lördag 10 april 2010

Kort analys av Nordea

Denna analys är främst avsedd som ett underlag till Sampoanalysen, och är därför väldigt kortfattad.

Nordea är Nordens största bankkoncern och en av de banker som klarade sig hyggligast i finanskrisen häromsistens, tvåa efter suveränen Handelsbanken. Man bedriver en universalbank med hemmamarknad i Norden utom Island.

En snabb titt på kvalitativa kriterierna för Nordea visar:

Kriterium
Uppfyllt?
Kommentar
Tillräcklig storlek:
JA
Störst i Norden som sagt
Stark finansiell ställning:
JA
För banker funkar inte de vanliga kriterierna, utan jag definierar stark finansiell ställning som att primärkapitalrelationen enligt Basel II ska ligga över 10 %. 
Intjäningsstabilitet:
JA
Vinst hela 2000-talet
Utdelningsstabilitet:
JA
Utdelningar hela 2000-talet
Intjäningstillväxt:
JA
Intjäningsförmågan ligger på kanske 0,70 €/aktie numera, att jämföra med ca 0,55 €/aktie vid millenieskiftet, godkänt med minsta marginal
Trovärdig ledning:
JA
Vet ärligt talat väldigt lite om dem
Gynnsam ägarbild:
JA
Jag ser Sampo som en stark huvudägare. De statliga ägarinslagen är ok så länge de inte är helt styrande. Lite små uppror på stämmor, annars pålitliga vid emissioner och kriser

Nordea är faktiskt en riktigt högkvalitativ verksamhet. Hur ser prisbilden ut idag? Dagskursen för €1 är 9,72 kr.
  • Med en intjäningsförmåga på 0,70 € och ett pris på ca 73 kr blir P/E strax över 10, OK.
  • Det egna kapitalet är 20 mdr €, vilket med 4 miljarder aktier blir ungefär €5 per aktie. Priset per eget kapital blir då 1,5, OK.
Priset är något lägre än för Handelsbanken, men högre än Swedbank (och SEB tror jag, har inte tittat närmre på dem på ett tag). Nordea tvingades dock till en nyemission 2009 för att upprätthålla sin styrka, så Handelsbanken är fortfarande min kvalitetsbank nummer 1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.