fredag 30 april 2010

Analys av Boliden

Det känns nästan omöjligt att hitta en analys av gruvbolag som inte bygger på spekulation om metallpriser, valutakurser etc. Så jag tänkte försöka mig på att skriva en sådan om Boliden, ett bolag jag själv har åkt lite berg-och-dalbana i men lämnade innan den här bloggen skapades.

Det finns några egenskaper som Boliden och andra gruvbolag har som gör bolagen lite speciella ur ett investeringsperspektiv:
  1. Resultatvolatilitet: metallpriserna har varierat kraftigt på senare år, vilket har lett till kraftiga variationer i bruttomarginaler, samtidigt som det lett till omvärderingar av smältverkens processlager.
  2. Kapitalbindning: det finns bolag som nästan inte binder något kapital och som kan expandera med hjälp av en mycket liten del av sitt kassaflöde (H&M). Sedan finns det bolag som är kapitalintensiva och som kräver stora investeringar för att öka sitt kassaflöde (fastighetsbolag). Slutligen finns det bolag som inte bara binder stora kapitalmängder utan även delvis konsumerar sitt kapital för att få kassaflöde, och till den gruppen hör gruvbolagen.
Boliden är som sagt inte enbart ett gruvbolag utan man har även smältverk, vilket är en mer traditionell industriell gren. För att få en hållbarhet i gruvverksamheten och en rimlig kostnad för expansion har man även en prospekteringsverksamhet.

Så, utan att nämna ett ord om världskonjunktur, Kinas metallkonsumtion, världsmarknadspriser på koppar, dollarkurser m.m. kastar vi oss in i de kvalitativa investeringskriterierna.

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JAStort åtminstone med svenska mått mätt
Stark finansiell ställning: NEJOmsättningstillgångarna överstiger kortfristiga skulder, men inte dubbelt upp. De långfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna  
Intjäningsstabilitet: NEJFörlust 2001.
Utdelningsstabilitet: NEJIngen utdelning 2000-2004.
Intjäningstillväxt: JAAtt bedöma intjäningsförmågan överhuvudtaget för Boliden är ett stort problem. Resultaten slår väldigt kraftigt upp och ner, men det går nog att skönja en viss lutning uppåt.
Trovärdig ledning: JAInga problem här.
Gynnsam ägarbild: NEJEtt helt institutionsdominerat ägande. Och spekulantägt, att det finns bull/bearcertifikat i aktien säger väl en hel del om vilka det är som äger den...

Jag tycker att det finns stora investeringskvalitativa problem med Boliden, därmed inte sagt att det är ett dåligt bolag på något sätt. Allting svänger, investeringsnivån, värdering av tillgångar, resultat, och mitt i allt detta ska investeraren försöka hitta en uthållig intjäningsförmåga.

Priset på aktien är desto enklare, 102,20 kr. Då möts de kvantitativa investeringskriterierna så här:
  • Intjäningsförmågan bedömer jag genom att ta genomsnitt av de senaste tre åren. Då blir den 8,64 kr/aktie och år, vilket ger ett P/E på strax under 12, OK. I dessa tre år har man två väldigt svåra år. Om man skulle räkna på fem år och därmed får med det lysande 2006 skulle P/E bli 9.
  • Det egna kapitalet per aktie exklusive goodwill är 47 kr (2009-12-31), vilket ger ett pris per eget kapital på drygt 2, EJ OK.
Med ett P/E på 12 är det svårt att hävda att Boliden är dyrt idag, men att fastställa intjäningsförmågan är otroligt svårt för ett företag där resultaten svänger så kraftigt. Den kan både vara högre eller lägre i snitt.

Sammantaget känns Bolidenaktien idag som ett spekulanternas slagfält där de väldigt varierande resultaten översätts till ännu mer manodepressiva kurssvängningar i aktien. För defensiva investerare skulle jag nog säga: håll er undan. Det finns attraktiva bolag som är väsentligt enklare att analysera som passar er bättre.

För de som är beredda att tolerera mer svängningar och då även är psykiskt rustade för ett par cykler i Boliden skulle jag nog rekommendera att avvakta med köp. Det fanns ett gyllene läge förra året, det kommer kanske fler. Om du sitter med en post i Boliden har jag väldigt svårt att säga entydigt om det är dags att sälja eller inte. Det får nog snarare baseras på vilka alternativa investeringsmöjligheter man ser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.