fredag 12 mars 2010

Investeringsstrategi - Investeringsslag

Jag beskriver i en serie inlägg min investeringsstrategi, så som den ser ut idag.

Det finns många sätt att investera kapital. En stor begränsning är såklart att jag har ett heltidsjobb, vilket i princip eliminerar allt utom olika värdepapper. Här är min syn på olika värdepapper.

Värdepapper

Kommentar
Aktier Bästa alternativet med ofta väldigt bra beslutsunderlag tillgängligt, kräver kunskaper i redovisning och företagsanalys.

Indexfonder

Utmärkt passivt alternativ, Avanza Zero är i dagsläget överlägsen genom sin transparens och avgiftsfrihet.

Övriga aktiefonder
Mycket komplicerade att genomskåda och värdera. Ofta höga avgifter för tveksam tjänst. Jag tycker att det finns två huvudsakliga invändningar, a) varför skulle den som är duktig på att förvalta kapital förvalta andras pengar? Och b) fonder mäts i varje sekund mot index vilket bakbinder förvaltarna till att i huvudsak spegla sitt index och sedan möjligen "krydda" med lite annat.

Derivat (optioner, warrants etc.)

I alla derivat är den säkra räntan eliminerad så det genomsnittliga utfallet är noll (eller till och med negativt pga avgifter). Inför dessutom motpartsrisk, helt ointressant alltså.

Obligationer
Svårt att hantera som mindre investerare, ingen etablerad marknad och ofta höga insatser (företagsobligationer).
Korta räntefonder Bra alternativ till bankkonto men inte riskfritt. Avgifterna är kritiska och Spiltan en favorit…

Långa räntefonder
En svår konstruktion att hantera. I princip bör de ge högre avkastning än korta, men tajming och ränteändringar ger svårhanterade värdeförändringar.

Råvaror, guld etc.
Alla ”investeringar” i råvaror, guld eller liknande är rena prisspekulationer. Inget av detta ger i sig själv någon avkastning så allt bygger på att du senare kan finna någon som är beredd att betala mer än vad du gjorde, inklusive alla avgifter och hantering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.