tisdag 23 oktober 2012

Rapport från Swedbank

Nu duggar bankrapporterna tätt och idag släppte Swedbank sin niomånadersrapport för 2012. Rapporten ser vid första anblicken oväntat stark ut, håller det för genomläsning?

Swedbanks kvartalsrapport har mottagits mycket väl idag och såväl press som kursutvecklingen har varit positiv, det här är mina reflektioner, jämförelse sker mellan årets första nio månader och samma period föregående år om inget annat anges:

  • Intäkterna ökar med 7 procent
  • K/I-talet har förbättrats till 47 procent och Swedbank har på allvar tagit upp kampen med Handelsbanken om titeln som kostnadseffektivaste bank
  • Som jag kommenterat tidigare är Swedbanks angivna "vinst per aktie" missvisande, om man mer rättvisande betraktar preferensaktierna som stamaktier blir vinsten per aktie 9,16 kronor, en minskning med 3 procent från 9,45 kronor föregående år, minskningen beror främst på att föregående års resultat var dopat med stora återvinningar från bolagets aggressiva reservationer under finanskrisen
  • Det egna kapitalet har ökat med 4 procent och uppgår nu till 89,50 kronor per aktie, primärkapitalrelationen har därmed stigit till 18,8 %, räntabiliteten ligger på samma nivå som Handelsbanken, 13,7 procent
  • Kvartal 3, isolerat, innebar en väsentlig uppryckning för de flesta nyckeltal och huvudorsaken är att man lyckats sänka sina kostnader med 10 procent från kvartal 3 2011
  • Swedbank har relativt SHB lyckats hålla uppe sitt provisionsnetto ganska väl. Att man i detta klimat lyckats med ett sådant konststycke beror såvitt jag kan se på att courtage och andra börsrelaterade intäkter är mycket små för banken
  • Avvecklingsverksamheterna Ryssland, Ukraina och Ektornet (fastighetsbolaget som tagit över beslagtagna fastigheter främst i Baltikum och USA) har kostat en hel del pengar för banken. Ryssland har givit ett litet överskott medan Ukraina gått med förlust med 826 miljoner kronor och Ektornet med 335 miljoner kronor. Här kommer nog att komma fram ytterligare förluster framöver under avvecklingen.
Resultatet för kvartalet och året hittills måste anses som mycket bra och det finns dessutom förbättringspotential på ytterligare någon miljard när man avvecklat Ryssland, Ukraina och Ektornet. Om resultatet per aktie hamnar strax över 12 kronor på helåret, vilket verkar rimligt, betyder det att man möter mina antaganden väl och att aktien fortfarande är prisvärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.