söndag 2 mars 2014

Lundaluppenkoncernen 2013

För snart fyra år sedan skrev jag ett inlägg där jag summerade alla mina innehav som om mina små poster i bolagen var en egen koncern. Jag roade mig med att upprepa övningen idag. Portföljens värdering har stigit från ungefär 2,0 miljoner då till 4,3 miljoner idag, har koncernen hängt med?

För er som inte läste förra inlägget (99 procent av läsarna gissar jag) så är här en repetition: jag tittar alltså på hur del av varje bolag i portföljen som jag själv äger. Sedan plockar jag ut motsvarande andel av resultat-, balans- och kassaflödesrapporterna. Delarna summeras till en ny "koncern". Jag använder de aktier jag äger idag som om jag ägt dem hela 2013 och jag använder det bokföringsår som respektive bolag har. Jag summerar alltså H&M:s december-november med SHB:s januari-december, inte petnoga här alltså.

Om vi börjar med att titta på resultaträkningen har jag varit lite mer detaljerad den här gången (länkar till portföljen idag och portföljen då):

(tusen kronor)
2013
2009
Rörelseintäkter
1 531
529
Rörelsekostnader
-1 060

Av- och nedskrivningar
-112

Värdeförändringar
170

Resultat från intresseföretag
15

Rörelseresultat
544

Finansnetto
-22

Skatt
-73

Nettoresultat
450

Sålda/avv. verksamheter
-9

Minoritetsintressen
-30

Årets resultat
410
163

Som synes har både omsättning och resultat ökat rejält, med 250-300 procent. Jag har dock inte kvar beräkningarna från 2009 och kan inte komma ihåg hur jag hanterade värdeökningarna i fastighetsbolag respektive investmentbolag. Eliminerar man dem idag så blir det justerade resultatet 240 000 kronor. 

Det "verkliga resultatet" ligger någonstans mellan 240-410 tusen kronor 2013. Det betyder att portföljen har ett P/E på mellan 10-18 beroende på hur man räknar. I resultatet ingår endast utdelningar från investmentbolagens innehav, inte underliggande vinster, därför menar jag att 240 000 kronor är i underkant.

Vi går vidare till balansräkningen:

(tusen kronor)
2013
2009
Immateriella anl.tillgångar
171
259
Övriga anl.tillgångar
3 084
1 648
Tillgångar bankverksamhet
18 317
13 045
Varulager
82

Övriga oms.tillgångar
167
266
Tillgångar i såld/avv. verks.
30

Kassa och motsvarande
247

Totala tillgångar
22 099
15 218
Huvudägarnas kapital
2 689

Minoritetens kapital
247

Eget kapital
2 936
1 645
Räntebärande skulder
999

Övr. långfristiga skulder
356
743
Skulder bankverksamhet
17 468
12 581
Övr. kortfristiga skulder
332
229
Skulder i såld/avv. verks.
9

Totala skulder
19 164
13 553

Som synes har balansräkningen vuxit någorlunda i proportion till portföljvärdet, om man betänker att jag inte ökat så mycket i bankerna vars siffror dominerar. Om någon missat att bankverksamheterna arbetar med stor hävstång syns det tydligt här. Det är alltså 22 miljoner i tillgångar som arbetar i LL-koncernen men bara 2,9 miljoner i eget kapital, en soliditet på drygt 13 procent. Tillgångarna utanför banksektorn har ungefär dubblerats.

Något jag inte gjorde senast var att titta på kassaflödet, men det har jag gjort den här gången, kan vara intressant att jämföra med om jag återkommer om fyra år:

(tusen kronor)
2013
2009
Operativt kassaflöde
762

Kassaflöde från investering
-95

Kassaflöde från finansiering
-293

Nettokassaflöde
374


Jag har inte med valutakursförändringar i tabellen ovan. Som synes har koncernen stärkt kassan rejält under året. Kassaflödet ligger i paritet med resultatet vilket är rimligt i en så diversifierad verksamhet. Som synes finns det en viss obalans mellan investering och finansiering, koncernen har i stor utsträckning valt att betala tillbaka lån och skifta ut värden till aktieägarna istället för att investera under 2013.

Förra gången beräknade jag också antalet anställda i koncernen till 0,34, vilket nu har stigit till 0,72. Om ett par år har jag kanske en anställd? Om detta vore ett konsultbolag eller annat renodlat tjänstebolag hade jag förväntat mig 3-4 anställda, men så ser inte koncernen ut.

Vad säger ni? Skulle ni betala 4,3 miljoner för den här koncernen? För den som verkligen älskar siffror finns hela uppställningen här.

34 kommentarer:

 1. Är det tänkt att kolumnen till vänster ska vara summan av resterande kolumner till höger? Jag får det inte att stämma vid en snabb huvudräkning. Jag har gjort ngt liknande men inte som koncernräkning. Jag summerar Resultatandel, Utdelning och EK. Ger en bra översikt av min "Koncern".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kolumnen till vänster är summan av (miljondelar*valutamultipel*värde) för alla kolumner.

   Radera
  2. Företagsbeloppen är i miljoner i den aktuella valutan, ska tilläggas. Multiplicerat med mina miljondelar av bolaget samt valutamultipeln blir det i kronor för mina aktier.

   Radera
 2. Det mest intressanta från förra gången var att kunna läsa hur många anställda du hade i medeltal. Du får gärna ta fram det även denna gång! Det gör att man får ett annat perspektiv på det hela.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uträknat och tillagt, numera 0,72 anställda :-)

   Radera
 3. Nja, det går inte att säga med ett snapshot för bara ett år. Det har dock varit en bra ökning av omsättningen på ca 30% per år. Frågan är också var skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen hamnar. Det är dock ett bolag jag skulle titta närmare på om verksamheten var mer homogen. Det har dock en bra ledning vilket skulle ge plus i kanten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En hel del av tillväxten kommer dock från emissioner (nytt kapital) så det tar ner värderingen en del. Tillväxten städat från detta har legat kring 20 procent kanske.

   Radera
 4. Har di tittat på Awilco Drilling,som är noterat i Norge? Hur jag än vänder och vrider på det, så får jag det till ett av de billigaste noterade bolagen i Norden. PE runt 5, ROE runt 60%, där merparten delas ut varje år av resultatet. Stabilt då orderloggen säkrad tills ca 2016-17, direktavkastning 20-25%.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har fått frågan några gånger. Bolaget saknar historik och har två riggar. Jag väljer Bonheur.

   Radera
  2. Jag anser helt klart att du avfärdar dem alltför lättvindigt. De har en stark majoritetsägare, The Awilhelmsen Group som äger ett stor antal frakt båtar. De äger över 50% och garanterar en investerarvänlig mentalitet. Jon Oliver Bryce verkar som en stabil VD med över 20 års erfarenhet av oljebranschen.

   Radera
  3. Jag lämnar kanske pengar på bordet? Bara för dig att håva in då ;-)

   Radera
  4. Har gjort en analys av awilco här om det är av intresse:
   http://rutersinvesteringar.blogspot.se/2014/02/analys-awilco-drilling.html

   Radera
  5. Tack för länken Ruter. Det ser billigt men riskabelt ut.

   Radera
  6. Riskfyllt? Hur menar du då? Jag antar att 2 riggar betingar ett rätt högt värde, och samtidigt har Awilco motsvarande hälften av sina lån i kassan. Sedan håvar de in motsvarande på ett kvartal. Vi pratar om ett solitt och högst vinstgivande bolag här.

   Radera
  7. Jag tänker på att man har två resurser att hyra ut, det är känsligare än att ha exempelvis tio. Hur kall kan man hålla sig i förhandlingar när ett kontrakt är nära att löpa ut?

   Annars håller jag med om att man uppvisar fin lönsamhet.

   Radera
 5. Lundaluppenkoncernen..hahaha när börsnoterar du:)))

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har snackat med JP Morgan men de tyckte vi skulle fokusera lite och öka den finansiella hävstången med lite obligationer och preffar...

   Radera
 6. Är du säker på att du är ingenjör?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För mycket Excel och för lite partiella differentialekvationer för din smak? ;-)

   Radera
  2. Jag kan tipsa om min nya favoritfunktion i Excel, SUMPRODUCT().

   Matrisoperationer i Excel, precis vad som krävs för ingenjörsmässig hantering av Excelark.

   Radera
 7. Trevligt inlägg :-)

  /Carl

  SvaraRadera
 8. Kul att jämföra sitt innehav som en koncern. Med P/E runt 12 är det väl bara soliditeten att klaga på men den är o andra sidan motiverad av bank exponeringen. Vad blir den totala utdelningen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utdelningarna blir ungefär 180 tkr i år.

   Radera
 9. Coolt. Fattas det en tusenlapp i balansräkningen eller hsr jag missat nåt.

  Ernst von bernstein

  SvaraRadera
 10. Hur orkar/hinner du?? Haha detta var en rolig övning, hade glömt att du gjorde den sist. Oväntat lågt antal anställda, annars ser det stabilt och bra ut!!

  Detta borde man ju göra själv någon gång, jag tvivlar på nyttan i det men det är ju en väldigt kul övning!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det roliga är att portföljen blir lite mer levande :-)

   Radera
  2. Allt är relativt. Hade du köpt Whats App för hela portföljvärdet hade du fått 0,002 anställda :)

   Radera
 11. Mycket intressant att få se hela LL resultat- och balansräkning. Du jobbar med en stor balansomslutning och hävstång.

  1. Det här borde innebära att du gör någon form av räntearbitrage?
  2. I vilka banker, har du dina 18,3 mSEK placerade? Är pengarna bundna på flera års sikt?
  3. Är skuldernas löptid på samma löptid som du har placerat banktillgångarna?
  4. Vad har du för snittränta på tillgångar bankverksamhet respektive skulder bankverksamhet?
  5. Vad har du för säkerheter på lånet om 17,5 mSEK?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha, fantastiskt vassa frågor, nu kommer jag ju aldrig få näsan ur bankernas årsredovisningar och deras noter :-). Jag tar det här ur huvudet:

   1. Nej, relativt lite, bankerna undviker detta
   2. Handelsbanken huvudsakligen, Swedbank som tvåa
   3. Nej det finns skillnader, bankerna har dock säkrat upp en likviditetsreserv för att säkra upp skillnaden i löptider
   4. Samvetsfråga... jag har det inte i huvudet
   5. Merparten är säkrade i den egna rörelsen, en del kommer från allmänheten

   Radera
 12. Går det att få ditt excel-blad i riktiga Excel på nåt sätt? Skulle vilja se hur du gjort med uträkningarna

  /ERik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det någon speciell cell du tänker på så kan jag klistra in formeln här :-)

   Radera
 13. Hur räknar du ut antal anställda?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kollade upp antalet anställda i varje bolag (koncern) jag har aktier i, viktade på hur stor andel av bolagen jag äger samt summerade.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.