fredag 12 mars 2010

Investeringsstrategi - Grundprinciper

Jag beskriver i en serie inlägg min investeringsstrategi, så som den ser ut idag.

Det finns ett antal grundprinciper kring investeringar som Lundaluppen måste följa:
  1. Jag måste kunna vara passiv, marknadstajming och liknande får inte krävas.
  2. Investeringar i aktier ska baseras på en uppfattning om företagets värde jämfört med aktiekursen, inte på kurshistorik. Företagets värde avgörs av förväntningarna om framtida vinster och med hänsyn till svårigheterna att bedöma dessa ska en säkerhetsmarginal finnas mellan pris och värde.
  3. Värdepapper får inte belånas. Belåning leder till att tillfälliga kursändringar kan framtvinga försäljningar med förödande förluster. Det är aldrig motiverat att riskera hela kapitalet för att öka avkastningen något.
  4. Våga satsa på svenska värdepapper som minimerar politisk risk, valutarisk, informationsfel, och problem att tolka redovisning. Min bedömning är att svenska storföretag är så internationella att global tillväxt kommer dem tillgodo.
Grundprinciperna finns till för att dels forma en orubblig värdegrund och dels garantera att jag kan leva ett liv vid sidan om investeringarna och sova gott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.