fredag 19 mars 2010

Analys av Swedbank

Som uppföljning till analysen av Handelsbanken kan det vara intressant att titta på den andra storbanken jag har i portföljen, Swedbank. Liksom Handelsbanken är man en universalbank och har sina rötter i gamla Föreningsbanken och Sparbankerna.

Men, låt mig säga det direkt: Swedbank har gjort bort sig i öst. Man har gjort bort sig rejält och man har svajat två bankkriser i rad. Detta kommer att sätta sina spår i de kvalitativa investeringskriterierna:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JASwedbank är stora och det finns både ett (tilltufsat) varumärke och en konservativ kundkrets
Stark finansiell ställning: JAFör banker funkar inte de vanliga kriterierna, utan jag definierar stark finansiell ställning som att primärkapitalrelationen enligt Basel II ska ligga över 10 %. Idag ligger Swedbank på över 13 %, detta ser jag som tillräcklig buffert mot de inte längre skenande kreditförlusterna
Intjäningsstabilitet: NEJni minns väl 2009?
Utdelningsstabilitet: NEJmer pålitlig som emissionär för stunden...
Intjäningstillväxt: JAintjäningsförmåga ett normalt år (när nu det inträffar härnäst) ligger kring 10 kr/aktie numera, att jämföra med ca 5 kr/aktie vid millenieskiftet (justerat för nya antalet aktier)
Trovärdig ledning: NEJUppenbara kulturproblem, den nya ledningen under Wolf har inte hunnit bevisa motsatsen
Gynnsam ägarbild: JAFolksam visade styrka när det blåste senast och det räddar upp den här till ett ja

Det behövs inga djupgående analyser för att inse att Swedbank inte håller samma kvalitativa nivå som Handelsbanken, kvantitativt då?
  • P/E-tal: intjäningskapaciteten under normala år verkar i dagens läge ligga på ca 10 kr/aktie. Med en kurs på 71 kr ger detta ett P/E på ca 7, OK
  • Pris/eget kapital: det egna kapitalet per aktie var vid årsskiftet 77 kr, vilket ger en kvot på 0,9 OK.

För mig säger kvalitetskriterierna att det finns bättre alternativ. Priset är tilltalande om man tror på en hyfsat snar vändning för banken.

Har något ändrats sedan jag köpte mina aktier? Varför köpte jag dem? Kvalitativt menar jag att inget ändrats, men till ett pris under 40 kr (och nej jag lyckades inte pricka 18, men några snappade jag upp under 25 kr) var banken tokbillig. Mitt innehav kanske ska ses som en övervägd spekulation. Jag vill inte äga Swedbank på lång sikt men jag bedömer att aktien kommer att uppvärderas ytterligare inom några år - det är inte alla som är lika kinkiga med kvaliteten som jag är. Försäljning vid 100 kr?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.