lördag 3 april 2010

Investeringskriterier - Trovärdig ledning

OBS: detta investeringskriterium togs bort i och med Analysmodell 1.1.

Jag tänkte beskriva och motivera mina investeringskriterier lite utförligare i en serie inlägg. De flesta är hämtade ur kapitel 14 i The Intelligent Investor av Benjamin Graham, men jag hoppas kunna tillföra något - översättning om inget annat.

De andra kvalitativa kriterierna bygger på en kritisk analys av företagets bokföring. En sådan analys kan försvåras eller omöjliggöras om företaget drivs av fel personer, därför är det viktigt att undvika bolag med tveksam ledning.

Här är det dock på sin plats att poängtera att det är svårt för styrelsen att rättvist bedöma ledningens insats. Det är ännu svårare för de större ägarna och närapå omöjligt för mindre aktieägare. Ett märkligt beslut från ledningen kan ju komma från styrelsen.

Det man som defensiv investerare däremot kan göra är att granska att ledningen inte ger felaktig information, målar upp överdrivet positiva möjligheter, inte försöker påverka aktiekursen och absolut aldrig är inblandad i några oegentligheter. I vissa enstaka fall kan man även få en positiv bild av en tydlig ledning med god kommunikation och bra linje mot aktieägarna, men i de flesta fall kan man inte fastslå något sådant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.