torsdag 9 februari 2012

Rapport från Sampo

Idag var det dags för Sampo att redovisa bokslutet för 2011. På grund av det svaga börsåret gjorde man ett svagt år på investeringssidan och investeringstillgångarna sjönk i värde. Resultatet för året landade på 1,85 euro före marknadsvärdesändringar (1,22 euro efter) vilket är något lägre än den "normala intjäningsförmågan" som jag bedömt till 2 euro. En liten besvikelse alltså.

Andra observationer:
  • Combined ratio för P&C-verksamheten ligger på 92, vilket innebär att man får bra betalt för att hålla i kundernas pengar över tid
  • Nettotillgångarna ligger på 14 euro per aktie, till detta kommer såklart värdet av de egna verksamheterna
  • Inflödet av nya premier inom livförsäkringsverksamheten sjönk kraftigt jämfört med 2010 som dock var ett rekordår
  • Även försäkringsbolaget Topdanmark blev ett intressebolag under året
Bolaget fortsätter med sin generösa utdelningspolicy och höjer utdelningen till 1,20 euro per aktie, vilket ger en direktavkastning på goda 5,7 procent jämfört med dagskursen. Personligen tilltalas jag av bolagets starka ställning i försäkringsmarknaden samt värdepotentialen i Nordeainnehavet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.