onsdag 14 april 2010

Analys av Kraft Foods

Kraft Foods är en av världens livsmedelsjättar och äger många varumärken, av vilka en del är särskilt kända här i Sverige, t.ex. Marabou, Gevalia och O'boy. Om man tittar på mer globala varumärken så märks Philadelphia, Maxwell House och Milka.

Kraft har en lång historia med en myriad av ägare och konstellationer. Dagens Kraft bildades när dåvarande ägaren Philip Morris förvärvade Nabisco, slog samman det med Kraft och börsnoterade Kraft 2001. Företaget har alltså en ganska kort historia i nuvarande formation. Man har sedan börsnoteringen gjort ett antal förvärv och avyttringar, men huvuddelen av tillväxten måste ändå sägas vara organisk.

Förvärvet av Cadbury
Kraft är i en förvärvsprocess med brittiska Cadbury som tillverkar olika typer av godis och choklad. Nästa hållpunkt är den 16:e april då alla Cadburys ägare ska ha svarat på ett "Mix and Match"-erbjudande där de får välja mellan en kombination av kontant- och aktiebetalning, eller en ren kontantbetalning.

Kraft har valt att försöka minimera utspädningen av bolaget så långt som det är försvarbart ur ett balansräkningsperspektiv. Att betala med aktier höjer ju det egna kapitalet och tillgångarna medan en betalning med kontanter höjer tillgångar och skulder vilket ger en sänkt soliditet. Men eftersom Berkshire Hathaway är en av Krafts huvudägare har säkert herr Buffett velat minimera utspädningen då han ser Kraft som fundamentalt undervärderat. Låt oss se om jag tycker likadant.

Affären är väldigt omfattande och man har skapat en separat sajt kring den där mycket information finns. Utspädningen från affären väntas bli ungefär 17-18 % och man har tagit upp nya obligationslån för att täcka kontantdelen. Jag ska försöka kommentera hur detta påverkar Krafts ställning i jämförelsen med investeringskriterierna.

Investeringskriterier
Efter den kommentaren kring Cadbury så är det dags att titta på de kvalitativa investeringskriterierna.

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JAEtt av världens absolut största bolag i sin bransch
Stark finansiell ställning: NEJOmsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna med liten marginal, och de långfristiga skulderna är omfattande. Cadburyförvärvet gör inget för att förbättra detta. 
Intjäningsstabilitet: JAVinster hela 2000-talet
Utdelningsstabilitet: JAUtdelningar varje år sedan börsnoteringen.
Intjäningstillväxt: JAIntjäningsförmågan per aktie har stigit från ca $1,20 vid 2000-talets början till nära $2 idag
Trovärdig ledning: JAInget som tyder på motsatsen
Gynnsam ägarbild: JAJag har gärna Berkshire Hathaway som en partner.

Om man gör en jämförelse med Procter & Gamble som jag analyserade häromdagen ser tillväxten svagare ut och balansräkningen ganska likvärdig, åtminstone inför Cadburyköpet. Företaget gör en hel del förvärv och avyttringar, men oftast är de betydligt mindre än Cadbury.

Hur ser dagspriset på $30,88 ut jämfört med intjäningsförmåga och eget kapital?
  • Intjäningsförmågan ser ut att vara omkring $2 per aktie idag. Jag får medge att jag inte gjort någon proformaanalys för Cadbury, men de siffror man nämner i prospektet får mig att tro att intjäningsförmågan förmodligen kommer att stiga något trots utspädningen. $2 ger ett P/E på något över 15, OK. Kraft prognostiserar en tillväxt på över 5 % och den förmågan tycks man ha.
  • Det egna kapitalet exklusive goodwill är negativt, EJ OK. Här är det helt klart intjäningsförmåga och kassaflöden man köper. Kraft äger väldigt många starka varumärken och har ett tydligt intrångsskydd. Därmed kan man vara ganska förlåtande för detta, men helt klart har förvärv lett till en stor goodwillpost. Cadburyförvärvets effekt här är inte glasklar, men jag har svårt att se att det skulle leda till någon förbättring.
Summerar man allt detta tror jag faktiskt att jag ser Procter & Gamble som ett något starkare köp i dagsläget, trots det högre P/E-talet. Man har en tillväxt som tycks så mycket starkare över tid att den motiverar den skillnaden. Men jag ser inget fyndläge i någondera bolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.