fredag 16 april 2010

Lundaluppenkoncernen Proforma 2009

Som värdeinvesterare har jag ett ganska stort intresse för företagen jag investerar i och gillar att analysera bokföringen. För att få en känsla av vad portföljen egentligen är har jag skapat det virtuella företaget Lundaluppenkoncernen, ett konglomerat som består av alla portföljinnehaven konsoliderade.

Om man tar dagens innehav och konsoliderar dem proforma (som om de verkligen ingått i min portfölj den 31/12 2009) för 2009 skulle man få följande i mina ögon rätt intressanta resultat- och balansräkning:

Lundaluppenkoncernens resultaträkning
SEK
2009
Omsättning
529 297
Årets resultat
163 677

Lundaluppenkoncernens balansräkning
SEK
2009
Immateriella anläggningstillgångar
258 644
Materiella anläggningstillgångar
944 349
Finansiella anläggningstillgångar
667 080
Biologiska anläggningstillgångar
36 552
Banktillgångar
13 045 657
Omsättningstillgångar
265 606
Tillgångar
15 217 888


Eget kapital (inkl minoritet)
1 664 844


Långfristiga skulder
743 451
Bankskulder
12 580 525
Kortfristiga skulder
229 068
Totala skulder
13 553 044


Skulder och eget kapital
15 217 888

Redovisningsprinciper
Som synes ställer de ingående bolagen till med lite oreda, särskilt bankerna. Deras enorma balansräkningar ställer det mesta på ända i räkenskaperna. Bankerna redovisar inte heller anläggnings- mot omsättningstillgångar respektive lång- och kortfristiga skulder. Jag har därför valt att lägga de bitar jag inte lyckats identifiera omedelbart på egna rader i balansräkningen.

Investmentbolagen har jag endast konsoliderat i ett led, det vore för tidskrävande annars.


Det egna kapitalet, liksom andra siffror har redovisats inklusive minoritet, för de bolag som har minoritetsägare inom sina koncerner. Detta gäller främst Lundbergföretagen, men även i mindre utsträckning de andra innehaven.

Hennes & Mauritz har konsoliderats med deras senaste årsredovisning, och på grund av deras brutna räkenskapsår så är deninte avstämd den 31/12 2009 som de andra.

Slutkommentarer
Omsättningen i koncernen är ganska blygsam, framförallt beror detta på banker och investmentbolag som har inga eller mycket låga omsättningar. Medelantalet anställda under 2009 var 0,34 personer! Det är inte precis tjänsteföretag som dominerar i portföljen. Här inverkar även investmentbolagen som hanterar stora pengar med liten egen personal.

Min tanke är att jag tillsammans med portföljrapporterna ska presentera en årsredovisning för Lundaluppenkoncernen, åtminstone varje år. Har du gjort samma övning någon gång?

2 kommentarer:

  1. Kul övning! Känner direkt för att sätta mig och räkna ut en egen rapport för Grahamkoncernen, men med 16 bolag i portföljen kommer det nog ta ett tag..

    SvaraRadera
  2. Det var kul att göra, det blev klart färre anställda än jag hade trott. Jag skulle gilla tanken att det sprang runt lite folk där ute och jobbade åt mig (vilket det iofs gör i mitt företagande utanför den här portföljen) och att jag bidrog till sysselsättningen.

    0,34 tjänster kändes dock en aning futtigt.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.