måndag 17 mars 2014

Handelsbankens ÅR 2013 (6) - Bolagsstyrningsrapporten

Detta är sjätte delen i en serie där jag kommenterar Handelsbankens årsredovisning 2013 i detalj. Serien började i ett inlägg som beskriver seriens syfte. Denna del handlar om bolagsstyrningsrapporten på sidorna 49-63.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver bankens organisation, dess processer samt hur och av vem den styrs. Mycket kommer från Svensk kod för bolagsstyrning och jag ska försöka kommentera de delar som "sticker ut" för Handelsbanken. Koden föreskriver några saker som inte finns med i lagstiftningen, där de mer konkreta är valberedningen och krav på oberoende ledamöter.

Valberedningen är en funktion för att utse styrelsen. I lagstiftningen sägs att stämman utser styrelsen, men när man har tusentals ägare och det krävs många ägare bara för att bilda en röstmajoritet så kräver detta viss finess och samordning. Valberedningen utses av de största ägarna och lämnar sedan ett förankrat förslag till styrelsesammansättning till stämman. Oftast har förslaget förankrats med så många storägare att förslaget garanterat går igenom.

Reglerna kring oberoende ledamöter vilar på idén att alla aktieägare ska representeras av styrelsen, inte bara de största ägarna eller personer med intressen i bolaget. I mina ögon är teorin rimlig men i praktiken undrar jag om det inte är bättre att ha styrelseledamöter som är ordentligt investerade och förankrade i rörelsen, genom ägande eller annat. Pilotskolan är populär för VD:ar men enligt koden är stora aktieinnehav negativa för styrelseledamöter.

Koden för bolagsstyrning föreskriver att en styrningsrapport ska upprättas och på sidan 49 finns innehållsförteckningen för rapporten, men vi går vidare till...

Struktur för bolagsstyrning (sidorna 50-51)

Om någon mot förmodan inte har koll på hur ett aktiebolag styrs så är det väl beskrivet här.
 • Ägarna sammanträder på stämman, som därmed är aktiebolagets högsta beslutande organ och tillsätter...
 • Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar det för ägarnas räkning. Styrelsen tillsätter även...
 • VD som ansvarar för den löpande verksamheten
Stämman utser även valberedningen som tar fram förslag på styrelse samt revisorerna (de externa). Så långt är allting helt generellt. För större bolag organiseras styrelsen sedan i ett antal lite mindre utskott, där jäviga ledamöter hålls utanför. 

För SHB tillkommer kreditkommittén i styrelsen samt ett antal stabsfunktioner där även den centrala kreditavdelningen är avgörande för risknivån i bolaget - som sedan bedöms av den oberoende riskkontrollen.

Bolagsstyrning i Handelsbanken (sidorna 52-53)

Här beskrivs i lite mer detalj hur Handelsbanken implementerar koden för bolagsstyrning. Koden föreskriver att om man inte följer den så ska avvikelsen uttryckligen motiveras (vilket inspirerat min investeringspolicy gällande val av aktier). Jan Johanssons deltagande i ersättningskommittén är en sådan avvikelse och motiveras också med en lite platt formulering om kompetens och erfarenhet.

Styrelse & ledning (sidorna 53-55)

Handelsbankens styrelsearbete är knappast unikt även om det liksom för andra banker är omfattande. Som i alla bolag så görs styrelseutvärderingen av - styrelsen. Ingen annan har direkt insyn i styrelsearbetet så på ett plan är det logiskt, samtidigt är det en brist i styrkedjan som alla bolag lider av.

I övrigt innehåller denna del huvudsakligen information som även finns i andra delar av årsredovisningen.

Ramverk för kontroll (sidorna 55-56)

En funktion som växer hos alla banker är compliance-funktionen. I spåren av ständigt nya regleringar behövs internkontroller och jurister som ser till att de efterlevs.

Policydokument (sidorna 56-58)

Någon som hittar något intressant här?

Ersättningsprinciper i Handelsbanken (sidan 58)

Det mest intressanta är att alla som har ledande befattning eller arbetar med kreditgivning eller kontrollfunktioner endast har fast lön. Rörliga lönedelar förekommer endast i delar av banken som arbetar mot provision och utan risktagande för banken. Rörlig lön omgärdas också av en hel del regler som begränsar den och sprider ut den över tid.

Rapport om intern kontroll (sidan 59)

Enligt bankens regler för styrning ska styrelsen upprätta en rapport om intern kontroll av den finansiell rapporteringen och den finns på sidan 59. Rapporteringen sker enligt ramverket COSO, och jag finner inget av värde i den här rapporten. Det viktigaste beskedet är avsaknaden av avvikelser.

Styrelsens ledamöter och koncernledningen (sidorna 60-63)

Det är alltid intressant att läsa om styrelsen och ledande befattningshavare och viktigt att kontrollera att de har ett gott rykte. I storbankerna är det ingen större risk att det letar sig in personer med tvivelaktigt förflutet men i mindre företag är det inte helt ovanligt. Jag har förresten fler aktier än ordförande Nyrén, han borde återinvestera lite av sitt arvode kan jag tycka.

Nästa gång handlar det om räkenskaperna, nu börjar allvaret...

3 kommentarer:

 1. Ha, B-H är för amatörer ;-)

  SvaraRadera
 2. Hej, mycket intressant och ovanligt med denna typ av grundliga genomgång av en årsredovisning. Tack för en mycket bra och informativ blogg. Besök gärna min nystartade blogg

  http://frivid42.com/

  SvaraRadera
 3. 26 % av Industrivärdens substansvärde utgörs av Handelsbanken och där har Anders Nyrén 79 100 aktier (nästan 10 Mkr). Så även om hans direkta ägande är begränsat så har han även 2,5 Mkr indirekt i Handelsbanken.

  Finns även ett gammalt blogginlägg som ger en bild för nya läsare över hur komplicerat korsägandet kan vara: http://blog.zaramis.se/2008/10/18/handelsbanken-industrivarden/

  Men med allt korsägande som pågår inom Handelsbankssfären känns det ändå lite konstigt att han inte äger mer i Handelsbanken som åtminstone jag ser som "toppen" av sfären.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.