lördag 13 mars 2010

Analys av AP Möller-Maersk

AP Möller-Maersk är Danmarks största företag, ett enormt konglomerat där största grenen är containertrafik till sjöss. Jag köpte 2 aktier i bolaget under 2007 när högkonjunkturen brann och betalde ca 70 000 DKK per styck. Maersk tycks aldrig splitta sina aktier. Att köpa ett transportföretag när allt går som bäst visade sig smärtsamt när allt vände ner samtidigt under 2008. Idag värderas aktierna till ca 41 000 DKK/styck (den danska kronan är värd ca 1,30 SEK).

Företaget är en notorisk lågutdelare. Trots ganska stadig intjäning kring 4 000 DKK per aktie och år brukade utdelningarna ligga på drygt 600 DKK. I år är de sänkta till 325 DKK efter ett katastrofalt 2009 där man noterade första förlusten på länge (inga andra förluster under 2000-talet, har inte grävt längre).

Hur klarar då dagens Maersk mina investeringskriterier? Först de kvalitativa:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JA
Stark finansiell ställning: NEJäven under goda år når man inte målet om dubbla omsättningstillgångar jämfört med kortfristiga skulder
Intjäningsstabilitet: NEJförlust 2009, vinst alla andra år under 2000-talet
Utdelningsstabilitet: JAlåg utdelning dock!
Intjäningstillväxt: NEJ2009 förstörde statistiken
Trovärdig ledning: JA
Gynnsam ägarbild: JA

Det tuffa 2009 har gjort att förtroendet för Maersk som en finansiell bastion har rubbats en hel del. Jag skulle inte välja att nyinvestera i företaget idag.

De kvantitativa då?

P/E-tal: stabil intjäningskapacitet verkar ligga över 4 000 DKK/aktie och dagspriset är 41 000 DKK. Ca 10 eller därunder alltså, OK
Pris/eget kapital: med dagspriset på 41 000 DKK ligger detta förhållande på 110 %, OK

Med andra ord är aktien faktiskt relativt billig om man antar att världen någon gång inom rimlig tid återgår till sin gilla gång.

Resultatet av testen blir alltså: behåll aktierna. Om man antar att 2009 endast var ett tillfälligt problem skulle man faktiskt kunna argumentera för ytterligare köp. I och med den latenta förlusten finns det heller inget argument att behålla aktierna om en mer lovande investering skulle dyka upp vid horisonten.

Om man tittar tillbaka till köptillfället 2007 så såg de kvalitativa värdena bättre ut, men de kvantitativa var sämre.

1 kommentar:

  1. Om Maersk PLI testet: https://www.jobtestprep.se/maersk-pli/

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.