tisdag 25 oktober 2011

Rapport från Swedbank

Idag släppte Swedbank årets niomånadersrapport, och överlag gick det hela i dur. I min senaste analys av banken, ett år gammal, bedömde jag intjäningsförmågan till 10 kronor per aktie och i år har man hittills dragit in 8,58 kronor. Eliminerar man återvinningar, som ju får ses som en extraordinär intäkt, blir vinsten ungefär 7,40 kronor för nio månader, rätt nära min bedömning av "normalläget". Nu tror jag de flesta förutser lite tuffare tider framöver, men Swedbank och de andra bankerna har visat att de bevakar sin avkastning med alla medel.

Bortsett från bottom-line finns lite mer att kommentera:
  • Avkastning på eget kapital hittills i år är 15 procent, att kunna köpa detta i dagens ränteläge till bokfört värde är trevligt
  • Eget kapital 83,72 kronor per aktie den 30 september
  • K/I-talet (kostnader/intäkter) som inte varit Swedbanks adelsmärke historiskt är nu fullt godkända 0,52, jämfört med 0,57 förra året. Eftersom bankernas kapitalkrav förväntas höjas fokuserar alla bankerna på kostnaderna för att kunna hålla uppe avkastningen på ett historiskt stort eget kapital. Därför hamnar K/I-talet och rationaliseringar i fokus. Swedbank har dock en bit kvar till Handelsbankens 0,47 (vid halvårsrapporten).
  • Primärkapitalrelationen är 16,6 procent, ett fort med europeiska bankmått mätt, men ett steg efter Handelsbanken även här
  • Efter den hyggliga utdelningen i våras har banken även återköpt 5,4 procent av de egna aktierna, mer utdelning åt oss som är kvar
  • Samtliga de i våras utgivna C-aktierna som kostade 21 kronor för sina lyckliga ägare har köpts tillbaka för okänd summa, någon som vet? Kompensationsprogram är sällan transparenta...
  • Numera standardiserad brasklapp om osäkra framtidsutsikter, finns i alla rapporter. Om det går åt helsike framöver vill ingen VD bli påkommen med att ha glömt lägga in denna. Ring mig när framtiden är säker.
  • Ektornet har vuxit under året, tillgångarna uppgår numera till 5,6 miljarder kronor, vilket skulle placera bolaget som börsens elfte största fastighetsbolag (efter Balder) om det vore noterat. Att placera panter i ett bolag på detta vis räddar såklart Swedbank från förluster, men det är absolut inget styrketecken att bolaget vuxit 65 procent hittills i år. Det är ett tecken på fortsatt svaghet och utsatta gäldenärer främst i Baltikum och USA. Ett multinationellt fastighetsbolag, knappast optimalt, jag undrar hur Swedbanks exitplan ser ut?
  • Positivt för Ektornet är att de fastigheter man avyttrat hittills har sålts med reavinster
  • Reträtten i Ukraina fortgår, verksamheten mot privatkunder läggs ner och man fokuserar på företagssidan
Generellt sett ett mycket bra år hittills för Swedbank. Mina kvalitetsfrågetecken kvarstår dock. Jag är inte imponerad över att banken hade så bråttom att skifta ut kapital till ägarna att man hamnade i medialt blåsväder - och avbröt när värderingen började bli riktigt attraktiv. Detta är dock främst en ägar-/styrelsefråga och ledningen förtjänar beröm hittills.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.