söndag 1 januari 2017

Portföljbokslut 2016

Ännu ett börs- och investeringsår har passerat och som vanligt gör jag en årlig uppföljning av hur innehaven och portföljen som helhet avkastat. Till skillnad från bloggrannen Spartacus gör jag det gladeligen med siffror, massor med siffror...

Historisk utveckling

2016 blev ännu ett bra börsår uppe i Stockholm, SIX30RX ökade 9,4 procent vilket gjorde alla indexägare rikare. Återigen uppvärderades småbolagen mer än de stora bolagen, men skillnaden var betydligt mindre i år jämfört med 2015, det bredare SIXRX steg 9,6 procent. Den svenska kronan tappade kraftigt mot de flesta andra valutor, och i synnerhet mot dollarn.

De oväntade valresultaten där Storbritannien beslutade sig lämna EU och USA valde den i svenska ögon anmärkningsvärde Donald Trump till president skakade till marknaderna i någon dag, varefter de raskt återhämtade sig och fortsatte stiga. Att vara makro-agnostisk har lönat sig 2016.

Under 2016 gjorde jag relativt små nyinvesteringar i portföljen, men ett antal omstuvningar gjordes där trotjänare som Lundbergföretagen och Johnson & Johnson såldes. Ett nytt bolag fick göra debut i portföljen, danska läkemedelsjätten Novo Nordisk. Totalavkastningen under året blev 19,5 procent vilket överträffade index med hela 10 procentenheter. Att överträffa index varje år är ingen nödvändighet, men jag är självklart nöjd med det förvaltningsresultatet.

Tabellen nedan visar min portföljutveckling jämfört med SIX30RX, ett index som går att följa väldigt enkelt med Avanza ZERO eller motsvarande produkt. Jag saknar statistik för perioden 1996-2004, men de bör ha varit indexnära då Industrivärden och Investor var mina enda innehav.

År
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005
67,8 %
33,2 %
34,6 %
2006
21,6 %
22,8 %
-1,2 %
2007
-19,6 %
-3,0 %
-16,6 %
2008
-26,0 %
-36,3 %
10,3 %
2009
52,1 %
49,4 %
2,7 %
26,2 %
24,9 %
1,3 %
-4,7 %
-11,6 %
6,9 %
22,5 %
16,4 %
6,1 %
35,6 %
25,5 %
10,1 %
16,6 %
14,0 %
2,6 %
1,9 %
2,2 %
-0,3 %
2016
19,5 %
9,4 %
10,1 %
Ack
424 %
210 %
214 %
Snitt
14,8 %
9,9 %
4,9 %

Jag använder en förenklad beräkningsmodell, som jag bedömer underskattar avkastningen något (detta år visade samtliga mina konton högre avkastning än ovan nämnda). Jämförelse sker före skatter, men courtagekostnader ingår i mina siffror vilket talar något till min nackdel.

Den årliga avkastningen på 14,8 procent över tolv år är mycket bra men knappast hållbar i längden, mycket talar för antingen ett börsfall eller en mer sidledes börs framöver. Värderingarna är bitvis höga, men inga portföljbolag är i farozonen att säljas av den anledningen. Observera att detta är exakt vad jag skrev förra året.

Överavkastningen på 4,9 procentenheter är högre än vad jag förväntat mig historiskt och högre än jag väntar mig framåt. Att enstaka år avvika från index med 10 procentenheter är inte så konstigt, men att över tid ligga så långt över är lite mer än jag tror är realistiskt när man äger så stora och stabila bolag som jag ändå gör. Det finns säkert läsare som tycker jag tar en stor risk med en så pass koncentrerad portfölj som jag ändå har men för teoretikerna därute kan jag rapportera att Sharpekvoten under året legat på 1,36 respektive 1,54 i mina båda konton. Sammanslagna borde de ge bättre diversifiering och därmed högre kvot.

Jag menar att enskilda år är dåliga jämförelseobjekt eftersom aktiepriser fluktuerar kraftigt i det korta loppet medan de i det långa loppet avspeglar företagsutvecklingen. Därför har jag också sammanställt motsvarande tabell med årliga medelutvecklingar för alla femårsperioder:

Period
Lundaluppen
SIX30RX
Differens
2005-2009
13,1 %
8,6 %
4,5 %
2006-2010
6,8 %
7,2 %
-0,4 %
2007-2011
1,7 %
0,4 %
1,3 %
2008-2012
10,6 %
4,1 %
6,5 %
2009-2013
24,9 %
19,2 %
5,7 %
2010-2014
18,4 %
12,9 %
5,5 %
2011-2015
13,5 %
8,5 %
5,0 %
2012-2016
18,7 %
13,2 %
5,5 %

Inför 2016 väntade jag mig att året skulle bli relativt magert, att nå 19,5 procent var oväntat och därmed blev avkastningen de senaste fem åren i mina ögon fantastisk: 18,7 procent med en så konservativ portfölj är väldigt glädjande. Men index 13,2 procent årligen är också fantastiskt, det har varit en väldigt bra period att äga aktier. Om någon kunde lova mig 13,2 procent årligen framåt så skulle jag ta erbjudandet direkt.

Innehaven

I tabellen nedan visas alla innehaven i portföljen. Antalet företag och aktieslag har minskat sedan föregående år och fokus är fortsatt på stabila svenska, nordiska och amerikanska storbolag.


Bolag
Portföljandel
Kursutv. 2016
Handelsbanken
18 %
+9 %
Hennes & Mauritz
13 %
-16 %
Illikvida aktier
13 %
+78 %
Deere & Co
9 %
+35 %
SAS Pref
7 %
-2 %
Industrivärden C
7 %
+17 %
Castellum
6 %
+3 %
Investor A
6 %
+10 %
Novo Nordisk
6 %
-36 %
Wal-Mart Stores
6 %
+13 %
AP Möller Maersk A
5 %
+20 %
Sampo
5 %
-9 %

Kursutvecklingen 2016 är aktiens kursutveckling, inte vilken utveckling jag haft på innehavet. Jag redovisar siffran för att man lite enklare ska kunna utläsa vilka portföljbolag som upp- respektive nedvärderats under året. Källa: Avanzas respektive aktiekurssidor, historik 12 månader, fasta växelkurser.

Utvecklingen för innehaven har varit god med undantag för Hennes & Mauritz. Mitt Novo Nordisk-innehav inleddes efter det stora fallet och har bidragit positivt till portföljen, inte negativt som i tabellen. De illikvida aktierna har varit ganska oförändrade i portföljen, de inköp som gjorts skedde tidigt under året. De bidrog därmed med hela 4 procentenheter till min överavkastning.

För alla icke-svenska innehav har valutaeffekter givit en extra skjuts. Deere & Co fick en välförtjänt uppvärdering med 35 procent i dollar räknat, om man lägger till dollarns förstärkning har innehavet uppvärderats med 46 procent.

Utdelningar

Direktavkastningen på portföljen uppgick under året till drygt 4,2 procent vilket är en nedgång från 2015, främst eftersom SAS Pref viktats ner. I absoluta termer steg utdelningarna dock med 16 procent.

Året som gick

Nettoinvesterandet under året har varit lågt i förhållande till avkastningen. I ljuset av höga tillgångspriser har jag byggt buffertar i år, snarare än investerat. Detta är ingen sparblogg som jag brukar säga, men jag har ökat min kontantbuffert så den motsvarar en hel årslön mot att tidigare legat på en halv. Som jag nämnt tidigare äger jag en del av portföljen i ett eget bolag, även där har jag byggt upp reserver. Min nya skrivarstuga (som var en förutsättning för bloggens återuppvaknande) har också behövt lite investeringar för att höja trivseln.

Därmed inte sagt att ingenting har hänt i portföljen. I januari sålde jag mina aktier i Lundbergföretagen som jag ägt sedan 2009 till ett pris på 452 kronor eftersom jag ansåg kursen oförsvarbart hög. Aktien stängde på 558 kronor den 31 december, så totalavkastningen för Lundbergs har alltså legat på ca 25 %, jag hade med andra ord tjänat på att behålla dem. Lundberg som rörelse kommer säkerligen vara fortsatt framgångsrik, men jag tycker aktiekursen tappat markkontakten.

I juni genomförde Castellum en nyemission för att finansiera förvärvet av Norrporten. Jag deltog mer än fullt ut och lyckades även teckna ett blygsamt antal aktier utan teckningsrätter. Investeringen har hittills givit en avkastning på 61 procent och var i mina ögon en av årets tydligaste investeringsmöjligheter där jag tyckte många räknade fel.

I juni sålde jag även, efter mycket funderande, hela innehavet i Johnson & Johnson till kursen 117 dollar. Idag handlas bolaget för 115 dollar men dollarn har stärkts med 9 procent så de som behållit sina aktier har fått en positiv avkastning den vägen istället. Precis som Lundbergföretagen är Johnson & Johnson ett högkvalitativt bolag men min portföljandel var alltför liten och bolaget var för dyrt för att fylla på så jag valde att koncentrera portföljen en aning. Jag hoppas få köpa in mig igen i framtiden.

Två gånger under året, i januari och i november, har jag gjort växlingar från Handelsbanken B till A samt vice versa. Detta har utan risk eller kostnader ökat mitt antal aktier i Handelsbanken, dock ganska blygsamt. Men "gratis pengar" är alltid trevligt.

Efter en analys så äntrade Novo Nordisk portföljen i oktober som årets enda nya bolag. Bolaget hade ändrat sina framtidsutsikter och rasat rejält på börsen. Aktien har sedan mina inköp stigit med 3 procent, så innehavet har inte hunnit ge något egentligt avtryck ännu.

Utöver dessa lite större händelser har innehaven i H&M, Sampo och Maersk ökats på gradvis under året. Inköpen i Sampo och Maersk har givit goda nettobidrag medan H&M har köpts i närheten av årets slutkurs.

Uppföljning investeringspolicy

Som vanligt har jag gjort en genomgång av investeringspolicyn och jag har hållit mig någorlunda inom den, med ett undantag: en fortsatt relativt hög portföljomsättning. Städat från omviktningarna i Handelsbanken var omsättningen 14 % jämfört med de 10 % jag har som målbild. Jag ska försöka bättra mig 2017 och inte vara lika het på säljknappen.

Ingen ny belåning har upptagits, jag har inga lån överhuvudtaget.

Kvalitetsmässigt har jag inget att anmärka på årets tillskott Novo Nordisk, ett mycket fint bolag som gjort prognosmakarna besvikna kan ibland vara ett köptillfälle och jag hoppas detta var ett sådant.

Sammantaget ser jag ingen anledning att justera investeringspolicyn inför 2017.

Året som kommer

För ett år sedan såg jag en del möjligheter i bevakningslistan, men nu ser det inte lika optimistiskt ut. Hennes & Mauritz är det enda bolaget där jag har en mer optimistisk syn än aktiemarknaden, så det finns stor risk att det inte blir så mycket inköp om vi inte får se en sättning på marknaden eller i något enskilt bolag på bevakningslistan.

Jag tycker inte mina innehav är övervärderade relativt index men i absoluta termer är priserna inte så attraktiva. Om det skulle bli ett svagt börsår 2017 tror jag min portfölj kommer klara sig väl i relativ bemärkelse, men den kan definitivt ge negativ avkastning. Jag tror inte på ett nytt år med nästan 20 procents avkastning. Å andra sidan trodde jag inte det om 2016 heller.

24 kommentarer:

 1. Hej Lundaluppen!

  Tack för sammanställningen! Riktigt fint resultat, som sagt riktigt häftigt att överprestera index med hela 10%enheter med så stora och "defensiva" bolag. Det är alltid lika roligt att få ta del av dina bokslut. Jag saknar dock att utdelningarna inte längre benämns i summor, men man kan ju inte få allt.

  Skall bli spännande att fortsätta följa utvecklingen under 2017.

  Må väl!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo jag såg att vi hade väldigt snarlik avkastning, trots rätt stora portföljskillnader, grattis till dig också!

   Det är lite trist att inte vara fullt så transparent längre men det var som sagt en viktig förutsättning för att kunna börja blogga igen.

   Radera
 2. Imponerade rekord, grattis.
  Jag tycker också Lunberg känns dyr, dock mycket fint bygge i mina ögon.

  Novo nordisk vågar jag inte köpa, nya terapier kan komma vilken ddag som helst som kan slå mot Novo's försäljning. En presumtiv sådan om jag som lekman förstår rätt är väl Tesomet,
  https://www.shareville.se/grupper/smallcap-raketter-med-potentiale-314/kommentarer/saniona-detta-kan-bli-mycket-stort-saniona-presenterar-avg-6545063

  /AS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läkemedel är svårt, både den egna forskningen och konkurrenssituationen är otroligt svår att bedöma för en utomstående. Som aktieägare i Novo lägger jag helt enkelt mina pengar i ledningens händer och litar på att de har koll på sin marknad.

   Radera
 3. Grattis till överavkastningen mot index. Imponerande.
  En snabb fråga - hur får du fram portföljernas sharpekvot på smidigast sätt? Finns det funktionalitet tex hos internetbankerna att trycka fram det snabbt?

  Mina portföljers avkastning var i snitt 17,3%. Något man inte kan vara missnöjd med givetvis, men siffrorna visar inte den irriterade sanningen - i två klart bidragande investeringar är det nu tydligt att jag hade tur med timingen och inget annat. Bolagen fick inte alls den utveckling jag trodde på. Visst är det trevligt med tur, men inget att bygga en långsiktig strategi på...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man ska inte underskatta betydelsen av "tur". Grattis till bra resultat.

   På Avanza kan du se sharpekvoten nederst till höger i din depå (i samma lilla tabell framgår också din genomsnittliga årsavkastning).

   Mvh

   Egon

   Radera
  2. Sharpekvoterna tog jag direkt på Avanza, tror att Nordnet har motsvarande funktion men jag har inte sett det hos någon storbank.

   Jag har definitivt haft ett stort mått tur i år, det är ett jätteproblem att överhuvudtaget belägga något slags skicklighet.

   Det enda min historik säger mig är att jag kan fortsätta pröva, min jaktlicens är inte indragen.

   Jag är inte övertygad att min strategi fungerar i meningen att den ger överavkastning. Jag är däremot säker på att den får mig att känna mig tryggare i mitt investerande. Även om min strategi är placebo så har den alltså en positiv effekt.

   Radera
  3. tack för svar, man lär sig stort och smått hela tiden - hade inte sett att avanza angav sharpekvoten

   Radera
 4. Stort grattis till den fina avkastningen!

  En reflektion dock, de illikvida aktierna förmodar jag inte är storbolag? Avkastningen från dessa, på 78 %, på 13 % av portföljen är ju en ganska betydande del av årets avkastningen? Kanske uppemot 1/4 av hela årsavkastningen, då är ju din "storbolagsavkastning" dopad med en ganska betydande del småbolagsavkastning? Eller? :-)

  Tack för en oerhört intressant blogg!

  /L

  SvaraRadera
  Svar
  1. De illikvida aktierna är just illikvida, inte nödvändigtvis småbolag. Men utan dem skulle avkastningen landat på 15-16 procent istället, så visst har de haft stor betydelse.

   Radera
 5. Bra jobbat, även om du nu inte varit så aktiv med investeringarna, utan låtit dem jobba, vilket är helt rätt :)

  Sen blir man ju, förklarligt nog, nyfiken på de illikvida. Frågan är om det är något som faktiskt kan upprepas. Förstår att du kanske inte vill vara öppen med dem men som kategori av bolag är den väldigt intressant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De är som flugan i soppan, svåra att bortse ifrån även om de inte är så stor del av portföljen ;-)

   Radera
 6. Hej! Som sagt jättespännande att följa och ta del av dina kloka investeringar. Castellum är en favorit även hos mig, men berätta hur du räknat när du kom fram till +61% utveckling sedan emissionen. Hälsar Lars D

  SvaraRadera
  Svar
  1. För de aktier jag köpte under emissionen betalade jag 77 kronor styck, nu har de stigit med 61 procent till 124 kronor.

   Mina befintliga aktier har naturligtvis inte gett motsvarande avkastning.

   Radera
  2. Hej,

   Ska man inte rimligtvis räkna in värdet av teckningsrätterna? De handlades för runt 20 kr om jag minns rätt, så man har egentligen inte betalat 77 kr, utan ungefär 117 kr eftersom man tappar värdet man hade i teckningsrätterna.

   Mvh en anonym läsare

   Radera
  3. Jo det kan man göra, men då skulle jag få skriva en krångligare mening: Jag har fått 6 procent avkastning på de aktier jag köpte under nyemissionen med teckningsrätter, 61 procent avkastning på de aktier som köptes utan teckningsrätter samt 20 procent avkastning på de befintliga aktierna.

   Som du skriver vore detta mer korrekt, men min beskrivning leder till samma portföljresultat och en enklare berättelse :-)

   Radera
 7. Fint jobbat, jag tackar för inspirationen och analyserna.
  Gott nytt år 2017 åt alla.

  SvaraRadera
 8. Hej Luppen! Hur har du tänkt med redovisad avkastning kontra kassa? Du skriver att du ökat mängden till en årslön från en halv. Om de hade legat i portföljen hade de väl sänkt avkastningen något? Eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag betraktar inte lönebufferten som investeringsbara medel, därmed är det inte med i min portfölj och inte heller i avkastningsberäkningen. Det har hänt att jag haft investerbara medel som jag placerat som kassa eller i korträntefonder, då kommer de med i avkastningsberäkningen.

   Radera
  2. Om dessa medel skulle tas med i beräkningen skulle de sänka avkastningen med ca 1 procentenhet, kan tilläggas.

   Radera
 9. Själv har jag kollat lite på ett antal bloggar när det det gäller avkastnings talen. Jag är imponerad. De flesta tycks ligga runt 20% och det måste vara mer än väl godkänt.

  Skall bli spännande att följa utvecklingen under 2017. Själv har jag inte presterat i närheten av dessa siffror. Kanske fullt förklarligt därför jag varken är intelligent, eller har någon större förmåga att skaffa mig större visdom med åren.

  Vid tolvslaget på Nyårsafton var jag som en tupp i en hönsgård. Vid två tiden på natten tippade jag i mig en whisky som jag inför mig själv kallade en "sängfösare". Hur smart är det?

  Avslutningsvis: Ett stort Grattis till de uppnådda resultaten.

  Mvh

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag noterade också att det varit ett fantastiskt år för bloggosfären. Jag tittade på Daniels Investeringars sammanställning av bloggarnas innehav, och det var svårt att finna någon ledtråd till varför det gått så bra.

   En alternativ teori är att de bloggare som haft det trevligaste året varit hetast på gröten med sin sammanställning och att vi får se lite magrare rapporter den kommande veckan.

   Ekka Lundin på Twitter startade en undersökning som 3000 svarade på. Antalet som var missnöjda med sina investeringar 2016 var mer än dubbelt så många som var nöjda. Den tysta majoriteten har inte tjänat 20 % är min tolkning.

   Radera
 10. Fin utveckling, Luppen?

  Vad är din plan med SAS Pref?
  Min plan är att behålla (ev öka) till inlösen 2018. Vad tror du om den strategin?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag sålde av under 2016, men nu är kursen inte lika attraktiv så jag avvaktar.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.