måndag 20 december 2010

Spekulation om Swedbanks utdelning

Idag publicerar Placera.nu en artikel där man refererar till källor som prognosticerar att Swedbank kommer att dela ut 1,9 miljarder kronor för verksamhetsåret 2010. Med 207 miljoner preferensaktier som är berättigade till 4,80 kr per styck kommer ca 900 miljoner kronor att återstå för de 952 miljonerna stamaktier, dvs. 95 öre per styck.

En sådan utdelning skulle alltså leda till att varje preferensaktie ger 3,85 kr mer i utdelning än varje stamaktie (A-serien alltså). Idag skiljer endast 1,40 kr åt i pris mellan aktieslagen. Är det någon som blir sugen på ett arbitrage på denna info?

6 kommentarer:

 1. Den refererade prognosen är uppenbarligen inte vad marknaden tror att utdelningen per aktieslag blir. Marknadens prognos ser vi i aktiekursen och förhållande mellan A och pref, sen kan SME Direkt skriva vad dom vill.

  SvaraRadera
 2. Men är differensen rimlig? Det finns två scenarier där 1,40 är skillnaden: utdelningar på 1,40/0 (ca 290 mkr totalt), eller på 4,80/3,40 (ca 4,4 miljarder totalt). Det första scenariot verkar orimligt, om man är så restriktiv med utdelning blir det snarare noll. Det andra scenariot med över dubbla utdelningen verkar mer vara aktiemarknadens bet.

  En rätt stor skillnad alltså. Sedan får man såklart även väga in utdelningar senare år. Men om man tror att prognosen i artikeln är någorlunda rätt ligger aktiekurserna ju alldeles för nära varandra.

  SvaraRadera
 3. Hej Lundaluppen! Preferensaktien har många gånger handlats till ett lägre pris än a-aktien, vilket i sig varit galet. Likaså har differensen de båda emellan studom varit uppe i så mycket som 2.50kr. Jag tror det hela bottnar i en förvirring i vad marknaden förväntat sig om framtiden för banken.

  Som det ser ut i dagsläget har man två vägar att följa. Antingen sin egen övertygelse, eller den som Swedbank själva kommunicerar. Vid senaste kvartalsrapporten gjorde man klart att de "finansiella målen", där alltså utdelningspolicyn om att dela ut "ca 40%" av vinsten ingår. Jag skulle tro att man väljer att upprätthålla dessa mål då det trots allt inte enbart är svenska staten som gjort att banken överlevt, utan i ännu högre grad dess aktieägare som tillskjutit kapital när banken behövde det som mest. Det är nog inte mer än rimligt att dessa aktieägare får tillbaka några av de kronor man investerat.

  Min personliga uppfattning är att man antingen delar ut bortemot 4-5 miljarder, alternativt skulle man endast dela ut 4:80 till pref-aktien och inget till a-aktien. Det senare alternativet är nog betydligt svårare att få gehör för, så det mesta lutar väl åt att man delar ut dryga 4 miljarder. Det förutsätter å sin sida att man tjänat ca 9 miljarder för helåret, vilket inte ser ut som någon omöjlighet i dagsläget, även om jag tror att det också innebär att man får återföra en del av de tidigare gjorda bortskrivningarna.

  Sen kan man förstås alltid fråga sig vad en normal årsvinst för Swedbank kommer att vara framöver och om en intjäning på nära 14 miljarder är rimligt före 2013. Om man inte tror att det är rimligt så bör ju pref-aktien också inprisa kommande utdelningar och skillnaden mot a-aktien alltså vara ännu större.

  My 5 cents!

  SvaraRadera
 4. Om man ska lyssna på vad Swedbank själva säger så finns i not 24 i 2010Q3-rapporten en "Antagen utdelning" på 1,9 miljarder...

  SvaraRadera
 5. Abritragestrategin vore här alltså att blanka Swedbank medan man köper Swedbank preferens?

  SvaraRadera
 6. @Arvid: precis så, antagandet är alltså att prisskillnaden ska öka.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.