fredag 2 april 2010

Investeringskriterier - Tillräcklig storlek

Jag tänkte beskriva och motivera mina investeringskriterier lite utförligare i en serie inlägg, en sammanställning finns i huvudinlägget. De flesta är hämtade ur kapitel 14 i The Intelligent Investor av Benjamin Graham, men jag hoppas kunna tillföra något - översättning om inget annat.

Varför ska man som defensiv värdeinvesterare begränsa sig till bolag av tillräcklig storlek och vad är tillräcklig storlek? Man kan till och med ställa sig frågan om vad storlek egentligen är för ett företag.

Stora bolag i meningen Large Cap-listade bolag har ett antal fördelar:
  • Genomlysning, bolagen på största listan bevakas ständigt vilket minskar riskerna för kommunikationsmisstag, felaktigheter i rapporter och även rena oegentligheter.
  • Betydelse: bolagen är så värdefulla för sina ägare att de i allmänhet ställer upp för att rädda dem över svåra perioder. Ibland någon gång för mycket som SAS.
Stort kan ju även betyda att man har en stark marknadsposition eller till och med är marknadsledande, vilket har ett antal mycket stora fördelar:
  • Man har skalfördelar mot konkurrenterna, något som ofta visar sig i lägre kostnader vilket innebär att man klarar prisnedgångar betydligt bättre.
  • Man har troligen ett starkt varumärke i sin bransch och behöver inte sänka sina priser lika långt (om alls) i svårare tider för att konkurrera.
Flera av dessa egenskaper visar sig i andra kvalitetskriterier, men storleken är en bra övergripande mätare av företagets betydelse och känslighet.

Storleken har olika mycket betydelse i olika branscher. Inom tillverkningsindustri är den ofta oerhört viktig. I fastighetsbranschen är däremot skalfördelen ganska liten och konkurrensen fungerar helt annorlunda. I Sverige tycker jag att Mid Cap-bolagen är klart godkända på fastighetssidan.

Som investerare kan det ibland kännas trist att begränsa sitt urval till större bolag, de mindre bolagen lovar tillväxtpotential och kan ibland vara mer volatila vilket leder till köptillfällen. Men små bolag är ofta förknippade med problem: svag marknadsställning som straffar sig i lågkonjunktur, oprövade ledningar eller till och med oprövade affärsmodeller.

Storleken är ett kvalitativt kriterium: antingen är bolaget stort nog eller så är det inte det. Självklart dras sådana gränser en aning godtyckligt, men jag tycker att Large Cap-listan är en bra gräns i Sverige. Mid Cap kan som sagt accepteras i vissa fall.

För utländska bolag gäller samma storleksregler som för Large Cap, dvs. jag vill att bolagen ska ha ett börsvärde på över 1 miljard euro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.