tisdag 23 mars 2010

Konsolidering av Lundbergföretagen

I det här inlägget tänkte jag ta en titt på den uthålliga intjäningsförmågan i ett hypotetiskt konsoliderat Lundbergs, på samma sätt som tidigare i Industrivärden.

Lundbergs ställer till det en del genom att innehålla fastighetsbolag som med sin marknadsvärdering av fastighetsbeståndet alltid har helt opålitliga resultat. Jag har därför tagit med fastighetsbolagen med deras resultat exklusive värdeändringar. Precis som för Industrivärden har jag gjort alla bedömningar försiktigt. Till skillnad från Industrivärden är Lundberginnehaven inte genomgående cykliska.

Eftersom jag räknat med Lundbergs egna skatter har jag inte justerat intäkterna från Handelsbanken och Sandvik med bolagsskatt.

Bolag Intjäningsförmåga (MSEK) Kapitalandel Viktad intjäningsförmåga (MSEK)
LE Lundberg Fastigheter 270 100 % 270
Hufvudstaden 650 45 % 292
Holmen 1 000 28 % 280
Cardo 350 41 % 143
Industrivärden 4 000 11 % 440
Husqvarna 1 500 5,1 % 76
Indutrade 600 10 % 60
Handelsbanken 11 000 1,8 % 198
Sandvik 7 000 1,3 % 91
Lundbergs övrigt -250 100 % -250

Summerar man detta får man en total intjäningsförmåga på 1,6 miljarder kronor per år. Utslaget på 62 miljoner aktier ger detta 25,80 kr per aktie. Med en aktiekurs på 363 kr ger detta ett P/E på 14, vilket får anses rimligt.


Uppdatering den 24/3: jag misstänker att beräkningen ovan underskattar intjäningsförmågan i Lundbergs. Dels ser fastighetsresultatet väldigt svagt ut och dels är innehavet i NCC borta, dessa pengar kommer såklart snart att investeras där de ger avkastning. Alltså borde P/E ovan sjunka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.