måndag 1 januari 2018

Portföljbokslut 2017

För åttonde gången har det blivit dags att summera ett investeringsår här på bloggen, ett år som på många sätt varit både mediokert och spektakulärt på börsen. Som jag nämnde i inlägget om H&M häromdagen har en person under året fått belägg på punkt efter punkt i sin argumentation kring H&M: Magnus Andersson på Fundamentalanalysbloggen. Just Magnus sammanfattade också året intressant i en tweet häromdagen:


Jag låter den här tweeten symbolisera vad jag läst på Twitter under året. Läser man den rakt upp och ner är den inte så märklig kanske, men om vi översätter den till travspråk framträder det ovanliga: "Favoriterna spelades till goda odds och gick i mål som vinnare, och kommer sannolikt göra så även nästa lopp". Hur ofta läser ni den meningen i en travtidning?

Nu skrivs det inte explicit att dessa vinnare kan förutses men på Twitter finns det definitivt en konfidens att dessa bolag, åtminstone en liten grupp sådana, redan är identifierade (H&M är inte ett av dem).

Om ett bolag är (förutsägbart) framgångsrikt framöver har marknaden med all sannolikhet redan prisat in det och bolaget kommer, om framgången infrias, ge en måttlig avkastning. Om ett bolag misslyckas förutsägbart framöver har marknaden redan prisat in detta och bolaget kommer sannolikt ge samma måttliga avkastning. För att lyckas på börsen måste du lista ut vilka bolag som blir framgångsrika och marknaden ännu inte lyckats förstå det, "second level thinking" enligt Howard Marks. Vice versa fungerar också om du pysslar med blankning.

Vad händer om börsen, enligt min tolkning ovan, belönar first level thinking? I längden är det lika omöjligt som på travbanan, matematiken går inte ihop. Värderingarna behöver pendla runt något slags fundamentalt grundat värde, annars kommer de tvingas tillbaka abrupt genom något slags "våld". Ett fundamentalt undervärderat bolag köps ut, ett fundamentalt övervärderat blir till slut avslöjat som en bubbla.

Jag tycker tidsandan reflekterar en "momentum"-syn på marknaden där ett följa John-beteende belönas. En lång, fin och relativt jämn uppgång har gjort att många på Twitter tycks anse att pengar nu finns att hämta gratis och mekaniskt. Nämnde Magnus är för allt i världen ingen momentuminvesterare och avslutar sin årskrönika med ett utmärkt stycke om att "Det finns inga nybörjaraktier!", in och läs.

Nästa punkt i denna årskommentar hämtar jag från en välkänd professionell momentumförvaltare, Jonas Olavi, som reflekterade följande över de senaste årens avkastning:
För några år sedan kunde jag ibland komma på mig själv med att säga: "börsen bör över tid avkasta kanske 6-8 procent men den gör ju nästan aldrig det". Nu har vi tre år i rad i samma härad enligt Olavis tabell ovan. Den tidigare lite märkliga normalfördelningskurvan med en "krater" i mitten börjar se högst normal ut. Men återigen, tre år med "normal" avkastning kan också ge ett sken av förutsägbarhet i kursutvecklingen, en lägre synbar risknivå än vad marknaden verkligen innebär.

Min lite otäcka magkänsla är att fåren håller på att radas upp för slakt.

Historisk utveckling

År 2017 steg SIX30RX med 7,7 procent medan det bredare SIXRX ökade med 9,5 procent. Kronan stärktes med 10 procent mot dollarn med tappade 3 procent mot euron.

Efter den politiska turbulensen 2016 har detta året varit lite lugnare geopolitiskt med Nordkorea som den kanske mest omskrivna punkten. Trump har naturligtvis hållit sig i rampljuset och lyckades mot slutet av året baxa igenom en skattesänkning i landet. På hemmaplan har vi gått åt motsatt håll, inte jättemycket har ändrats men i stort sett all kommunikation och alla utredningar har pekat i en riktning mot ett ökat skattetryck.

Jag har haft ett, med Lundaluppmått mätt, aktivt år i portföljen med ett utköp, en större exit, inköp i fallande knivar och en relativt låg direktavkastning beroende på justeringar i portföljen. Detta till trots nådde jag en totalavkastning på 12,3 procent under året.

Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIX30RX, ett index som går att följa väldigt enkelt med Avanza ZERO eller motsvarande produkt. Jag saknar statistik för perioden 1996-2004, men de bör ha varit indexnära då Industrivärden och Investor var mina enda innehav. Tidigare än 1996 ägde jag inga aktier alls, det var inget som talades om i min omgivning.

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
Kommentar
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %

2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %

2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %

2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
Skrev investeringskriterierna
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %

26,2 %
24,9 %
1,3 %
Startade bloggen
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %

22,5 %
16,4 %
6,1 %

35,6 %
25,5 %
10,1 %

16,6 %
14,0 %
2,6 %

1,9 %
2,2 %
-0,3 %
Bloggen pausad
19,5 %
9,4 %
10,1 %

2017
12,3 %
7,7 %
4,6 %

Ack
488 %
234 %
254 %

Snitt
14,6 %
9,7 %
4,9 %


Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något (om jag volymviktar mina båda största kontos redovisade avkastning visar de 13,2 %). Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

Under de tretton år jag mätt har genomsnittlig avkastning varit 14,6 procent vilket måste vara godkänt både jämfört med index men även i ljuset av att "den värsta krisen sedan trettiotalet" utspelat sig under perioden. 4,6 procentenheters överavkastning under året är mer än godkänt med min typ av strategi och med H&M som ett kärninnehav något av ett mirakel. Som flera av mina läsare brukar påpeka kan det inte uteslutas att detta utfall beror på ren tur, men det avskräcker mig i alla fall inte från att fortsätta på den inslagna vägen.

För information kan jag rapportera att Sharpekvoten under året legat på 1,44 respektive 1,73 i mina båda största konton. Detta är inte något jag fäster någon större vikt vid, men jag brukar få frågan.

En årlig genomsnittlig avkastning på 4,9 procentenheter är inte något jag förväntar mig framöver. Som läsaren "långtradarn" påminde mig om den 23 december finns det en stor risk att skrivandet och analyserandet är en trevlig hobby och att överavkastningen (om något) beror på prisdisciplin vid inköp av aktier. Om det är på det sättet betvivlar jag starkt att denna nivå av överavkastning är rimlig.

Precis som tidigare menar jag att enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet, medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %
2013-2017
16,7 %
11,5 %
5,2 %

De fem senaste åren har varit fantastiska, trots något fallande avkastning jämfört med åren dessförinnan. Som jag sagt tidigare: om någon på ett trovärdigt sätt skulle erbjuda mig 16,7 % avkastning de kommande fem åren skulle jag ta erbjudandet och springa.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla portföljinnehaven vid årets utgång. Fokus är fortsatt på stabila svenska, nordiska och amerikanska storbolag. Som jag tidigare kommunicerat är jag på väg att sälja ut innehavet i Walmart då jag anser bolaget är mer än fullvärderat.

Aktie
Portföljandel
Kursutv. 2017
Sampo
14 %
+8 %
Handelsbanken A/B
14 %
-11 %
Hennes & Mauritz
11 %
-33 %
Illikvida aktier
9 %
+62 %
Castellum
8 %
+11 %
Novo Nordisk
7 %
+31 %
Industrivärden C
7 %
+19 %
Deere & Co
5 %
+52 %
Investor A
5 %
+9 %
BMW3 Pref
5 %
+2 %
AP Möller Maersk A
4 %
-3 %
Skanska
4 %
-21 %
Balder
4 %
+19 %
Wal-Mart Stores
1 %
+43 %

Kursutvecklingen 2017 är aktiens kursutveckling i lokala valutor, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag redovisar siffran för att man lite enklare ska kunna få en uppfattning om vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor (4traders för BMW), historik 12 månader, fasta växelkurser.

Utvecklingen för innehaven har varit ojämn. Förutom H&Ms katastrofår har även Handelsbanken utvecklats dåligt. Deere, Walmart, Novo Nordisk och mina illikvida aktier har stuckit ut åt andra hållet med stora uppgångar. För Novo är det en "återställning" efter raset förra året och värderingen ser helt ok ut även idag. De amerikanska aktierna har istället seglat iväg rejält och jag har valt att minska där under året.

BMW och Skanska är nykomlingar och deras kursutveckling har i princip inte hunnit påverka portföljen alls. Övriga bolag har bidragit i linje med, eller något bättre än index.

Utdelningar

Direktavkastningen på portföljen uppgick under året till 2,9 procent vilket är en kraftig nedgång från 2016. De största orsakerna till detta var försäljningen av SAS Pref i början av året samt inköpet av Topdanmark som var ett stort och icke-utdelande innehav under rapportperioden.

Även i absoluta termer sjönk utdelningen. Jag förväntar mig dock en höjning av utdelningarna under 2018 till en ny högstanivå, dvs. över 2016 års nivå.

Året som gick

Nettosparandet under året steg en aning jämfört med 2016 och jag mer än dubblade upp de utdelningar jag tog emot och återinvesterade. Kapitalet har därför stigit med 16,5 procent varav 12,3 procent alltså utgjordes av portföljens egen totalavkastning.

Min portfölj hade svårt att hänga med index under våren men seglade istället iväg under hösten, vilket illustreras av skärmdumparna nedan. Kontona som visas har ungefär samma innehav, men i lite olika proportioner beroende på när och hur jag köpt in aktierna.

Det mindre kontot

Det större kontot
Kurvorna ser kanske inte så dramatiska ut men ommöbleringarna i portföljen har varit de största på tio år. Det illikvida innehavet Hafslund köptes ut från börsen med 13-procentig premie i april.

I april inledde jag en investering i Topdanmark som jag såg som fundamentalt undervärderat och för en gångs skull med lite tydliga "triggers". Fram trädde en ny ägare med en initialt oälskad agenda som över tid utlovade ändringar som bör tas emot väl av marknaden. Jag kände att stjärnorna stod rätt och investerade 7 %  för 182 DKK direkt. Innehavet utgjorde som mest nära 10 % av portföljen men såldes i augusti efter kursen nått 231 DKK. Uppgången blev 27 % över fyra månader, vilket motsvarar 104 % på årsbasis. Detta kan ha varit min bästa börsaffär någonsin. Med facit på hand kunde jag behållit aktierna ett litet tag till, men det såg jag inte då.

Balder, BMW och Skanska blev nya innehav under hösten. Balder är huvudsakligen ett rimligt prissatt, numera konservativt fastighetsbolag lett av en av Sveriges främsta börspiloter, Erik Selin.

I BMW lockade möjligheten att gå in i en på börsen utbombad bransch i en preferensaktie som gav ytterligare 20 % rabatt. Ett lönsamt, bevisligen skickligt och växande bolag för P/E 6,7 gick bara inte att tacka nej till för en gammal värdeinvesterare. Till skillnad från exempelvis Topdanmark saknades dock här en trigger och jag väntar mig snarare fortsatt skepsis från aktiemarknaden, fram till dess att bilbranschens framtid framstår som glasklar... Medan jag väntar delar bolaget ut 30-35 % av vinsten vilket blir nästan 5 % direktavkastning före skatt.

Skanska är ett bolag jag bevakat i många år med bra verksamhet, gynnsam ägarbild och fin marknadsposition globalt. Bolaget bedriver mastodontprojekt och från den "förväntade" marginalen lär man tidvis få dra av ett och annat snedtramp, men jag ser långsiktigt ljust på bolaget. Värderingen är helt ok och erbjuder en attraktiv direktavkastning.

Uppföljning investeringspolicy

Den årliga genomgången av investeringspolicyn visar att jag har hållit mig någorlunda inom den, dock med samma undantag som förra året: en hög portföljomsättning. Städat från omviktningarna i Handelsbanken var omsättningen hela 37 % jämfört med de 10 % jag har som målbild.

Utköpet av Hafslund stod för 6-7 %, Topdanmark krävde först 7 % försäljning av SAS Pref för finansiering och utlöste sedan 9-10 % när de såldes. Utöver detta har inköpen i BMW finansierats med försäljningar i Deere, och ett antal ytterligare mindre affärer under året. Jag har gjort övningar och tittat på om mina omviktningar är värdeskapande eller värdeförstörande och totalt sett är resultatet tillfredställande, men jag tror ändå på att vara restriktiv och styra portföljen mer som en oljetanker än som en jetski. Detta för att det passar mitt psyke och mitt kynne. En daytrader som tänkte i dessa banor är snart arbetslös på riktigt.

Ingen ny belåning har upptagits, jag har inga lån överhuvudtaget.

Kvalitetsmässigt har jag inget att anmärka på årets tillskott i portföljen, jag tycker de möter mina krav. Den stora plumpen kvalitetsmässigt var H&M som jag såg mig tvungen att nedvärdera under hösten. Bolaget har under många år haft en viss särbehandling i min bevakningslista, men detta har jag justerat nu.

Sammantaget ger händelserna ovan ingen anledning att justera investeringspolicyn inför 2018, däremot planerar jag att göra vissa justeringar av skäl jag kommer till lite strax.

Året som kommer

Dagens portfölj innehåller både bolag som är undervärderade och normalvärderade enligt mitt sätt att se det. De amerikanska bolagen är snarast i riskzonen att vara övervärderade. Jag kommer dock avsluta innehavet i Walmart och har även minskat i Deere så jag är faktiskt lite mer optimistisk till portföljens utsikter idag än vad jag var för ett år sedan, mina chanser att utmana index 2018 ser bättre ut idag än vad de gjorde då. I händelse av ett negativt utfall tror jag också det finns goda utsikter till överavkastning trots att jag är fullinvesterad.

Privat planerar jag att minska min arbetsbelastning under 2018. Det kommer bli mindre operativt arbete och mer aktivt ägande, styrelsearbete etc. Detta förändrar litegrann Lundaluppen-portföljens betydelse för mig och jag kommer sannolikt behöva använda delar av utdelningen som försörjning.

Om det blir på det sättet kommer nettosparandet alltså att sjunka och kanske bli negativt. Investeringspolicyn är skriven ur ett annat perspektiv och jag kommer behöva se över den något. I ett sådant scenario kan preferensaktier bli lite intressantare än de varit historiskt, det är åtminstone något jag kommer överväga. Jag lovar att återkomma om detta om eller när det blir aktuellt.

2018 ser ut att bli ett väldigt intressant år för mig personligen, ur alla aspekter. Jag siktar på att höja kvaliteten på bloggen och skapa god avkastning på min portfölj. På så sätt hoppas jag dra mitt lilla strå till stacken även för läsarnas år!

33 kommentarer:

 1. Bra jobbat, ser fram emot bloggåret 2018!

  SvaraRadera
 2. Fint inlägg och lycka till 2018. Gott nytt år! Preffarna verkar jag vara ensam om att vara skeptisk till, men det här blir sista gången jag tjatar om det (här i alla fall).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som investerare anser jag att en pref är det sämsta av två världar: begränsat deltagande i uppsidan, obegränsat i nersidan.

   Att jag kan bli lite mer intresserad av preffar framöver beror på att de kan ge ett något högre kassaflöde oberoende av köp/sälj, vilket kan vara positivt när jag behöver leva av utdelningar.

   BMW pref är bara en pref till namnet kan tilläggas, beter sig precis som en stamaktie.

   Du är inte alls ensam om denna skepsis är min poäng :-)

   Radera
  2. Det är inte förbjudet att låna en slant eller sälja en aktie. Utdelning är bara en lite mer socialt accepterad form av att partiellt avveckla sitt ekonomiska bolagsintresse :p

   Radera
  3. Att nettosälja aktier 2008-2009 hade tagit emot, men jag har ju även en intakt arbetsförmåga att sälja ;-)

   Radera
  4. När det gäller investeringar i preffar så gäller som alltid för vem görs investeringen? Själv har Akelius och Fastpartner i portföljen dessa placeringar har varit mycket trevliga bekantskaper för en person som behöver utdelningar. Givetvis får man kolla priset. För Akelius är 330kr mitt tak, och för Fastpartner är det 350kr.

   Såg att en bloggare hade rubriken Prisfall i preffar. Poängen var tydligen att om räntan stiger skulle preffarna fall i pris. Kan vara värt att påpeka att aktiemarknaden alltid går ner vid en stigande ränta.

   Mvh

   Lars

   Radera
 3. Grattis till ytterligare ett starkt år! Tack för en väldigt bra blogg och det ska bli kul att följa dig fortsatt in i 2018.

  SvaraRadera
 4. En underbar, givande och högst adekvat text att läsa denna nyårsdagsmorgon!

  All eloge till dig och dina närmaste (som såväl explicit som implicit) gör att du mår bra och därmed klarar av att investera "klok/sunt".

  Ser fram emot ett spännande 2018!

  God fortsättning!

  /Sofokles

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för de vänliga orden och tack för dina kommentarer och synpunkter under året!

   Radera
 5. LL
  Du ämnar smyga dig på friheten! :-)
  Vågar inte riktigt ta ordet i din mun!

  Men lite kan du ändock nämna om hur detta beslut påverkar dig och din familj?
  Kalle56

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag lovar återkomma till ämnet när det är mer aktuellt. Imorgon är det vanlig arbetsdag med full fart och böcker som ska stängas. ;-)

   Radera
 6. Grattis till ännu ett bra år i portföljen!

  Vad gäller Olavis sammanställning av årsutvecklingen tror jag inte man ska dra för stora växlar på den. Under perioden 2015-2017 hade vi en bear market som försvinner i årssammanställningen eftersom den startade en bit in på året 2015 som började bra, och slutar en bit in på 2016 som avslutas bra. Gör man årssammanställningar från vilket annat kvartalsskifte som helst blir bilden en helt annan.

  Det kan även vara värt att komma ihåg att trots alla beskrivningar om hur bra börsen varit i nio år så har vi haft två rejäla bear markets som bara framstår som lindriga jämfört med dotcombubblan och finanskrisen. OMXS30 står även lägre än den gjorde för två år och tre kvartal sedan. Uppgången sedan toppen för 18 år sen är faktiskt fortfarande mindre än två procent!

  Mvh Mattias

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att göra avstämningar efter kalenderår är såklart en aning godtyckligt, men jag ser det som en comply or explain-fråga. Om man väljer andra perioder blir det hela väldigt misstänkt...

   Vad tror du om 2018 utifrån dina observationer?

   Radera
  2. Vad gäller kalenderår är min poäng bara det att årssammanställningen i just det här fallet inte återspeglar den volatilitet som faktiskt varit.

   Jag är långsiktigt optimistisk om ekonomin men kortsiktigt agnostisk om marknaden. Jag tror den mest underskattade 'risken' inför 2018 är att det kan gå mycket bättre än vad de flesta tror. Att det kan vända ned verkar de flesta beredda på. Ändå har jag själv en väldigt defensiv uppställning i min portfölj. Det finns så många saker som kan gå snett närmaste åren som kan förstöra festen och jag är mer av en 'return of money' än 'return on money' typ.

   Mvh Mattias

   Radera
 7. Trevlig läsning och grattis till ett bra år!

  Det där med illikvida aktier (främst småbolag) har vi haft våra diskussioner om. Frågan var bland annat om de brukar gå bättre eller sämre än index. Tolkar jag det rätt att det är just de illikvida som gått bäst i din portfölj tre år i rad och drivit en inte obetydlig del av din överavkastning mot index?

  I så fall, har du funderat på att öka den andelen av portföljen, mer än av den växt av sig själv. Eller ser du det mer som att det har att göra med goda småbolagsår och enskilda lyckträffar?

  Ok, vore kanske till slut inte så rolig blogg att läsa om de "illikvida" tog över, men frågan är om avkastningen skulle vara ännu roligare :-)?

  Gott nytt år i efterskott och ser fram emot fler inlägg framöver!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo efter Hafslund har övriga illikvida fortsatt gå oförskämt bra. Rätt väl operativt, fantastiskt kursmässigt. Vi får väl se om det blir någon ändring i inriktningen när jag får mer tid.

   Radera
 8. Grattis till fin utveckling och inte minst beslutet att skala ner förvärvsarbetandet. Även med ett spännande och på alla vis trivsamt förvärvsarbete så tycker jag man når en punkt där det ändå blir en nettoförlust att fortsätta då portföljen nått en visst storlek och gett viss möjligheter. Det man inte får med en anställning är en stor dos frihet, tid och flexibilitet. Och att investera effektivt handlar ju till stor del att ha en massa tid till att läsa, tänka och kunna utnyttja möjligheter. Vad var det Berkshire förvaltaren Combs sade - ". I praktiken läser vi 12 timmar om dagen”.

  Svårt kombinera med ett heltidsjobb..

  SvaraRadera
 9. Tack för intressanta inlägg 2017. God fortsättning och Lycka till med allt 2018.

  SvaraRadera
 10. Hoppas att det blir tid till en uppföljning av blogginlägget Dansk källskatt. Ärendet fyller ett år nu i Januari. Vad jag förstått har inte danskarna hört av sig.

  Som delägare i Nordnets Superfond Danmark informerar man mig om att fonden kommer att få en sämre utveckling i och med att danskarna tydligen tänker köra sitt eget lopp här. Kan man tolka det på något annat sätt? Kanske input från någon annan som har andelar i fonden?

  God Fortsättning!

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, den löste inte sig själv kan man konstatera. Siktar på en dust med Skat senare i år.

   Radera
  2. Hej Ll.
   Man ska inte sätta upp näsan efter att få källskatten tillbaka. Skat i Danmark blev blåsta på 12 miljarder i löpet av de sista par åren. Det var en brittisk affärsman som bad om att få utdelningsskatten tillbaka, problemet var bara att hans kuponger var falska. Så nu menar jag att de har frusit tillbaka betalning av skatt intilvidare.
   Regeringen har avsatt 5-6 miljarder till att lösa problemerna i skatt.

   Jag kan leta fram detaljerna om det finns intresse.

   /svensk investare i Dk gennem 13 år

   Radera
 11. Tack för detta året!
  Grymt bra avkastning.

  Fortsätt på samma sätt med bloggandet. Gott nytt år!
  /Pappa betalar?

  SvaraRadera
 12. Var hittar man BMW pref aktien? (Rookie)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som Rick nedan skrev, finns rakt upp och ner att handla på Nordnet. På Avanza får man ringa in en telefonorder, bara stamaktien finns tillgänglig på sajten.

   Radera
 13. Bmw pref finns bla hos Nordnet

  SvaraRadera
 14. Tack för ett bra år och grattis till utvecklingen!

  Gillar dina kommentarer om dagens utveckling på börsen. Året har verkligen bjudit på ett år för bra bolag på börsen där man fått bra avkastning genom att köpa "rätt" bolag. Många år nu där det varit ytterst lönsamt att köpa småbolag och lätt att få avkastning. Får se om det blir slakt framöver. Gott nytt börsår!

  SvaraRadera
 15. Hårklyveri: Olavi är ingen "professionell momentuminvesterare". Han är portföljförvaltare i ett fondbolag. Där exekverar ha en momentumstrategi. Möjligen har han en slant investerad i fonden, men på det hela taget är det inte hans pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätt ska vara rätt, ändrade till "momentumförvaltare" ;-)

   Radera
 16. Hur många bolag ingår i "illikvida aktier"?

  SvaraRadera
 17. Trevlig läsning och grattis till ytterligare ett bra år!

  Tycker du verkligen slår huvudet på spiken när du säger: "En framgång för first level thinking".

  Får hoppas att trägen vinner :-)

  SvaraRadera
 18. Gratulerar till en fin avkastning, såväl årets som historiskt!

  Frågan är om du är "a one sigma event" eller "a two sigma event"? Det kan ju inte bero på någon speciell skicklighet oavsett om det nu handlar om servettkalkyler eller mastodontövningar i Excelark... ;-)

  "I have never met a man who could predict the market."

  Kom att tänka på ovanstående uttalande från en gammal god vän apropå hur 2018 kommer att arta sig. ;-)

  Fast det är ju kul att spekulera i! Brukar därför inhandla diverse tidskrifter (Fortune, Forbes, Bloomberg Businessweek; Privata Affärer etc etc) med expertpaneler om hur börsåret ska bli och vilka teman man tror ska dominera.

  Lika kul är det att gå tillbaka till äldre nummer med facit i hand och utvärdera profetiorna.

  Tyvärr är de nordamerikanska tidskrifterna kraftigt försenade i år... Irriterande; hoppas de landar nästa vecka.

  Ser fram emot att få läsa dina investeringstankar 2018!

  Mvh

  Carolus

  SvaraRadera
 19. Helt strålande inlägg, ser fram mot 2018 på bloggen!

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.