tisdag 3 januari 2017

Äga aktier via bolag

Något jag kommit tillbaka till ett par gånger här på bloggen är om det är värt att starta eget investmentbolag. Anders Ölwe bad mig skriva om det igen på Twitter, men det här är ett inlägg som tilltalar kanske 1 % av er läsare. (Om du tillhör de andra 99 procenten rekommenderar jag de lite mer filosofiska julinläggen om långsiktighet eller hur åldrande påverkar investerandet.)

(Inlägget justerades 4 januari 2016: la till avsnitt om KF i årsredovisning)

Diverse beloppsgränser har justerat men ingenting grundläggande har egentligen förändrats sedan jag senast skrev om detta, skattereglerna är fortfarande sådana att det i princip saknas skäl att flytta privata pengar in i ett bolag för att investera därifrån.

Men, om du hamnar i ett läge där du äger ett bolag som är lönsamt men inte vill ta ut pengarna av någon anledning (oftast skatteskäl), hur ska du hantera investeringarna? I detta inlägg antar jag att ditt företag är ett aktiebolag som klassas som fåmansbolag. Om det har så många ägare att det inte klassas som ett sådant är det bäst att dela ut vinsterna och låta ägarna investera dem privat utan bolag.

Från min erfarenhet skulle jag vilja ge några allmänna rekommendationer. Innan du tar dessa råd rakt upp och ner rekommenderar jag att du talar med din revisor eller någon annan rådgivare du har, så att det passar med din situation.

Först tycker jag att du ska se till att isolera investeringsverksamheten från din rörelse. Om du har en restaurang, en byggfirma, ett konsultbolag eller någon annan rörelse (jag kallar det rörelsedrivande bolaget RAB) skulle jag rekommendera att du skaffar ett nytt holdingbolag (HAB) och överlåter dina RAB-aktier till det bolaget. Överskotten från RAB kan sedan delas ut till HAB där börsinvesteringar sker.

Detta är ännu viktigare om du har partners i RAB. Att dessa personer är förträffliga att driva rörelsen med behöver inte betyda att ni är eniga om hur investeringar ska göras eller skötas, eller att ni vill ha samma tidshorisont på investeringarna. Då är det bättre att ni har varsitt HAB där investeringar kan skötas utifrån mer individuella behov.

Använd de fördelar som finns med bolagsformen. Om du nu känner dig tvungen att ha ett bolag så utnyttja avdragsrätten för kontorsutrustning, tidningsprenumerationer, investeringstjänster etc. så att du åtminstone åtnjuter de fördelar som faktiskt finns. Ren investeringsverksamhet är inte momsbelagd, så räkna inte med att kunna dra av momsen.

Ta gärna tillfället i akt och sköt bokföringen själv i ditt HAB. Det är inte svårt, antalet verifikationer blir sannolikt inte så högt och att läsa andras årsredovisningar blir en aning enklare när du har vana av att göra din egen. Jag menar inte att man behöver sköta detta för all framtid, men att testa det i några år kan vara lärorikt.

Skaffa en företagsägd kapitalförsäkring hos en bank som erbjuder avgiftsfri sådan. Mitt eget HAB har en KF på Avanza och det fungerar utmärkt, Nordnet fungerar säkert lika bra. Storbankerna har en tendens att ta ut avgifter för KF, vilket gör att de faller bort.

Bolagsskatten är 22 procent och kostnader kan som vanligt dras från vinsterna från aktier, så incitamentet att använda KF är mindre i ett bolag än för en privatperson. Förluster från aktier i aktiedepå får bara kvittas mot aktievinster, så de kan inte användas för att kvitta andra typer av vinster.

Investeringssparkonto är inte tillgängligt för företag, så KF är den enda kontoformen med kapitalbaserad beskattning. Eftersom det tekniskt sett är en försäkring kan du sätta dig själv som den försäkrade.

Två stora fördelar, förutom den lägre skattenivån, finns med KF: 1) för utländska aktier hanterar försäkringsbolaget dina källskatter samt 2) du behöver inte bokföra transaktioner. Nummer två kan spara en hel del jobb, ditt bolag får inte alls samma stöd i redovisningen som du som privatperson får, som förifyllda kontrolluppgifter etc.

Skatten i en företagsägd KF fungerar precis likadant som för en privat, den dras löpande ifrån medlen inuti KF. Det enda som du behöver redovisa är insättningar och uttag ur KF samt att årligen göra en prövning om värdet behöver skrivas ner. Din KF medför med andra ord inget som helst extra arbete i deklarationen.

KF introducerar en motpartsrisk i att försäkringsbolaget äger aktierna. Det innebär även att du inte kan delta på stämmor och rösta för aktierna. Så om du tänker dig att bli näste Fredrik Lundberg tvingas du sälja KF-aktierna i något läge och köpa dem i en aktiedepå istället.

En vanlig aktiedepå kan vara ett alternativ för svenska aktier, i synnerhet om du har löpande kostnader i bolaget som räcker för att eliminera vinsterna från utdelningarna. Och om du har aktivistambitioner är det alltså helt nödvändigt för att bli registrerad ägare.

När det kommer till det rent praktiska är aktiehandel via bolag väldigt lik privat handel. Transaktionerna sker precis som vanligt i bankens användargränssnitt eller via telefon till mäklare. Användargränssnitten hos bankerna och nätmäklarna är exakt desamma som för privatpersoner. Jag har dock inte provat alla banker så det kan finnas undantag.

Avräkningsnotorna (om du handlar i depå) blir verifikationer i bokföringen, för KF bokförs endast utsättningar och uttag från försäkringen. Depån eller KF blir en tillgång i balansräkningen och ska tas upp till det lägsta av aktuellt värde och inköpt/insatt värde. Om du är framgångsrik i investeringarna innebär detta efterhand att tillgångarna kommer att underskattas i balansräkningen.

Hur mycket skatt du i praktiken får betala beror på ett antal parametrar, men jag ska försöka ge några enkla exempel.

Exempel 1: ditt HAB äger 5000 SAS Pref i en aktiedepå.
 • Vid kvartalsutdelningarna (12,50 kr/aktie) dras ingen skatt, du får bruttobeloppet 62.500 kr insatt, totalt 250.000 kronor under året
 • När du deklarerar bolaget uppstår en skatteskuld (om du inte har någon kostnad att dra av) på 22 %, dvs. 55.000 kronor
 • På bolagsstämman i HAB 2017 beslutar du att dela ut hela återstoden, 195.000 kronor, till dig själv
 • På de första 163.075 kronorna (schablonmetoden) betalar du 20 % skatt, dvs 32615 kronor. De överskjutande 31.925 kronorna ska du betala skatt för inkomst av tjänst. I detta exempel är du lyckligt lottad och har 55 % marginalskatt, så det blir ytterligare 17.559 kronor i skatt
 • I handen har du till slut 144.826 kronor att köpa smör och blöjor för. Din effektiva skatt här blir då 42,1 procent, mycket sämre än att äga aktierna själv
Exempel 2: ditt HAB äger 5000 SAS Pref i en KF, aktiepriset låg på 500 kronor den 1 januari.
 • Vid kvartalsutdelningarna dras ingen skatt, du får bruttobeloppet 62.500 kronor insatt, totalt 250.000 kronor under året
 • Du gör inga insättningar under året så avkastningsskatten baseras på värdet den 1 januari, 2.500.000 kronor, skatten blir 0,375 % av detta, 9.375 kronor
 • Bolagsstämman beslutar dela ut resten, 240.925 kronor
 • På de första 163.075 kronorna (schablonmetoden) betalar du 20 % skatt, dvs 32.615 kronor. På de överskjutande 77.550 kronorna betalar du 42.653 kronor
 • Ut får du 165.657 kronor att köpa ekologiskt smör och svanenmärkta blöjor för. Din effektiva skatt är 33,7 %, återigen mycket sämre än att äga aktierna själv
För att minimera skatten bör du alltså använda KF och dela ut det exakta schablonbeloppet varje år. Av någon anledning är dessa exakta belopp de allra vanligaste bland svenska aktiebolag, år efter år...

Att bokföra en företagsägd KF är inte speciellt komplicerat och beskrivs väl på sajten Bokföringstips. Vad som inte framgår lika tydligt är hur man tar upp det i en årsredovisning. Om du bokför enligt K2 syns KF i balansräkningen så här, förutsatt att du har en långsiktig avsikt med innehavet:

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav, not X, belopp

I noten ska redovisas: ingående anskaffningsvärde, inköp, försäljning, utgående anskaffningsvärde samt ingående nedskrivningar, nya nedskrivningar eller återföringar och utgående nedskrivningar. Genom att summera dessa få du beloppet i balansräkningen. Helt analogt med andra värdepapper med andra ord och snarlikt materiella anläggningstillgångar.

I resultaträkningen syns ingenting om du inte gör någon nedskrivning eller återföring. Om det finns någon sådan post ser den ut enligt nedan:

Finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar, belopp

Beloppet är negativt vid nedskrivning, positivt vid återföring.

Är det något mer jag borde ta upp om egna investmentbolag? Jag fyller gärna på artikeln med mer information i så fall...

83 kommentarer:

 1. Riktigt bra inlägg, precis så här gör jag! Jag kör en företagsägd KF och delar ut precis så mycket som det går varje år för att tömma bolaget så skatteeffektivt som möjligt. Jag ser också en stor osäkerhetsfaktor i hur skatten för bolag kommer beräknas framöver, så det kan vara en idé att tömma bolagen på pengar så fort som möjligt. Förstås existerar denna osäkerhet även på det privata planet även om det inte är finns en häxjakt på dessa pengar på samma sätt.

  Nu väntar jag ivrigt på ditt inlägg om hur du skulle strukturera ett utländskt holdingbolag! Teoretiskt förstås... ;)

  Mvh,
  Snåljåpen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du frågar för en vän förstår jag ;-).

   Trenden på skatteuttaget från bolagen är negativ just nu med den regering vi har. Därmed bör man tömma av så snabbt det går, precis som du säger.

   När det gäller utlandsföretag har jag ingen egen erfarenhet så ett sådant inlägg skulle bara vara en sammanställning av allmänt tillgänglig information - vilket inte är så mycket. Men jag ska fundera på saken ;-)

   För en person med dina tendenser och ambitioner att vara i rampljuset skulle jag som din PR-konsult starkt rekommendera att inte sätta upp en utlandsstruktur. Media brukar alltid vara skoningslösa mot sådana upplägg, det är ett av de enklaste sätten att misskreditera en person.

   Radera
 2. @LL

  Jag har lite svårt att se poängen med att överföra vinstmedlen till ett holdingbolag om man är ensam ägare till det rörelsedrivande företaget. Är det en verksamhet med stor risk är det förståeligt, men gissningsvis skulle i ett sådant läge olika motparter (t.ex. restaurangens hyresvärd) kräva säkerheter, t.ex. genom borgen från holdingbolaget.

  Är det inte en stor risk, t.ex. enmanskonsulter med låga externa kostnader, finns väl inget behov av att flytta över kapital till ett annat bolag? Det minskar ju bara möjligheterna att kvitta olika intäkter och kostnader mot varandra.

  Ett annat fall är när man har haft en rörelse men har kvar bolaget där det finns kapital placerat i aktier, fonder etc. Då kan man ta ut lön för reavinster och schablonintäkter efter man hoppat av ekorrhjulet så att säga. Att just ha kvar pengar i ett bolag och ta ut avkastning som lön efter pension (med lägre sociala avgifter och jobbskatteavdrag) är sannolikt det mest förmånliga pensionssparandet man kan ha idag.

  Men i slutändan beror allt på den individuella situationen. Det viktigaste, har jag lärt mig, är att sätta sig in i hur reglerna ser ut och sen analysera sin egen situation och komma fram till vad som är bäst. Många av de råd som ges egenföretagare är generella tumregler (där har vi dem igen) som är någorlunda rätt för de flesta, men kanske inte det bästa för den enskilde.

  Jag ser gärna att du skriver mer om småföretagarfrågor, som t.ex. förslagen om nya 3:12-regler och personaloptioner. Det är frågor som berör några få väldigt mycket, men som bevakas ganska styvmoderligt av affärspressen.

  Mvh Mattias

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt klart är incitamenten att ha separat holdingbolag mindre när man är ensam ägare, men det finns ändå några skäl jag kan komma på:

   - Den legala brandväggen; om rörelsen råkar ut för en stämning, du åsamkar en större skada i din roll som konsult eller byggare eller vad det nu är, så är HAB inte ersättningsskyldigt
   - Om din portfölj blir riktigt stor i jämförelse med rörelsen kanske Skatteverket ifrågasätter om alla momsutgifter är avdragsgilla (vet inte om detta är sannolikt)
   - Om du äger mer än en rörelse kan det finnas vinster med en koncernmoder
   - Om du planerar sälja hela eller delar av din rörelse

   Möjligheter att kvitta är oförändrade i och med koncernbidragsmöjligheten, men visst blir det lite extra administration.

   Precis som du skriver är behovet något som styrs av situationen. Nummer 1 skulle jag tycka var tillräckligt skäl för mig, men det beror kanske lite på hur paranoid man är kring sådana saker.

   Situationen med en kvarvarande, lönegivande rörelse kan vara en bra lösning på många plan. Både en mjölkko och något att göra, ett jobb att gå till. Det sista ska inte underskattas, många, inklusive jag själv, behöver något mer än att sitta framför datorn därhemma i pyjamas.

   Radera
 3. tack för ytterligare ett bra inlägg.

  jag startade ett bolag för att kunna köpa in lite roliga prylar (läs grävmaskin etc) en väldigt stor förlust egentligen men bra när man bor på en gård (ska väl egentligen förmånsbeskattas)

  jag har som du förstår bara kostnader och balanserat underskott i företaget, då finns det vad jag förstår bara fördelar att starta en depå i aktiebolaget, där all avkastning blir "skattefri" tills (om) bolaget visar vinst.

  dock är det ett litet bekymmer jag stött på när man vill ta ut pengar.
  det går inte (från avanza) betala ut till bolagets ägare (mig)
  det går inte betala ut till bolagets skattekonto.
  det går bara betala ut till ett konto som företaget "äger" vilket är något som jag avstår då det kostar några tusenlappar per år (2500:- på SHB)

  MEN Avanza gav mig tipset att, vid ett "uttag" föra över aktier till mig privat, och sedan sälja dem i min privata depå. då man övertar bolagets anskaffningsvärde kan det vara klokt att innan överföringen realisera vinsten och placera i ett stabilt bolag, tex investor eller industrivärden och sedan föra över, kostar 39:- + courtage.

  jag har anmälningsblanketten för bolagets depå framför mig, lite bökigare än att öppna privat, men måste skicka med bevittnad kopia på idkort.

  tack för en bra blogg

  //Tobias

  SvaraRadera
  Svar
  1. I ditt fall måste du ändå stoppa in pengar i bolaget (om det nu löpande förlorar pengar) så då kan du sannolikt spara in skatt genom att stoppa in det kapital du har som villkorat aktieägartillskott och investera det inom bolaget istället för att göra det utanför.

   Om lyckan i bolaget skulle vända kan du dela ut tillskottet igen utan skatteeffekt och alla skatter eliminerade under tiden.

   Situationen med att inte få ut från Avanza känner jag inte igen, jag har ett bankkonto för 500 kronor/år, inte hos SEB då... Att "föra över aktier" kan kanske göras. Men en underprisöverlåtelse (under aktuell aktiekurs) från bolaget till dig är sannolikt inte tillåten, alternativt utlöser det en beskattning. Hör med din revisor. Det är helt orimligt att det skulle vara tillåtet och skattefritt.

   Radera
  2. hej igen och tack för att du tar dig tid att svara.
   jag driver bolaget "på egen risk" dvs jag garanterar privat att betala företagets åtaganden etc, det är inte förbjudet att driva olönsamma bolag :)

   jag tänkte stoppa in pengar som "egen insättning" ungefär som ett lån, och bokför det som "skuld till närstående" i AB.

   då kan jag när som helst plocka ut dessa pengar "skattefritt" och bokföra det som att skuld till närstående minskar.

   att föra över aktierna borde väl fungera som så att jag tex 1 januari säljer allt i bolagets portfölj.
   2 januari köper jag investor för hela beloppet.
   anskaffningsvärde 100:-
   3 januari överlåter jag dessa aktier till mig privat och övertar anskaffningsvärdet 100:-
   4 januari säljer jag dessa privat för tex 99,50.- men tar upp 100:- som anskvärde.

   ungefär så borde det väl fungera

   Radera
  3. Inget av det här är något jag känner igen.

   Driver "på egen risk" vet jag inte riktigt hur du menar, menar du att du har lån eller leasing i bolaget som du är borgensman för?

   Det är fullt tillåtet att driva bolag med förlust, men då måste du skjuta till eget kapital för att inte hamna i tvångslikvidation. Detta är inte ett lån. Det kan vara villkorat aktieägartillskott och då kan du få tillbaka pengarna skattefritt (utan ränta) när bolaget tjänar pengar igen och har fritt eget kapital.

   "Egen insättning" vet jag inte riktigt heller hur du menar, det är dock fullt tillåtet att låna ut pengar till bolaget. Ränta på dessa pengar ska beskattas.

   Investorexemplet låter också märkligt. Om du ska "överlåta" aktierna så blir det en affär där pengar utbyts. Du kan lika gärna handla dem över börsen (förutom courtaget). Du kan inte ta över anskaffningsvärde. Ditt privata anskaffningsvärde blir vad du betalade till bolaget, inte vad bolaget betalade när det köpte Investor.

   Det du beskriver låter som att du vill flytta förluster mellan ditt AB och dig själv och det lär inte fungera.

   Radera
  4. när bolagets aktiekapital är förbrukat kan man göra ett aktieägartillskott. man kan även välja att inte göra detta utan driva det vidare på egen risk. (kan inte de exakta termerna) att göra aktieägartillskott kontrollbalansräkning eller likvidera är bara för att skydda aktieägarna mot just personligt betalningsansvar.

   när jag personligen lånar ut till bolaget hamnar det som kortfristig skuld istället för fritt eget kapital i bolagets balansräkning, lånar jag ut till 0% ränta blir det heller ingen ränta att skatta på, (MEN det kan ändå vara fördelaktigt att få ränta på dessa pengar privat, skattas ju i kapital till 30%)


   det med investorexemplet är avanzas förslag och det tycker jag låter som det ska fungera, det är alltså istället för att betala ut likvida medel till ett konto (eftersom företaget inte har något konto)

   det jag beskriver, och vill uppnå är att jag i mitt bolag med några 100K i balanserad förlust, där jag knappast kommer generera några intäkter i framtiden, ska placera mina investeringar istället för att ha dem privat.
   jag kan då få avkastning på aktier "skattefritt" tills företaget har betat av den ansamlade förlusten.

   när/om företaget sedan visar vinst kan man göra enligt ditt förslag, ge aktieutdelning.
   då är det fördelaktigt att man haft aktierna länge och har sparat utdelningsutrymme som varit ca 150000:- per år och nu sänks till ca 105000 per år, jag ser inte att du tog med detta i beräkningen utan du fick en del i inkomst av tjänst och får högre marginalskatt

   MVH/Tobias

   Radera
  5. detta brukar man skriva i årsredovisningen isåfall:
   Skyldighet att upprättat en kontrollbalansräkning enligt ABL 25kap, 13§ har vidtagits och den visar fortsatt förbrukat aktiekapital. Bolaget kommer att drivas vidare med personligt betalningsansvar enligt ABL 25kap, 19§.

   Radera
  6. OK, detta är helt klart något jag inte har kunskap om. För min del är ett av syftena med att driva AB att inte ha personligt betalningsansvar. Att avsiktligt köra det så vänder upp och ner på mycket ;-)

   Jag skulle nog kolla upp det här med överlåtelsen en gång till med någon sakkunnig, i alla fall om det rör sig om mycket pengar.

   Radera
  7. Hej, kan ge ett svar till er konversation.
   Om jag förstår det rätt vill du föra över aktierna till dig som privatperson. Det är möjligt, men enbart via utdelning och ej som kvittning mot egen inlåning. För att dela ut tillgångar ska dessa vara värderade till marknadsmässigt värde (vilket vore fallet) men då du har förbrukat EK så har du inget fritt EK att hantera utdelning emot så det fallerar.

   Radera
  8. Dessutom är väl vinst från aktier enbart möjligt att kvitta mot förluster från aktier (aktiefållan) så även om du skulle kunna casha ut aktierna skulle du ej få kvitta dem mot de ansamlade förlusterna i bolaget...

   Radera
 4. Borde ju även finnas betydande juridiska fördelar med Holdingbolag där man är ensam ägare. Om bolaget inte har några åtaganden, pant, rörelse eller avtal så finns det ingen risk att någon ska göra anspråk på dina pengar via stämning eller liknande?

  Är det någon skillnad på ett moderbolag vars verksamheten endast är att äga och ett koncernmoderbolag? Jag har sett att hos koncernmoderbolag plussar man ihop alla rörelsebolags omsättning/vinst. Hur får man ett holdingbolag som äger rörelsebolagen och samtidigt redovisar totala omsättning och vinsten?

  Vad är bäst:
  1. ) Att byta namn på befintligt AB och sedan skapa ett nytt holdingbolag som köper rörelsen? Kräver revisor. (borde vara fördel om man redan är anställd och sparat utdelningsutrymme. Och sedan gör man ett koncernbidrag på all cash till holdingbolaget som kan allokera om till nya bolag. Kanske enklast för att slippa krångla med nya bankkort, registreringar osv) Nackdel med att lägga upp 50k för nytt bolag.

  eller att...

  2. ) Låta rörelsebolaget skapa ett nytt bolag (behöver inte tillföra 50k) och överföra avtal, bankkort m.m och byta namn på bolaget? Borde inte detta ställa till det med sparat utdelningutrymme? Ska man fortsätta vara anställd i holdingbolaget/koncernmodern? Alternativet förstör fin historik med tillväxt och kreditbetyg på rörelsebolaget.

  Hur skulle du ha gjort Lundaluppen? För och nackdelar?

  /Allokeraren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt HAB + RAB bildar en koncern och HAB är koncernmoderbolaget. Koncernredovisning (det du beskriver med summerade resultat- och balansräkningar) behöver du göra om något av följande gäller

   - RABs aktier eller andra värdepapper är noterat
   - RAB har > 50 anställda
   - RABs balansomslutning > 40 mkr två år i rad
   - RABs omsättning > 80 mkr två år i rad
   - eller om du vill!

   När det gäller vad som är bäst i din situation är det svårt för mig att svara på. Jag kan säga vad jag gjorde själv däremot:

   1. delade ut allt kvarvarande utrymme från RAB
   2. bildade HAB, använde lagerbolag då men skulle bildat det själv idag eftersom det går snabbare och har blivit enklare
   3. överlät aktierna i RAB till HAB billigt (av en slump betalade HAB 100 000 kronor, vilket var minimumkapitalet på den tiden)

   Med andra ord, inga pengar bands upp, inget utrymme brann inne. Inga namn ändrades, inga bankkort m.m. behövde ändras. Jag var fortsatt anställd i RAB.

   Radera
  2. 1. Delade du ut allt utrymme för att få ner substansvärdet i RAB innan köp av HAB?
   3. HAB betalade 100 000 kronor, var det också RAB motsvarande egna kapital vid tidpunkten? Så du betalade till substansvärde. Med andra ord ingen underprisöverlåtelse?

   Att bilda HAB till ett RAB med stort fritt kapital blir väl skatteineffektivt? Ska inte det göras från början innan vinster har börjats balanserats?

   Mvh

   Radera
  3. Hej,

   1. Jag delade ut allt 3:12-utrymme
   3. HAB köpte RAB till ett underpris, 100000 var de pengar som fanns i HAB så jag fick tillbaka dem och band därmed inget ytterligare kapital

   Radera
 5. Hej! Stort tack för inlägget, jätteintressant!

  Om man nu inte har behov av att köpa pizza, foliehattar och barolo för pengarna...

  så borde det rimligtvis vara mer avkastningsvärt att investera inom bolaget istället för att skatta ut utdelningsbara medel?

  Den årliga utdelningsskatten borde vara förödande ur ett avkastningsperspektiv. Alltså endast om man tänkt sig investara utdelningen privat. Borde vara mkt bättre att ackumulera utdelningen i bolaget(?) I alla fall i början av investerarkarriären.

  Lön att konsumera tar väl även de flesta framgångsrika (fullt medveten att många inte har den möjligheten) företagare för att maximera K10:an?

  Jag tycker rösträtten är mycket viktig ur ett rent moraliskt perspektiv. Det svarta ansiktslösa kapitalet är förödande för svenskt näringsliv, alla borde gå på stämman och rösta och det är klart vi ska ha som målsättning att bli lika framgångsrika som Fredrik!

  Ropen ska skalla - Fredrik åt alla!

  Toppeninlägg luppen!

  //Anders


  SvaraRadera
  Svar
  1. Förr eller senare vill du sannolikt ha ut pengarna, så i det generella fallet skulle jag säga att det är bäst att ta ut dem så fort som möjligt. Det finns en latent politisk risk att någon vill öka skattetröskeln mellan HAB och dig, eller återinföra förmögenhetsskatt & Lex Uggla.

   Det finns en möjlighet att "vara passiv" och skatta 25 % av kapitalet, men det bygger ju på att RAB är sålt. Det är också en möjlighet som är på väg att försämras.

   Om du kan/vill använda löneutrymmet på K10 beror på flera saker och även hur du värderar socialt skyddsnät som den allmänna pensionen. Det beror också på om du har lön från andra källor än HAB-RAB-koncernen.

   Radera
  2. skatten ökar till 25% från 20% på utdelning om nya 3:12 går igenom

   Radera
  3. Här finns en bra genomgång om de kommande skattereglerna/gränserna.

   Radera
 6. Riktigt roligt med ett inlägg om ägandeformer/beskattning/småföretagande!

  Värt att notera om man faktiskt har ett rörelsedrivande bolag man har löner i är ju att man med huvudregeln, beroende på lönernas omfattning, kan använda huvudregeln för att beräkna lönebaderat utdelningsutrymme och därigenom plocka ut mer än 160 tkr till lägre skatt.

  //F

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut, mina exempel använda schablonregeln mest för att den är enkel men också rätt vanlig - för enmanskonsulter och andra ensamföretagare.

   Radera
 7. Mycket intressant. Fortsätt gärna på detta tema. Det skulle vara intressant att höra dina tankar om hur man m h a ett bolag skulle kunna skjuta fram vinst så att man kan ta ut den i framtiden, tex genom att köpa skog som ska avverkas långt fram i tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jobbiga med skog är att den i Sverige i praktiken bara kan köpas av privatpersoner. Den ger en långsiktig avdragsmöjlighet som många använt men passar inte riktigt i i HAB-RAB-strukturen.

   Radera
 8. Jag är lite osäker på bokföringsskyldigheten i företagsägd KF. Stötte på detta för en tid sedan och vill minnas att jag kom fram till att viss redovisning av transaktioner inom KF kan behöva göras.
  Se stycket om "sidorna register och avstämning". http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx

  Meningarna tycks vara delade angående detta. Som utomstående ser jag inget direkt värde i att kunna följa vilka placeringar som görs.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har haft företagsägd KF i ett antal år, skött redovisningen själv och fått den godkänd utan någon anmärkning av revisor. Visst för jag register över mina köp/sälj men jag skulle tro att bankutdrag räcker för detta syfte.

   Radera
  2. Jag har väl drabbats av en kunnig revisor då...
   Tack för bra blogg!
   /M

   Radera
 9. Hej!
  Intressant diskussion.

  Jag arbetar i ett konsultföretag med ca 60 anställda (RAB) och har köpt in mig i holdingföretaget HAB (ägt av personalen) som äger 49% av RAB. Finns det något jag kan göra med dessa onoterade aktier?
  Kanske starta ett eget HAB med KF och förvalta dessa i?

  Hälsningar,
  Ingenjorsliv

  SvaraRadera
  Svar
  1. I den här diskussionen är det ditt HAB som är vad jag skulle kalla RAB ;-). Om jag får gissa är ditt HAB inte ett fåmansbolag och därmed finns det egentligen ingen anledning att skapa ett skal omkring detta. Det är bättre att betala 30 % skatt på utdelningarna (som inte är begränsade i storlek) och sedan investera pengarna privat.

   Jag gissar att dessa aktier är reglerade med hembudsklausul i bolagsordning eller i ett aktieägaravtal, så någon handel är sannolikt inte möjlig.

   Radera
  2. Hehe ja okej. Nej precis, okej vad bra, då vet jag. Har för mig att det är 25% skatt, kan det stämma?
   Jo det stämmer också. Nej då slipper jag fundera på det :) tack för svaret!

   Radera
 10. Hej
  Mycket bra inlägg för min del. Jag är i startfasen av denna resa. Är delägare i ett fåmansbolag och har lagt dessa aktier i ett holdingbolag som är hundra procent ägt av mig för att kunna minimera skattekostnaden. Ägde de innan privat då utdelningen första åren inte gav mycket att hurra för, men nu har det börjat rulla på ordentligt och utdelningarna kommer vara stadigvarande framöver om inget oväntat händer

  Utdelningarna jag får kommer vara väsentligt större än vad jag kan dela ut från holdingbolaget (enligt grundregeln) vilket kommer bygga tillgångar i holdingbolaget.

  Gör allting själv med bolaget, har ingen revisor. Detta mest för att det är intressant att lära sig. Det blir inte många verifikationer per år ändå som skall bokföras.
  Funderar nu på hur jag skall investera pengarna i bolaget. Det känns dumt att de skall ligga på ett räntekonto utan de skall såklart också få arbeta för mig. Speciellt eftersom det inom ett par års sikt kan vara beskedliga belopp som skall förvaltas. Därav är jag inne på bloggar som denna och luskar. Har väl egentligen rätt hyffsad koll på aktiemarknaden och ekonomi i stort, men är väldigt defensivt lagd. Jag har idag ingen aktieportfölj även om jag tidigare provat på några gånger med blandade resultat och dessutom med bra mycket mindre belopp än vad det nu är tal om. Jag har också märkt att jag själv är mycket mindre riskvillig idag än vad jag var för 10 år sedan när jag köpte en kanadensisk guldjunior och förlorade hela kakan. Något som tilltalar mig idag är värdeinvestering i stora trygga bolag som avkastar stabilt varje år snarare än de mer osäkra skraplotterna. Kan jag prestera som index eller strax över är jag väldigt nöjd.

  Sen har jag ju dessutom ett stort onoterat innehav i holdingbolaget som under lång tid kommer utgöra majoriteten av den totala portföljen. En hög risk såklart, men så länge jag jobbar kvar i firman är aktierna kvar.

  Så jag vill väldigt gärna se mer om detta, det är för mig jätteintressant och något som det skrivs väldigt lite om. SEB har en företagsblogg där de ibland tar upp sådana här ämnen

  Etta par frågeställningar jag har:
  Vi får också in pengar på sparkontot privat varje månad, nu har vi en stabil kontant buffert och framtida sparpengar som kommer in vill vi också investera på något sätt. Hur tänker ni kring fördelning mellan de olika portföljerna man har? Man har ju en hel del. Tjänstepension, Premiepension, privat portfölj, bolagets portfölj, barnens portföljer och säkert mer därtill. Har ni olika innehav i olika portföljer eller kör ni copy paste på alla portföljer (dock med olika storlekar såklart)

  Sen har jag ju dessutom ett stort onoterat innehav i holdingbolaget som under lång tid kommer utgöra majoriteten av den totala portföljen. En hög risk såklart, men så länge jag jobbar kvar i firman är aktierna kvar.

  Ps. Såg att någon pratade om bankkostnader. Jag har mitt bolags konto hos danske bank. Det kostar 500sek/år och fungerar ypperligt. Jag har inte mitt privata konto här dock.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funkar sådär att skriva inlägg på iPhone. Får be om ursäkt för missarna ovan.

   Radera
  2. Din situation känns väldigt välbekant, tror många har ungefär det läget.

   Frågan om multipla portföljer: jag ser alla mina stora portföljer som en enda portfölj ser till att de sammantaget är i "balans". Det är denna totalportfölj jag redovisar på bloggen.

   Jag har även lite aktier i ett av mina dussintal pensionskonton, när de köps väljs de på bevakningslistan, men eftersom de köpts vid andra tillfällen och portföljen är väldigt liten är den också helt obalanserad (något innehav står för 40 %, andra av mina vanliga innehav saknas).

   Radera
  3. Jag har själv en portfölj i mitt företag, en privat portfölj i ett ISK samt ett par pensionsportföljer. Utöver det finns det andra tillgångar i form av fastigheter etc. Den intressanta trenden som varit sen jag startade mitt företag i mitten på 90-talet är hur olika skattereglerna har utvecklats under den tiden för dessa olika former av ägande.

   Bolagsskatterna har sänkts, periodiseringsfondsreglerna har blivit mer gynnsamma, utdelningsmöjligheterna har blivit bättre och arbetsinkomster har fått jobbskatteavdrag. Fastigheter och annan förmögenhet har blivit mycket mer förmånligt skattemässigt. Privata placeringar har blivit mer gynnsamma med ISK och KF, bl.a. genom sjunkande schablonräntor.

   Pensionssparandet är dock tvärtom. Där får man inga jobbskatteavdrag. Det är svårt att flytta pengar mellan olika institut. Det är ofta begränsningar i vad man kan placera i. Den stigande brytpunkten för statlig skatt har gjort det mindre intressant att utnyttja marginaleffekter på inkomstskatter (en av huvudanledningarna till att pensionsspara öht). Det privata pensionsavdraget är borta.

   De flesta som pensionssparar gör det nog för att de inte litar på sig själva. De är rädda för att de ska bränna pengarna och tänker att de är säkrare hos någon annan. Men hänger man på såna här ekonomibloggar är nog sannolikt det inget stort problem. (Däremot kan det vara klokt att som företagare ha en pensions- och sjukförsäkring liknande en anställd med kollektivavtal har.)

   Sen finns alltid risken att reglerna ska ändras igen men det är omöjligt att sia om. Och är det något bra med att Trump vunnit och att GOP kontrollerar kongressen är att en ny våg av globala skattesänkningar kan bli följden. Vi lever i en globaliserad kapitalvärld och ingen nation som vill vara rik kan längre ställa sig utanför.

   Därför tror jag inte risken för återinförande av förmögenhetsskatt etc är särskilt stor. Däremot kan fastighetsskatten och andra kapitalskatter säkert skruvas upp lite då och då likt det vi har sett senaste åren. Alternativt kanske ränteavdragen justeras ned. Det är inget som förändrar helhetsbilden som jag ser det.

   Mvh Mattias

   Radera
  4. Du har varit igång några år längre än jag som företagare, men jag håller med om "trenden" att det har förenklats och även att mycket justeras hela tiden.

   Om man har kommit så långt att företaget/portföljen i princip kan försörja en resten av livet så bör man omvärdera saker som pensionsförsäkringar, sjukförsäkringar etc. Man är kanske inte längre beroende av sin arbetsförmåga? Bästa pensionslösningen är kanske att vara anställd i eget bolag livet ut?

   Men innan man gör livslånga, detaljerade planer får man tänka på föränderligheten i politiken. Man bör fokusera på flexibla lösningar som förmodligen är långsiktigt bättre än optimala lösningar sedda med dagens perspektiv.

   Radera
 11. I den börsnotering jag hade förmånen att vara med om för ett antal år sedan, valde många kollegor, efter input från kluriga banker och jurister, att äga aktier genom bolag i utlandet samt i många fall betala för private banking tjänster via stora banker, typ HSBC. I alla de fall jag kunnat följa upp deras beslut så har det visat sig att:
  *det "skattesmarta" utlandsalternativet har visat sig vara krångligt, kostsamt och inte alls smart efter att förutsättningarna för bolag i de dåvarande heta skatteländerna ändrats
  *Att vara en mindre private banking kund hos stora internationella banker är i de flesta fall en usel affär. Dyra avgifter och undermåliga resultat.

  Jag är väldigt glad att jag valde den enklast möjliga lösningen där man själv har full kontroll. Att investera privat i KF är ju fantastiskt fördelaktigt, nästan för bra för att vara sant i detta (på förvärvsinomster) högskatteland.

  Generellt så förstår jag inte att så många (inte minst vissa större näringslivsprofiler..) lägger ner så mkt tid på att närmast maniskt försöka hitta kluriga skattelösningar för sina investeringar.

  KF - fantastiskt bra.
  Vanligt depå - 30% skatt. Också helt OK, bara betala och vara glad. Varför krångla till det till varje pris..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har startat rörelsedrivande bolag utomlands och erfarenheten är inte så uppmuntrande. Om jag skulle göra det privat av skatteskäl så skulle jag säkra upp att det var

   1. tidsbegränsat, vill inte sitta med dessa rådgivare och deras avgifter "tills vidare", till exempel vid en utflytt till Cypern/Malta eller liknande
   2. verkligen, verkligen, garanterat, värt det ekonomiskt...

   Radera
 12. Jättebra inlägg Lundaluppen.

  Jag har funderat på att starta eget konsultbolag och har letat lite efter info om olika skatter och liknande, men har inte riktigt fått grepp om vissa saker.

  - Kan man dela ut pengar (via schablonmetoden tex) i ett företag som går med förlust för att då slippa betala bolagsskatt på 22% på utdelningen? Tex vid sporadiskt arbetande, när man kanske tar ledigt ett år, inte drar in några pengar, men tex åker på någon konferens och får förluster, och fortfarande vill plocka ut pengar. Alla räkneexempel jag har sett verkar förutsätta att det är både bolagsskatt och kapitalskatt på utdelningen, men är det någon specifik regel som säger att det måste vara bolagsskatt på utdelat kapital?

  - Du nämner att KF är en försäkring och du kan sätta dig själv som förmånstagare. Och man kan väl trigga utbetalning när man vill, eller? Hur funkar det då med "försäkringsutbetalning" via företagets KF till privatperson? Vad blir skatten? Någon skillnad mot att bara plocka ut pengarna till företaget och dela ut / ge som lön därifrån?

  - Att sälja ett fåmansföretag är inte alltid en sådan bara idé, då vad jag förstår kommer vinsten då beskattas som om det vore löneinkomst. Vad jag förstår kan man lägga ett företag "i träda" i 5 år och sedan avveckla det och betala ut inlåsta pengar till kapitalbeskattning. Dock får man ju då inte syssla med liknande verksamhet i annat bolag medan man "ligger i träda" om jag förstår rätt. Det är väl framförallt detta som Spiltans VD P.H Börjesson sagt göra att 3:12 reglerna är dåliga. Det gör att folk låses in i sina företag och kan inte sälja dem för att starta nya bra företag (och såklart gör det svårare för Spiltan att köpa onoterade fåmansbolag).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar på dina frågor:
   1. Ja, man kan dela ut även när bolaget inte gör vinst. Utdelning sker dock alltid från fritt eget kapital som antingen är pengar som du satt in (aldrig skattemässigt lönsamt att dela ut) eller från ackumulerade, tidigare vinster. De sistnämnda har du redan betalat skatt på, ett annat år. Så det finns ingen riktig väg förbi det.

   2. Du är inte förmånstagare - du är den försäkrade. Bolaget får pengarna om du dör. Uttag sker till bolaget.

   3. Om du ska sälja ett fåmansbolag (RAB) så kommer du i många fall att skapa ett HAB och då "låses" pengarna in i det. Om du istället vill ha allt i handen direkt så betalar du inkomstskatt av tjänst upp till drygt 5 miljoner kronor, allt därutöver blir inkomst av kapital.

   P-H har säkert rätt i att det fattas många dåliga beslut på grund av detta. Om jag skulle vilja sälja och starta nytt, så hade jag gjort det som nytt dotterbolag till HAB. Då har du tillgång till hela kapitalet utan någon beskattning.

   Radera
 13. "Det enda som du behöver redovisa är insättningar och uttag ur KF samt att årligen göra en prövning om värdet behöver skrivas ner." Måste man inte skriva upp värdet vid årsredovisningen om aktierna stigit under året? Mvh Sandra

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,

   Vid varje bokslut måste du jämföra ditt bokförda anskaffningsvärde med det verkliga värdet i KF (summan av värdepapper & likvider).

   Om verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet ska du göra en nedskrivning (ej avdragsgill).

   Om du tidigare år gjort en nedskrivning men jämförelsen nu visar att verkliga värdet är högre än anskaffning minus nedskrivning ska du göra en återföring (blir en skattefri intäkt).

   Ditt bokförda värde kan aldrig bli högre än totala anskaffningsvärdet.

   Radera
  2. Tror väsentlighetsprincipen reglerar om en nedskrivning ska göras eller inte:

   "Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor på balansdagen ska tillgången alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor finns en väsentlighetsregel som innebär att nedskrivning inte behöver göras om den finansiella anläggningstillgångens värde understiger dess redovisade värde med mindre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av ingående eget kapital."

   Jag tror inte heller alla redovisar anskaffningsvärde för finansiella tillgångar i noter. Har man betydande belopp i den posten så kanske det är av mer vikt?

   Radera
  3. Sant, jag skriver lite ur mitt perspektiv där KF utgör en väsentlig del av HABs tillgångar och där det gjordes stora nedskrivningar under finanskrisen.

   Radera
 14. Hej!

  Det råder en viss förvirring hos mig gällande företagsägd kaptialförsäkring kontra "direktpension".

  Kort och gott, jag driver eget Aktiebolag, enmansföretag, och kommer skatta fram en vinst. Jag har öppnat en företagsägd kaptialförsäkring där mitt Aktiebolag är Försäkringstagare, där jag som person är försäkrad. Förmånstagarförordnande saknas.

  Jag vill således från mitt Aktiebolag sätta in större delen av den beskattade vinsten i min företagsägda Kapitalförsäkring på Avanza, och jag vill kunna "plocka" ut kapital från kaptialförsäkringen och föra tillbaka in aktiebolaget på sikt, för att därefter plocka ut kapitalet privat i form av lön/utdelning etc.

  Är det något som hindrar mig från att göra som ovan? Finns det begränsningar i hur mycket, och när - jag kan göra uttag från kaptialförsäkringen tillbaka in till aktiebolaget?

  Finns det någon anledning till att man ska köra på "direktpension" istället? Som jag förstått det hela så är det ju bara extra dokumentation som pensionslöften etc, som man sedan ska häva, för att kunna betala ta ut pengarna när man vill...

  Förvirrad. Stor tacksam för svar.
  //S.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gör precis det du beskriver först. Direktpension är ett skal som skyddar pengarna från bolaget men låser in dem över tid.

   Om du ser till att HAB är skyddat från verksamheten och helt i din ägo ser jag ingen anledning att dra på dig inflexibiliteten. En säljare av direktpensionslösningar kan säkert komma på någon dock.

   Radera
  2. Saxat nedanstående från ett företag som sysslar med förmedling av direktpension utan försäkring, dvs du tex fondsparar i vanligt aktie/fondkonto där man betalar 30% skatt på kapitalvinst vid försäljning.

   "Om du istället behåller kapitalet i bolaget och sedan betalar ut det som årliga löner när du gått i pension så kan ditt bolag kvitta bort all kapitalvinst som uppkommer då fondandelar försäljes mot de avdragsgilla löneutbetalningarna. Därmed behöver du inte betala någon skatt på värdetillväxten över huvud taget.
   Som pensionär får du dessutom göra dubbla jobbskatteavdrag på lönen från ditt bolag. En löneinkomst upp till 100 000 kr per år beskattas endast med ca 13 procent. En lön om 300 000 kr per år beskattas med ca 22 procent om den tillsamman med dina pensionsinkomster inte överstiger brytpunkten för statlig skatt. (F.n. 470 000 för pensionär.)

   Observera att även löneinkomster som pensionär höjer din allmänna pension med 18,5 procent av lönesumman. Medräknat den höjda allmänna pensionen är således löneinkomster upp till 300 000 kr per år i praktiken näst intill skattefria för pensionär.

   Arbetsgivaravgiften för lön till pensionär är endast 16,36 procent. Din pensionerade make/sambo kan vara anställd/delägare i bolaget och också lyfta lön till samma förmånliga regler. Så här kan du fortsätta med årliga löneutbetalningar ända tills allt kapital i bolaget är utbetalat."

   Förefaller som det du förlorar med kapitalförsäkringen är schablonskatten.

   Sedan är det inget som säger att man inte kan bryta pensionslöftet och återföra pengarna till bolaget innan man når 65års ålder antar jag. Nackdelen är ju då den högre arbetsgivaravgiften.

   /Skägget

   Radera
  3. Hej Skägget, att ta ut som pension ist f lön är ju en öppen möjlighet även om du har pengarna i en kapitalförsäkring som inte är kopplad till direktpension.

   Här finns en rejäl genomgång av direktpension och som jag tolkar det finns det, i min situation, ingen egentlig vinst att kapsla in min KF i direktpension. Kostnaden är å andra sidan liten, mest administration.

   Jag vill å andra sidan plocka ut så mycket som möjligt idag med 20 procent skatt, så jag vill inte låsa in saker, därmed skulle en eventuell direktpension kunna vänta till ett senare skede.

   DP verkar kunna skapas när som helst och kunna rivas upp när som helst, så ur ett "politisk risk"-perspektiv ser jag det som en öppen möjlighet att ha i åtanke för framtiden, men inget jag vill ha eller behöver nu.

   Radera
  4. Hej igen,

   jag förespråkar varken det ena över det andra, har både DP och företagsägd KF. Planen är att KF:n inom 5-8år är såpass pengastinn att man kan kliva av hamsterhjulet men ändå lyfta lön till första brytpunkt samt maximal utdelning varje år åtminstone tills avtalspension från tidigare anställningar kickar in. Har då också DP:n som en reserv för att dryga ut vid ålderspension.

   Skattesmart eller ej låter jag vara osagt.

   /Skägget

   Radera
  5. Som jag tolkat läget är det öppet att göra en överflytt från företagsägd KF till DP i ett senare läge (närmre pensionen) och det finns ingen vinst att ha tillgångar i DP under tiden. Därför väljer jag att avvakta.

   Radera
 15. För att minska riskerna för eventuella lagändringar om försämrade utdelningsmöjligheter framöver bör väl fokus vara på att snabbast/smartast möjligt plocka ut så mycket som möjligt genom ditt RAB eller HAB. Och sedan investera kapitalet själv genom privat KF/ISK. För oavsett om bra kapitalplaceringar görs i ditt RAB/HAB så kommer du ju behöva plocka ut pengarna för att ha glädje av dom. Det känns inte som om det kommer bli enklare eller billigare i framtiden att göra detta. Har du någon i familjen som är över 65 som arbetar så får du ju ut pengarna till relativt låg skatt annars måste utdelning vara det billigaste sättet. Eller finns det några andra fördelar med att ha kvar pengar i ditt RAB/HAB?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan bara instämma. Töm av HAB så fort som det är rimligt skattemässigt.

   Radera
  2. Om du redan har pengar och kassaflöden så du klarar dig privat så kanske pengarna jobbar bättre i HB? Tänker om man köper andra bolag/fastigheter och har målsättningen att bygga upp ett större konglomerat? Tankar på det Luppen?

   Radera
  3. Om du vet med dig att du ska göra en investering inom HAB så är det såklart onödigt att plocka ut pengar med beskattning för att senare stoppa in dem igen.

   Radera
  4. Allting beror på vilken situation man befinner sig i. Men, till sist ska pengarna ut ur bolaget om de ska kunna användas privat.

   Den lägsta skatten är det på lön upp till ca 145 tkr/år från man är 80 år. Det känns ganska långt bort för de flesta, men är till stora delar överlappande med vad det traditionella pensionssparandet ska täcka. Efter man fyllt 65 är lön upp till 200 tkr per år det bästa.

   För sparade skattade vinster är utdelning bättre än lön fram till man fyllt 65 år, ungefär likvärdigt med lön under statlig skattebrytpunkt efter man fyllt 65 och sämre än lön efter man fyllt 80 år. Höjs skatten till 25% på utdelningar så blir lön efter 65 år bättre givet att inte de reglerna också ändras.

   Anders Andersson har gett rådet att med nuvarande system är det bättre för företagare att ta ut pension medan man jobbar och ta ut lön när man gått i pension. Det sammanfattar skatteläget ganska bra tycker jag.

   Mvh Mattias

   Radera
  5. Jo, men Anders Anderssons ironi bygger trots allt på att man låter skattelagstiftningen styra ens handlande.

   Min gissning är att jag antingen likviderar bolaget till slut och helt enkelt betalar skatten, eller låter barnen ärva. En utlandsflytt känns avlägset, har ju till och med döpt bloggen efter Lund...

   Om bolaget blir riktigt värdefullt kan det vara värt att likvidera eftersom det "bara" är de första 5,5 miljonerna som skattas som tjänst.

   Radera
 16. Jag äger aktier i bolaget jag arbetar för i mitt AB (använder enbart AB till detta, inget annat).

  Jag tänker så att den utdelning jag får från bolaget jag arbetar på sätter jag in i ABs KF och investerar. Det innebär att jag kan investera hela utdelningen utan beskattning.

  Alternativet är att jag tar ut pengarna och investerar privat i min ISK, men då måste jag beskatta dem med 20% först och får alltså ett lägre belopp att investera.

  Eller tänker jag fel? Borde jag bara ta ut pengarna från AB och ta skatten på 20% och investera privat istället? Tänker mig att får jag kontinuerligt utdelning varje år så blir 20% extra att investera ganska mycket.  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra fråga, bäst att illustrera med följande scenarier:

   A: Plocka ut nu och investera i tio år

   Du får ut 80 % av 150 tkr = 120 tkr
   Investera med 7 % avkastning netto, tio år = 236 tkr

   B: Investera i bolaget i tio år och plocka ut sen

   Investera 150 tkr med 7 % netto: 295 tkr
   Plocka ut 80 % = 236 tkr

   Exakt samma resultat alltså. Eftersom scenario B innebär en högre politisk risk väljer jag scenario A. Hittills har inte utdelningsbart belopp stigit så fort som 7 % om året.

   Radera
  2. Ja, nu känner jag mig rätt dum. :)

   Då ska jag helt enkelt tömma ut de pengarna jag har i bolaget under 2017 (det understiger 150k).

   Radera
  3. Du har ju onekligen väldigt bra koll på det här, så du kanske kan svara på följande fråga också. Vad ska utdelningen som jag får in till mitt ab bokföras som? Är det en finansiell anläggningstillgång?

   Radera
  4. Inte meningen att skriva dig eller någon annan på näsan. Utdelningen ska sannolikt in med debet på ditt bankkonto och kredit på ett resultatkonto, typ 81xx. Se den här sidan (som är riktigt bra med exempel på alla möjliga bokföringssituationer).

   Radera
  5. Så upplevde jag det inte alls, är väldigt tacksam för dina svar!

   Jag känner mig rätt dum ofta. ;)

   Radera
 17. Vore det inte möjligt att lägga upp flera holdingbolag för att därmed öka det totala utdelningsutrymmet? Jag vet att det har varit förslag om att omöjliggöra detta, men mig veterligen är det fortfarande möjligt.
  Vad säger du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/aktiebolag/famansforetag/reglerforfamansforetag/inkomstaret2016.4.3810a01c150939e893f7f3a.html

   "Om du äger aktier i flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i högst ett av företagen."

   Mvh Mattias

   Radera
  2. Det här är intressant. Vi är tre personer som äger ett RAB gemensamt, alltså ett fåmansbolag. Vi använder varje år förenklingsregeln och tar ut maximala beloppet som beskattas till 20%. Men det beloppet delas ju mellan oss.
   Om vi istället:
   Skapar var sitt HAB och säljer våra aktier i RAB till detta;
   Delar ut fritt kapital från RAB till de tre HAB (ingen f-skatt på detta);
   Tar ut utdelning var och en från sitt HAB;
   Kan vi då var och en få maxbeloppet med 20% beskattning?
   Med vänlig hälsning, Kaj

   Radera
  3. @Kaj: ja så blir det, klar fördel med egna HAB i ert fall.

   Radera
 18. Skall sälja mina aktier i ett fåmansbolag och funderar på om det är bäst att ta in pengarna i ett holdingbolag eller om det är bättre att skatta och ta pengarna och investera dem privat. Vid en privat försäljning blir det ca 32% skatt.
  Jag har redan en privat aktieportfölj som ger tillräckligt med utdelningar för att jag skall kunna leva på dem så jag behöver egentligen inte pengarna privat. Funderar därför om det är mer fördelaktigt att investera hela beloppet från försäljningen i en KF i ett nytt HAB. Därifrån kan jag ju sedan ta ut utdelningar enligt schablonmodellen. Skattar företaget 22% på dessa utdelningar då?
  Supertacksam för tips!
  //Böll

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, nej det är ingen bolagsskatt på avkastningen från en KF, du skattar inom KF precis som om du ägt den privat. Men du skattar när pengarna ska från bolaget till dig, dvs. minst 20 % idag.

   Givet all politisk risk kring detta så undrar jag om det inte är bättre att skatta av 32 % direkt, men det är ju inte mina pengar.

   Radera
 19. Hej,

  Om man har en bunt onoterade aktier som man köpt in privat och sedan för över dem till sitt Holdingbolag. Finns det något man kan göra i form av att bokföra skuld till sig själv privat för samma summa som man själv har anskaffat aktierna för? Tanken med det vore att kunna få tillbaka den "skulden" privat utan att behöva skatta på de pengarna, som redan är skattade åtminstone en gång, troligen flera gånger redan.

  Vad tror du om sådana saker, något du har koll på och har använt dig av eller skulle avråda från etc?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är tillåtet att sälja tillgångar till bolaget, inklusive onoterade aktier. Det får dock inte vara ett överpris (underpris är ok) för det blir en värdeöverföring som ska beskattas. Ta hjälp av revisor eller liknande om du vill göra detta.

   Radera
 20. Jag måste få ställa något som jag tror är en dum fråga, men då jag inte kan se vad det är jag missar så måste jag ändå ställa den :).

  Varför ska man ha en KF i sitt HAB? I Norge så är utdelning och realisation av vinster skattefria för HAB (dvs ett HAB som har aktier i Statoil betalar inte skatt på utdelningen). Man betalar först skatt när man tar ut pengar ifrån sitt HAB. Jag var av intrycket att det var samma princip här i Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detsamma gäller i Sverige under förutsättning att:
   1: Aktierna som HAB äger är onoterade
   eller
   2: Ägandet i ett noterat bolag överstiger 10% av utestående aktier

   Annars behöver bolaget betala skatt på utdelning och/eller kapitalvinster vid försäljning

   Radera
  2. Som Dandyn sa, vill bara förtydliga punkt 2: du behöver 10 % av rösterna (inte kapitalet).

   Radera
 21. Tjena! Tack för ett grymt inlägg!

  Måste man ha ett publikt bolag för att kunna dela ut hela utdelningen som börsnoterade investmentbolagen gör? Tillexempel Öresund har en direktavkastning på dryga 3 % av bolagets värde. totala aktievärdet drygt 6 miljarder. alltså drygt 180 miljoner ut till aktieägare. Har Öresund möjlighet att skjuta över den lönebaserade utdelningen från bolagen dem äger in i eget bolag och sedan vidare till aktieägare? ex. 5% utdelning från Bilia vidare till Öresund och sedan utdelning vidare till aktieägare.

  Om jag har ett HAB med 100 millar och köper bilia aktier till en direktavkastning på 5%, får jag 5 miljoner varje år i utdelning. Men jag kan endast nyttja 160.000 som utdelning till låg beskattning varje år. Hur kommer det sig att Öresund kan dela ut hela sin utdelning till sina aktieägare om de vill? Är det helt andra regler som publikt bolag? Måste jag som fåmansbolag komma upp i en stor andel ägande i Bilia för att kunna nyttja deras lönebaserande utdelning? Bilia har tusentals anställda i och med jag äger en liten andel av bolaget borde jag kunna nyttja en liten andel av den lönebaserade utdelning i mitt HAB. Precis som om mitt HAB skulle äga en andel av ett onoterat bolag.
  När jag skriver lönebaserad utdelning menare jag "huvudregeln" i 3:12 reglerna.
  Tack på förhand.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kanske inte förstod frågan riktigt, men för mig låter det som att du blandar ihop beskattning av bolagets ägare med beskattning av själva bolaget.

   Industrivärden beskriver skattesituationen för investmentbolag tydligt här:
   http://www.industrivarden.se/sv-SE/Finansiellt/Skatteregler/

   Radera
 22. Tack för ett intressant inlägg!

  Jag har idag ett RAB som jag äger själv och är ensam anställd i. Det är ett konsultbolag och gör ordentligt med vinst. I dagsläget delar jag ut enligt förenklingsregeln varje år, till mig själv som ensam aktieägare, och förvaltar resten direkt i RAB.

  Men skulle man istället kunna tänka sig ett upplägg där jag och min man skapar varsitt HAB och jag säljer alla mina RAB-aktier 50/50 till vardera HAB. Därigenom kan vi dela ut 2x förenklingsregeln (alltså en gång per HAB) varje år? Detta kan ju fortsätta till alla familjemedlemmar har ett eget HAB eller RAB-utrymmet töms helt?

  Min man är inte aktiv i RAB på något sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det kan du göra. Om din man inte är verksam alls i bolaget och inte heller i sitt eget holdingbolag ska han ta ut till 25 % skatt, men det krävs bara att han säger att han är aktiv för att få 20 %. Vid passivitet finns det dock inget tak på utdelningen.

   Radera
 23. Tack för ett mkt bra inlägg!

  Jag har en följdfråga till den tidigare kommentaren/diskussionen och exemplet med 10 års-kalkylen för att investera i företagsägd KF jämfört med att dela ut och investera i privat ISK/KF (se nedan).

  -------------
  A: Plocka ut nu och investera i tio år

  Du får ut 80 % av 150 tkr = 120 tkr
  Investera med 7 % avkastning netto, tio år = 236 tkr

  B: Investera i bolaget i tio år och plocka ut sen

  Investera 150 tkr med 7 % netto: 295 tkr
  Plocka ut 80 % = 236 tkr
  -------------

  Antag att AB:t årligen gör mer i vinst än vad utdelningsutrymmet tillåter, och att ägarna under 10 år inte behöver mer pengar privat för konsumtion utöver utbetald lön. Efter år 10 önskar ägarna komma åt/dela ut pengarna till så låg skatt som möjligt (under flera år om så krävs).

  Finns det då någon fördel med att investera utdelningsbara medel/vinst i en företagsägd KF och spara utdelningsutrymmet under 10 år (alt.B) i stället för att dela ut maxbeloppet varje år och investera i privat ISK/KF (alt.A)?

  Jag undrar speciellt om "ränta på ränta effekten" av den årliga uppräkningen av sparat utdelningsutrymme (vid alt.1) påverkar kalkylen efter 10 år?

  Vänligen,
  Patrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppräkningsfaktorn som du får använda varje år är en fördel. Om du å andra sidan avkastar mer än uppräkningsfaktorn så ökar ditt inlåsta belopp mer för varje år, ett belopp som kunde varit utanför.

   Radera
 24. En fråga om 3:12 reglen som du kanske kan svara på.

  I mitt AB så delade jag inte ut några pengar efter bokslutet 2016. Så i min privata deklaration för 2017 "sparade" jag utdelningsutrymmet. Samma sak gäller bokslutet för 2017, så jag kommer spara utdelningsutrymmet även i 2018 års deklaration.

  För 2018 års bokslut kommer jag dock göra en utdelning, frågan är, kan jag då bara dela ut matchande schablonbeloppet för 2017 och 2018 (ca 163k+169k) för att undvika skatt över 20% när jag deklarerar för 2019?

  Eller kan jag dela ut schablonbelopp för 2017+2018+2019 och på min deklaration för 2019 bara få 20% skatt på det (ca 163k+169k+171k)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du kan spara utrymme i flera år, och ännu bättre: du kan räkna upp det. Det finns en ruta i K10-blanketten där du fyller i tidigare sparat utrymme och multiplicerar med en faktor. Sedan för du detta belopp och summerar med årets utrymme och har möjlighet att (som du skriver) spara alltihop.

   Radera
  2. OK, att jag kan spara utrymme för flera år. Det jag försöker säkerställa är att det inte måste vara "sparat" utan att man kan ta ut innevarande års schablon också. Alltså såhär:

   2016 verksamhetsår delar inte ut något 2017, deklareras 2018 och sparar utrymme (163)

   2017 verksamhetsår delar inte ut något 2018, deklareras 2019 och sparar utrymme (169)

   2018 verksamhetsår delar ut 2019, deklareras 2020 och använder sparat utrymme (2017+2018) + 2019s schablon (171)

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.