torsdag 13 maj 2010

Analys av ConocoPhillips

Som jag nämnt tidigare tänkte jag ta en titt på det amerikanska oljebolaget ConocoPhillips. Att blicken faller på dem beror såklart på att Berkshire Hathaway investerade tungt i bolaget i bolaget 2008, då oljepriset var väldigt högt. I det läget bedömde Warren Buffett att bolaget var långsiktigt värt mer än de $82 han betalade per aktie. Idag är priset $58, innebär detta att bolaget är ett bra köp idag eller var Buffetts misstag ännu grövre? Läs gärna hans Letter to Shareholders 2008. Alla breven är förresten obligatorisk läsning, läs dem om du inte gjort det förut.

ConocoPhillips är ett av de ledande internationella energibolagen med global utvinning, bearbetning och försäljning av olja och naturgas samt relaterade produkter. Företaget gör allt från prospektering och utvinning till raffinering. Man äger stora resurser själva, men verkar även genom joint ventures och intressebolag över världen.

Bolaget har sina huvudsakliga prospekterings- och utvinningsområden i Alaska, övriga USA, Kanada, Europa (inkl. Norge) och Asien inklusive Mellanöstern. Raffinaderierna finns över hela världen och försörjs till stor del av egen utvinning, men ConocoPhillips är även en stor köpare av råolja.

Liksom andra internationella oljeutvinnare är ConocoPhillips utsatta för en omfattande politisk risk, vilket 2007 manifesterade sig i den venezolanska expropriationen av tillgångar värderade till 4,5 miljarder USD. Till det kommer såklart en enorm konjunkturkänslighet, osäkerheter kring framtida energiförsörjning, osäkerhet kring den framtida utvecklingen av oljeresurser etc.

Hur står sig då en sådan verksamhet mot de kvalitativa investeringskriterierna? Balansräkningsunderlaget är från 10-Q-formuläret gällande den 31 mars 2010.

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JA
Stark finansiell ställning: NEJSmå omsättningstillgångar i förhållande till både kort- och långfristiga skulder.  
Intjäningsstabilitet: NEJRejäl förlust 2008.
Utdelningsstabilitet: JAStigande utdelningar hela 2000-talet.
Intjäningstillväxt: JADet här är helt klart svårbedömt med den volatilitet som varit på sistone, men intjäningsförmågan kring sekelskiftet var kanske $3 per aktie, och idagbedömer jag den till åtminstone $4 i ett normalläge, om ett sådant existerar...
Trovärdig ledning: JA
Gynnsam ägarbild: JABerkshire Hathaway känns som en solid och kompetent ägarpartner att ha om det skulle bli kris.

Skakiga resultat och en inte allför imponerande balansräkning gör bolaget väldigt svårbedömt i mina ögon. Om man jämför eget kapital och intjäningsförmåga mot dagens pris, $58, kan bolaget bedömas mot de kvantitativa kriterierna:
  • Intjäningsförmågan är svårbedömd, men jag sätter den till $4, därmed blir P/E 14,5, OK
  • Eget kapital per aktie ligger på ungefär $40 om man exkluderar goodwill, det ger ett P/EK på 1,45, OK
Priset är alltså godkänt idag, så det går att motivera ett köp om man är optimistisk till oljeprisets utveckling framöver. Om man kommer tillbaka till 2005-2007 års lönsamhet (och det inte dyker upp fler Chavez i världen) så är dagens pris snarast ett fynd. Men detta är en riskabel verksamhet.

Själv kommer jag nog att avvakta, det finns en hel del intressanta investeringsalternativ nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.