onsdag 6 februari 2013

Rapport från Handelsbanken


Som sista bank kom idag Handelsbanken, vilket också är mitt största aktieinnehav, med sin bokslutskommuniké för 2012. Man passar på att även släppa en serie tillväxtorienterade nyheter: Nederländerna blir ny hemmamarknad och brittiska Heartwood Wealth Group förvärvas. Med anledning av bland annat dessa ändringar sker även ett antal ledningsförändringar.

Om man tittar på året som gick ser man att...
 • Resultatet ökade med 18 procent till 14,5 miljarder kronor, ett resultat som dock dopats av återföring av uppskjuten skatt. Exklusive denna återföring blev resultatökningen mer normala 4,4 procent.
 • Resultatet per aktie ökade till 22,63 kronor, ungefär 19,90 kronor efter utspädning exklusive engångsintäkten. Med den sänkta skattesatsen kan dock resultatet förväntas öka 5-6 procent nästa år från dessa 19,90, oaktat andra förändringar
 • Räntabiliteten på eget kapital var 14,7 procent, något över Swedbank, vilket placerar dem båda i en egen division
 • K/I-talet är nu nere på 46,3 procent, samma nivå som Swedbank, vilket är imponerande av Swedbank... Handelsbankens tydligare tillväxtstrategi kostar dock, man har väsentligt lägre kostnadsnivå på den mogna svenska marknaden
 • Kreditförlustnivån ligger på 0,08 procent, vilket är något under normal nivå som brukar vara 0,1-0,2 procent
 • Kärnprimärkapitalrelationen är nu uppe i 18,4 procent, högst bland de svenska bankerna
 • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 10 procent till 10,75 kronor per aktie, den blygsammaste höjningen bland de svenska bankerna och utdelningsandelen landar på 46 procent

Hur kommer det sig att den starkast kapitaliserade banken höjer utdelningen minst av bankerna? Det finns några offensiva och några defensiva anledningar. På den offensiva sidan är man den bank som har tydligast tillväxtambitioner. Swedbank talar om att man inte behöver pengarna eftersom kreditefterfrågan förväntas vara låg under överskådlig tid, medan Handelsbanken inte nöjer sig med att knapra marknadsandelar på befintliga marknader utan expanderar rejält i både Storbritannien och förmodligen även Nederländerna framöver.

På den defensiva sidan är Handelsbanken den svenska bank som har lägst riskvikter på bolån och med nya regler på ingående förväntar man sig förmodligen att kapitalkraven kommer att öka. En annan defensiv anledning är att den interna vinstandelsstiftelsen, Oktogonen, gynnas av jämna utdelningsökningar. Det finns alltså incitament för banken att inte förta sig utan att lägga sig på en nivå där man kan fortsätta höja år efter år.

Oavsett om tonvikten ligger på offensiva eller defensiva aspekter så kommer det att vara utmanande att hänga med Swedbank i räntabilitetsrallyt när Handelsbankens kapital fortsätter växa med hög intjäning och lägre utdelningsnivå än konkurrenten.

Det blir intressant att följa Handelsbankens Europaerövring. Jag tror man gjort rätt som angripit mogna marknader med stabilt styre och lagstiftning där konkurrenterna för stunden är försvagade - istället för tillväxtmarknader med de politiska risker som bevisligen finns där. Jag är fortsatt övertygad om att Handelsbanken är den bank en defensiv värdeinvesterare som jag bör äga.

21 kommentarer:

 1. Kärnprimärkapitalrelationen är det equity/assats?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnprimärkapitalet är eget kapital exklusive alla immateriella tillgångar (inkl. goodwill), upparbetad utdelning samt skillnaden mellan förväntade kreditförluster och reserverade kreditförluster.

   Detta ställs sedan i relation till riskvägda krediter.

   Detta är en grov beskrivning, det finns mycket finstilt att lägga till.

   Radera
 2. Varför säljer du inte åtminstone delar av ditt Swedbank-innehav och ökar i SHB?

  Om nu SHB är nu mycket bättre? :-)

  /Swedbankförespråkare

  SvaraRadera
 3. Det har jag gjort i flera omgångar, men skatteeffekter gör det svårt att motivera ytterligare omviktningar. Och kanske, kanske har Wolf fått rätt på Swedbanks kulturproblem.

  SvaraRadera
 4. Nu blir jag nyfiken....

  Beskriv gärna den kultur som varit på Swedbank och hur den förbättrats och vad som återstår att förbättra.
  Syftar du på Baltikumäventyret o. dyl.?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du läser årsredovisningarna tjugo år bakåt i tiden för Swedbank och Sparbanken Sverige så träder, åtminstone för mig, en bild fram av en ledning som har "bråttom". Man vill expandera fort. Man vill öka vinsterna fort. Man vill dela ut till aktieägarna fort.

   Om man sedan tittar på historiska kreditförluster är de mycket stora jämfört med Handelsbanken.

   Min bild utifrån är därför att Swedbank lider av ett kulturproblem där man försöker bygga upp verksamheter och lönsamhet fort på bekostnad av riskkontroll.

   Radera
 5. Håller med dig.
  Som ekonomistudent med intresse för privatekonomi tycker jag det är trevligt att följa din blogg

  SvaraRadera
 6. Verkar uppenbarligen, precis som du skriver, som att SHB är den bästa banken att äga bland de svenska noterade bankaktier om man är en defensiv investerare. Swedbank är väl den något mer nyckfulle?

  SvaraRadera
 7. Vet att du diskuterat kursskillnaden mellan A- och B-aktie tidigare, att den är svårbegriplig. Förra veckan låg den på 11.10 kronor. Så mycket kan väl inte utökad rösträtt vara värd? De bör väl närma sig - frågan är om B-aktien stiger eller om A-aktien sjunker....?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under min period som ägare har jag konsekvent köpt den billigaste aktien, idag har jag ca 1400 A och 2000 B. De har alltså växlat senaste åren. Det kan finnas pengar att göra i ett arbitrage när skillnaden är så stor, men det är inte riktigt min hemmaplan.

   Radera
 8. Hej,
  Schabloninkomsten blir synlig i deklarationen med investeringssparkontot om jag förstått det rätt? Gäller det även KF eller redovisas inga uppgifter under "inkomst av kapital"? Hur stort blir den deklarerade schabloninkomsten för en portfölj med ditt kapital?

  Inkomst av kapital är offentliga uppgifter som vem som helst kan få tag på. Kan man delvis "gömma" ens vinster och växande portfölj i en ISK eller KF?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Schablonintäkten är statslåneräntan på kapitalet. Jag har rätt liten del av portföljen i ISK så det är bara någon tusenlapp. Statslåneräntan 2012 var ungefär 1,5 procent.

   Radera
  2. jag förstår, Det summerade värdet ska multipliceras med statslåneräntan i november året före plus 0,75 procentenheter. Där har du den schablonberäknade avkastningen som tas upp i deklarationen under inkomst av kapital?

   0,015x 2 milj = 30 000 kronor blir synligt under inkomst av kapital för 2013?

   Radera
 9. Hej

  Har du någon uppfattning om hur många kronor per aktie utlandsverksamheten kan vara värd? Och hur tror du det värdet kan utvecklas framöver om planerna går väl ut?
  /Mattias

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utlandsverksamheten står för ungefär 30 procent av intäkterna och 26 procent av rörelseresultatet. På denna del hade man under 2012 en tillväxt på 20 procent på intäkterna och 47 procent på resultatet. Om intäkter och resultat skulle öka med 20 procent nästa år skulle det innebära en tillväxt på helheten på 5-6 procent.

   Till en sådan tillväxt i resultatet kommer eventuell tillväxt i Sverige och i Capital Markets, samt effekten av den sänkta bolagsskatten. Lyckas man med detta kommmer det att vara trevligt att äga Handelsbanken de närmaste åren.

   Kronor per aktie är ju lite svårare att svara på, men 30 procent av totalpriset kan vara ett vettigt antagande. 75 kronor då alltså.

   Radera
 10. Luppen, har du tittat på antalet utestående aktier? jämför bokslutskommunike med ÅR 2011 och jag får det till en ökning i härraden 28 miljoner aktier, vilket så klart utifall jag läser detta rätt innebär att vinsten per aktie minskar. Vidare hade det varit intressant att förstå var denna ökning kommer ifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är den sidan hos Handelsbanken jag ogillar mest. Man arbetar flitigt med konvertibler och optioner mot personalen vilket leder till en inte obetydlig utspädning. Vinsten per aktie ökar ändå, men jag ser att jag skrivit fel belopp (före utspädning) i texten ovan, ska fixa till det.

   Radera
 11. Jag misstänkte att det var det som händer. I USA har Buffet och Munger argumenterat för att kostnaden för detta borde tydliggöras över resultaträkningen, jag har inte sett debatten kring detta i Sverige. Jag föredrar kontantersättningar istället; förutom att bli utspädd är strike price under vad du och jag anser vara en rimlig värdering. Jag tycker att aktieägarvänligheten naggas lite i kanten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja GAAP har blivit riktigt bra i detta avseende, det är ganska avslöjande hur stora värden Apple, Google och Facebook skiftar ut till sin personal (tidigare) utanför bokföringen.

   Radera