söndag 8 april 2012

Analys av Getinge

Halländska medicinteknikbolaget Getinge är en ofta önskad analys här på bloggen och när Svenska Dagbladet i Näringslivsdelen (Ulf Petersson i papperstidningen den 7 april 2012) häromdagen jämförde bolaget med H&M och Axis kände jag mig nyfiken nog att göra en analys.

Autoklav
Getinge AB grundades 1904 i just Getinge och köptes 1989 ut av finansmännen Carl Bennet och Rune Andersson från dåvarande ägaren Electrolux. 1993 börsnoterades bolaget och B-aktien finns idag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Största ägare är fortfarande Carl Bennet med 48,9 procent av rösterna i bolaget.

Getinge tillverkar och säljer utrustning för operationssalar, vårdavdelningar av olika slag, äldrevård och bolag verksamma inom läkemedelsutveckling. Verksamheten delas upp i tre affärsområden med separata varumärken. Getinge Infection Control tillverkar desinfektorer och autoklaver och är världsledande inom detta. Affärsområdet Extended Care bedrivs under varumärket Arjo & Huntleigh och producerar produkter inom lyft, förflyttning och personlig hygien. Det tredje och sista området är Medical Systems vilket saluförs under märket Maquet och tillverkar olika typer av operationssalsutrustning för kirurgi, anestesi och ventilation.

Bruttomarginalen i verksamheten ligger kring 50 procent vilket är kännetecknande för verksamheter med höga inträdeshinder. Jag kan absolut inte påstå mig kunna Getinges verksamhet, mina vårdkunskaper inskränker mig till enstaka sjukhusbesök i samband med födslar och äldre släktingar. Men jag kan anta att den typ av utrustning Getinge säljer är utsatt för omfattande granskningar och kvalitetskontroller och att kunderna är villiga att betala för beprövad kvalitet. Därmed blir det trögt att etablera ny konkurrens och marginalerna kan hållas uppe. Från bruttomarginalen går drygt 20 procentenheter till försäljning, 10 till FOU och kvar efter lite övrigt blir drygt 15 procent i rörelsemarginal. Dessa siffror har varit relativt konstanta de senaste fyra åren. Eftersom omsättningen ökat under den perioden har följaktligen vinsterna ökat motsvarande.

Så här klarar Getinge mina investeringskriterier:

KriteriumUppfyllt?Kommentar
Tillräcklig storlek:JALarge Cap
Stark finansiell ställning:NEJBolaget är i hög grad lånefinansierat och omsättningstillgångarna är inte nära att vara dubbelt så stora som kortfristiga skulder och de totala skulderna är väsentligt större. En stabil verksamhet har lockat till offensiv finansiering här.
Intjäningsstabilitet:JAVinster de senaste tio åren (tack Getinge för den tjusiga 10-årsöversikten i årsredovisningen)
Utdelningsstabilitet:JAUtdelning varje år de senaste tio åren, direktavkastningen har legat mellan 1,4 och 2,7 procent
Intjäningstillväxt:JAIntjäningsförmågan har stigit från omkring 3 kronor per aktie för tio år sedan till närmre 10 kronor idag. Detta pekar på en tillväxttakt på nära 13 procent årligen.
Trovärdig ledning:JAHar ingen negativ information
Gynnsam ägarbild:JABolaget har en tydlig och stark huvudägare i Carl Bennet

Både resultaten och dess tillväxt har varit urstarka de senaste tio åren och bolaget framstår som väldigt lättanalyserat resultatmässigt. Ägarna tycks ha den bilden också och har därför valt en skuldfinansiering utöver den jag skulle önska, men de kvantitativa måtten får svara på om belåningen är alltför aggressiv:
 • P/E-tal: med intjäningsförmågan 10 kronor per aktie är P/E idag nästan 19, EJ OK. Den stadiga intjäningstillväxten har lett till en tillväxtvärdering som kräver 5 procent reell tillväxt.
 • Börsvärdet, med antagandet att de privatägda A-aktierna är lika mycket värda som B-aktierna, är 45 miljarder kronor, kassan är 1,2 miljarder och räntebärande skulder 18,7 miljarder kronor, så totalt EV är 62,5 miljarder kronor. EBIT3 är 3,56 miljarder kronor för perioden 2009-2011. EV/EBIT3 blir då drygt 17,6, EJ OK. Jag ser helst ett värde under 12 här.
 • Pris/eget kapital: eget kapital per aktie aktie exklusive goodwill är negativt, EJ OK. Detta reflekterar Getinges förvärvsvillighet. Jag ser det inte som diskvalificerande, men ett minus.
Den summerade slutsatsen är att tillväxttakten på 13 procent antagligen motiverar det höga P/E-talet. Men det  höga P/E-talet kombinerat med den offensiva finansieringen gör att jag avvaktar från att köpa Getinge. Bolaget är dock intressant, och om finanskrisen skulle återuppstå och göra belånade bolag billiga igen så skulle jag vara intresserad.

15 kommentarer:

 1. Så här skrev börsveckan 2004! Då med ett P/E på 17!

  """
  Getinges aktie drabbades av en virusinfektion efter bolagets vinstvarning för ett par veckor sedan. Det har fått aktien på fall. Getinge borde dock ha alla möjligheter att friskna till. Om något år kan aktien nå 100 kronor.
  8 Medicinteknikbolaget Getinges vinstvarning för ett par veckor sedan har fått den annars så stabila aktien att darra. Från toppen har kursen fallit 20 procent. Men ingenting har förändrats för Getinges verksamhet som skulle föran-leda en långsiktig omvärdering. Möjligen kan man peka på en ökad osäkerhet efter Getinges senaste förvärv och återgången till storasäsongsvariationer efter förra årets stabila utveckling.
  Getinges aktie handlas nu till 78 kronor vilket värderar bolaget till närmare 16 miljarder kronor. I år omsätter koncernen nästan 11 miljarder kronor med en vinstmarginal runt 12 procent. Från och med nästa år slipper Getinge enligt de nya redovisningsprinciperna att göra avskrivningar på goodwill. Och några större nedskriv-ningar lär det inte heller bli tal om eftersom Getinge varit osedvanligt skickliga på att införliva köpta bolag i den agna strukturen och snabbt höja lönsamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten är god.
  Getinge är uppdelat i de tre affärsområdena Medical Systems, Infection Control och Extend-
  ed Care. Störst och mest högteknologiskt är Medical Systems. Näst störst är Getinges ursprungsområde Infection Control (sterilisa-tion och desinfektion). Båda affärsområdena upplever ett mellanår med dålig tillväxt och något vikande lönsamhet. Om än från en hög nivå. Typiskt nog är det relativt lågteknologiska Extended Care (utrustning för äldrevård) som växer snabbast med högst lönsamhet.
  Det fjärde kvartalet är Getinges starkaste och nästan halva vinsten genereras historiskt sett under dessa tre månader. Även efter vinstvarningen kan man förvänta sig en vinst på 4,50 kronor per aktie för helåret 2004. Det motsvarar ett p/e-tal på 17 som dock faller till 14 om man exkluderar goodwillavskrivningarna. Det är ingen hög värdering med tanke på att Getinges framtidsutsikter ser bra ut både nästa år och på lång sikt. 8 /JJ
  """

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan vara så att man får vänta förgäves på ett köptillfälle, men så länge det finns annat som lockar mer kan jag vänta.

   Radera
  2. Kan du ge lite exempel på andra bolag du anser vara realistiskt prissatta? Bortsett från SHB ;-)

   Radera
  3. Om jag tittar utanför den egna portföljen så lockar Avanza lite. Om man inte är rädd för cykliskt så tycker jag Maersk är intressant (med risk för överkapacitet inom containerfrakt). Microsoft och Apple såklart...

   Radera
  4. Avanza skulle vara intressant att få en Lundalupp-analys på ;-)

   Radera
  5. Om du klickar på Avanza uppe till höger så får du fram http://www.lundaluppen.se/2011/10/analys-av-avanza.html.

   Radera
 2. Har ägt Getinge tre gånger senaste tio åren. Har sålt med vinst alla gånger. Skulle gärna behållit Getinge men valde att skifta över mitt rätt lilla innehav till HM istället.

  Kommer absolut köpa Getinge igen. Ett välskött och högkvalitativt företag.

  SvaraRadera
 3. Luppen, bra analys som vanligt.

  Då kommer väl jag och förstör festen, jag skulle inte köpa Getinge. Inledningsvis ska det framhållas att jag inte gjort någon egen djupgående analys av bolaget varför jag inte kan uttala mig om andra brister än den följande. Jag vidhåller bestämt att (riktigt) bra bolag inte behöver skuldfinansieras. Min kritik riktas alltså främst mot bolagets kapitalstruktur (capital structure).

  Jag skulle aldrig köpa Getinge med nuvarande kapitalstruktur. Vad vill man som investerare åstadkomma? Komma åt Getinges 10?%-iga tillväxt? Sådan tillväxt återfinns i (många) andra betydligt mindre levrade bolag. Jag ser inte varför man inte skulle välja ett av dem istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mmm, jag skulle nog våga äga bolaget, men helst vill man köpa skuldsatta bolag när det finns finansoro. Getinges börskurs tog en del stryk i samband med finanskrisen senast.

   Radera
  2. Jag tror att vi menar samma sak, men för tydlighetens skull tänkte jag klargöra min syn på saken. Förenklat gör jag enligt följande.

   Enligt huvudregeln investerar jag endast i riktigt högkvalitativa bolag (t.ex. H&M). På grund av Getinges kapitalstruktur faller bolaget utanför min definition av riktigt högkvalitativt bolag.

   Undantaget från huvudregeln är när ett relativt högkvalitativt bolags aktier av en eller annan anledning fått orimligt mycket stryck på börsen, t.ex. i botten av en djup panik. Ett sådant bolag skulle kunna vara Getinge, dock mer troligt är det någon storbank eller t.ex. Boliden.

   Radera
 4. Vad är det för kvalitetsproblem du ser med Aktiespararna egentligen? Vet inte om du har läst senaste numret men aktiespararnas analys och slutsatsen om Getinge är ju i princip identisk med din egen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma problem som nästan all finanspress:

   * Analyserna saknar referensram, går inte att jämföra med varandra
   * Rekommendationer för köp/sälj ges utifrån icke-existerande avkastningskrav
   * Fondernas "riskbegrepp" accepteras
   * För stor tonvikt på makrospekulation
   * Vill hålla sig väl med alla, tackar inte nej till något, branscher, investeringsslag etc.

   Jag får skaffa mig ett aktuellt nummer och recensera...

   Radera
 5. Hej,

  Har du kollat något på Teva pharm tidigare? Tycker det verkar vara intressant verksamhet med generiska läkemedel utan den stora risken som utveckling och forskning innebär. Tydligen rekordbilliga också. Saknar dock förmåga att själv närmare analysera.

  /david

  SvaraRadera
 6. Hej! Jag skulle vilja se en analys av norska Aker asa, "investmentbolag" med fin rabatt och utdelning.
  Tack för en riktigt bra blogg!

  SvaraRadera
 7. Analys av Scan, Finland Mid Cap(HKScan Oyj A) ?
  /Tack

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.