torsdag 13 mars 2014

Handelsbankens ÅR 2013 (2) - Inledning och VD-ord

Dags att börja läsa Handelsbankens årsredovisning för 2013! Detta är andra delen i en serie som började i ett inlägg som beskriver syftet med serien. Denna del handlar om inledningen och VD-ordet av Pär Boman.


Detta är Handelsbanken (insida omslag)

Årsredovisningen inleds med en enkel infographic som beskriver lite av Handelsbankens ganska imponerande historik. Bolaget är alltså 142 år gammalt och har 810 kontor i 24 länder.

Lite mer intressant för oss ägare är de 42 år i rad som man haft bättre lönsamhet än genomsnittet av jämförbara banker på hemmamarknaderna. Man återkommer till detta senare i rapporten, men jag behöver knappast säga hur oerhört värdefullt detta varit för långsiktiga ägare i banken. Över korta perioder har Handelsbanken guppat upp och ner nästan lika mycket som de andra bankerna, men över längre perioder har avkastningen varit enastående.

En annan siffra är de 25 år man haft nöjdast kunder enligt SKI. Det första jag tänker när jag läser denna typ av siffror är "säkert, men det lär finnas hundratals mätningar av olika slag". Min bild är dock att Handelsbanken brukar ligga högst av storbankerna, även om man ofta ser nischbankerna högre i olika aspekter.

I texten nämner man också att man utnämnts till en av världens 15 starkaste banker och den starkaste i Europa. Vi har en pärla till storbank här i Sverige.

Året i korthet (sidan 1)

Här nämns ungefär de nyckeltal och den information som fanns med i bokslutskommunikén som jag kommenterat tidigare. Låt oss dock ta det lite "från början" och beskriva vad de olika punkterna är:

Periodens resultat efter skatt är alltså 2013 års resultat. Det har ökat med 2 procent, men man hänvisar också till förra årets engångseffekt från skattesänkningen där bolagsskatten gick från 26,7 procent till 22 procent. Om den elimineras ur jämförelsen steg resultatet med 16 procent.

Rörelseresultat för en bank är inte riktigt samma som för andra bolag. Den normala definitionen är resultat före finansnetto och skatt. För en bank är finansnetto så centralt att det ingår i rörelseresultatet, istället är rörelseresultat detsamma som resultat före skatt.

Räntabiliteten på eget kapital är i längden vad som gör en bankägare lycklig eller olycklig. Om en hög räntabilitet kan uppnås utan att ta överdrivna risker har man hittat en fantastisk bank. Räntabiliteten definieras som årets resultat dividerat med eget kapital. En starkt kapitaliserad bank har därför svårare att nå hög räntabilitet så risk/reward är en väldigt närvarande balansgång i en bank. Handelsbanken har de senaste åren fått konkurrens av Swedbank men man ligger alltid med i toppen och för 2013 nådde man 13,9 procent.

Räntenettot är ett begrepp som återkommer många gånger: det är de pengar banken har tjänat på att låna ut pengar till högre ränta än de lånat in.

K/I-talet står för kostnader genom intäkter. Ett lågt tal betyder en lönsam bank och Handelsbanken är oftast bland de bästa. Vi kommer senare att se att det varierar kraftigt mellan etablerade och nya marknader. Här anges det som 47,0 procent, men i många sammanhang anges det som ett decimaltal, dvs. 0,47.

Kreditförlustnivån minskade till 0,07 procent. Detta är hur stor del av totala utlåningen som antingen blivit verkliga förluster eller reserverats som befarade förluster. Det händer också att befarade förluster uteblir och då kan talet få omvänt tecken och bli en återvinningsvinst.

Kärnprimärkapitalrelationerna enligt de båda internationella regelverken Basel II och Basel III redovisas. Basel III har blivit kraftigt försenat och man hör ofta bankerna klaga om oklarheter i vad som ska gälla framåt. Basel III ska implementeras under 2018, men Sverige har för avsikt att införa ytterligare nationella regler. Regelverken skiljer mellan vilka tillgångar och skulder som kan räknas in i kapitaltäckningen för banken, därför blir siffrorna olika. Generellt är Basel III striktare och ger lägre siffror. Ju högre siffror desto stabilare bank är grundregeln.

Likviditetsreserven är det belopp som Handelsbanken kan mönstra omedelbart eller under en kortare period. Den är 800 miljarder vilket banken menar ska klara ett hastigt utflöde av inlåning från allmänheten ("bank run") och utan tillgång till vidare finansiering under två år, ett ganska extremt scenario alltså.

Styrelsen föreslår en utdelning på 11,50 + 5,00 = 16,50 kronor per aktie. Detta beslutas på stämman den 26 mars och siffran är bara med här för information om vad det sannolika utfallet blir.

Längst ner på sidan finns två diagram som visar Handelsbankens imponerande färd genom finanskrisen. Till vänster är tillväxten i eget kapital med återlagd utdelning, dvs. under förutsättning att man köpt Handelsbankenaktier för utdelningarna. 15 procent per år är en aning bättre än säkra räntan under perioden.

Till höger är ett diagram över totalavkastningen för ett antal jämförbara banker sedan krisens början. För den som ägt SHB genom hela krisen har åren varit rejält lönsamma, detsamma kan man inte säga om de andra bankerna. Swedbank har varit en brutal värdeförstörare för de som suttit med aktierna genom hela krisen. Därmed inte sagt att det inte gått att göra lysande affärer i andra banker under krisen. Men det är ingen tvekan om vilken bank man skulle äga 2007 när allt såg bra ut. Nu ser det åter bra ut för bankerna, vilken bank ska man äga då?

Kort information (sidan 2)

Kanske inte årsredovisningens intressantaste sida. Här finns lite praktisk information om årsstämman, hur man beställer material och information etc.

Det enda som fångar mitt öga här är skrivelsen om att skattebefriat skänka pengar till välgörande ändamål. Jag har alltid känt mig som ett fullständigt frågetecken inför denna regel. Varför ska just pengar från utdelningar vara skattefria att skänka till välgörande ändamål? Varför inte pengar från förvärvsarbete? Pengar från lotterier? Är utdelningspengar "lättvunna" och folk därmed mer benägna att ge bort dem?

Innehåll (sidan 3)

Om någon har något spännande att säga om denna så ses vi i kommentarsfältet.

VD-ordet (sidorna 4-5)

Det spenderas generellt mycket energi på att läsa och analysera VD-ord. Personligen tycker jag att de flesta VD-ord är väldigt intetsägande och mest tycks inriktade på att uppmana en härlig nu-kör-vi-anda. I värsta fall (ofta i små bolag, eller amerikanska bolag) blir det riktigt klämkäckt och management-klyschorna staplas på varandra. Jag lyckades inte riktigt komma igenom Johnson & Johnsons VD-ord senast får jag erkänna.

Pär Boman är inte Buffett men här står en hel del matnyttigt för den som vill förstå Handelsbanken.

Först återkommer han till några av punkterna som förekom i "Året i korthet", jag fastnar för att banken inte under något kvartal understigit 12 procent i räntabilitet de senaste åtta åren. Krisen har inte gått omärkt förbi, men inte så långt därifrån.

Under långsiktighet och tillväxt beskrivs sedan hur banken är organiserad kring kontoren och att tillväxten sker genom att nya kontor etableras på nya orter. Detta låter oerhört traditionellt men är en del av SHB:s kultur och därmed dess styrka. Han nämner också kort att man arbetar utan budgetar. Precis som i försäkringsbranschen finns det för bankerna alltid en uppsjö av dåliga affärer att ta, vars problem ligger några år bort. En chef som drivs av att uppnå en budget kan skada sin bank enormt genom att göra dessa dåliga affärer. Detta är en central inställning som även Buffett återkommer till ofta. Det skiljer också banker och försäkringsbolag från majoriteten av andra verksamheter, där budgetstyrning är både vanlig och ofta effektiv.

Lite senare under god lönsamhet ger goda villkor förklarar Boman att de låga riskerna banken tar leder till lönsamhet som sedan belönas med låga upplåningskostnader. Försiktighet föder lönsamhet som föder ytterligare lönsamhet. Detta är en viktig del i SHB:s framgångar.

Handelsbanken finns som jag nämnde i 24 länder varav sex klassas som hemmamarknader och Pär Boman beskriver kort sin marknadssituation i de sex länderna. Framförallt sticker Storbritannien ut med 28 nya kontor. Även Nederländerna, den nyaste hemmamarknaden, har börjat ta fart och man har etablerat 6 nya kontor där.

OK, det var alltså de första fem (!) sidorna...

17 kommentarer:

 1. Spännande! Ser fram emot fortsättningen! :)

  SvaraRadera
 2. En sak som jag funderar på när det gäller Handelsbanken är de konkurrerande nätmäklarna. Det nämns ingenting om detta i VD-brevet, så det jag funderar på är om banken kommer att försöka ta upp konkurrensen eller om man hellre vill fokusera på andra affärsområden. Nu blir det ju spekulation, men ja. Hur ska man se på detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man tittar på vad SHB gör på nätmäklarnas område så är de utåt sett ganska passiva, den delen av marknaden är tydligen för liten eller har för låg lönsamhet för att skapa mer dramatiska reaktioner.

   Men jag tror ändå man är medvetna om konkurrensen. Avanzas och Nordnets framfart har drivit ner courtage och avgifter en hel del hos samtliga storbanker de senaste åren, och man försämrar därmed marginalmöjligheterna för nätmäklarna.

   Radera
  2. Okej, låter rimligt. Dock blir jag lite fundersam när jag läser diverse forum och bloggar där de flesta använder Avanza och Nordnet för att handla aktier och fonder. Fast å andra sidan behöver SHBs portal för aktiehandel nog moderniseras en del för att de på riktigt ska kunna konkurrera med nätmäklarna, vilket säkert är en stor kostnad och de potentiella vinsterna är säkert låga jämfört med kostnaderna, som du säger.

   Visst, courtagen har minskat, men det är fortfarande en signifikant skillnad (tänker främst på minicourtaget).

   Radera
 3. Det hade varit coolt om första meningen hade varit något i stil med "It is the best of times, it is the worst of times..." för att riktigt få läsaren i rätt stämning inför beskrivningen av SHB och den svenska bankmarknaden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har jag inte läst A Tale of Two Cities, så jag kan bara anta att liknelsen är djupsinnig ;-). Jag läser den efter årsredovisningen.

   Radera
 4. Jag har sedan 12 år haft 1000 Handelsbanken B, En bra placering. Har nu ringt och beställt en årsredovisning idag. Jag var med på the intelligent Investor hela vägen . Har läst den 3ggr . Men detta att plöja igenom en årsredovisning ger oerhörda insikter. Många skrapar bara på ytan . Jag har köpt aktier sedan 2000 som trettioåring då jag sålde mina fonder under några år . I min portfölj gillar jag mest Lundbergs, Scania och Handelsbanken för att jag anser att de är mest välskötta, gör rätt och har i en viss anda. Hur tacklade SHB ex. vis finanskrisen =förnämligt. Det finns andra bolag i portföljen som gått bättre aktiemässigt men det hjälper inte för de tabbar sig eller är fingerfärdiga med aktieägarnas pengar EX,vis Swedbank, Volvo, industrivärden och Investor. Jag tycker det här ska bli kul och intressant. Jag brukar lusläsa Scania ,Lundberg; Holmen och Peab via tryckt årsredovisning samt deras nyhetsbrev.
  Jobbigare att läsa årsredovisning via nätet som jag gör sporadiskt med de andra bolagen
  Behåll innehav länge och läs mycket om dem framförallt årsredovisningarna det är ett vinnande koncept. Sedan kan du ta bra beslut vilka aktier du ska öka i med hjälp av att du kan mycket under lång tid om bolagen. Den bästa aktien kan vara en aktie du redan har. Undvik trading. Jag har länge haft 13 bolag men när nu Scania försvinner så har jag 12. Det räcker för mig . sista aktieförsäljningen februari 2006 alla mina SSAB. Sista aktieköpet juni 2012 ökade i Investor. Trada inte sönder din portfölj !!! Just nu har jag räntor 13 % och aktier 87 % och kommer börja återinvestera i aktier när vi får en tydlig aktienedgång eller krasch och det är skräckrubriker på löpsedlarna . Vill därför vara likvid till viss del = slutköpt till dess.
  Tack Luppen min Handelsbanksbroder för underhållningen

  SvaraRadera
 5. Räntabiliteten på totalt kapital som nyckeltal? Gäller det bara amerikanska banker, det där om att bättre än 1% = mycket bra?

  Undrar en nöjd delägare í Handelsbanken

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har faktiskt aldrig tittat närmre på det nyckeltalet. Det är ju för storbanker en rätt tydlig funktion av ränteläget. I mindre banker kan det visa vilka typer av lån man ger, hög ränta betyder sannolikt svaga gäldenärer.

   Radera
 6. Off Topic
  Har ögnat igenom vad som skrives på bloggen den sista månaden, och jag säger bara att man häpnar! Kommentarerna är av typen: Jag älskar dig. Det kärnfulla meddelandet framfördes rakt av till blogginnehavaren. Sedan finns det variationer på temat. En skribent kallade lundaluppen sin Handelsbanksbroder. Blogginnehavaren upplevs, som underbar. Såg på Avanzas blogg att lundaluppens köp av Bonheur hade ökat antal aktieägare från 14st till 442st!!! Själv är jag inte underbar, men vill ge läsarna ett bra investeringstips: Läs mina inlägg kapitel för kapitel när the intelligent Investor avhandlades på denna blogg. Låter stöddigt, men det är viktigare än någonsin.
  God Helg
  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välkommen tillbaka Lars, Ibland misstänker jag att du är Luppens alter ego som agerar "djävulens advokat". Men du är efterlängtad och behövs som pricken över i på denna eminenta blogg!

   Radera
  2. @Lars: du eller andra läsare är hjärtligt välkomna att balansera diskussionen, jag är tacksam att du tar dig tid.

   Radera
 7. @Anonym
  Skrev inlägget för jag tycker situationen är alarmerande. Det är faktiskt många småsparare, som köper dessa Bonheur aktier. Avanza tycker givetvis att detta är trevligt transaktionerna är ju finansindustrins modersmjölk. Deras intresse är ju inte investerarens intresse.
  Med vänlig hälsning
  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lars!

   Jag måste missat det om du skrivit det tidigare, men vad har du emot Bonheur?

   Radera
  2. @Arvid
   Vet inget om Bonheur. Ett bolag som ligger helt utanför min sökradar.
   Med vänlig hälsning
   Lars

   Radera
 8. Mycket bra initiativ! Vet inte om jag har mycket att tillföra men här är iaf några reflektioner.

  Detta är Handelsbanken
  Mest intressant enligt mig: "Handelsbanken har även under 2013 haft den lägsta upplåningskostnaden av alla europeiska banker". Vilket betyder två saker:

  1. kompetenta personer som ska satsa tillgångar genom utlåning till banker och som har god kunskap om branschen anser att Handelsbanken den mest pålitliga banken. 2. Handelsbanken har bättre möjlighet än någon europeisk konkurrent att göra gott resultat eftersom de behöver betala minst för sin upplåning.

  Det är nästan i sig tillräckligt för att anse att Handelsbanken är ett bra bolag (och om jag inte mins fel är de också ett av de få svenska bolagen som Morningstar ansåg ha ett "moat" i någon rapport).

  Förövrigt är det intressant att både Storbritannien och Nederländerna ses som hemmamarknader trots att antalet bankkontor där är ganska begränsat.

  VDs ord
  För mig kan VDs ord vara ganska intressant läsning. För oss som aldrig får chansen att möte ledningen och skapa oss någon bild av den så är VDs inlaga i årsrapporten en av de få möjligheterna för oss att lära känna denne.

  Och en VD som skriver intetsägande förord, som radar upp en mängd klyschor eller som (vilket är värst av allt i mina ögon) undviker att ta upp problem och misslyckanden, är en VD som jag helst inte ser driva mina bolag.

  Men en VD som faktiskt tar sig tid att ärligt försöka kommunicera med sina ägare är en VD som (förhoppningsvis) också har ägarfokus i sitt övriga arbete.

  Speciellt så gillar jag VDs som år ut och år in berättar vad de försöker göra och sen berättar hur det går (speciellt när försöken misslyckas).

  Följande tar jag med mig från Pär Bomans förord.

  Bolaget kommer att fortsätta fokusera på sin sedan många år bevisat effektiva affärsmodell med decentralisering och tillväxt genom nyöppnade kontor. Mycket bra. (Bolaget är nästan lite av en franchise).

  Sammanfattningen tycker jag är lysande: "Vi ska helt enkelt fortsätta vara Handelsbanken - men lite mer, lite bättre än tidigare..."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sammanfattningen tycker jag är lysande: "Vi ska helt enkelt fortsätta vara Handelsbanken - men lite mer, lite bättre än tidigare..."

   Håller med om att den formuleringen är lysande. Företag som hela tiden byter strategi imponerar inte på mig.

   Radera