lördag 8 maj 2010

IFRS mot GAAP

Ett bra inlägg från Graham/Finanstankar om handel med amerikanska aktier gav mig idén att skriva om de största skillnaderna mellan amerikansk och svensk (europeisk) redovisningsstandard.

Att läsa årsredovisningar och bokföring är för mig en otroligt viktig del för att förstå vad som får ett företag att ticka. Lysande idéer, perfekta produkter och goda utsikter kan förvånansvärt ofta vara missledande för en investerare. Årsredovisningarna visar upp företagens konkurrensfördelar tillsammans med deras strategier, men bokföringen är kvittot på att de glittrande delarna bildar en lönsam helhet.

I Sverige och Europa använder vi IFRS, International Financial Reporting Standards, åtminstone för noterade bolag, mindre bolag kommer undan med god redovisningssed, dvs. ÅRL m.m. I USA använder man istället US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. För att ett bolag ska få vara noterat i USA måste det presentera sin redovisning enligt GAAP, så en del svenska företag gör detta som en information till amerikanska ägare.

Den världsomspännande revisionskoncernen Ernst & Young har sammanställt en publikation om skillnaderna mellan IFRS och GAAP och jag tänkte sammanställa de viktigaste skillnaderna för oss defensiva värdeinvesterare.
  1. IFRS är mer principstyrt än GAAP, som är mer regel- och därmed detaljstyrt. Detta gör GAAP-rapportering mer enhetlig och faktiskt, i mitt tycke, lite lättare att läsa när man vant sig.
  2. Extraordinära poster är tillåtna i GAAP under vissa omständigheter. Dessa kan alltså sedan uteslutas ur resultatposter och liknande, vilket kräver att man är lite mer vaken som läsare och utvärderar om de extraordinära posterna verkligen inte är ordinära
  3. IFRS tillåter företagsspecifika nyckeltal i räkenskaperna medan GAAP endast tillåter standardiserade nyckeltal. Detta gör framförallt GAAPs resultaträkningar mer enhetliga. 
  4. Anläggningstillgångar (både materiella och immateriella) kan marknadsvärderas enligt IFRS, medan de alltid värderas till inköpskostnad under GAAP. Detta har en oerhört stor betydelse för verksamheter med betydande realtillgångar främst fastighetsbolag, eftersom förändringen i värderingen även påverkar resultatet. Här måste jag säga att även om IFRS har en viss poäng i sitt resonemang blir effekterna helt orimliga (helt missledande resultat), GAAP är betydligt bättre.
Förutom skillnaderna i redovisningsstandarder finns det såklart en del andra skillnader som beror på nationella regler. Men jag får återkomma till dem en annan dag.

Det pågår ett ständigt arbete för att få redovisningsstandarderna att konvergera så skillnaderna kan nog sägas minska hela tiden, men det finns även nya tillägg hela tiden som inte är synkroniserade mellan GAAP och IFRS, bland annat därför känns det inte troligt att de någonsin kommer att vara helt ekvivalenta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.