torsdag 16 december 2010

Ägargrupperingarna i den noterade svenska fastighetsvärlden

Detta är andra delen i min serie om de börsnoterade svenska fastighetsförvaltande bolagen. Den inledande artikeln presenterade de ingående bolagen. I den här artikeln tänkte jag ta en titta på de ägargrupperingar som förekommer.

Fastighetsägandet i Sverige är mycket spritt och branschorganisationen Fastighetsägarna har enligt egen utsago drygt 17 000 medlemmar som äger 700 000 lägenheter i 80 000 fastigheter, och dessutom över 80 procent av landets kommersiella fastigheter.

När det gäller de börsnoterade fastighetsbolagen ser det lite annorlunda ut, där finns ett antal ganska tydliga ägarstrukturer som åtminstone i vissa fall har sin botten i en traditionell fastighetsstrategi: "pyramidering" eller pyramidbyggande.

Pyramidering är en finansieringsstrategi som i korthet går ut på att tillskansa sig största möjliga kassaflöden med minsta möjliga egna kapital, en strategi som byggt och brännt förmögenheter. Ett aktuellt exempel på det senare är Maths O. Sundqvist, vars imperium rämnade under finanskrisen. I korthet köper man fastigheter och belånar dem till max, lägger dem i ett bolag och belånar aktierna i detta bolag till max, varpå man eventuellt lägger även dessa aktier och belånar dem till max etc. På så sätt kan man med rätt bankkontakter skapa sig en kolossal balansräkning från ingenting.

Nu är det inte alla ägare som håller på med pyramidering, paradexemplet på det motsatta är Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg
Fredrik Lundberg är förmodligen Sveriges mest kände fastighetsmagnat och en av landets rikaste män. Hans far startade en byggrörelse som omvandlats till familjens investmentbolag, Lundbergföretagen (som ju finns i min portfölj). Lundbergföretagen heläger Fastighets AB L E Lundberg och har en betryggande röstmajoritet i Hufvudstaden som därmed konsolideras som ett dotterbolag i räkenskaperna.

Erik Selin
Erik Selin är en relativt ung herre (född -67) som lyckats bygga upp ett fastighetsimperium som utgår ifrån hans privata bolag Erik Selin AB Fastigheter. Genom det bolaget kontrollerar han 43 % av kapitalet och 55,3 % av rösterna i Fastighets AB Balder, där han själv även är VD. Erik Selin AB Fastigheter äger dessutom 21,4% av Catena.

Aktiespararna skrev en artikel om Erik Selins framgång, medan E24 uppmärksammade honom för hans pressade situation under finanskrisen 2008.

Rutger Arnhult
Rutger Arnhult var för mig helt okänd tills jag skrev den här artikeln, vilket väl säger mer om min okunskap än om Rutgers ryktbarhet. Affärsvärlden visste lite bättre och skrev en artikel om honom, Erik Selin och Johan Thorell för några år sedan.

Rutger Arnhult äger 37,8 % av Corem Property Group och 5,8 % av kapitalet och 11,4 % av rösterna i Sagax. Dessutom äger Corem i sin tur 18 % av Klövern.

Bröderna Mats och Erik Paulsson med familjer
Bröderna Paulsson är väl främst kända för sitt byggbolag Peab, men genom det och genom sitt fastighetsbolag Brinova har man ett stort inflytande i det noterade Fastighetssverige. Bröderna, eller kanske snarare släkten, kontrollerar själva och via Peab ca 72 % av kapitalet och ca 80 % av rösterna i Brinova. Brinova är i sin tur största ägare med 14,3 % i Fabege, 10,1 % av Wihlborgs samt 17,2 % av Diös. Det är inte slut med det, genom Peab äger man 19,4 % av Catena där man alltså sammanstrålar ägarmässigt med Erik Selin.

De övriga bolagen
Två av de börsnoterade fastighetsbolagen, Castellum och Kungsleden, kan anses helt sakna huvudägare. Där är det institutionella ägandet dominerande, och endast uppblandat med några individer med okänd finansiell styrka.

Övriga fastighetsbolag ägs eller kontrolleras typiskt sett av någon eller några individer eller familjer.

2 kommentarer:

  1. Apropå Lundberg publicerade SvD en artikel om honom idag: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/darfor-tar-lundbergs-hem-borsens-maktspel_5819171.svd

    SvaraRadera
  2. Artikel om Selin och Arnhult idag: http://www.e24.se/business/utraknade-fastighetskungar-storhandlar_2520367.e24

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.