inför köpet förra året:

"Den senaste tiden har Topdanmark haft mycket negativa skriverier i Danmark på grund av konflikter i styrelse- och ägarled. Den allt större ägaren Sampo vill tillsätta fler styrelseledamöter och byta ut Topdanmarks aggressiva återköpsstrategi mot att istället införa utdelning. Detta har hållit tillbaka aktiens värdering, men min bedömning är snarare att det kommer driva dess utveckling när det väl implementeras.".

Detta var kanske min klockrenaste analys någonsin och precis detta har hänt. Igår meddelade bolaget att resultatet för 2017 slog mina försiktiga förväntningar ordentligt, 20 danska kronor per aktie, men även att man väljer att dela ut hela 19 kronor. Aktien som jag ansåg fullvärderad och sålde kring 230 danska kronor toppade under gårdagen omkring 310. Jag känner ordentliga fantomsmärtor här, men jag följde min plan så jag får väl trösta mig med det.

torsdag 25 januari 2018

Rapport från Nordea

Eftersom Nordea under årets första nio månader stod för 26 % av Sampos resultat, mitt största innehav, blev jag nyfiken och lite konfunderad när jag först tittade på dagens rapport från bankjätten.

Nu på kvällen satte jag mig för att se om jag kunde hitta "det där" som avgjorde varför Q4 blev ett så svagt kvartal för banken, resultatet föll med hela 43 % jämfört med samma kvartal 2016.

Efter att ha letat en stund efter vad som försvagats blir svaret: nästan allt.
 • Lägre räntenetto från alla kundkategorier
 • Lägre provisionsnetto
 • Lägre uppvärderingar av tillgångar till verkligt värde
 • Högre personalkostnader
 • En rad engångseffekter av lite mindre slag
Två positiva saker kunde jag hitta: kreditförlusterna sjönk och skatten steg(!). Varför är det positivt att skatten steg? Det är mer en generell erfarenhet som Graham på sin tid brukade påpeka: skattereglerna är oftast riggade så att de gräver igenom diverse bokföringseffekter och faktiskt hittar en rätt pålitlig underliggande vinst. Skattemyndigheterna är faktiskt rätt slipade på detta efter alla år med siffertricksande bolag. En stigande skatt betyder därför ofta att en underliggande vinst faktiskt ökat.

Vd Casper von Koskull var generellt offensiv i sina framåtblickande uttalanden; intäkterna kommer öka under 2018 och kostnaderna minska. Uttalandena var såpass klara att han förmodligen sätter sin post på det. För att understryka optimismen höjde banken utdelningen med 5 procent, utdelningar har blivit en helig ko idag.

Samtliga bankaktier tog stryk i dagens handel, eftersom storbankerna brukar gå någorlunda i takt. Jag ser med spänning fram emot Handelsbankens rapport den 7 februari.

tisdag 23 januari 2018

Rapport från Investor

Idag kom Investor med sin bokslutskommuniké och tittar man på totalen har det varit ett positivt och relativt odramatiskt år från portföljen, precis som man som ägare vill se från Investor.

Den noterade portföljen (82 % av tillgångarna) har ökat i värde mer än index, 15 %, medan Patricia Industries (14 % av tillgångarna) haft det trögare med en värdeutveckling på 2 % enligt Investors egna justerade värderingar. Det resterande kapitalet (4 %) överlåter Investor åt EQT att förvalta. Det har värderats upp med 15 % under året.

Återlägger man utdelningar till detta har substansen vuxit med 16 % vilket naturligtvis är ett starkt år, även om det till stor del alltså drivits av börssentimentet.

Bland de noterade bolagen sticker framförallt Atlas Copco ut med en stark uppvärdering i kölvattnet av den uppdelning av koncernen som planeras. Detta har haft stor betydelse för bolagets börsvärde och bidragit med en ökning på 17 miljarder till Investors substansvärde. Att dela bolag är paradoxalt nog ungefär lika värdeskapande idag som att förvärva bolag. I princip all M&A-aktivitet belönas idag kan man konstatera, åtminstone i det korta perspektivet.

Avancerad rehablösning inom mobilitet,
bildkälla: Allt om Vetenskap
I Patricia har Permobil och fastighetsbolaget Vectura värderats upp ordentligt medan Aleris gått åt andra hållet. Permobil som tillverkar "avancerade rehablösningar inom mobilitet" har haft fin tillväxt organiskt och kompletterat med fem förvärv som bidragit ytterligare.

Aleris som levererar vård- och sjukvårdstjänster har haft ännu ett trögt år med en EBITA-marginal på 2 procent, vilket tvingat Investor till en nerskrivning av innehavet med en miljard. Vill man raljera så kanske bolaget klarar Reepalu-utredningens krav. Kanske skriver jag, för operativt kapital i denna typ av verksamhet kan vara väldigt lågt och det är inget jag kunnat utläsa ur Investors rapport.

För utdelningstörstande ägare hakar Investor på den nya trenden med uppdelade utdelningar. Förra årets utdelning höjs med 9 procent till 12 kronor per aktie, varav 8 kronor delas ut efter stämman och resterande 4 kronor i november. Om din diskonteringsränta är högre än 78 % är detta en utdelningssänkning, men jag antar att de alla flesta av oss ser detta som en hygglig höjning.

Sammantaget tycker jag Investor levererade den stabilitet och avkastning jag hoppades på under 2017 och behåller gärna bolaget även 2018.

tisdag 16 januari 2018

Du har ingen edge, men...

Om jag fick 5 kronor varje gång jag läst en artikel som först konstaterar att du kämpar mot miljoner högintelligenta motparter på börsen och att du saknar en edge (fördel gentemot andra investerare), för att sedan glatt gå vidare och tipsa om hur du ska kunna aktivt öka din avkastning, så skulle jag kunna starta min egen hedgefond.

Två eggar!
Senast i raden var utmärkta Oddball Stocks som i blogginlägget "You have no edge! Get over it.." först listar de vanliga argumenten bakom effektiva marknadshypotesen; X miljoner personer smartare än du kontrollerar oändliga summor och styr aktiemarknaden med något som får Adam Smiths osynliga hand att verka trubbig och långsam.

Detta är en giltig åsikt och många personer betydligt smartare än jag delar den åsikten, det finns massor med vetenskapliga studier som stöder det och en och annan som talar emot. Det intressanta är det som väldigt ofta följer i denna typ av artiklar, du förväntas:
 • Allokera kapitalet över fler tillgångsslag, för det är det ingen smart som gör?
 • Köpa en fond från skribenten, eller en robotrådgivningstjänst eller...
 • Ändå ha en edge via X eller Y, högre känslomässig kontroll föreslår Oddball Stocks i just detta exempel
Min åsikt är att om du inte anser dig ha en edge: starta ett sparprogram där du köper regelbundet och spara i en indexfond. Då accepterar du den hypersmarta marknaden och drar nytta av värdeskapandet bolagen utför.

I den världsbild jag uppfattar är (aktiva) fondförvaltare inte perfekta, om än välutbildade. De har sina käpphästar, de har ofta samma utbildning, de följer modenycker, de följer varandra. De har krav utanpå avkastningskraven (rättvisa, jämställdhet, etik, miljö, godtyckliga gränser i innehavsstorlek etc.). De har kort tid på sig att analysera varje innehav och de mer kvalitativa analysmomenten verkar sällan vara oberoende av varandra.

När du ger dig in på marknaden möter du två bud runt spreaden på en aktie. De är oftast ok i ett kort- till medellångt perspektiv men ibland helt fel, i mina ögon. Du måste göra en bättre bedömning än personen som säljer aktien till dig, eller köper aktien av dig. Du måste inte vara smartare än alla. Du behöver få mer rätt än något fler än hälften eftersom bordet har sin rake.

Har jag en edge? Vem vet, mätserien jag har på tretton år är alldeles för kort, men den avskräcker inte. Har du någon edge?

torsdag 4 januari 2018

Bloggbokslut 2017

Som vanligt vill jag göra ett bloggbokslut, i tillägg till portföljbokslutet. Detta bokslut är kanske mest intressant för mig själv och andra bloggare, men du som inte bloggar kan se det som något slags varudeklaration.

Tabellen nedan visar en sammanställning av bloggens fem senaste år i siffror (för äldre historik, se bloggbokslutet 2013):

2017
2016
2015
2014
2013
Antal inlägg *)
109
26
0
168
146
Antal användare
90.110
44.766
41.902
117.516
78.698
Antal sessioner
418.436
145.246
107.458
623.958
466.508
Flest besök på en dag
4.527
2.278
548
3.260
2.285
Antal sidvisningar
681.566
245.806
177.979
1.144.958
800.888
Antal kommentarer
2.346
905
0
5.899
3.618
Bloggavkastning **)
0,08 %
0,04 %
0,03 %
0,34 %
0,19 %

*) Statistik från Blogger, Google Analytics och Google Adsense. Bloggen var helt nedstängd, inga inlägg eller kommentarer, oktober 2014-september 2016.
**) Bloggavkastning = reklamintäkter / aktieportföljens storlek den 31 december.


Efter blogguppehållet var jag uppenbarligen väldigt sugen på att komma igång, inläggsfrekvensen har varit nästan lika hög som innan pausen trots att jag tidvis haft lite tid för skrivandet. Antalet besök har inte kommit upp i de nivåer som bloggen hade 2013-2014 men trenden har varit ganska snabbt stigande.

Det har tillkommit hundratals bloggar, poddar och mer semiprofessionella och professionella kanaler sedan 2014. Utbudet har stigit minst lika snabbt som intresset för investeringar. Dessutom har värdeinvesteringen tappat i attraktion jämfört med utdelningsinvestering, momentuminvestering, tidig pensionering med mera. Jag är tacksam för de läsare jag har.
Jag fortsätter att rapportera blogginkomsterna, de är fortsatt mycket blygsamma jämfört med investeringsinkomsterna. Jag tycker det är ärligast att ni får skapa er en egen uppfattning om bloggen är köpt eller självständig.

Det bästa betyget ett inlägg kan få är en levande diskussion i kommentarfältet. Om man tittar på de artiklar som varit mest kommenterade får man en lista som på sätt och vis rankar inläggen efter kvalitet, nämligen:
 1. Äga aktier via bolag (72 kommentarer) har lockat många läsare och mycket kommentarer, trots att slutsatsen egentligen är att man inte bör göra det om man inte är tvungen
 2. Inköp H&M (68), att skriva om H&M detta tuffa år har lockat många kommentarer. Inlägget är fullständigt ointressant i jämförelse med kommentarfältet
 3. Ner från piedestalen (60) handlade om hur jag omvärderade just H&M efter deras fallande försäljning, vilket var första gången på mycket länge
 4. Castellums transaktioner (56) beskrev bolagets rensning efter köpet av Norrporten. Diskussionen i kommentarfältet ledde på sätt och vis till att jag under året tog in Balder som ett andra fastighetsbolag
 5. Är allt relativt? samt H&M i marknaden (53) handlade om lite olika saker men fick lika många kommentarer. "Relativt" var ett kort inlägg om psykologin i att slå index när absolutvärdet står still, kommentarerna var intressantare än inlägget. H&M i marknaden var ett av årets första inlägg där jag skrev av mig mycket av min syn på bolaget och jämförde det med några konkurrenter
Kommentarerna har definitivt varit färre under året än de var innan bloggens uppehåll men många av de framträdande kommentatorsprofilerna har hittat tillbaka vilket jag är tacksam för. De har dessutom fått sällskap av nya talanger som berikar diskussionen. Antalet rötägg som inte kan sköta sig är som vanligt noll. Jag har inte raderat eller blockat en enda kommentar under året, annat än den rena spam som ibland letar sig förbi Bloggers filter.

Tack för er insats på bloggen under året kära läsare!

onsdag 3 januari 2018

Intjäningsförmåga Deere

Mitt innehav Deere & Co har sett dyrt ut ett tag räknat på vad jag sett som normal intjäningsförmåga. Bolaget kom ut med sin helårsrapport för ett tag sedan så det är dags att göra en ny bedömning.

Eftersom bolaget verkar i en starkt cyklisk bransch behöver vi ta hänsyn till en hel cykel. Förr i tiden brukade det heta att en konjunkturcykel var 7 år lång, men sedan världen fick upp ögonen för detta faktum började sedvanlig frontrunning till dess att vi idag knappt vet hur en konjunkturcykel ser ut, bara att de finns. Jag väljer nedan att räkna på 10 år.

Enda Deerebilden jag kunde hitta med en kvinna på!

Bolagets genomsnittliga årsomsättning de senaste tio åren är 30,5 miljarder dollar, som högst 37,8 miljarder 2013 och som lägst 23,1 miljarder 2009. Den genomsnittliga nettomarginalen under perioden har varit 7,5 % enligt GAAP, dvs. inklusive alla engångseffekter och liknande. När man räknar på 10 år är det bäst att ta med allt.

Detta är alltså de gångna tio åren. För att ta hänsyn till både organisk och förvärvad tillväxt räknar jag med 3 % reell tillväxt för att förflytta genomsnittet 5 år till nutid. Då blir en uppräknad normaliserad omsättning 35,3 miljarder. Med 7,5 % marginal ger detta en nettovinst på 2,7 miljarder dollar. Fördelat på 323 miljoner aktier (efter utspädning) blir normaliserad vinst 8,25 dollar per aktie.

Detta ligger en bra bit över de 6,50 dollar jag haft i min bevakningslista, vilket jag varit medveten om att det varit lågt. Jag uppdaterar nu värdet och går därmed från ett ganska dystopiskt scenario för Deere till ett mer normalt scenario. Börsen ser däremot bara guldgula fält och gröna skogar för bolaget så det är fortfarande en bit från köpvärt.

Kalkylen ovan är som synes helt agnostisk mot balansräkningen. Jag tror Deere har en rimlig och hållbar balansräkning givet bolagets verksamhet med blandad industriell rörelse och finansieringsverksamhet.

Kom ihåg att en långsiktig investering i Deere ska baseras på en grundtro att jordbruket är viktigt framöver och gynnas av de stora befolkningstrenderna, att jordbruket fortsätter mekaniseras och automatiseras och att Deere fortsätter ligga långt framme inom området. Sifferexercisen ovan handlar om att inte betala för mycket, den berättar inte allt om lockelsen att äga bolaget.

Inköp Skanska och Handelsbanken

Idag placerades likviderna från gårdagens Walmart-försäljning i Skanska och Handelsbanken. Väldigt vältajmat släppte Seeking Alpha en artikel med titeln "Wal-Mart is Massively Overvalued [...]", vi får väl se om det sätter press på Walmarts aktiekurs.

Dagens inköp, motsvarande 0,5 procent av portföljen per bolag blev alltså Handelsbanken A för 111,30 kronor per aktie samt Skanska för 167,60 kronor per aktie. Portföljen blev 1 procentenhet mer Lundbergjusterad kan man säga. Jag inser att jag fortfarande inte skrivit någon uppdaterad analys av Skanska, något att ta tag i här i mellandagarna. Båda aktierna ligger för övrigt högt i min bevakningslista.

Som bloggrannen Petrusko redan tipsat om på Twitter, idag kan vara en bra dag att "flippa" från Handelsbanken B till A. Tyvärr har jag redan gjort den manövern och väntar nu på att rollerna ska bytas så A blir dyrare än B.

Portföljen ser ut såhär efter dagens köp:

Bolag
Andel
Handelsbanken
14 %
Sampo
14 %
Hennes & Mauritz
11 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
5 %
Investor
5 %
BMW
5 %
Skanska
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Fastighets AB Balder
4 %

Detta avslutar dagens rapport från tradingdesken.

tisdag 2 januari 2018

Exit Walmart

Efter nästan sju år i portföljen var det idag dags att säga adjö till Walmart för denna gången. Bolaget bildades för 56 år sedan och växte skoningslöst till man helt dominerade den amerikanska dagligvaruhandeln.

För 7-8 år sedan började konkurrensen hårdna och Amazon började ses som en allvarlig utmanare. Från en relativt hög värdering gick bolaget plötsligt att köpa till en mer rimlig peng, vilket jag gjorde. Nu har bolaget tagit stora steg online och ses alltmer som en vinnare i framtidens handelslandskap vilket gjort att de återtagit en premiumvärdering. Därmed har investeringsrisken i mina ögon blivit för stor och jag väljer alltså en exit. De aktier jag sålde idag låg i en aktiedepå med en rejäl upplupen skatteskuld. Genom att sälja efter årsskiftet får jag ett års respit med att betala den skatten.

Aktierna som motsvarade ca 1 procent av portföljen såldes för 99,21 dollar styck och dollarn kostar idag 8,17 kronor. Sannolikt investeras detta imorgon eller i övermorgon i Balder och Skanska, lite beroende på kursutvecklingarna där. Det är två av mina minsta innehav och de är rimligt prissatta enligt bevakningslistan.

Efter försäljningen ser aktuell portfölj ut såhär:

Bolag
Andel
Sampo
14 %
Handelsbanken
14 %
Hennes & Mauritz
11 %
Illikvida aktier
9 %
Castellum
8 %
Novo Nordisk
7 %
Industrivärden
7 %
Deere & Co
5 %
Investor
5 %
BMW
5 %
AP Møller-Mærsk
5 %
Skanska
4 %
Fastighets AB Balder
4 %
Kassa
1 %

Då var jag redan uppe i 1 % portföljomsättning, och jag som skulle skära ner...

måndag 1 januari 2018

Portföljbokslut 2017

För åttonde gången har det blivit dags att summera ett investeringsår här på bloggen, ett år som på många sätt varit både mediokert och spektakulärt på börsen. Som jag nämnde i inlägget om H&M häromdagen har en person under året fått belägg på punkt efter punkt i sin argumentation kring H&M: Magnus Andersson på Fundamentalanalysbloggen. Just Magnus sammanfattade också året intressant i en tweet häromdagen:


Jag låter den här tweeten symbolisera vad jag läst på Twitter under året. Läser man den rakt upp och ner är den inte så märklig kanske, men om vi översätter den till travspråk framträder det ovanliga: "Favoriterna spelades till goda odds och gick i mål som vinnare, och kommer sannolikt göra så även nästa lopp". Hur ofta läser ni den meningen i en travtidning?

Nu skrivs det inte explicit att dessa vinnare kan förutses men på Twitter finns det definitivt en konfidens att dessa bolag, åtminstone en liten grupp sådana, redan är identifierade (H&M är inte ett av dem).

Om ett bolag är (förutsägbart) framgångsrikt framöver har marknaden med all sannolikhet redan prisat in det och bolaget kommer, om framgången infrias, ge en måttlig avkastning. Om ett bolag misslyckas förutsägbart framöver har marknaden redan prisat in detta och bolaget kommer sannolikt ge samma måttliga avkastning. För att lyckas på börsen måste du lista ut vilka bolag som blir framgångsrika och marknaden ännu inte lyckats förstå det, "second level thinking" enligt Howard Marks. Vice versa fungerar också om du pysslar med blankning.

Vad händer om börsen, enligt min tolkning ovan, belönar first level thinking? I längden är det lika omöjligt som på travbanan, matematiken går inte ihop. Värderingarna behöver pendla runt något slags fundamentalt grundat värde, annars kommer de tvingas tillbaka abrupt genom något slags "våld". Ett fundamentalt undervärderat bolag köps ut, ett fundamentalt övervärderat blir till slut avslöjat som en bubbla.

Jag tycker tidsandan reflekterar en "momentum"-syn på marknaden där ett följa John-beteende belönas. En lång, fin och relativt jämn uppgång har gjort att många på Twitter tycks anse att pengar nu finns att hämta gratis och mekaniskt. Nämnde Magnus är för allt i världen ingen momentuminvesterare och avslutar sin årskrönika med ett utmärkt stycke om att "Det finns inga nybörjaraktier!", in och läs.

Nästa punkt i denna årskommentar hämtar jag från en välkänd professionell momentumförvaltare, Jonas Olavi, som reflekterade följande över de senaste årens avkastning:
För några år sedan kunde jag ibland komma på mig själv med att säga: "börsen bör över tid avkasta kanske 6-8 procent men den gör ju nästan aldrig det". Nu har vi tre år i rad i samma härad enligt Olavis tabell ovan. Den tidigare lite märkliga normalfördelningskurvan med en "krater" i mitten börjar se högst normal ut. Men återigen, tre år med "normal" avkastning kan också ge ett sken av förutsägbarhet i kursutvecklingen, en lägre synbar risknivå än vad marknaden verkligen innebär.

Min lite otäcka magkänsla är att fåren håller på att radas upp för slakt.

Historisk utveckling

År 2017 steg SIX30RX med 7,7 procent medan det bredare SIXRX ökade med 9,5 procent. Kronan stärktes med 10 procent mot dollarn med tappade 3 procent mot euron.

Efter den politiska turbulensen 2016 har detta året varit lite lugnare geopolitiskt med Nordkorea som den kanske mest omskrivna punkten. Trump har naturligtvis hållit sig i rampljuset och lyckades mot slutet av året baxa igenom en skattesänkning i landet. På hemmaplan har vi gått åt motsatt håll, inte jättemycket har ändrats men i stort sett all kommunikation och alla utredningar har pekat i en riktning mot ett ökat skattetryck.

Jag har haft ett, med Lundaluppmått mätt, aktivt år i portföljen med ett utköp, en större exit, inköp i fallande knivar och en relativt låg direktavkastning beroende på justeringar i portföljen. Detta till trots nådde jag en totalavkastning på 12,3 procent under året.

Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIX30RX, ett index som går att följa väldigt enkelt med Avanza ZERO eller motsvarande produkt. Jag saknar statistik för perioden 1996-2004, men de bör ha varit indexnära då Industrivärden och Investor var mina enda innehav. Tidigare än 1996 ägde jag inga aktier alls, det var inget som talades om i min omgivning.

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
Kommentar
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %

2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %

2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %

2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
Skrev investeringskriterierna
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %

26,2 %
24,9 %
1,3 %
Startade bloggen
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %

22,5 %
16,4 %
6,1 %

35,6 %
25,5 %
10,1 %

16,6 %
14,0 %
2,6 %

1,9 %
2,2 %
-0,3 %
Bloggen pausad
19,5 %
9,4 %
10,1 %

2017
12,3 %
7,7 %
4,6 %

Ack
488 %
234 %
254 %

Snitt
14,6 %
9,7 %
4,9 %


Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något (om jag volymviktar mina båda största kontos redovisade avkastning visar de 13,2 %). Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

Under de tretton år jag mätt har genomsnittlig avkastning varit 14,6 procent vilket måste vara godkänt både jämfört med index men även i ljuset av att "den värsta krisen sedan trettiotalet" utspelat sig under perioden. 4,6 procentenheters överavkastning under året är mer än godkänt med min typ av strategi och med H&M som ett kärninnehav något av ett mirakel. Som flera av mina läsare brukar påpeka kan det inte uteslutas att detta utfall beror på ren tur, men det avskräcker mig i alla fall inte från att fortsätta på den inslagna vägen.

För information kan jag rapportera att Sharpekvoten under året legat på 1,44 respektive 1,73 i mina båda största konton. Detta är inte något jag fäster någon större vikt vid, men jag brukar få frågan.

En årlig genomsnittlig avkastning på 4,9 procentenheter är inte något jag förväntar mig framöver. Som läsaren "långtradarn" påminde mig om den 23 december finns det en stor risk att skrivandet och analyserandet är en trevlig hobby och att överavkastningen (om något) beror på prisdisciplin vid inköp av aktier. Om det är på det sättet betvivlar jag starkt att denna nivå av överavkastning är rimlig.

Precis som tidigare menar jag att enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet, medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %
2013-2017
16,7 %
11,5 %
5,2 %

De fem senaste åren har varit fantastiska, trots något fallande avkastning jämfört med åren dessförinnan. Som jag sagt tidigare: om någon på ett trovärdigt sätt skulle erbjuda mig 16,7 % avkastning de kommande fem åren skulle jag ta erbjudandet och springa.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla portföljinnehaven vid årets utgång. Fokus är fortsatt på stabila svenska, nordiska och amerikanska storbolag. Som jag tidigare kommunicerat är jag på väg att sälja ut innehavet i Walmart då jag anser bolaget är mer än fullvärderat.

Aktie
Portföljandel
Kursutv. 2017
Sampo
14 %
+8 %
Handelsbanken A/B
14 %
-11 %
Hennes & Mauritz
11 %
-33 %
Illikvida aktier
9 %
+62 %
Castellum
8 %
+11 %
Novo Nordisk
7 %
+31 %
Industrivärden C
7 %
+19 %
Deere & Co
5 %
+52 %
Investor A
5 %
+9 %
BMW3 Pref
5 %
+2 %
AP Möller Maersk A
4 %
-3 %
Skanska
4 %
-21 %
Balder
4 %
+19 %
Wal-Mart Stores
1 %
+43 %

Kursutvecklingen 2017 är aktiens kursutveckling i lokala valutor, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag redovisar siffran för att man lite enklare ska kunna få en uppfattning om vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor (4traders för BMW), historik 12 månader, fasta växelkurser.

Utvecklingen för innehaven har varit ojämn. Förutom H&Ms katastrofår har även Handelsbanken utvecklats dåligt. Deere, Walmart, Novo Nordisk och mina illikvida aktier har stuckit ut åt andra hållet med stora uppgångar. För Novo är det en "återställning" efter raset förra året och värderingen ser helt ok ut även idag. De amerikanska aktierna har istället seglat iväg rejält och jag har valt att minska där under året.

BMW och Skanska är nykomlingar och deras kursutveckling har i princip inte hunnit påverka portföljen alls. Övriga bolag har bidragit i linje med, eller något bättre än index.

Utdelningar

Direktavkastningen på portföljen uppgick under året till 2,9 procent vilket är en kraftig nedgång från 2016. De största orsakerna till detta var försäljningen av SAS Pref i början av året samt inköpet av Topdanmark som var ett stort och icke-utdelande innehav under rapportperioden.

Även i absoluta termer sjönk utdelningen. Jag förväntar mig dock en höjning av utdelningarna under 2018 till en ny högstanivå, dvs. över 2016 års nivå.

Året som gick

Nettosparandet under året steg en aning jämfört med 2016 och jag mer än dubblade upp de utdelningar jag tog emot och återinvesterade. Kapitalet har därför stigit med 16,5 procent varav 12,3 procent alltså utgjordes av portföljens egen totalavkastning.

Min portfölj hade svårt att hänga med index under våren men seglade istället iväg under hösten, vilket illustreras av skärmdumparna nedan. Kontona som visas har ungefär samma innehav, men i lite olika proportioner beroende på när och hur jag köpt in aktierna.

Det mindre kontot

Det större kontot
Kurvorna ser kanske inte så dramatiska ut men ommöbleringarna i portföljen har varit de största på tio år. Det illikvida innehavet Hafslund köptes ut från börsen med 13-procentig premie i april.

I april inledde jag en investering i Topdanmark som jag såg som fundamentalt undervärderat och för en gångs skull med lite tydliga "triggers". Fram trädde en ny ägare med en initialt oälskad agenda som över tid utlovade ändringar som bör tas emot väl av marknaden. Jag kände att stjärnorna stod rätt och investerade 7 %  för 182 DKK direkt. Innehavet utgjorde som mest nära 10 % av portföljen men såldes i augusti efter kursen nått 231 DKK. Uppgången blev 27 % över fyra månader, vilket motsvarar 104 % på årsbasis. Detta kan ha varit min bästa börsaffär någonsin. Med facit på hand kunde jag behållit aktierna ett litet tag till, men det såg jag inte då.

Balder, BMW och Skanska blev nya innehav under hösten. Balder är huvudsakligen ett rimligt prissatt, numera konservativt fastighetsbolag lett av en av Sveriges främsta börspiloter, Erik Selin.

I BMW lockade möjligheten att gå in i en på börsen utbombad bransch i en preferensaktie som gav ytterligare 20 % rabatt. Ett lönsamt, bevisligen skickligt och växande bolag för P/E 6,7 gick bara inte att tacka nej till för en gammal värdeinvesterare. Till skillnad från exempelvis Topdanmark saknades dock här en trigger och jag väntar mig snarare fortsatt skepsis från aktiemarknaden, fram till dess att bilbranschens framtid framstår som glasklar... Medan jag väntar delar bolaget ut 30-35 % av vinsten vilket blir nästan 5 % direktavkastning före skatt.

Skanska är ett bolag jag bevakat i många år med bra verksamhet, gynnsam ägarbild och fin marknadsposition globalt. Bolaget bedriver mastodontprojekt och från den "förväntade" marginalen lär man tidvis få dra av ett och annat snedtramp, men jag ser långsiktigt ljust på bolaget. Värderingen är helt ok och erbjuder en attraktiv direktavkastning.

Uppföljning investeringspolicy

Den årliga genomgången av investeringspolicyn visar att jag har hållit mig någorlunda inom den, dock med samma undantag som förra året: en hög portföljomsättning. Städat från omviktningarna i Handelsbanken var omsättningen hela 37 % jämfört med de 10 % jag har som målbild.

Utköpet av Hafslund stod för 6-7 %, Topdanmark krävde först 7 % försäljning av SAS Pref för finansiering och utlöste sedan 9-10 % när de såldes. Utöver detta har inköpen i BMW finansierats med försäljningar i Deere, och ett antal ytterligare mindre affärer under året. Jag har gjort övningar och tittat på om mina omviktningar är värdeskapande eller värdeförstörande och totalt sett är resultatet tillfredställande, men jag tror ändå på att vara restriktiv och styra portföljen mer som en oljetanker än som en jetski. Detta för att det passar mitt psyke och mitt kynne. En daytrader som tänkte i dessa banor är snart arbetslös på riktigt.

Ingen ny belåning har upptagits, jag har inga lån överhuvudtaget.

Kvalitetsmässigt har jag inget att anmärka på årets tillskott i portföljen, jag tycker de möter mina krav. Den stora plumpen kvalitetsmässigt var H&M som jag såg mig tvungen att nedvärdera under hösten. Bolaget har under många år haft en viss särbehandling i min bevakningslista, men detta har jag justerat nu.

Sammantaget ger händelserna ovan ingen anledning att justera investeringspolicyn inför 2018, däremot planerar jag att göra vissa justeringar av skäl jag kommer till lite strax.

Året som kommer

Dagens portfölj innehåller både bolag som är undervärderade och normalvärderade enligt mitt sätt att se det. De amerikanska bolagen är snarast i riskzonen att vara övervärderade. Jag kommer dock avsluta innehavet i Walmart och har även minskat i Deere så jag är faktiskt lite mer optimistisk till portföljens utsikter idag än vad jag var för ett år sedan, mina chanser att utmana index 2018 ser bättre ut idag än vad de gjorde då. I händelse av ett negativt utfall tror jag också det finns goda utsikter till överavkastning trots att jag är fullinvesterad.

Privat planerar jag att minska min arbetsbelastning under 2018. Det kommer bli mindre operativt arbete och mer aktivt ägande, styrelsearbete etc. Detta förändrar litegrann Lundaluppen-portföljens betydelse för mig och jag kommer sannolikt behöva använda delar av utdelningen som försörjning.

Om det blir på det sättet kommer nettosparandet alltså att sjunka och kanske bli negativt. Investeringspolicyn är skriven ur ett annat perspektiv och jag kommer behöva se över den något. I ett sådant scenario kan preferensaktier bli lite intressantare än de varit historiskt, det är åtminstone något jag kommer överväga. Jag lovar att återkomma om detta om eller när det blir aktuellt.

2018 ser ut att bli ett väldigt intressant år för mig personligen, ur alla aspekter. Jag siktar på att höja kvaliteten på bloggen och skapa god avkastning på min portfölj. På så sätt hoppas jag dra mitt lilla strå till stacken även för läsarnas år!