fredag 19 mars 2010

Analys av Handelsbanken

Handelsbanken är en av de fyra stora på den svenska och nordiska bankmarknaden. Dessutom har man genom två bankkriser visat sig vara den bank som har stabilast grund, och personligen är jag övertygad om att detta vilar på en sund företagskultur.

Handelsbanken har fokuserat sin expansion i Norden och i Storbritannien och stabiliteten i dessa marknader har kanske varit en del av orsaken till att man inte gjort samma reservationer för kreditförluster som de andra storbankerna.

Jag ser Handelsbanken som bäst i klassen, men är aktien köpvärd idag? Låt oss ta fram investeringskriterierna och se. Först de kvalitativa:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JAToo big to fail? Jag hoppas det ;-)
Stark finansiell ställning: JAFör banker funkar inte de vanliga kriterierna, utan jag definierar stark finansiell ställning som att primärkapitalrelationen enligt Basel II ska ligga över 10 %. Idag ligger Handelsbanken på över 14 %, extrautdelningar framöver?
Intjäningsstabilitet: JAen vinstmaskin i vått och torrt tycks det
Utdelningsstabilitet: JApålitlig utdelare
Intjäningstillväxt: JAintjäningsförmåga ligger över 20 kr/aktie numera, att jämföra med ca 12 kr/aktie vid millenieskiftet
Trovärdig ledning: JA
Gynnsam ägarbild: JAJa, att personalstiftelsen Oktogonen och Industrivärden är största ägare ser jag som en styrka

Det där såg ju riktigt trevligt ut, de kvantitativa då?
  • P/E-tal: intjäningskapaciteten under normala år verkar i dagens läge ligga strax över 20 kr/aktie, vilket ger ett P/E på ca 10, OK
  • Pris/eget kapital: 205 kr är priset och eget kapital låg på 134 kr vid årsskiftet, en relation på marginellt över 1,5. På håret men OK.

Alltså gav testet ett ganska entydigt svar: aktien är klart köpvärd till dagens kurs. Företaget är högkvalitativt och priset långt ifrån avskräckande.

Jag skulle dock vilja varna för resonemanget "banker brukar värderas till X gånger eget kapital i normala tider". Idag opererar de svenska bankerna med ett större eget kapital och kommer absolut att få en lägre räntabilitet, så ett sådant förenklat resonemang håller inte generellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.