torsdag 29 november 2012

Rapport från Lundbergföretagen

Vad får man om man mixar några av Sveriges mest välskötta bolag i ett investmentbolag, och sedan lägger till en lika stor del extremt konservativt finansierade fastigheter med starka lägen och stort bostadsinnehåll? Jo, Lundbergföretagen, anförda av Fredrik Lundberg som förvaltar faderns arv på ett mycket framgångsrikt sätt.

Jag har varit delägare i Lundbergföretagen i några år nu och det är en genuin "tråkaktie" för att använda en Simon Blecher-term. Volatiliteten ligger på drygt 10 procent enligt Avanza, jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, men det är rejält lågt jämfört med andra Large Cap-bolag. Relativt stabila H&M ligger till exempel på drygt 16 procent. Dessutom har man en låg utdelning vilket gör många normala fastighets- eller investmentbolagsspekulanter ointresserade.

Igår släppte man till slut sin niomånadersrapport och den innehöll som vanligt ingen större dramatik:
 • Substansvärdet har stigit till 292 kronor per aktie, där man bör ta hänsyn till att det finns tio kronor till i form av latenta skatter som dock ger avkastning samt ungefär fem kronor överskattning av Hufvudstadens aktievärde på grund av den illikvida och märkligt prissatta C-aktien. Netto finns det alltså fem kronor till så länge Lundberg inte börjar handla med sina innehav
 • Utdelningarna har stigit med 19 procent sedan förra året
 • Under året har 850 miljoner kronor investerats i fastigheter
 • Under Q3 köptes Holmen-aktier för drygt 300 miljoner kronor
Sammanfattningsvis bygger Lundberg vidare på sitt imperium. Det bjuds inte på några rockader likt NCC-Skanska-bytet häromåret. Jag tycker fortfarande att fastigheterna har låga avkastningskrav, men om du tycker annorlunda och är sugen på fastigheter idag så är Lundbergs ett väldigt attraktivt paket.

måndag 26 november 2012

Inköp Fortum

Återigen blev det Fortum som blev månadens köp. Posten är nu uppe i 900 aktier efter ytterligare 85 Fortumaktier till priset 13,87 euro. Euron står nu i 8,60 kronor.

Så här ser portföljen ut efter dagens köp:

Bolag/aktieAntalPortföljandel
Handelsbanken

28 %
    Handelsbanken A
1 420

    Handelsbanken B
2 045

Hennes & Mauritz
2 740
22 %
Swedbank

13 %
    Swedbank A
17
    Swedbank Pref
2 870

Investor A
1 200
6 %
Sampo A
740
6 %
Industrivärden C
1 600
6 %
AP Möller Maersk A
3
5 %
Fortum
900
4 %
Teknologiportfölj

4 %
    Apple
10

    Google
8

    Microsoft
170

Lundbergföretagen
408
3 %
Wal-Mart Stores
120
2 %
Johnson & Johnson
95
2 %

Portföljvärdet ligger på 2,7 miljoner kronor.

lördag 24 november 2012

Gambrorykte

Enligt di.se är Investor och EQT just nu i förhandlingar om att sälja Gambro till amerikanska Baxter. Om siffrorna i artikeln stämmer skulle Investors 49 procent av bolaget säljas för 13 miljarder kronor. Med ett bokfört värde på 5,4 miljarder skulle det innebära en vinst på ungefär 10 kronor per Investoraktie. Till det kommer Investors andel i EQT IV:s vinst, där man är en mindre delägare.


Det återstår såklart att se om ryktet stämmer, men om det gör det så har Sveriges kanske impopuläraste företag återigen gjort en bra affär för sina aktieägare. Jag känner mig lite ensam som bloggosfärens ende Börje Ekholm-vän, men kanske kommer hans goda affärer snart att avspeglas i en sänkt substansrabatt?

fredag 23 november 2012

Inköpsdags

Det var ett tag sedan jag redovisade bevakningslistan. Några av intjäningsantagandena är uppdaterade, liksom såklart aktuella kurser. Just nu ser Apple rent mekaniskt billigast ut. Jag kommer att sitta och grubbla lite över listan under helgen, men det mesta talar för ytterligare Fortum-inköp.

En förklaring till bevakningslistan finns i detta inlägg.


Aktie
Valuta__EPS_P/E_Mot. pris__Kurs_K/M

Apple
USD
44.2
20
883.2
571.5
0.65

Handelsbanken
SEK
20
15
300
219.6
0.73

A.P. Möller-Maersk A
DKK
3500
15
52500
38840
0.74

Industrivärden C
SEK
9.7
13.5
130.95
97.2
0.74

Sampo A
EUR
2
15
30
24.69
0.82

Fortum
EUR
1.4
12
16.8
13.96
0.83

Beijer Alma
SEK
8.6
15
129
110.5
0.86

Avanza
SEK
8.3
18
149.4
129.5
0.87

Investor A
SEK
11.2
13.5
164.7
144.4
0.88

Microsoft
USD
1.85
15
30.75
27.7
0.90

Swedbank
SEK
11
12
132
120
0.91

Google
USD
31.9
18
674.2
667.97
0.99

Hennes & Mauritz
SEK
11
20
220
218.5
0.99

Johnson & Johnson
USD
4.2
15
63
69.56
1.10

Lundbergföretagen
SEK
13.5
15
202.5
224.5
1.11

Alfa Laval
SEK
7.4
15
111
124.7
1.12

Wal-Mart Stores
USD
4
15
60
70.2
1.17

SKF
SEK
9
15
135
159.4
1.18

Atlas Copco
SEK
8.1
15
121.25
151.2
1.25

Procter & Gamble
USD
3.6
15
54
69.59
1.29

SCA
SEK
8.5
12
102
131.9
1.29

Unilever PLC ADR
USD
1.9
15
28.5
38.02
1.33

The Coca-Cola Co
USD
1.85
15
27.75
37.93
1.37

Coca-Cola-analysen börjar bli pinsamt gammal, det är kanske läge för en uppdatering. Någon som tycker mina siffror är uppåt väggarna?

lördag 17 november 2012

Utdelning Apple

Igår kom Apple med årets andra utdelning, liksom förra gången på 2,65 dollar per aktie. Dollarn har ökat i värde något så den här gången betyder det 17,97 kronor per aktie.

Liksom Google och Microsoft har börsvärderingen på Apple sjunkit ganska rejält från toppnoteringarna tidigare i år. Min bedömning är att prissänkningarna främst är motiverade av nervositet inför och kring produktlanseringar, samt det vanliga "inga träd växer till himlen"-resonemanget. Det är möjligt att något av de tre bolagen har nått toppen av sin hastiga tillväxt, men knappast alla tre. Dessutom är priserna idag satta som om bolagen ska börja gå radikalt sämre inom kort, och det har vi inte riktigt sett ännu.

Därmed är årets utdelningar hittills enligt tabellen nedan, alla belopp i svenska kronor före skatt:

DatumAktieAntalUtdelningTotalt
12-11-16Apple1017,97180
12-09-14Microsoft1701,31223
12-09-12Johnson & Johnson954,00380
12-09-06Wal-Mart1202,68321
12-08-20Apple1017,80178
12-06-18Microsoft1701,40238
12-06-14Johnson & Johnson654,30280
12-06-05Wal-Mart1202,87344
12-05-14Industrivärden C1 6004,507 200
12-05-11Hennes & Mauritz2 7409,5026 030
12-04-25Investor A1 2006,007 200
12-04-25Sampo74010,677 893
12-04-20Lundbergföretagen4084,001 632
12-04-19AP Möller-Maersk A31 189,883 570
12-04-12Wal-Mart952,67254
12-04-05Handelsbanken A1 4209,7513 845
12-04-05Handelsbanken B2 0459,7519 939
12-04-04Swedbank A175,3090
12-04-04Swedbank Pref2 8705,3015 211
12-03-15Johnson & Johnson653,88252
12-03-09Microsoft1201,35162
12-01-04Wal-Mart732,51183
Summa105 602

Wal-Mart nästa?

lördag 10 november 2012

Rapport från Sampo

Liksom Maersk släppte Sampo sin niomånadersrapport igår, och liksom Maersk slog man till med en rejäl vinstökning för kvartalet. De här punkterna noterade jag i rapporten

 • Resultatet per aktie ökade med 29 procent till 1,79 euro för niomånadersperioden, mark-to-market-resultatet blev 2,58 euro per aktie.
 • Nettotillgångarna ökade till 17,75 euro per aktie
 • Lönsamheten i If ökade med 39 procent till 648 miljoner euro före skatt och combined ratio sjönk till trevliga 89,4 procent
 • Resultatandelen i Nordea ökade med 29 procent till 466 miljoner euro
 • Livförsäkringsverksamheten i Mandatum fortsätter gå kräftgång och vinsten sjönk med 8 procent till 98 miljoner euro före skatt
 • Avkastningen på eget kapital var 20,7 procent
 • Topdanmark har börjat bidra (blygsamt) till resultatet i If, combined ratio ligger dock över 100 procent
 • Solvency ratio har stigit till 162 procent
Det har varit ett bra år att äga Sampo, aktien har uppvärderats och bolaget går riktigt bra. Förbättringspotential finns främst i Topdanmark och Mandatum, där den senare lider av kräftgången på börsen och de avgiftsminskningar det lett till. Jag ser Sampo som fortsatt köpvärt, även om det var ett tag sedan jag köpte något.

Rapport från Maersk

Igår släppte AP Möller-Maersk sin niomånadersrapport där de flesta visare pekade i rätt riktning och resultatet blev bättre än man kunnat förvänta sig. Lite höjdpunkter för niomånadersperioden:
 • Omsättningen ökade med 7 procent, till stor del orsakat av en försvagad euro och följaktligen dansk krona
 • Vinsten ökade med 8 procent, även det mycket beroende av valutakurser, men tredje kvartalet gav nästan tre gånger högre vinst än motsvarande kvartal 2011
 • Vinsten per aktie blev 3 794 danska kronor, vilket på årsbasis är bättre än mitt ursprungliga investeringsantagande på 4 000 kronor, och klart bättre än de 3 500 kronor jag idag har som "normal intjäningsförmåga"
 • Maersk Lines fraktvolym har ökat med 6 procent och fraktraterna har ökat 0,2 procent, kostnaderna har minskat genom ruttoptimeringar och minskad bränsleförbrukning
 • Maersk Oil har gått väldigt bra under Q3, men vinstökningen över nio månader beror på en engångsintäkt från en skatteuppgörelse i Algeriet
 • Maersk Tankers har varit årets problemområde där omsättningen visserligen ökat, men förlusterna har skenat, extra accelererade av nedskrivningar på flottans värde
Eftersom koncernen är så differentierad är det ovanligt att resultaten slår så mycket som de gjorde under det här kvartalet, trevligt då att de slog positivt. Den närmaste framtiden för Maersk är väldig oviss, vilket avspeglas i aktiepriset. De största verksamheterna är väldigt konjunktur- och oljepriskänsliga vilket gör att en recession skulle drabba bolaget. På lång sikt tror jag dock att det är ett bra köptillfälle nu.

tisdag 6 november 2012

Den tankande mannen

Sveriges okrönte "buy and hold"-kung, Fredrik Lundberg och hans bolag Lundbergföretagen har ökat sitt innehav i skogskoncernen Holmen. Jag är inte så säker på att Holmen är ett bra köp idag, men man måste beundra den extremt konsekvente Lundberg och hans förmåga att bygga på sin och familjens förmögenhet.

Dessutom verkar han ha en god inverkan på sina företag. De är inte ständigt framgångsrika och konjunkturer kan spela dem ett spratt, men de är alltid välskötta, konservativt finansierade och långsiktigt framgångsrika.

Jag anser att fastigheterna i både Hufvudstaden och Fastighets AB L E Lundberg är högt värderade och har därför inte velat öka mitt innehav på länge, men Lundbergföretagen är (till rätt pris) en riktigt trevlig spargris för den som inte söker högsta möjliga direktavkastning här och nu.

En lite "rolig" observation är att när det gäller Lundberg tycks all fantasi som bortblåst hos landets rubrikmakare. Sök på den exakta frasen "Lundberg tankar" på Google så får du inte mindre än 5 700 träffar från allehanda media...