tisdag 1 januari 2013

Portföljbokslut 2012

2012 var bloggens tredje år och det har blivit dags att redovisa utfallet. Jag har gjort relativt små portföljförändringar under året, men portföljbolagen har utvecklats väl, liksom deras marknadsvärderingar, anförda av bankerna som haft ännu ett utmärkt år i efterdyningarna av den finansiella krisen.Historisk utveckling

Under 2012 har kapitalet vuxit med 28,2 procent, varav 22,5 procentenheter beror på avkastning och resten från nettosparande. Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIXRX, ett index som går att följa någorlunda med Avanza ZERO. För andra året i följd slår min portfölj indexet, men om man bryter ner året i två halvor var det under den första halvleken som avståndet skapades.

År
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005
67,8 %
36,3 %
31,5 %
2006
21,6 %
28,1 %
-6,5 %
2007
-19,6 %
-2,6 %
-17,0 %
2008
-26,0 %
-39,1 %
13,1 %
2009
52,1 %
52,5 %
-0,4 %
26,2 %
26,7 %
-0,5 %
-4,7 %
-13,5 %
8,8 %
2012
22,5 %
16,5 %
6,0 %
Ack
172,1 %
101,8 %
70,3 %
Snitt
13,3 %
9,2 %
4,1 %

Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något. Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

Jag anser att enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIXRX
Differens
2005-2009
13,1 %
9,6 %
3,5 %
2006-2010
6,8 %
8,0 %
-1,2 %
2007-2011
1,7 %
-0,2 %
1,9 %
2008-2012
10,6 %
3,5 %
7,1 %

Kasten blir lite mindre tvära när man tittar på femårsperioder, men det är intressant att observera att SIXRX alltså gav negativ avkastning under den tuffa femårsperioden 2007-01-01 - 2011-12-31. Under den senaste femårsperioden har jag nått en överavkastning på 7,1 procentenheter, en nivå jag inte tror är möjlig att upprätthålla.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla innehaven i portföljen med inköpspris samt aktuellt marknadsvärde. Efter årets uppvärderingar av bankerna har slagsidan mot bank och finans snarast ökat trots att inga nya inköp gjorts.

BolagAntalInköpsprisMarknads-värdePortfölj-andelKursutv. 2012
Handelsbanken

647 932
783 385
28 %

Handelsbanken A
1 420
227 233
330 008

+27 %
Handelsbanken B
2 045
420 700
453 377

+24 %
Hennes & Mauritz
2 740
567 713
615 130
22 %
+3 %
Swedbank

106 697
366 075
13 %

Swedbank Pref
2 870
106 034
363 916

+43 %
Swedbank A
17
663
2 159

+43 %
Investor A
1 200
175 189
198 960
7 %
+34 %
Industrivärden C
1 600
182 724
172 320
6 %
+31 %
Sampo A
740
130 329
155 080
5 %
+29 %
AP Möller Maersk A
3
160 993
138 138
5 %
+13 %
Fortum
900
111 436
109 648
4 %
-13 %
Teknologiportfölj

101 384
101 045
4 %

Apple
10
33 029
34 644

+31 %
Google
8
32 852
36 840

+10 %
Microsoft
170
35 503
29 560

+3 %
Lundbergföretagen
408
69 721
93 799
3 %
+13 %
Wal-Mart Stores
120
44 190
53 301
2 %
+14 %
Johnson & Johnson
95
39 065
43 310
2 %
+7 %
Beijer Alma
98
10 991
11 368
0 %
+2 %
Summa

2 348 364
2 841 251Kursutvecklingen 2012 är aktiens kursutveckling, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag har tagit med siffran för att man lite enklare ska kunna utläsa vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor, historik 12 månader, fasta växelkurser.

Portföljvärdet har stigit från 2,2 till 2,8 miljoner kronor, en ökning med 28,2 procent. Nettoinköpen har varit på 189 tusen kronor, vilket i praktiken varit tiotusen kronor i månaden i nysparande plus utdelningarna efter skatt.

Utdelningar

En väsentlig del av portföljavkastningen är utdelningarna, deras tillväxt har stor betydelse för att bygga upp en inkomstkälla. Jag är inte en "utdelningsinvesterare" i den mening att direktavkastningens storlek har en avgörande betydelse för mina investeringsbeslut, men att bolagen delar ut ingår i mina kvalitetskriterier. Det är bara Google i portföljen som fått dispens från detta kriterium. I tabellen nedan visas de summerade utdelningarna före skatt under de år som bloggen existerat.

År
Kapital, medel
Utdelning före skatt
Direktavk.
2010
1 962 tkr
58 538 kr
3,0 %
2011
2 209 tkr
91 482 kr
4,1 %
2012
2 529 tkr
106 560 kr
4,2 %

För att sätta utdelningen i perspektiv har jag beräknat medelvärdet på kapitalet (medelvärdet mellan 1 januari och 31 december helt enkelt) och beräknat en direktavkastning på det. Att komma över 100 tusen kronor utan extrautdelningar är en milstolpe, men utdelningarna är långtifrån tillräckliga för att försörja familjen.

Året som gick

Trots ständig oro har börskurserna stigit kraftigt under året, inklusive utdelningar med 16,5 procent. Banksektorn har uppvärderats ännu mer och portföljen har därför stigit i värdering med över 22 procent. Under året har merparten av köpen skett i den nya teknologiportföljen samt i Fortum.

Efter att i flera år suttit vid sidlinjerna och sett hur värderingarna av Apple, Google och Microsoft sjunkit alltmer jämfört med deras vinster repade jag mod i våras och gjorde en gruppinvestering. Min bedömning var och är att minst två av dessa bolag kommer att fortsätta dominera sina marknader och att det finns en stor tillväxtpotential. Dessutom sitter alla tre på en stor nettokassa som i något läge bör börja skiftas ut till ägarna, antalet spektakulära förvärv är inte tillräckligt stort för att hindra bolagen från att bygga på sina kolossala kassor.

Totalt köpte jag teknologiaktier för drygt 100 tusen kronor, jämnt fördelat mellan bolagen. Det första inköpet gjordes efter en försäljning av aktier i Industrivärden och Investor. Lika vältajmade som omviktningarna var förra året, lika misslyckade var de i år. Där Industrivärden och Investor stigit i värde med 7 respektive 20 procent sedan försäljningen har teknologiportföljen istället sjunkit i värde. Jag är dock övertygad om att detta kommer att ändra sig igenom inom något år, och är idag mer intresserad av att öka i Apple, Google och Microsoft än i de svenska investmentbolagen.

Den andra stora investeringen under året var det finska värme- och energiföretaget Fortum. Totalt köpte jag 900 aktier för 111 tusen kronor. Fortum har gått kursmässig kräftgång under året och ser fortfarande köpvärd ut. I konkurrens med det nya och mycket modesta innehavet i Beijer Alma kommer det säkert att bli ytterligare inköp under 2013.

Mindre inköp gjordes under året i ovan nämnda Beijer Alma samt Wal-Mart Stores Inc., Johnson & Johnson och Sampo.

Uppföljning investeringspolicy

En genomgång av investeringspolicyn visar att jag hållt mig inom den under 2012. Ingen ny belåning har upptagits, huslånen ligger i intervallet 10-15 procent av marknadsvärdet och lönebufferten är tillräckligt stor. Portföljomsättningen har legat klart under 10 procent, de totala försäljningarna under året har varit 69 tusen kronor vilket ger en portföljomsättning på 3 procent.

Avsteg från investeringskriterierna har kommenterats för Beijer Alma, teknologiaktierna och Fortum i analyserna som gjordes i samband med inköpen.

Sammantaget ser jag ingen anledning att justera investeringspolicyn inför 2013.


Året som kommer

Jag ser i nuläget inga stora förändringar i min privata situation inför 2013 så portföljen kommer med all sannolikhet förbli intakt under året och nysparandet i ungefär samma storlek som 2012, kanske något större.

I portföljen kommer Swedbanks preferensaktier att stämplas om till A-aktier under slutet av Q1 eller början av Q2 och därmed blir innehavet bara ett aktieslag. Denna omstämpling räknas inte som en försäljning så ingen skatt kommer att utgå.

Jag ger mig inte på att gissa börsutvecklingen 2013. Det jag vågar säga är att om den optimism som rått under andra halvan av 2012 fortsätter så kommer min portfölj att ha svårt att hänga med SIXRX under året. Min andel cykliska aktier är klart lägre än i index så en vinstuppgång följd av ökade multiplar kommer i så fall lämna min portfölj bakom.

Om det däremot blir en skakig resa med ovisshet kring konjunkturen och problem för de cykliska bolagen så kommer portföljen att stå sig utmärkt. Jag tror inte vi får se någon ny finanskris på ytterligare ett antal år och därför bör bankerna vara stabila vinstmaskiner även 2013 även om kurserna knappast kan rusa på som de gjort i år.

31 kommentarer:

 1. Grattis till ett mycket fint år! En fin sammanställning du har gjort.

  mvh
  ägamintid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar, jo navelskådning är min bästa gren ;-)

   Radera
 2. Det är inte utan att man förvånas av att du väljer att inte lägga denna typ av aktier i en kf/isk.
  Kalle56

  SvaraRadera
 3. Tack för en intressant blog och att du delar med dig. Jag tittade in första gången idag, men kommer att följa närmare framöver. Gott nytt år!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välkommen, här finns förhoppningsvis en del intressant att läsa!

   Radera
  2. Vad har du för åsikt om räntepapper? Viktar du om portföljen till räntepapper när värderingarna börja springa iväg och fallhöjden blir stor?
   Jag håller själv på att sätta ihop en portfölj och mitt stora dilemma är om räntepapper ska ingå i portföljen eller inte, nackdelen är att jag inte hänger med i kursuppgångar men fördelen är att jag enkelt kan få fram massa pengar i bearmarkets, min portfölj har ett betavärde som ligger över 1 och då blir det inte särskilt gynnsamt att vikta om för att komma in i högcykliska aktier i lågkonjunktur.
   Mycket bra blogg och fin kursutveckling.

   Radera
  3. I PPM använder jag räntepapper och ombalansering, eftersom aktieval är omöjligt. Utanför PPM köper jag aktier så länge det finns bra bolag till vettiga priser, och det har det alltid funnits sedan bloggen startade.

   Radera
  4. ... Om man ska ägna sig åt ombalansering bör man ha glasklara regler, annars hamnar man lätt i tajming-frågor.

   Radera
 4. Bra jobbat! En fråga, hur ser du på det här med investerarskydd hos sin mäklare. Den gäller bara upp till 250 000kr, sover du gott om nätterna med en portfölj på 2,8 miljoner hos en mäklare som kan gå i konkurs precis som vilket annat företag som helst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aktierna ägs av mig, inte någon mäklare (vilket dock är fallet med kapitalförsäkring), så de ingår inte i mäklarens eventuella konkursbo.

   Radera
  2. Om jag förstått det rätt så riskerar man möjligen eventuella pågående affärer som inte bokförts vid en eventuell konkurs?

   Radera
  3. Det kanske är så, men den risken är varken sannolik eller särskilt dyrbar.

   Radera
 5. Grattis till bra resultat! Ska bli spännande att följa utvecklingen 2013.

  SvaraRadera
 6. Undrar i vilka banker eller nätmäklare du har din portfölj. Står i valet och kvalet om jag ska öppna i Nordnet eller Avanza eller öppna en ISK i min gamla bank. Vill dock gärna handla utländska aktier också enkelt vilket inte går i min vanliga bank.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag använder Swedbank och Avanza, har aldrig provat Nordnet.

   Radera
  2. Tack för svar - finns ju inget som hindrar att man har en ISK i storbanken för svenska/nordiska aktier och nätmäklare för utländska.

   Tack för en utmärkt blogg för övrigt !

   Radera
 7. Hej!

  Hur rensar du avkastningen från effekten av nytt sparande/insättningar? Tar du bara bort de pengar du tillfört från avkastningen eller tar du även bort avkastningen från de pengarna? Och håller du i så fall reda på vad avkastningen varit på just de pengarna eller räknar du "neutralt" på kapitalet så att säga?

  Mvh
  Mattias

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en länk till beräkningsmodellen i inlägget ovan. Nya pengar antags insatta den 1/1, därmed blir avkastningen lägre än om deras verkliga insättningsdatum skulle användas (då de påverkar en kortare tid).

   Radera
 8. God fortsättning Lunaluppen!

  I mitt tycke finns det all anledning att se ljust på 2013 och 2014 om man likt du, och jag, har en stark dragning till svenska aktier med (hög) utdelning.

  Anledningen är främst sänkningen av bolagsskatten med 16% (4,3/26,3). Allt annat lika kommer alltså H&M, SHB och Investor att kunna dela ut 16% mer med samma underliggande resultat som året innan.

  Dessutom uppstår ytterligare en party-effekt i många bolag; nämligen att den uppskjutna skatteskulden minskar med 16%, vilket givetivs går rakt in i resultaträkningen. Effekten slår iofs även mot uppskjuten skattefodran men den är i normalfallet mindre än den uppskjutna skatteskulden. Framförallt fastighetsbolagen brukar ligga med massiva uppskjutna skatteskulder och har alltså redan i dag gjort ett bra resultat för 2013.

  Jag har ännu inte sett en enda analys som tagit upp denna effekt.

  :starke Arvid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu blev du lite överoptimistisk ;-), de kvarvarande vinsterna ökar med (78/73,7 - 1) = 5,8 procent, inte 16 procent, så utdelningen kan rimligtvis öka med 5,6 procent vid samma utdelningsandel.

   Investor betalar inte bolagsskatt för sina utdelningar, utan deras utdelning kommer främst att påverkas av att innehavsbolagens utdelningar ökar.

   Den uppskjutna skatteskuldens minskning kommer främst att ge engångseffekter för Lundbergs och Castellum, men de blir nästan i miljardklassen.

   Det blir spännande att se om någon blir överraskad av detta så att det ger en värderingseffekt.

   Radera
  2. "kan rimligtvis öka med 5,8 procent" skulle det vara

   Radera
  3. Du har helt rätt, 5,8% skall det vara. Totalt 18 år i skolbänken är inte till någon större hjälp om man inte tänker på rätt sätt :-)

   :starke Arvid

   Radera
  4. Det är de där jädra possenten ;-)

   Radera
 9. Gratulerar till ett väl genomfört 2012!

  Jag har en liten önskan om ett bloggämne - även om det antagligen inte är något som tilltalar dig - Real Estate Investment Trusts (REITs).

  + Dessa fonder måste dela ut 90% av deras vinst till aktieägare vilket vid goda tider ger enorma utdelningar.
  + Rent spontant ser REITs bra ut om man jämför med andra index: http://goo.gl/juR3g

  Sedan finns det ju såklart klara nackdelar:
  - Inget direktägande i företag.
  - Negativa resultat gör att utdelning uteblir.

  Sammantaget tror jag att det attraherar många utdelningsinvesterare - även om du just i detta inlägg poängterar att du inte var en sådan ;)

  Jag och säkert flera hade säkerligen uppskattat ett inlägg om REITs, även om det bara handlar om varför du inte investerar i denna typ av värdepapper.

  God fortsättning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den enda närkamp jag haft med REITs är Realty Income som jag var mycket skeptisk till.

   Jag har dock inte tittat brett på REITs, men det kan vara aktuellt framöver.

   Radera
 10. En fråga, finns det en "tröghet" i dina innehav i den meningen att du kanske behåller ett innehav i en aktie som du inte skulle ha köpt om du inte hade haft den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag skulle inte köpa Lundbergs, Wal-Mart eller J&J till dagens priser.

   Radera
 11. Grattis till en fantastisk prestation relativt index!

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.