fredag 2 april 2010

Analys av Ratos

Då var det dags att vända luppen mot Ratos. Ragnar och Torsten Söderbergs skapelse är sedan slutet av 90-talet ett "Private Equity-konglomerat" för att citera VD Arne Karlsson. Detta innebär i korthet att man köper, förvaltar och förädlar och slutligen säljer företrädesvis onoterade bolag.

Alla bolagen i Ratos portfölj är onoterade utom Lindab, som Ratos valde att notera i en partiell exit. Alla bolagen konsolideras i Ratos räkenskaper, vilket ju är tacksamt, men svårigheten ligger i att bedöma moderbolaget. Helt klart skapar Ratos mycket stora värden både i bolagens verksamheter och vid transaktionerna, hur mycket av detta sitter i ledningen och hur mycket sitter i väggarna?

Om man tittar på bolaget enligt mina investeringskriterier, hur står det sig mot kvalitetskriterierna?

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JASom investmentbolag är Ratos betydande och Large Cap-noterat. Innehaven är ofta betydligt mindre men har ändå ofta en stark marknadsställning inom sina respektive nischer.
Stark finansiell ställning: NEJOmsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna med 50 % snarare än 100 %. De långfristiga skulderna är större än omsättningstillgångarna. Något annat är kanske inte att vänta i ett Private Equity-sammanhang men hävstången är stor. Detta märks i den oro som dök upp kring bolaget i senaste finanskrisen.
Intjäningsstabilitet: JAPositiva resultat hela 2000-talet
Utdelningsstabilitet: JAUtdelning hela 2000-talet, och ganska frikostig sådan
Intjäningstillväxt: JADet här är relativt svårt att analysera för Ratos. Kassaflödena och resultaten i verksamheterna har utvecklats rejält sedan sekelskiftet och detta borde leda till förbättrade transaktionsresultat också. Men 2009 var aktiviteten mycket låg och det är nästan omöjligt att tala om en normal transaktionstakt. Min bedömning är trots allt - främst baserat på verksamheterna - att man uppvisat god tillväxt.
Trovärdig ledning: JAMin oro är snarare att man är alltför beroende av dagens ledning. Vilken idiot som helst kan inte driva Ratos för att referera till Peter Lynch.
Gynnsam ägarbild: JAStörsta ägare är familjen Söderberg och Söderberg-stiftelserna. Jag vet inte hur starka de är finansiellt, men Ratos är definitivt viktigt för dem.

Den kvalitativa listan ser rätt ok ut, men det är många av kriterierna där man klarar sig på håret, snarare än med stor marginal. Hur ser då de kvantitativa kriterierna ut?
  • P/E-talet blir 15, med ett pris på 242 kr och en antagen uthållig vinstnivå på 16 kr, vilket är OK. Den uthålliga vinstnivån kräver dock uthålliga exitresultat på strax 2007 års nivå. 2008 sålde man Hägglunds vilket sköt resultatet upp i rymden, bl.a. på grund av att Hägglunds hade ett negativt värde i Ratos räkenskaper. Ratos verkar råka ut för alla egenheter hos IFRS...
  • Nämnde jag att den finansiella ställningen inte är ok? Pris/eget kapital kan inte beräknas eftersom Ratos egna kapital exklusive goodwill är negativt, EJ OK. Hela Ratos balansräkning bygger på att den goodwill man betalt vid förvärv är motiverad. Om man litar på den får man ett eget kapital på 96 kr/aktier (vid årsskiftet), vilket inte heller är tillräckligt för detta kriterium.
Ratos är inte det innehav som får mig att sova lugnast, men avkastningen har hittills varit väldigt god. Jag skulle egentligen inte rekommendera Ratos till defensiva investerare, men har ju inte lyckats hålla mig borta själv.

Slutligen måste jag också säga att jag är en stor beundrare av Arne Karlssons raka, enkla och tydliga sätt att kommunicera. Helt klart är det han som sålt in företaget hos mig, trots mina tvivel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.