lördag 17 april 2010

Ändringar för egenföretagare

På temat eget företagande vill jag kommentera ett par ganska stora förändringar för oss som är företagare i aktiebolagsform, som blivit klara i år:
  1. Revisionsplikten försvinner för mindre bolag
  2. Minimikravet för aktiekapital har sänkts till 50 000 kr
För större bolag har dessa ändringar ingen som helst betydelse, men för mycket små bolag innebär de ett par saker som jag ser det.

Revisionspliktens avskaffande leder framförallt till att det blir billigare att låta bolag vila eller övervintra. För väldigt passiva bolag har revisionen varit en väldigt onödig fast kostnad. För mer aktiva bolag tvivlar jag på att det är en bra idé att slopa revisorn. Jag misstänker att Skatteverket kommer att nagelfara sådana bolag väldigt hårt och att man får ett stort administrativt arbete med att hålla dem nöjda istället. Den slopade plikten kan i så fall möjligen betyda en prispress på revision som kan gynna aktiva småföretag.

Jag och väldigt många med mig kommer säkert att utnyttja det sänkta kapitalkravet på svenska aktiebolag till att återbetala 50 tkr skattefritt till ägarna. Detta är välkommet i små företag med små balansräkningar där 100 tkr har känts som en onödigt stor kapitalbindning.

För bolag med större lånebehov har den gamla gränsen på 100 tkr dessutom också varit otillräcklig. Alla småföretagare känner nog igen sig när jag hävdar att banker i princip alltid krävt ytterligare säkerhet i form av borgensåtaganden från ägarna när småbolag vill låna. Gränsen för publika AB är 500 tkr, vilket känns mer meningsfullt för en icke-trivial verksamhet.

Summerat tycker jag att båda dessa ändringar är bra, men att de åtminstone för mig kommer att ha begränsad betydelse. Min revisor sitter säkert, medan de 50 tkr är välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.