torsdag 21 juni 2012

The Intelligent Investor/kap 7

Detta är den åttonde i min bloggserie om Benjamin Grahams bok, The Intelligent Investor. I första delen finns en innehållsförteckning som hjälper dig att navigera runt mellan delarna, varje del svarar mot ett kapitel i boken.

Portfolio Policy for the Enterprising Investor: The Positive Side

I detta kapitel går Graham vidare i sin diskussion om den företagsamme (enterprising) investeraren som till skillnad från den defensive investeraren har mycket tid och energi att läga på sin investeringsverksamhet. Här diskuterar Graham  fyra metoder för att nå överavkastning som möjligen kan vara aktuella för en företagsam investerare:
 1. Köpa i baisse och sälja i hausse
 2. Köpa noggrant utvalda tillväxtaktier
 3. Köpa värdepapper av olika slag till fyndpriser
 4. Investera i särskilda situationer
Han lämnar den djupare diskussionen om att köpa billigt och sälja dyrt till följande kapitel och nöjer sig att konstatera att marknadsrörelser är mycket svåra att förutsäga. När det gäller tillväxtaktier konstaterar han, precis som i föregående kapitel, att för den tidens tillväxtbolag var tillväxten i princip alltid inprisad med viss råge och att det därför inte fanns mycket att hämta där.

När det gäller fyndpriser pekar Graham på ett antal scenarier där aktier brukar kunna köpas till fyndpris:
 • Impopulära stora företag, det kan röra sig om företag som hamnat i tillfälliga problem. Stora företag har i de sammanhangen två fördelar menar Graham: de har styrkan att ta sig ur problemen och förbättringar belönas väldigt fort på marknaden
 • Fyndaktier, aktier där tillgångarna i bolaget med råge överstiger börsvärderingen. Detta är kanske vad Graham blivit mest berömd för eftersom hans eget bolag Graham-Newman investerade mycket i sådana bolag. Även Walter Schloss (som arbetade en tid för Graham) praktiserade den strategin.
Slutligen diskuterar han frågan om särskilda situationer, huvudsakligen arbitrage vid uppköp, som var aktuella och lönsamma då, men vars lönsamhet höll på att krympa. Joel Greenblatt har skrivit en bok om sådana situationer som jag har diskuterat.

Jason Zweig för i sina kommentarer ett resonemang om diversifiering och pekar på riskerna med en alltför koncentrerad portfölj. Han pekar även på faran med att köpa tillväxt till varje pris, något som hände överallt i IT-bubblan i slutet av 90-talet.

Lyckas du spara eller sälja dig likvid i hausser och handla i baisser? Hur ser du på tillväxtaktier idag? Är situationen likadan som på Grahams tid eller finns billig tillväxt att köpa till rimligt pris idag (jag har ju köpt Google, Apple och Microsoft)? Hur ser du på impopulära storföretag, finns det några sådana idag? Tillgångsfynd, något för dig? Slutligen: går det som liten investerare att arbeta med arbitrage idag?

11 kommentarer:

 1. Ett bra exempel på impopulära storbolag är Lundin petroleum där AMF säljer allt på rena känslor. Likaså Folksam har aviserat att göra likadant. Sen påstår jag inte att Lundin är undervärderat men ett exempel på tillfälligheter som kan påverka ett bolag...

  Mvh Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med, när bolag storsäljs av olika skäl som inte är kopplade direkt till verksamhetens utveckling bör alla värdeinvesterare spetsa öronen och bli nyfikna. Detta sagt utan att göra någon etisk värdering i Lundin-fallet.

   Radera
 2. Jag tycker att Azn är ett typiskt impopulärt bolag i nuläget och där många analytiker svängt om trots att egentligen inte så mkt förändrats. Visst finns det farhågor ang utgående patent och osäkerhet kring vad som ska komma in i stället men företaget ger ju faktiskt god vinst och inte minst utdelning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, när man läser AstraZenecas multiplar och direktavkastning blir man riktigt köpsugen. Det underliggande hotet är ju att allt pekar på att intjäningen kommer att sjunka framöver, och det gör bolaget svårvärderat. Jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut för företaget och håller mig därför borta (jag har dock ett indirekt ägande genom Investor)

   Radera
 3. Återigen bra inlägg!

  En annan fråga: Hur (om möjligt) anser du att man kan tillämpa Värdeinvesteringsprinciper i samband med köp av bostadsrätt. Frågan gäller stor-Stockholm. Om vi bortser från diskussionen kring huruvida en belånad bostadsrätt är en tillgång eller skuld. Hur kan man tänka kring att köpa med Margin of Safety och sannolikt göra en bra affär på sikt snarare en ett kortsiktigt klipp som lika väl kan sluta med förlust?

  Trevlig Midsommar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det man skulle behöva för en riktig analys är ett värde på själva boendet. Vad är det värt för dig och andra att bo på platsen. Hyresmarknaden hade varit en bra benchmark om det inte vore för att den är reglerad i Sverige...

   Om man hade ett boendevärde ("det är värt 120 kronor i månaden per kvadratmeter att bo här, baserat på nuläget och de senaste årens utveckling") vore det enkelt att jämföra med kostnaden.

   Utan ett sådant värde får man nog jämföra olika objekt med motsvarande läge och standard och se att totalkostnaden inte blir alltför hög.

   Själv bor jag ruskigt billigt i en villa i Lund. Moderna villor är billiga i underhåll medan moderna bostadsrätter ofta lider av att både föreningen och ägaren är hårt belånade.

   Radera
  2. Håller med dig. Jag tycker det är positivt att företag som ValueGuard försöker göra pålitliga marknadsindex för olika former av ägda boenden.

   Det man i övrigt kan göra är väl att titta på snittpris/kvm i området man vill bo i och sedan försöka få "så mycket" standard och läge som möjligt för ett pris som ligger under snittpriset.

   Att just mäta "värdet" per kvadrat är ju lite som att mäta avkastning riskjusterat. Man gör det helt enkelt jämförbart.

   Tack för ditt svar!

   Radera
 4. Nokia är ju impopulärt, frågan är väl om det kanske inte är helt befogat och inte snarare övervärderat då förlorare inte vill sälja?

  Menar du att en villa i Lund skulle vara ekonomiskt bättre än en (mindre) bostadsrätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Impopularitet är ju aldrig tillräckligt, bolaget måste prestera också.

   En nybyggd villa är klart billigare att bo i jämfört med en nybyggd bostadsrätt i samma storlek, är min erfarenhet. Nya bostadsrätter säljs två gånger, först till föreningen, sedan till medlemmen och i båda leden gör producenten sig en hacka.

   Radera
 5. Angående arbitrage så fanns det en variant i December i fjol:
  I början av December kunde man köpa Alliance Oil för 59,25-59,50, trots att det var officiellt att de skulle köpas upp och betalas 60kr i slutet av December, en affär som de som köpte var motiverade att få genomfört.

  Lite beroende på exakt kurs och courtage så motsvarade det en avkastning på 10-20% i årstakt.

  Gäller bara att ha koll på sannolikheten att det strulade...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle jag gissa var ett arbitrage som skulle intresserat Graham. Extremt få sådana affärer går i stöpet. Både köpare och säljare säkrar normalt sett upp sig extremt noggrant.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.